Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume:.......................................................... Data:..........................

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a V-a A

– Semestrul I – 2021- 2022


• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu.
SUBIECTUL I 70 puncte
Citește cu atenție textul de mai jos.Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru
cerințele de mai jos cu privire la textul dat.

,, Se hotărî să treacă puțin pe la Janie înainte de a-și continua rondul. Janie locuia într-un duplex cu
grădină,la intersecția dintre Bulevardul East și Strada 84. Harriet sună la interfon și împinse ușa când
se auzi zbârnâitul. Janie stătea în pragul ușii și era într-o dispoziție îngrozitoare. Harriet își dădu seama
dintr-o privire. Janie părea întotdeauna extraordinar de veselă atunci când era furioasă. Harriet credea
că acest lucru se explică prin faptul că expresia normală a lui Janie era una plină de furie pură. Astăzi
zâmbea fericită și o salută pe Harriet cu un ciripit plângăreț:
- Salutare, Harriet Welsche.
Mai rău nici că se putea.
Harriet se îndreptă precaut spre ea , așa cum te-ai apropia de un câine turbat, încercând să-i vadă mai
bine ochii, dar Janie o șterse înăuntru . Harriet o urmă.
- Ce se întâmplă? șopti Harriet.
Se aflau în micul hol din fața livingului.
- Mă urmăresc , șopti Janie, încă zâmbind larg.
- Cine?
- Șobolanii.
Acesta era numele pe care Janie îl folosea pentru mama, tatăl, fratele și bunica ei, care locuiau tot
acolo.
- De ce?
- Mama zice că o să arunc toată casa în aer și că trebuie să iau cursuri de dans. Vino pe aici ca să nu
ne vadă. "
(Louise Fitzhugh, Hariet spionează)
1. Indică sinonimele cuvintelor: 4 puncte
a-și continua……………………………………………................
zbârnâitul…………………………………………………………
întotdeauna……………………………………………….............
fericită…………………………………………………………….
2. Menționează antonimele cuvintelor: 4 puncte
împinse ( ușa)………………………………………………
veselă……………………………………………………….
rău…………………………………………………………..
micul………………………………………………………..
3. Descoperă în text patru cuvinte care aparțin aceluiași câmp lexical. 8 puncte
………………………………………,………………………..…………………...,
…………………….……………………,……….
…………....................................................................................
4. Precizează numărul de litere și de sunete din următoarele cuvinte: 8 puncte
zice…………………………………………………………………………
explică……………………………………………………….......................
aici…………………………………………………………………………
urmăresc……………………………………………………........................

5. Completează enunțurile cu elemente corespunzătoare din text. 12 puncte


a) Duplexul cu grădină în care locuia Janie se afla la ........................................................................
....................................................................................................................................................................
b) ,, Șobolanii " era numele pe care Janie îl folosea pentru…………………...................................
....................................................................................................................................................................
c) Mama lui Janie consideră că fata trebuia să ia cursuri de …………………………………….....
6. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe care vizează textul propus. 16 puncte
a) Precizează numele celor două personaje care participă la dialog,
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………................................................................................
b) Unde locuia Janie?
..................................................................................................................................................................
c) Transcrie enunțul care arată cum se îndrepta Harriet spre Janie.
……………………………………………………………………………………………………….…..
…………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………...................
d) Cine o urmărea pe Janie?
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….................................................................................
7. Formulează ideea principală a primului paragraf al textului. 4 puncte
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………..............................................................................
8. Precizează modul și timpul următoarelor verbe: 8 puncte
locuia ..................................................................................................................................
împinse ...............................................................................................................................
vino ....................................................................................................................................
zice ....................................................................................................................................
9. Conjugă verbul a saluta la perfect compus. 6 puncte
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Subiectul al II-lea 20 puncte
Povestește,în 80-100 de cuvinte, o întâmplare din viața ta , în urma căreia ai fost admirat sau certat
de părinți pentru o faptă bună sau rea. Dă-i un titlul sugestiv compunerii.
Punctajul pentru compunere se acordă astfel:
 conținutul compunerii – 12 puncte
 redactarea compunerii – 8 puncte
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus și se
respectă numărul minim de cuvinte indicat.

………………………………………………………………………………….............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
…….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

S-ar putea să vă placă și