Sunteți pe pagina 1din 20

Editura Sfântul Ierarh Nicolae

2010

ISBN 978-606-577-019-5
Coşuleţul rupt

Desfăşurarea jocului
Se formează un grup de 7 – 9 copii. Fiecare copil
îşi alege un fruct,pe care îl desenează îl pictează şi îl
prinde la gât cu şnur. Este ales un copil cumpărător,
ceilalţi copii fructe stau în cerc. Cumpărătorul, cu un
coş în mână, ocoleşte cercul şi spune; Am plecat la piaţă
să cumpăr…o prună, o gutuie. Copilul-fruct numit se
aşează după cumpărător şi-l urmează. Cumpărătorul
cere alt fruct şi aşa mai departe, se repetă jocul de 3-4
ori. La comanda “Coşuleţul s-a rupt” fructele cumpărate
trebuie să-şi ocupe rapid locul în cerc. Cel neatent va fi
scos din joc o tură.

CE SE AUDE ÎN ZARE?

Desfăşurarea jocului
Copiii cu care se lucrează vor sta în faţa
educatoarei. Aceasta le cere să închidă ochii, timp în
care se produce un anumit sunet. Mai întâi copiii
ascultă, apoi un copil numit mai înainte ghiceşte
sunetul produs.
Jocul se poate desfăşura cu toată grupa sau individual,
cu ochii acoperiţi sau sunetul se produce dintr-o cabină
ori dintr-un loc unde nu este văzut obiectul.
Astfel, copiii cu ochii închişi ascultă sunetul unei
sonerii de telefon şi al unei jucării ceas şi denumesc
acest sunet. Sunetele pot fi confundate de copiii care nu
au acuitatea auditivă dezvoltată. Se pot auzi sunete
produse de un pian-jucărie, de un clopoţel şi de un ceas.
Este necesară educaţia sensibilităţii auditive, de la
vârsta preşcolară, pentru a le forma copiilor auzul
fonematic.

CINE TE-A STRIGAT?

Desfăşurarea jocului
Jocul se poate desfăşura cu întreaga grupă,
individual sau cu grupuri mici de copii. Un copil va sta
pe un scaun în faţa grupei cu spatele la ceilalţi şi cu
ochii închişi. El trebuie să ghicească de cine a fost
strigat. Copilul care-l va striga pe cel de pe scaun este
numit de educatoare sau i se va face un semn. Dacă
copilul din fata grupei va ghici numele celui ce l-a
strigat, ei îşi vor schimba locurile şi jocul se continuă,
în cazul în care nu ghiceşte, rămâne pe loc.

CINE FACE AŞA?

Desfăşurarea jocului
Jocul se poate desfăşura cu un grup restrâns de copii
sau cu toată grupa. Copiii stau pe scăunele în semicerc.
In faţa lor, pe o măsuţă, vor fi aranjate animalele-jucărie
sau imaginile acestora. Conducătorul jocului imită
glasul unui animal. Copiii trebuie să asculte ce animal
a fost imitat şi să-l recunoască după glas. Un copil va
numi animalul imitat, apoi îl va căuta între jucăriile de
pe masă, va ridica jucăria să fie văzută de copii, o
denumeşte, imită cum face animalul respectiv. După
aceea şi ceilalţi copii imită glasul animalului.

TREZEŞTE-TE URSULEŢULE!

Desfăşurarea jocului
Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în semicerc. În faţa
lor, pe un scaun, stă un copil întors cu spatele şi cu
mâinile la ochi. La semnalul dat de conducătorul
jocului, un copil se duce lângă ursuleţ sau aproape de
el, îl atinge pe umăr şi-i spune: Trezeşte-te ursuleţule!
Apoi, revine şi se aşează repede la locul sau.
„Ursuleţul" se ridică, se plimbă prin faţa copiilor şi
întreabă: Cine m-a trezit din somn? Copiii răspund:
Ghici, ghici! Dacă „ursuleţul" ghiceşte, atunci îşi
schimbă rolul cu acela pe care l-a recunoscut. Dacă n-a
ghicit, „ursuleţul" îşi păstrează rolul şi jocul se repetă.

GHICI CINE A PLECAT LA PLIMBARE?

Desfăşurarea jocului
Copiii cu care se lucrează (un grup sau toată clasa)
stau pe scăunele, în cerc strâns. Un copil iese din cerc şi,
aşezat pe scăunel în afara cercului îşi acoperă ochii cu
mâinile. Un alt copil, numit tot de conducătorul
jocului, iese din sala de grupă, spunând tare: Am
plecat, la revedere! Copiii din cerc, îl întreabă pe
copilul care stă cu ochii acoperiţi: Ghici, cine a plecat?
Cel cu ochii acoperiţi îşi ia mâinile de la ochi şi
priveşte locul rămas liber, gândindu-se cine a vorbit şi
cine a stat acolo; el trebuie să ghicească cine a plecat.
Se schimba rolurile şi jocul continuă.

DESCHIDE URECHEA BINE!

Desfăşurarea jocului
Jocul se poate realiza individual sau poate participa
întreaga grupă. Copiii vor sta pe scăunele, în semicerc.
In prima parte a jocului, ei vor cânta cele opt măsuri ale
melodiei.
„Deschide urechea bine .Să vedem ghiceşti, ori ba .Cine
te-a strigat pe nume. Hai ghiceşte nu mai sta!"
În timp ce se cântă aceste măsuri copilul ghicitor,
numit de conducătorul jocului, stă pe un scăunel cu
spatele la semicerc sau legat la ochi.
Urmează o pauză timp în care educatoarea face un
semn unui copil din grupă ca să-l strige. Copilul-
ghicitor trebuie să recunoască glasul copilului care l-a
strigat, spunându-i numele. In ambele cazuri, dacă a
recunoscut sau nu glasul, grupa cântă ultimele patru
măsuri care sugerează regretul insuccesului sau exprimă
bucuria succesului:
„Ai ghicit, ai ghicit
Treci la loc, fii mulţumit!" sau
„N-ai ghicit, n-ai ghicii!
Stai pe loc eşti pedepsit!"

GHICEŞTE CU CINE VORBEŞTI?

Desfăşurarea jocului
Jocul se desfăşoară cu întreaga grupă de copii. În
faţa semicercului format din copiii care participă la joc,
va sta un copil legat la ochi. Educatoarea atinge un
copil cu bagheta; acesta se ridică, vine în fata
semicercului şi adresează copilului legat la ochi o
întrebare simplă. Când cel ce a întrebat a ajuns la
scăunelul său şi s-a aşezat, copilul-ghicitor se dezleagă
la ochi şi trebuie să recunoască colegul cu care a stat
de vorbă. Jocul se repetă de mai multe ori, fiind legaţi
la ochi, pe rând, cât mai mulţi copii din grupă.

TELEFONUL FĂRĂ FIR

Desfăşurarea jocului
Copiii stau unul lângă altul. Conducătorul jocului
şopteşte un cuvânt primului copil începând de la una
din extremităţi. Acesta, la rândul lui, îl transmite
imediat vecinului şi aşa mai departe pana când ajunge
la ultimul copil, care trebuie să se ridice în picioare şi
să pronunţe cu voce tare cuvântul auzit. Dacă cuvântul
este modificat prin transmiterea lui. ceea ce se întâmplă
de cele mai multe ori şi produce haz, educatoarea va
sugera începerea jocului în ordinea inversă, copiii
pronunţând tare ce au auzit, până este depistat cel care
a greşit.

MERGI CUM BAT!

Desfăşurarea jocului:
Jocul se poate desfăşura atât în sala de grupă, cât şi
în curtea grădiniţei.
Copiii se aşează aliniaţi într-un şir, unul după altul. La
un semnal, ei vor începe să meargă sincronizând ritmul
bătăilor din palme cu ritmul mersului, alternând un
număr de paşi în tempo-ul rar cu cel rapid.

CU CE-AM LUCRAT?

Desfăşurarea jocului
Copiii stau pe scăunele, în semicerc. În faţa lor, pe
o masă, se află uneltele necesare, acoperite de o
pânză. După descoperirea lor, conducătorul jocului
organizează o intuire mai sumară sau mai sistematică,
după caz.
La un semnal, copiii închid ochii, iar conducătorul
jocului foloseşte una din uneltele cunoscute, cerându-
le să răspundă la întrebarea: Cu ce-am lucrat?
Copilul care va recunoaşte mai repede unealta cu
care s-a lucrat,se ridica in picioare şi dacă e numit,
rosteşte numele uneltei şi eventual reproduce zgomotul
produs.
Jocul continuă până ce toate materialele şi uneltele
propuse au lucrat.

ÎN CE-AM BĂTUT?

Desfăşurarea jocului
Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în semicerc; în faţa
lor pe o masă se află materialele necesare. Se poate face
o intuire a acestora.
La un semnal, copiii închid ochii, iar conducătorul
jocului loveşte cu beţişorul în unul din obiectele de pe
masă. Li se cere copiilor să asculte cu atenţie şi să
răspundă la întrebarea: În ce-am bătut?
Copilul numit denumeşte materialul din care este făcut
obiectul lovit.

CE SE AUDE?

Desfăşurarea jocului
Copiii vor fi aşezaţi în semicerc. La un anumit
semnal, conducătorul jocului le cere capiilor să închidă
ochii. În acest timp produce un anumit zgomot:
închiderea şi deschiderea uşii sau a ferestrei, a unui
sertar, uşiţei de la sobă, învârtirea cheii în broască,
mersul pe podea, tropăitul, săritul pe podea, pe saltea,
răsfoitul unei cărţi, mestecatul cu linguriţa în cană.
Copiii, numiţi pe rând, trebuie să ghicească zgomotul
produs.
ASCULTĂ Şl SPUNE CE AUZI

Desfăşurarea jocului
Copiii vor sta pe scăunele în semicerc. În faţa lor, pe
o masă, se va afla casetofonul.
În condiţii de linişte perfectă, copiii ascultă şi recunosc
freamătul pădurii, foşnetul frunzelor uscate, valurile
mării, susurul izvorului, căderea picăturilor de ploaie,
tunetul, vântul.
Exerciţii asemănătoare se pot realiza şi în alte
momente ale unei zile.
Pe stradă, copiii vor fi orientaţi să determine din ce
direcţie vine un vehicul, după direcţia zgomotului. La
traversarea străzii, copiii vor fi puşi să aprecieze
distanţa la care se afla vehiculul şi direcţia din care vine
acesta pentru a-i învăţa să treacă cu prudenţă strada.

JOCUL TĂCERII

Desfăşurarea jocului
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe scăunele sau pe
covor. Un copil va sta pe un scăunel în faţa
semicercului şi va chema un coleg pentru a-i lua locul.
La începutul jocului, copilul va spune numele
colegului cu voce obişnuită. Apoi, va micşora treptat
intensitatea - vorbind încet, în şoaptă, în cele din urmă
chemându-l doar prin mimică şi gesturi. Copilul indicat
n-are voie să se ridice de pe scaun decât în momentul în
care este chemat prin gest. Acesta nu-i poate lua locul
celui de pe scaun, dacă, mergând, provoacă vreun
zgomot.

DE UNDE VINE AZOREL?

Desfăşurarea Jocului
Copiii sunt aşezaţi în cerc, pe scăunele. Un copil,
legat la ochi, stă pe un scaun în mijlocul cercului.
Conducătorul jocului îl dă pe Azorel unui copil.
Acesta, cu căţelul în mână, se va apropia tiptil de
copilul din mijlocul cercului, mimând mersul câinelui.
Copilul legat la ochi trebuie să arate cu degetul direcţia
din care vine Azorel, Dacă ghiceşte direcţia, copilul
trebuie să-şi reia locul, apoi va da câinele unui alt copil,
din altă direcţie.
Dacă copilul indică greşit direcţia, rămâne în centru
încă un joc, străduindu-se ca de data aceasta să fie mai
atent şi să indice corect direcţia.
Jocul continua până când locul din mijlocul cercului va
fi schimbat de câteva ori.

CE TRECE PE STRADĂ?

Desfăşurarea jocului
Jocul se poate desfăşura într-un spaţiu liber aflat
lângă o stradă circulată sau în sala de grupă, dacă din
grădiniţă se aude zgomotul diferitelor mijloace de
transport ce trec prin apropiere. În ambele cazuri,
copiii, cu ochii închişi sau cu spatele la stradă, trebuie
să ghicească ce vehicul a trecut (tramvai, camion,
maşină, motocicletă, căruţă etc.) după zgomotul
perceput.
După ce au ghicit, au nevoie sa verifice optic senzaţia
auditivă şi apoi să reproducă zgomotul.

CINE GĂSEŞTE JUCĂRIA?

Desfăşurarea jocului
Copiii vor sta pe scăunele în semicerc, într-o parte a
clasei, pentru a urmări cu atenţie jocul. În faţa lor, doi-
trei copii vor fi legaţi la ochi.
Conducătorul jocului face zgomot cu o jucărie zor-
năitoare, apoi o aruncă într-o direcţie. Jucătorii, cu ochii
legaţi trebuie să ghicească direcţia in care a fost
aruncată jucăria şi trebuie să încerce să găsească şi să o
aducă la educator.
Ca să nu se creeze accidente, se vor lua din cale
diferitele obstacole. Cine a găsit jucăria o va arunca
pentru repetarea jocului. Se vor dezlega ochii copiilor şi
ei vor alege din mijlocul copiilor alţi jucători.
Jocul se reia de la început.

BUCHETE CU FLORI!

Desfăşurarea jocului
La joc participă cinci copii Se distribuie fiecăruia
câte 1-2 panglicuţe de culori diferite. Într-un colţ al
clasei se va afla o machetă cu flori de diferite culori
albe, roşii, portocalii, albastre, galbene. Copiii
denumesc culorile panglicilor primite. La un semnal,
conducătorul jocului va cere copiilor să se deplaseze la
.machetă cu flori şi să culeagă toate florile care au
culoarea asemănătoare panglicilor lor şi să facă
buchete, după culoare. Copiii vor schimba panglicile
între ei şi jocul se poate repeta.

GRADINA CU FLORI

Desfăşurarea jocului
La joc pot participa 8-10 copii. Aceştia vor sta pe
scaunele, în semicerc. Într-un colţ al clasei va fi gradina
cu flori. In faţa semicercului, într-un plic mare se vor
găsi ecusoane colorate. Conducătorul jocului cheamă,
pe rând câte un copil. Acesta îşi alege din plic un
ecuson de o anumită culoare şi-l prinde în piept, apoi
merge în „grădină" şi va culege toate florile care au
aceeaşi culoare cu cea din piept. După ce vine la locul
său, verbalizează acţiunea: Eu am cules din grădină
florile de culoarea albă, deoarece ecusonul meu are
culoarea albă.
Jocul continuă până ce se epuizează toate ecusoanele şi
toate florile. Apoi, copiii pun florile şi bulinele la loc şi
jocul se poate repeta cu alţi copii din grupă.
VIN BĂRCUŢELE!

Desfăşurarea jocului
La joc participă 10-12 copii. Aceştia stau pe
scăunele în semicerc, iar în faţa lor se afla lacul
imaginar, delimitat cu cretă albastră. Pentru a sugera
apa se poate folosi hârtie bleu. Se distribuie fiecărui
copil câte o bărcuţă. Se intuieşte materialul, copiii
denumind culoarea bărcuţei lor. Conducătorul jocului
va ridica un steguleţ de o anumită culoare, iar copiii
care au bărcuţe de aceeaşi culoare cu a steguleţului, se
vor ridica de pe scăunele şi vor aşeza bărcuţele pe „lac",
adică în cerc. Dacă un copil a greşit, ceilalţi din grupă îl
corectează. Educatoarea le sugerează apoi să tragă
„bărcile" la mal, dar numai cele maro sau cele negre.
Copiii care au avut bărcile în culorile respective, „le
scot la mal".
Jocul continuă până ce toate bărcile au fost aşezate pe
lac.

SĂ ÎMBRĂCĂM PĂPUŞA ANEI

Desfăşurarea jocului
La joc participă 6 copii. Ei stau la mese. Se
distribuie fiecărui copil câte o siluetă a păpuşii şi un
coşuleţ în care se găsesc două-trei rochii cu garnitură,
fundiţe sau alte obiecte de îmbrăcăminte de culori
diferite. Se intuieşte materialul, copiii denumesc
culoarea rochiilor sau a celorlalte obiecte de
îmbrăcăminte .Conducătorul jocului va cere copiilor să
selecteze din coşuleţ obiectele de îmbrăcăminte, care se
aseamănă la culoare cu pantofii păpuşii primite.
Ei vor aşeza silueta păpuşii pe masă şi o vor îmbrăca
corespunzător: la silueta păpuşii cu pantofi gri ei vor
aşeza rochia, fundiţa de culoare gri; la silueta cu
pantofi roşii vor căuta îmbrăcămintea de culoare roşie.
Copiii vor schimba siluetele păpuşilor între ei şi jocul se
repetă cu aceiaşi copii sau se poate repeta cu alţi şase
copii din grupă.

DECORAM VAZA DE FLORI

Desfăşurarea jocului
La joc participă 10-15 copii. Ei vor fi aşezaţi câte 4
la mese, pe grupuri mici. Pe mese vor fi aşezate vazele
decupate şi creioanele colorate. Conducătorul jocului va
prezenta copiilor câteva forme geometrice de diverse
culori: un pătrat roşu, un triunghi galben, un dreptunghi
albastru. 1-2 copii vor denumi forma şi culoarea
figurilor geometrice prezentate. Copiii vor avea sarcina
să decoreze vaza conform indicaţiilor primite: toate
triunghiurile să fie colorate în galben, pătratele în roşu,
iar dreptunghiurile în albastru. '
Jocul se va desfăşura sub formă de întrecere între
grupurile de copii.
În final, vor fi apreciate lucrările copiilor, iar cei care nu
au realizat corect sarcina, vor putea repeta testul în ziua
următoare.