Sunteți pe pagina 1din 21

INCHINARE

Aşa e datina :
S’o ‘nchin,
Să ‘nchin această carte.
Cui ?
S’o ‘nchin luminii Soarelui
Sau picăturilor de vin ?
Sau celei ce mi-a dat puţin
Din caldul sufletului ei ?
S’o ‘nchin vreunui misogin,
Sau s’o închin unei femei ?

Ba nu i-o ‘nchin ei într’adins.


De ce să zică, într-o zi,
Că dânsa m’a ‘ndemnat a scrie,
Că dacă n’ar fi fost să fie,
Aşi fi rămas un simplu ins ?

De-aşi socoti cantitativ


Pe câte versuri am lucrat,
Mai mult din toţi m’a inspirit
George Coşbuc. Pe just motiv
Lui nu-i închin acest volum,
Că nu-l pot închina postum.

Şi totuşi să-l închin aş vrea,


Să-l pun sub aripa cuiva,
Ca să-l păzesc de vorba rea
Şi de al criticii venin
…………………………….

Abia acum, acum abia,


Când versul vreau să îl termin,
In gândul meu oscilator
Mi-apare domnul editor
Şi lui volumul i-l închin.

Nu c’ar fi neam cu Dumnezeu,


Dar ca să-l îmbunez niţel,
Atunci când s’o ‘nchina şi el
La raftul plin cu versul meu,
Sub praful gros, sub praful greu.
*
LA PAŞA VINE UN… OLTEAN Stă Paşa pe divan întins,
Olteanul parcă l-a convins.
La Paşa vine un oltean, -„ Cinzeci de poli pe el primeşti”?
Cu ochi şireţi şi cu suman. -„ Vai, Paşă, ce sgârcit mai eşti!
- „ Sunt Paşă, de la Severin, Dar nu mă dau învins.
De şapte zile ’ntr’una vin
Să-ţi vând un cal bălan. Numai atâta-l preţueşti?
Tu vrei cu mine să glumeşti.
Deunăzi când am citit Eu am citit în El-Zorab
Pe El-Zorab m’am şi gândit Că tu ai bani ca un nabab
Să fac şi eu ca Ben Ardun, Şi nu te târgueşti!
Sperând să iau un preţ mai bun
Pe-un cal de călărit. Mă crede, am rămas năuc!
Să fi minţit oare Coşbuc?
Ce prost a fost acel Arab, Spunea de-o mie de ţechini.
Că l-a ’njunghiat pe El-Zorab, Tu-mi dai atâta de puţini,
Când tu ai vrut să-l pricopseşti; Că-mi vine să mă duc”.
I-ai dat un preţ ca din poveşti,
Pe-un cal urât şi slab. -„ Nu-ţi pot plăti pe cât ai vrut,
Ţi-am dat atât cât am putut.
Priveşte la bălanul meu: Iei banii? Spune! De nu-i iei,
Nu te uita că suflă greu; Calu-i al tău, banii-s ai mei;
E obosit de-atâta drum, N’am vreme de pierdut”.
Gândeşte c’am sosit acum-
Mă jur pe Dumnezeu! Stătu olteanul, se gândi,
Şi-un gând în minte-i încolţi…
Pe el, călare, parcă sbori, -„ Să fie, Paşă, cum ai spus;
Mănâncă foc, mănâncă nori; Dă banii ’ncoace că m-am dus.
Cunosc la neamul cailor, Acum, ce-o fi, o fi!”
Că eu am fost sergent major
La patru Roşiori… Plăteşte Paşa pân’ la ban…
Olteanul Sare pe bălan…
Juveţii toţi ieşeau din cort Un chiot scurt s’a auzit…
Să-mi vadă calul cum îl port; Arabii toţi au amuţit,
Şi fata domnului factor, Privind după oltean.
Studentă la conservator,
Făcea cu dânsul sport”. Un nor de praf s’a răscolit
Şi cal şi om s’au mistuit…
Dar Paşa-i priceput la cai; Se uită Paşa cu ochi beţi:
Cu mâna-n şold, îi spune: -„Stai! -„ Cât sunt oltenii de şireţi,
Pe mine nu mă păcăleşti; Tot turcul a plătit”.
Acesta-i un cal din Bucureşti, *
Rămas de la tramvai

-„De la tramvai? Te’nşeli amar!


E ăl mai prima armăsar!
In sat ca dânsul altul nu-i;
Toţi caii sunt copiii lui,
Plătiţi cu un sutar”…
VULPEA ŞI CORBUL

Un biet corb cu negre pene,


Ce-şi ducea viaţa din greu,
Intr-o zi, trecând alene
Peste vârful Penteleu
- Care-avea în toată lumea
Un renume colosal-
A furat un sfert de roată
Dintr’un falnic caşcaval.
Şi cu el în cioc, degrabă
In pădure a fugit,
Ca să poată – burta-i slabă –
Să şi-o umple liniştit.

Coana vulpe cea isteaţă,


La culcuşul ei trecând
- Că era spre dimineaţă –
Il zări pe corb mâncând,
Şi gândi: să ’ncerc norocul
Ca şi străbunica mea;
Dacă-l fac să caşte ciocul,
Caşcavalu-i va cădea.
Şi spăşită, şi mieroasă,
Către corb grăi aşa:
- Tu, cu vocea ta frumoasă,
Pentru ce nu cânţi ceva?
An! de când aştept eu clipa
Şi speranţa’n tine-am pus-o,
Să-l ascult pe Tito Schipa
Sau pe marele Carusso!
Azi, când mi-ai ieşit în cale,
N’am decât un singur dor:
S’ascult trilul vocii tale
Şi pe urmă, pot să mor!

Mândru, corbul se ’nfoi,


Dar din ochi şiret clipi
Şi privind spre animalul
Care astfel îi grăise,
Luă ’n ghiară caşcavalul
Şi, umflându-şi guşa, zise:
In zadar îmi faci ispită,
Nu poţi câştiga teren.
Azi, eşti tu cea păcălită:
Am citit pe La Fontaine.
*
CETATEA NEAMŢULUI
La fereastră însăşi Doamna mama-apare:
Pe o stâncă neagră într-un fost castel, - „Cine face-acolo sgomot aşa mare?
Unde curge ’n vale un râu mititel, - Eu sunt, bună mama, fiul tău iubit,
Intr’o zi cu soare, singur, doar cu mine, Eu şi de la oaste mă întorc rănit”.
Mă plimbam agale printre-a lui ruine, Insă coana mare încă dormita
Răscolind cu mintea vremi de vitejie, Şi fiind bătrână nu prea auzea.
Când pe-aceste plaiuri fost-a bătălie. Iar când Ştefan zise că era rănit
Şi de-odată ’n cale-mi iese un pitic, Dânsa înţelese că este răcit,
Ca o arătare, cât un prunc de mic, Şi-l chemă în casă: - „Nu mai sta o clipă,
Cu sprânceni stufoase fluturând în vânt Vino, dragul mamei, să nu faci vreo gripă”.
Şi c’o barbă mare până la pământ.
Apoi pân’ la dânsa chemă bucătarul
- „Ce vrei tu, străine, care îndrăzneşti Ca s’aprindă ’n grabă mare, samovarul
Somnul să mi-l tulburi şi să mă trezeşti? Şi îi spuse ’ndată un plăieş să mâie,
Află de la mine că pe-această stâncă, Pân’ la târg de vale, ca să ia lămâie.
Unde carii vremii zidul îl mănâncă, Apoi către Domnul, cu ochi lăcrămând,
Străjuia odată o cetate tare Zise cu dulceaţă, păru-i mângâind;
Când era în ţară Domn, Ştefan cel Mare. - „Ce faci tu, Ştefane, dragul mamei, drag?
Eu eram atunci un viteaz plăieşi; Vino de te culcă, vino să te trag,
Astăzi, cum se vede, doar un biet unchieş, Cu rachiu de prune, că nu am Diana,
Peste care anii ’n goana lor cea iute, Şi să-ţi pun deasupra plapuma şi blana.
S’adunară ’n spate peste patru sute.
De simţi ameţeală, capul de te doare,
Inc’odată spune-mi, ce vânt te-a adus? Ia să-ţi facă maica, bae la picioare”.
Dacă-i doar plimbare, n’am nimic de spus. Cum crezi dumneatale că-i vre-o mamă ’n lume
Insă vreo legendă de-ai venit să scrii, Care când aude al fiului nume,
Te rog pleacă ’ndată şi să nu mai vii. In loc să-l primească şi să-l îngrijească
Mi-a căzut în mână printr’o întâmplare Il trimite ’n luptă să se prăpădească?
Legenda cu mama lui Ştefan cel Mare. Ştefan doarme-o noapte astfel îngrijit
Păi, Bolintineanu tare a greşit, Şi în zori de ziuă e restabilit;
Când a spus de mamă că l-ar fi gonit! Apoi către duşmani iarăşi s’a ’ndreptat,
Dacă vrei, ascultă toată epopeea: Odihnit ca omul ce-a dormit în pat.
Eu eram de strajă chiar în noapte-aceea,
Lupta însă fuse scurtă de-astă dată,
Când cocoşul miezul nopţii a cântat Armia turcească iute sfărâmată;
- Şi nu orologiul, ce era stricat – Iar aprodul Purice printre Turci pătruns,
La castel în poartă auzii că bate. Se ’nvârtea sfârlează şi-i pişca ’ntr’ascuns.
Mă gândeam în mine: Cin’ să fie, frate- Şi păgâna liftă, când să lupte vrea,
Domniţa e ’n casă şi cu soacra ei, Se oprea de-odată şi se scărpina.
Ştefan e la luptă cu Turcii mişei. Toate din legendă nu-s decât prostii,
Poate-o fi factorul, cu vreo telegramă Acesta-i adevărul şi te rog să-l scrii.
De la Domnul Ştefan către a sa mamă. Că ’n Bolintineanu faptul se ’nâmpla
Când acolo, chiar Ştefan. Ce minunăţie! Dacă ’n loc de mamă, soacră îi era.
In puterea nopţii la castel să vie? *
BRÂNZĂ LICA

Zarvă mare ’n toată casa Dar deodată a ’ngheţat


La Maiorul Stratulat, Când maiorul l-a chemat.
Toţi dau zor să pună masa, Parcă-l înlemnise frica,
Fiecare-i ocupat. Când la dânsul s’a sbârlit:
Ca să-ţi vină dintr’o dată - Unde e, mă brânza Lica?
Zece invitaţi, nu-i şagă; Ce te uiţi aşa tâmpit?
Maioreasa ’ngrijorată - Toată piaţa am umblat
S’a gândit o noapte ’ntreagă: Şi de asta n’am aflat.
Apoi tace ca pământul
- Va să zică: Primo, supă Şi cu ochii ’ncremeniţi.
De găină – că-i de soi – - Ce-ai cerut, bătute-ar Sfântul?
Crap pe varză acră, după, - Brânzulică, să trăiţi!
Şi pui fripţi cu usturoi. *
- E destul? Ce zici, Costică?
Să mai fac şi altceva?
Mie drept să-ţi spun, mi-e frică,
Cum că nu s’or sătura.

Am şi tort de ciocolată,
Am şi pastă de gutui;
Dar deodată disperată;
- Şti ce n’avem? Brânză nu-i!
- Cum se poate? Cum se face?
Tocmai brânză ai uitat!
Chiamă ordonanţa ’ncoace,
S’o trimit imediat.

- Ian ascultă, mă Ilie,


Ţine-un şi fugi la Ghica,
Cel din colţ, cu băcănie,
Şi să-mi cumperi brânză Lica.
Trece-un ceas, ba şi mai bine,
Ordonanţa nu mai vine.
- Unde-o fi umblând nebunul?
Uite că-i aproape unu
Şi ’ncă nu s’a ’napoiat!
Apoi azi, să ştii că-l bat.
Când mi-e zor de ard ca focul,
El se plimbă, - dobitocul!

Ora două. In sfârşit


Şi Ilie a venit
Transpirat, la faţă roş
Ca o creastă de cocoş.
BALADA CHIRIAŞULUI NEGRĂBIT

S’a dus vremea când Topârceanu In fond, să-ţi spun verde, cucoană:
Cu versu-i frumos curgător, De ce altă casă să-mi iau?
In mână-mi punea geamantanul Insamnă să fiu într-o toană,
Şi veşnic eram călător. Când legea-mi dă dreptul să stau.

Trec anii, trec lunile ’n goană Trec, anii, trec lunile ’n goană
Şi ’n zbor săptămânile trec; Şi ’n sbor săptămânile trec;
Desfac geamantanul, cucoană, Să treacă cu bine, cucoană,
Că azi m’am decis: nu mai plec! Că azi m’am decis: nu mai plec!
*
De ce tot aceiaş marotă –
(Că-i bine să stau la central,
Să caut parchet, teracotă,
Electrică tot la canal) –
Când viaţa-i destul de tihnită
Şi fără confortul modern?
Imi place sobiţa cu plită,
Imi place, când fulgii se cern,

Să stau într’o poză banală,


Pe pernele cu monogram,
Primite cu foaie dotală
De când erai jună, madan!
S’admir pe perete păunul,
Ţesut în culori pe covor;
Să ţin în hârtie săpunul
Ş apa s’o ţin în urcior.

De ce să mă mut din cartierul,


In care mă ştiu pe de rost
Factorul, băcanul, frizerul,
Gheorghiţă, sergentul din post
Şi omul ce-mi vinde franzele;
Imi dă bună ziua când trec,
Cismarul ce-mi bate pingele
Şi-mi ia zece lei pentr’un flec.

Imi place vecina: o fată


Cu părul buclat, auriu…
(Păcat că mi-a fost prezentată
Exact nouă luni prea târziu!)
In ziua când vine chenzina,
Acasă mă ’ntorc în taxi:
Să crape de ciudă vecina,
Să aibă de ce mă bârfi.
SONET

Se stinge viaţa falnicei Lucreţii…


Nu o mai vezi la teatre ’n loji sau staluri
Şi nici trecându-şi nopţile prin baluri
Venind acasă ’n faptul dimineţii,

Inveşmântată ’n spaniole şaluri


Cu doi bujori în frăgezimea feţii,
Când împrejuru-i se roteau băieţii
Şoptindu-i la ureche madrigaluri.

Azi, greul anilor îi stă în spate.


Cu riduri convengerte spre pupile,
Sub fardul gros, apare pe ’noptate,

Şi ’nfiripând utopice idile,


Cerşeşte tinereţii ’mbujorate:
- „Un strop din tinereţea ta, copile!”
*
ŞI EL ESTE ORBUL…

Şi el este orbul. Departe-i Brăila, Ci eu într’o seară – era în Septembre –


Brăila spre care îl mână durerea Citit-am poema „Noapte de Decembre”,
Şi calea-i aridă şi-l lasă puterea… In care se spune de bietul emir
De zile plecat-a şi abia-i la Chitila. Pornit în spre Meka şi mort ca martir,

Departe-i Brăila şi el este orbul Şi mintea mea toată nu poate cuprinde,


Pornit în spre vraciul ce stă la Brăila, C’aproape de Meka, emirul bogat,
Să ’ncerce şi-acela să-i dreagă pupila, (Precum Macedonski în versu-i pretinde)
Să vadă lumina, să-i mântue morbul. Pornit cu dichisuri, cu-alaiu de ’mpărat,
Departe-i Brăila şi el este orbul. Cu-atâtea cămile, cu-atâtea merinde,
Să poată-ajunge la locu-i visat…
Şi merge şi merge cu traista în spate,
Cu foamea în pântec şi buze ’nsetate. Să n’ajungă ’n Meka fiinţă regească,
Şi numai ce-aude un car pe şosea Când orbul Brăila putu s’o găsească?
Şi simte cum caii în spate-i nechează. *

Cu mâna-i uscată un gest el schiţează,


Se ’mbună creştinul, cu dânsul îl ia
Şi merge ’n căruţă – din drum – o bucată,
Truditele-i oase odihnă primesc,
Ridică o rugă spre Tatăl Ceresc,
De mila avută, de soarta schimbată.

Odihna îi fuse de scurtă durată.


Creştinul ajunse la casa din sat
Şi iarăşi biet orbul pe jos a plecat…
Ş merge şi merge cu gura uscată.
Odihna îi fuse de scurtă durată.

Acum-l ajunse di spate-o maşină.


La dânsa se roagă, la dânsa se ’nchină,
Şoferul se ’mbună de-al orbului rău,

Se suie şi orbul la el în maşină


Şi miercuri spre seară sosiră ’n Buzău.
Din nou o porneşte cu vlagă puţină,
Mai trece-o căruţă, mai trece-o maşină,
La toate se roagă, la toate se ’nchină.
Şi ’ncetul cu ’ncetul, din milă cerească,
Putu el Brăila s’o înnemerească.
PĂSĂRICA

Neaua groasă înălbeşte Păsărica fericită


Şesul Bărăganului; De cereasca graţie,
Geru ’ntr’una se ’nteţeşte; Se îndoapă, hămesită,
E sfârşitul anului. Pân’la saturaţie.

Negri, drepţi ca lumânarea, Şi cu ciocu ’n sus, cucernic,


Pe albul cearceafului, Pe albul decorului,
Increstează ritmic zarea Ciripi cu glas puternic
Stâlpii telegrafului. Slavă Creatorului.

Intr’un punct, o păsărică, Iar când vru să mai repete


- Pată neagră-a cerului – Gama teologică,
Sus pe stâlp se strânge mică, O aude un erete…
De tăria gerului. Şi urmarea-i logică.

Stâlp şi nea şi alt.. nimic Când tăcea, neauzită,


Liniştea câmpiilor - Tăcerea sărmanilor –
A cuprins şi păsărica, N’a constituit ispită,
Pradă nostalgiilor. Nici pradă duşmanilor.

Aripile-şi pune cruce Ca MORALĂ:


Din storsul puterilor mai nimic.
Şi flămândă, jalnic duce Doar atât, să taci chitic;
Dorul primăverilor. Nu-ţi fă glasul să răsune,
……………………….. Când mănânci ce nu se spune.
Zvon uşor şi slab de clopot *
Spintecă tăcerile,
Apoi, lămurit, un tropot
I-a redat puterile.

Şi de-odată, ca trezită
Din urzeala somnului,
Se gândeşte fericită:
„ Mare-i mila Domnului!

„ Poate pică vre-o grăunte


„ Din desaga calului
„ Care-acum se anunţă
„ După cotul malului”.

A trecut un cal – săgeată –


Cu iuţeala vântului,
Lepădând din mers o pată
Pe faţa pământului.
GLOSSA

Vremea trece, vremea vine. Criză mare ne doboară,


Toate-s vechi şi nouă toate. Imprejuru-ţi se şopteşte;
Ce e rău şi ce e bine, Va să fie bine ’n ţară,
Tu te ’ntrebă şi socoate. Alţii spun înţelepţeşte.
Nu spera şi nu ai teamă, Nici tot răul ce se spune,
Ce e val, ca valul trece. Nici ce-i bun nu lua în seamă.
De te ’ndeamnă, de te chiamă, Zile rele, zile bune…
Tu rămâi la toate rece. Nu spera şi nu ai teamă.

Pentru ce de la putere, Toate sunt de la natură.


Vremea trece. Să-şi adune! Iarna, val de frig soseşte;
Pentru celalt, în durere, Vara, valul de căldură
Vor veni şi vremuri bune. Ca să pleci, te ispiteşte.
Roata lumii se ’nvârteşte Cum la munte sau la mare
Pentru el sau pentru tine, Ori e cald, ori e prea rece,
Rând pe rând vă pricopseşte: Stai acasă, ai răbdare:
Vremea trece, vremea vine. Ce e val, ca valul trece.

Sărăcia-ţi dă târcoale Când vreo pasăre de noapte


Şi de tine se lipeşte. Pe ’nserat îţi iese ’n cale,
Pardesiul rupt în poale La ureche-ţi spune şoapte
Azi drept blană îţi serveşte. (Nu-ţi vorbeşte de parale),
Pentru nimeni nu-i o taină: Zici: femee ideală!
Din surtucul rupt în coate, Nu te duce, fii cu teamă;
Faci copilului o haină. Toate sunt cu socoteală
Toate-s vechi şi nouă toate. De te ’ndeamnă, de te chiamă.

Să-ţi trăeşti intens viaţa, Azi când luxul te orbeşte


Sau să-ţi drămueşti plăcerea? Şi tu n’ai nici cinci parale,
Să-ţi faci seară dimineaţa, Cel şiret se ’mbogăţeşte
Sau să-ţi cumpăneşti averea? Şi femei se plimbă goale,
Singur, viaţa ţi-e pustie: Când un X, un…ov sau…escu
De te ’nsori, e vai de tine. Voiajază şi petrece,
Numai dracul poat’să ştie Poţi s’asculţi pe Eminescu
Ce e rău şi ce e bine. Să rămâi la toate rece?
*
Dacă soarta, din greşeală,
Te va pune ’n loc de frunte,
Schimbă-ţi starea socială,
Fă-te luntre, fă-te punte;
Nu căta ce ci se cere
Dacă-i drept, ci, de se poate.
Numai cum să faci avere
Tu te ’ntreabă şi socoate.
SĂRMAN CISMAR !

Cu fruntea’n mână rezemată, Şi totuşi, câtă bucurie


Pe trepiedul tău barbar, Că mâna-ţi aspră de cismar,
Ai adormit, sărman cismar ! E ’n stare astăzi să deţie
(Topârceanu) Un pic din strictul necesar.
Iar dacă ai văzut vreodată
Sărman cismar, In oameni numai inamici,
Eu nu te-adorm, ca Topârceanu, Ce te-au oprit, mai sus de gheată,
Pe tripiedul tău barbar… Să poţi şi tu să te ridici,
Că eşti puternic, fă-i să simtă.
(Din mână ţi-a luat ciocanul O răzbunare ideală:
Oprind-o ca să mai lucreze; Laşi gheata niţeluş mai strâmtă
Iar mintea ta înflăcărată, Şi ’n vârf un cui, ca din greşeală.
O pune baluri să viseze *
Şi ochi surâzători de fată…)
Nu-ţi pun vre-o haină demodată
Şi nu te-aşez, în seri de Mai,
Pe bancă lâng’o adorată
Cu nasul cârn şi păr bălai.
Eu nu-ţi aprind în suflet dorul
Dar, ca şi el, te plâng amar –
Sortit să nu mai schimbi decorul
Cât vei trăi, sărman cismar!
Să înghiţi tot praful de pe stradă,
Strâns într’o talpă de pantof,
De-o cizmă dusă la paradă,
De gheata vreunui filosof.

Prin mâna ta bătătorită


S’au perindat atâtea ghete
Cu talpa ruptă, găurită,
Sandale prinse cu barete,
Pantofi cu vârf de antilopă
Ori ghete galbene cu cioc
Sau cu elastic, ca de popă,
Cu bot turtit ori fără toc;
Bocanc ori cizmă lăcuită
Purtată de vreun general,
Pantof cu pielea aurită
Sau de mătase, pentru bal.
LA OGLINDĂ

Azi am s’o trântesc de grindă, Uite aşa: Să iau foiţă,


Bat’o focul de oglindă! Să dau iute pe guriţă,
Nu-mi mai place cum m’arată, Puţintel şi obrăjorul…
Mă credeam frumoasă fată, Ca să semăn cu bujorul…
Nici n’am să mai stau în tindă, Ia să văd, nu-i la portiţă
Ca odată… Peţitorul?

Tata! El e vinovatul, Ei! Acum să poftească


C’a umplut de veste satul, Cine vrea să mă peţească!
Ba a dat şi sfoară ’n ţară Uite, pot să pun prinsoare:
Că’s frumoasă şi sprinţară… Nu-i ca mine altă floare!
Şi-mi dă zor cu măritatul, Cate ei! N’or să găsească.
Pân’ la vară. Nici în soare!

Eu frumoasă? Asta-i bună! Zât! Pisică blestemată!


Şi ’n curând să pun cunună? Imi spărseşi oglinda, iată!
Dar azi, cin’ se mai însoară N’ai găsit alt loc de joacă?
Cu o copiliţă jună Ştiu că mamei o să-i placă
De la ţară? De-o vedea-o sfărâmată!
Ce-o să-mi facă!
Tu te ţii de glume, tată!
N’am să mă mărit vreodată. Praf s’a sfărâmat oglinda
Când la târg sunt alte fete, Şi-a umplut de cioburi tinda.
Mai gătite, mai şirete, Nu ştiuşi, afurisită?
Cine ia o biată fată Şapte ani nu se mărită
Fără ghete? Fata care-a spart oglinda.
Ce ursită!
Ba nu zău, unde-i bărbatul
Să nu-i placă însuratul Of! Duce-te-ai pe pustie!
Cu o fată mai nurlie, Iar nu pun cununie!
Cu pantofi şi pălărie? Bat’o focul de năpastă,
Mai aştept eu măritatul? Iar rămân o fată proastă…
Ce prostie! Mult mai am să ştiu ce ştie
O nevastă.
Dar… adică… ia stai bine… *
Ce? Sunt mai cu moţ ca mine?
Ia să fiu şi eu gătită,
Incălţată şi vopsită,
Zău c’aşi duce pe oricine
In ispită!

Ia să-mi încreţesc cosiţa,


Ia să-mi fac şi eu guriţa
Şi sprâncene mai codate,
Cu cărbune ’ncondeiate,
Să vedeţi atunci fetiţa
Că se poate!
ROMANŢA ROZINEI

Guerlain a botezat parfumul, Ieşisem să mă plimb puţin,


„Voilà pourquoi j’aimais Rosine” Era tot seară înstelată,
Guerlain a botezat parfumul Şi-atunci am cunoscut o fată,
Extras din cupele de crin… Am cunoscut-o pe Rosine.
I. Minulescu Mă urmărea parfumul fin,
Căci după ce mi-am scris reţeta
Ce lipsă de curiozitate, Am luat cu mine eprubeta.
La Minulescu cel puţin. Şi fiindcă mi-a plăcut Rosine,
Cântând în versuri parfumate I-am dat parfumul nou de crin.
Extrasul cupelor de crin,
Să nu se ’ntrebe de-unde vin I-am dat parfumul nou de crin,
Parfumurile botezate Pe care nu-l uita Rosina
„Voilà pourquoi j’aimais Rosine”. La fiecare întâlnire.
Ea răspândea ’mprejur parfumul
Aşa a botezat parfumul Imbătător de fericire
Capriciosul domn Guerlain, Şi o iubea aşa ’n neştire,
Spre care curiozitatea Simţind parfumul nou de crin.
M’a dus în goana unui tren,
Ca să-l întreb, ce-l hotărâse Şi-odată, blestemată dată,
Să dea parfumului divin Intrai aşa, neanunţat,
Simbolica lui denumire In buduarul ei de fată;
„Voilà pourquoi j’aimais Rosine”. Rosine era neparfumată,
De-abia se dase jos din pat.
Şi-am stat la un pahar de vin; Oh! Doamne, cât m’a ’ndurerat
Am stat cu el o seară ’ntregă Cascada visurilor mele
Sub neagra boltă înstelată, Pe-o boare de parfum clădite;
L-am îmbiat cu vişinată A visurilor nimicite
Şi ’ntr’un târziu, mi-a spus misterul Chiar de fiinţa adorată!
Ce l-a ’ndemnat ca să boteze
Parfumul cu miros divin Rosine era neparfumată,
„Voilà pourquoi j’aimais Rosine”. De-abia se dase jos din pat.
Eu m’am retras imediat
- „Şedeam pe rue de Capucines. Şi ’n minte-mi se făcu lumina
Lucram parfumurile mele Ce mi-a desvăluit pricina
Topind tulpini de micşunele, Iubirii mele în neştire.
Topind petalele de crin, Oh! De-ai fi fost lângă Rosina,
Şi ’ntr’un târziu, se înserase, In clipa ceea blestemată,
Simţii mireasma ’mbălsămată, Inţelegeai şi tu, pe dată,
Ce n’o simţisem niciodată, Ce rol avut-a în iubire
Găsind parfumu’ acela care, Parfumul cupelor de crin.
După o viaţă de ’ncercare Acum eşti lămurit deplin?
Imi reuşise pe deplin.
„Voilà pourquoi j’aimais Rosine”.
MONOSILAB DE TOAMNĂ

Toamna sună ’n geam, frunze de metal,


Vânt.
In tăcerea grea, gând şi animal,
Frânt
G.Bacovia
*
Toamna a venit, singur am rămas
Cuc;
Mic şi sgribulit, îmi pică în nas
Muc.

Tremur în zigzag, frigul m’a ’ngheţat


Brr!
Corbii trec şirag, ţipă disperat,
Crrr.

Pureci mă cuprind şi din al meu trup


Ciup;
Când vreau ca să-i prind şi să-i întrerup…
Sdup!

Iele ’n casă joc şi de mine-şi fac


Râs;
Lemnul ud din foc, cântă ’n ritm buimac,
Fâs.

Tac de-o lună ’n şir; cred c’am să devin


Mut;
Beau ca un martir şi de-atâta vin,
Put.

Simt în gât un nod, când beau fac ghio-


gârţ;
Latră un zăvod în gama lui do,
Scârţ!
*
MAI RAR
Plouă, plouă, plouă,
Vreme de beţie,
Ce melancolie!
Plouă, plouă, plouă.
(Din”RAR” de G.Bacovia)
*
Plouă, plouă, plouă,
Plouă ’n librărie
Poezie nouă,
Ce ciupercărie!
Plouă, plouă, plouă.

Gripa, gripa, gripa,


Cheamă ’n fundul gropii.
A sosit şi clipa
Să câştige popii.
Gripa, gripa, gripa.

Gelu, Mielu, Nelu…


Au murit o droaie,
Ii aşteaptă Bellu
Să-i îngroape ’n ploaie.
Nelu, Mielu, Gelu…

Dricul, dricul, dricul,


Ii aduce mortul.
Popa Stan, calicul,
Incasează ortul,
Dricul, dricul, dricul.

Sapă, sapă, sapă,


Plouă cu găleata,
Sapă cioclul groapa,
Sapă şi lopata,
Sapă, sapă, sapă…

Rumba, rumba, rumba,


Schelete ’nălbite,
Ritmic se dau tumba,
Cu hârci plumbuite.
Rumba, rumba, rumba.

Plouă, plouă, plouă,


Burniţa se cerne,
Babele se ouă
Poezii moderne.
Plouă, plouă, plouă.
*
TREI, DOAMNE ŞI TOŢI TREI !

Avea şi dânsul trei colegi A sihăstrit aproape-un an


Pe Mircea, Radu şi Georgică – Dar, ascultând de-o peţitoare
Nedespărţiţi mereu, adică Ce-i lăuda cu ’ndemânare
Prieteni buni, de ani întregi, O văduvă de căpitan,
Cu şpriţuri, ţuică sau mastică, Se hotărî la ’nsurătoare
Prin funduri de bodegi. Cu mai puţin elan.

De-un timp, i-a abătut un gând: Şi iar trăi înseninat.


De-ar face bine să se ’nsoare… Dar dup’o lună, poate două,
Ş i-a ’ntrebat pe fiecare; Căzu şi doamna lui cea nouă
Iar sfatul tuturor, pe rând, Cu Radu – acum în păcat..,
A fost ca pasul acesta mare Atât le-a spus: „Ruşine vouă!”
„Să-l facă pe curând. Şi iarăşi a plecat.

Şi ’ntr’un amurg de Mai, Pe George doar îl mai avea,


Se ’ndrăgosti subit de-o fată. La care să se jeluiască;
Atunci se hotărî pe dată La el venea să-i povestească
Să-şi schimbe felul lui de trai; Destinul crud ce-l urmărea
Căci era fata minunată, Şi răutatea omenească –
Căzută ca din rai. Iar George-l mângâia.

Au dus-o bine şase luni Dar tristul vieţii lui calvar


Şi ’ntr’un amurg noros de toamnă, Spre culmi amare se ridică,
Găsi pe tânăra lui doamnă Căci numai astfel se explică
Cu cel mai bun din cei mai buni… Cum s’a ’nsurat sărmanul iar.
Cu Mircea o găsi pe doamnă, Şi-a treia doamnă, cu Georgică
Iubindu-se nebuni. L-a înşelat amar.

Rămas încremenit pe prag, Privind cu groază către ei,


Cu pălăria ’n mâna stângă, Cu gestul tremurat se ’nchină
Privea şi îi venea să plângă: Şi într’a ochilor lumină,
Chiar Mircea, Mircea cel mai drag, Văzând pe cele trei femei
Să fie primul om să-i frângă Şi pe colegii lui, suspină:
Al dragostei şirag? Trei, Doamne, şi toţi trei!
*
Târziu de tot el s’a trezit
Şi resemnat de trista soartă,
De-o dragoste acum moartă,
- Grăbită către asfinţit –
Porni încet, încet, spre poartă
Şi-aşa…i-a părăsit.
CÂINELE AZOR

Rănit în războaie soldatul căzuse,


Dar, ca prin minune, dânsul nu muri;
Căci cu îngrijirea ce i se dăduse,
Se tămădui.
Soarta însă vruse să-l lovească iarăşi
Pe acela care fuse luptător,
Că-i muri de boală, cel mai scump tovarăş,
Câinele Azor.

N’o să-l mai audă la străini cum latră,


Ca să-i fie strajă pentru inamici;
Nici n’o să-l mai vadă, stând covrig pe vatră,
Mârâind pisici.
Se culcă să doarmă, ca din gând să-i piară
Azorică, dragul, scumpul de căţel,
Singurul tovarăş de viaţă amară,
Amicul fidel.

Jalea îl cuprinse şi de disperare


Timp de-o zi întreagă nu putu mânca;
Şi simţea în pieptu-i o văpaie mare,
Un foc ce-l ardea.
Se gândea, sărmanul, în ghiara durerii:
„Să-l îngrop, mi-e milă că va putrezi.
„Dacă-l las pe stradă, îl vor lua hingherii
„Spre a-l jupui”.

O străfulgerare îi trecu prin minte


Şi luând în spate amicul de ieri,
O porni ’n tăcere fără de cuvinte,
Tocmai la hingheri.
Scurt îi fuse târgul, fiindcă Azorică
Blană avusese ca puţini căţei.
Şi pe dânsa prinse un preţ bun, adică,
Patruzeci de lei.

Iar când dimineaţa a clipit din geană,


Pe când se deşteaptă omul muncitor,
Biet soldatul nostru, din ce-a luat pe blană,
Incă bea de zor.
Ca învăţătură, se poate desprinde,
Cum că şi la oameni sentiment găseşti
Ca la animale, numai că depinde
Cum îl manifeşti.
*
LA SARMISEGETUZA

La Sarmisegetuza stă mândru Decebal, Dece să ’mpingem ura, aşa, la infinit?


Purtând pe cap o cască de preţios metal. Bătut-am eu odată, azi tu, deci suntem chit!
In juru-i se adună viteazul lui divan, Gândeşte-te, Traiane, urmaşii ce-or să zică,
Ce-a mai scăpat cu viaţă din mâna lui Traian. C’am tot trăit în vrajbă, că ne-am tot luat de chică?

Şi Decebal deodată se scoală de pe tron Mai bine să petrecem! Iar pentru viitor,
Grăind spre cei din sală: - „Avurăm ghinion! Romanii şi cu Dacii să facă – un popor.
E pentru prima oară când Dacul dă ’napoi; Hai de-mi întinde mâna şi vin să te sărut”.
Traian a luat-o rasna şi vine peste noi. Traian stătu o clipă şi zise: - „ S-a făcut!

Se pune întrebarea: Ce face neamul dac? O poartă se deschise, pe dânsa dau năvală
Zamolxis să mă bată de ştiu ce să mă fac! Mândreţe de fecioare, umplând întreaga sală;
De ne predăm cu viaţă, ne-aşteaptă chinuri mari, Sosiră muzicanţii şi cheful a ’nceput;
Pe toţi or să ne pună, la care, telegari, Se-aduse de mâncare, se-aduse de băut.

Iar să murim cu toţii, nu-i faptul cugetat; Şi cupele de cupe puternic se ciocnesc,
Nu că mă tem de moarte, dar cred c’ar fi păcat”. Pe când se zămisleşte poporul românesc.
Atunci al legii preot se ridică pe loc: E-un adevăr istoric. După părerea mea,
- „Nici morţi, dar nici în viaţă; luăm calea de Din asta i se trage Românului de bea!
mijloc!” *

Un ordin scurt porneşte spre marele chelar:


„Aduceţi polobocul cu viţă de Cotnar!
O cupă el îşi umple şi’o soarbe pân’la fund;
Apoi, din mână ’n mână, făcând un drum rotund,

A băuturii cupă la fiecare trece…


Le place că e mare şi că e vinul rece.
Doar Decebal rămase pe tronu-i de oţel.
(Istoria nu spune c’ar fi băut şi el).

Iar când legionarii romani intrară ’n casă,


Găsiră pe toţi Dacii, părând că’s morţi, sub masă.
Şi-atunci de bucurie că nu mai au duşman,
Ciocniră şi ei cupa în cinstea lui Traian;

In vreme ce acesta, spre Decebal pornit,


Ii spuse cu mândrie:- Eşti, rege, biruit!
Toţi dacii tăi de-acum’s, cu mâinile pe piept!
-„ Aşa crezi, tu, Traiane, am fost eu mai deştept.

Sunt mai bătrân ca tine, şi nu mă duci cu preşul.


Au morţi îţi trebui ţie? Au ce să faci cu leşul?
Tu vii după avere şi bogăţie vrei,
Pe când legionarii mai vor ceva: femei!
NUNTA ZAMFIREI

E lung pământul, ba e lat, Sclipea biserica ’n culori


Dar ca Pârjoală cel buzat Cum s’a văzut arareori.
- Crâşmarul roş din Trichileşti – A fost atât de mult norod
Să umbli multul Bucureşti, Gătit pe-acelaşi calapod,
Ca el crâşmar n’ai să găseşti, Cumetre ’n fuste sau capot
Aşa bogat. Cu multe flori.

Iar fata lui, de s’a ’ntâmplat Iar când mireasa a venit,


Să aibă spate cocoşat, In cale-i mirele-a ieşit,
Cu asta ce-i? Pericol nu-i! Pupându-i mâna dreaptă şi
El are bani; cu banii lui Mireasa tare se roşi
Plăcută-i fata ori şi cui Indată i-a răspuns: mersi!
La măritat. Şi i-a zâmbit.

Dar din atâţia candidaţi, Iar ca să fie la un fel


Şi mai aşa şi mai spălaţi, Inaltă dânsa cât şi el,
Ea şi-a ales drept cavaler I-au pus trei papuri sub picior
Pe Sandu, mândru plotoner. Şi-o ’ndoitură de covor;
De ce l-a vrut pe el? Mister… Păreau: o porumbiţă ’n sbor
Nu-l cercetaţi. Şi-un porumbel.

Cât timp ar luneca o stea, Şi s’au adus la nunta lor


Se duse vestea ’n mahala Cinci preoţi strânşi într’un sobor.
Şi toată-i numai vorbă rea; Aşa frumos ce-au mai slujit
Că lumea multe bănuia, - Era doar unul răguşit –
Că Voicu Niţă zis Curea Iar isonul la mârâit
Ar şti ceva. Un dascăl chior.

Şi ’ntr’o duminică de Maiu, A fost o nuntă ca de graf,


Porni al nunţii lor alaiu Ca ’n film de cinematograf.
In spre altarul lui Cristos, Iar după ce i-au cununat
Cu toţii îmbrăcaţi frumos, S’au fost cu toţii sărutat
Care pe sus, care pe jos, Şi după datină-au plecat
Care ’n tramvai. La fotograf.

Cosinziene ce seduc Acasă când sosiră ei,


- Aşa cum le-a descris Coşbuc – In calea lor trei nepoţei
Şi ce mândreţe de feciori Frumoase flori le-au presărat
Purtând la chiotoare flori, Şi zile bune le-au urat,
Iar tocul de la pantofiori Că mirele, de încântat,
Cu cauciuc. Le-a dat opt lei.

Păreau cu aur poleiţi Dar masa, Doamne, ce să spui!


Colegii lui, mai toţi veniţi Nici la ’mpăraţi socot că nu-i.
Ori singuri, ori şi cu soţii A fost friptură de purcel,
Purtând cu toate pălării, Pe urmă cremă caramel
Şi câte doi sau trei copii Şi-a fost atât de mult mezel,
La fel gătiţi. Că’s toţi sătui.
Aproape toţi s’au îmbătat De-odată Voicu zis Curea
Cu vin din cel nebotezat - Acela ce ştia ceva –
Şi băutură-atât’ a curs, Către al sutălea pahar,
Că sticlele de tot s’au scurs, Clipi şiret spre lăutar
Iar naşul a ţinut discurs Şi sprijinindu-se ’n spătar,
Aplaudat. Vorbi aşa:

Şi le-a cântat concomitent „Gătiţi de-acum pantofi şi-opinci.


Fanfara de la regiment „In cântece de caterinci
Şi cu taraful lui Chibrit, „Jucăm botezul oameni buni
Cu douăzeci de poli tocmit „Nu tocmai peste nouă luni
Să cânte pân’ la răsărit, - „Minune mare ’ntre minuni –
Cu sentiment. „Ci peste cinci”.
*
Cântară hora mai întâi,
Apoi: „O, nu pleca, rămâi”!
Şi-o sârbă iute, săltăreţ,
Că vărul Nae Cotârleţ,
Cu ghete noi şi cu bizeţ,
Bătea ’n călcâi.

Ş dup’ atâta joc săltat


Aproape toţi au transpirat.
A fost aşa de cald, încât
Şi-au scos cravata de la gât,
Iar tatăl fetei, hotărât,
S’a desbrăcat.

Iar mamele se ’nduioşau


Privind la fete cum jucau,
Şi cu cântarul minţii lor
Il cântăreau pe dansator
De-i bun băiat, cu viitor,
Şi plănuiau.

A fost şi domnul căpitan,


Gătit la fel ca Don Juan.
Bătrânii au jucat loton
Retraşi, pe-o masă din salon
Şi-au ascultat la pathefon
Pe Iulian.

Atât de mult s’a chefuit,


Că nici în zori nu s’a sfârşit;
Vorbeau cu toţii dintr’odat’
Şi s’au bătut şi s’au pupat
Şi mulţi cu capul aplecat,
S’au răcorit.
EPILOG

Ascultă, Doamnă muză cu părul cârlionţat,


De-o să ne ’njure lumea, eu nu sunt vinovat.
De-am trece la răspunderi, mai mult eşti tu de vină
Că m’ai lăsat, adesea, să-ţi cânt din mandolină;
Că ’n loc să-mi spui: „nu merge”, tu mi-ai zâmbit
discret
Făcându-mă, o clipă, să cred că sunt poet.
Şi’acum când scot volumul, să râzi cu voluptate…
N te-am crezut în stare de-atâta răutate.
De n’ai mustrări de cuget că mi-ai făcut un rău,
Te blestem pe vecie, cu ’ntreg Olimpul tău.

Ascultă, Doamnă muză cu păr cârlionţat,


De-o să ne ’njure lumea, eu nu sunt vinovat.
Că ’n fond eu n’am scris viersul cu aere de geniu,
Şi nici să mă citească urmaşii, un mileniu,
Precum citim noi astăzi pe-Homer sau pe Virgil.
Am vrut s’aduc pe buze un zâmbet de copil,
Să descreţesc o frunte, atât cât am putut,
Cântând pe altă strună un viers de mult ştiut,
S’alung o clipă norii ce’n jurul meu se stâng…

Am vrut să râd mai bine, de teamă să nu plâng.


*

S-ar putea să vă placă și