Sunteți pe pagina 1din 2

Utilaje pentru umplere (şpriţuri)

Procesul umplerii (şpriţuirii) compoziţiei în membrane este un proces de


deformare plastică, realizat prin împingerea compoziţiei prin ţeava şpriţului.
Utilajele pentru umplerea în membrane pot fi acţionare periodică sau cu
funcţionare continuă.
Maşina de umplut cu funcţionare periodică este alcătuită dintr-un cilindru închis,
cu capac, pistonul pentru împingerea compoziţiei prin ţeava de umplere şi sistemul de
acţionare, care poate fi mecanic, hidraulic sau pneumatic.

Maşina de umplut hidraulică cu funcţionare periodică

Elementele componente ale acestui utilaj sunt următoarele:

Pompa hidraulică va acţiona prin intermediul uleiului sub presiune asupra


pistonului 4 din cilindrul de presare. Acesta (pistonul 4), prin intermediul tijei 5 va
acţiona asupra pistonului 3 din cilindrul pentru umplutură, care va determina evacuarea
umpluturii prin ştuţul 9.
Maşinile de umplere cu funcţionare continuă pot avea sistem de producere a
vidului, cu scopul evacuării aerului din compoziţie şi facilitării operaţiei de umplere prin
crearea diferenţei de presiune cu exteriorul.
Maşinile de umplere cu funcţionare continuă pot fi:
- Maşini de umplut cu melc (b);
- Maşini de umplut cu şurub (a);
- Maşini de umplut cu roţi dinţate;
- Maşini de umplut cu palete excentrice;
- Maşini de umplut centrifuge.

vid surub vid


melc

a. b.

Instalaţii pentru tratamente termice


Tratamentul termic al preparatelor din carne include:
- pasteurizarea (fierberea) aplicată la tobe şi leberwurst;
- hiţuirea sau afumarea la cald - pasteurizare, aplicată la prospături;
- afumare caldă- pasteurizare - afumare la rece - uscare, aplicată la salamuri;
- afumare la rece, aplicată la majoritatea afumăturilor.
Afumarea reprezintă o fază importantă în obţinerea de produse de calitate
superioară. Afumarea se clasifică în:
- hiţuire, la temperatura de 95-1100C, timp de 20-50 min.
- afumarea caldă, la temperatura de 70-800C, timp de 30-50 min.
- afumarea rece, la temperatura de 22-450C, timp de 16-18 ore.

Generatoarele de fum
La instalaţiile de afumare moderne, fumul se obţine separat în generatoare şi după
condiţionare, se introduce în incintele de afumare.
Generatorul ATMOS
Elementele componente ale generatorului sunt următoarele:

Cantitatea de rumeguş ce cade din buncăr în focar este reglată cu ajutorul unei
clapete. Focarul are pereţii răciţi cu apă. În focar există un colier circular prin care se
insuflă aer pentru întreţinerea arderii. Rumeguşul se umezeşte în permanenţă cu apă de la
reţea. Fumul rezultat este trecut în camera de purificare uscată, echipată cu şicane pentru
micşorarea vitezei fumului şi depunerea particulelor grosiere. Curăţarea umedă a fumului
se realizează cu o perdea de apă.