Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DISCIPLINA:Limba si literatura romana

PROFESOR:Sandu Magdalena

CLASA:a V- a

SUBIECTUL: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu

TIPUL LECTIEI: de analiza a unui text epic

DATA: 10. 04. 2008

OBIECTIVE GENERALE:
Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si
producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare.
Dezvoltarea competentelor de argumentare si gandire critica.
Argumentarea in scris sau oral a opiniilor proprii..

OBIECTIVE OPERATIONALE:
La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:

1. Să prezinte conţinutul textului studiat ;


2. Să identifice personajele din text ;
3. Să identifice în text trăsăturile operei epice.

VALORI SI ATITUDINI:
Stimularea gandirii autonome, reflexive si critice.
Interiorizarea noilor cunostinte in sistemul propriu de valori estetice.

1
RESURSE EDUCATIONALE:
1.Timp: 1 ora
2.Capacitatile receptive normale ale elevilor de clasa a V- a
3.Text-suport: Când stăpânul nu-i acasă de Emil Gârleanu

STRATEGIA DIDACTICA

METODE SI PROCEDEE:
- conversatia; - organizator grafic;
- explicatia; - lectura anticipativă

MIJLOACE DE INVATAMANT:
- fise de lucru, manualul, tabla;
FORME DE ORGANIZARE:
- activitate frontala, pe grupe.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

- Popa Marinela, Literatura română


Ed. Niculescu, 2004

- Sandu Elena, Compunerile şcolare


Ed. Polirom, 2005

2
SCENARIU DIDACTIC

3
Secventele lectiei Ob. Activitatea de predare - invatare Metode
op. Activitatea profesorului Activitatea elevilor

1.Momentul Stabilirea ordinii in clasa, pregatirea clasei pentru Elevii isi pregatesc cartile si
organizatoric( 2 min) lectie, inregistrarea absentilor. caietele.

Se realizează verificarea cunoştinţelor anterior


2.Verificarea temei si dobândite de către elevi referitoare la Elevii spun tot ce ştiu referitor la Organizator
reactualizarea caracteristicile operei epice: opera epică. grafic
cunostintelor( 10min) - autor - spaţiu
- narator - personaje
- timp - moduri de expunere

Profesorul anunta tema noii lectii si obiectivele


3.Captarea atentiei acesteia: Când stăpânul nu-i acasă de Emil
( 2 min) Gârleanu. Elevii noteaza titlul lectiei in
Li se atrage atenţia elevilor că la finalul orei vor fi caiete. Conversaţia
capabili să prezinte conţinutul textului, să
identifice personajele şi să aplice noţiunile despre
opera epică pe textul studiat.

Se vor parcurge urmatoarele etape:


4.Prezentarea
continuturilor si a - Li se împart elevilor fişe cu textul ce trebuie - Elevii citesc textul şi
sarcinilor de invatare parcurs şi cu sarcinile de lucru. formulează ipoteze care sunt Lectura
( 25min) - Li se cere elevilor să citească atent textul; în notate în tabelul de pe fişa de anticipativă
momentul în care prima secventa este intreruptă, se lucru.
formulează întrebări privitoare la cursul
evenimentelor. Se procedează la fel până la finalul
textului.

- Între timp profesorul realizează şi el la tablă - Se citesc pe rand secvenţele de


tabelul din fisa elevilor. În el notează toate text şi se confruntă cu ipotezele
ipotezele emise de elevi. emise anterior citirii fiecăreia
dintre ele.

- Se rezolvă un exerciţiu prin care sunt identificate - Elevii rezolvă sarcina de lucru.
personajele din text, fiecăruia atribuindu-se câte o Exerciţiul
caracteristică şi câte o acţiune.

4
5.Asigurarea feed - Se realizează pe parcursul conducerii învăţării, Elevii sunt atenti la ora si dau
back-ului (10 min) făcându-se aprecieri verbale, sau corectându-se raspunsuri bune, dovedind
eventualele erori de exprimare, cunoaştere sau
5
Anexa 1

Ciorchine:

Opera
epică

6
Anexa 2
Lectura predictivă:
Ce crezi că se va întâmpla? Ce s-a întâmplat?

7
Anexa 3

Reteaua personajelor:

Însusire: Însusire:
Însusire:
Însusire:

Personaj: Personaj: Personaj: Personaj:

Acţiune: Acţiune: Acţiune:


Acţiune: