Sunteți pe pagina 1din 10

TEST

NR. 1
1) Completaţi următorul tabel:
numere Div. cu 2 Div. cu 5 Div. cu
10
360
1515
123456
22 + 23
2+4+6
15 + 25
2) a) Aflati multimea divizorilor lui 24;
b) Determinati cifra x stiind ca numarul N = 23 + este divizibil cu 5;
c) Determinati multiplii lui 3 care verifica urmatoarea dubla inegalitate: ;
d) Aflati toti multiplii nenuli ai lui 6 mai mici decat 29.

PUNCTAJ:
DIN OFICIU: 3p; 1) 3p; 2) a) 1p; b) 1p; c) 1p; d) 1p.

TEST
NR. 2

1) Completati urmatorul tabel:


Numere Div. cu 2 Div. cu 5 Div. cu
10
380
3535
12345678
22 + 24
2+3+5
15 + 35
2) a) Aflati multimea divizorilor lui 20;
b) Determinati cifra x stiind ca numarul N = 32 + este divizibil cu 5;
c) Determinati multiplii lui 3 care verifica urmatoarea dubla inegalitate: ;
d) Aflati toti multiplii nenuli ai lui 6 mai mici decat 28.

PUNCTAJ:
DIN OFICIU: 3p; 1) 3p; 2) a) 1p; b) 1p; c) 1p; d) 1p.

MORARIU MIHAI 1
Fișa nr. 1

1) Calculați 1 + 2 + 3 + 4+ 5 + 6 + 7+ 8 + 9 + 10 = asociind convenabil termenii.


Calculați S = 1 + 2 + 3 + ........ + 2007
2) Scrieți pe 16 și 25 ca sumă de numere impare .
3) Calculați cât mai simplu
a) 101∙ 100 + 102 ∙ 100 - 99 ∙100 = b) 2571∙ 99 + 2571∙98 + 2571∙ 3 =
c) 1771 ∙ 51 + 1771 ∙ 49 – 1771∙ 100 =
4) Dacă a = 5 , b + c = 7 si b – c = 2 . Calculați a∙b + a∙c = , a∙b - a∙c =
5) Dacă a = 10 si b + c + d = 54 . Calculați a∙b +a∙c +a ∙d =
6) Aflați x dacă x∙a + x∙b = 72 și a + b = 9
7) Dacă a + b = 15 și b + c = 23 , calculați a + 2∙b +c =
8) Calculați 2∙a + 9∙b + 3∙c daca a + 3∙b = 35 , b + c = 17

Fișa nr. 2

1) Calculați 252 ∙ 25 = , 371 ∙ 42 = , 1001∙101 = , 105 ∙ 2007 =


2) Completați șirul cu încă 7 termeni 3 , 6 , 9 , 12 , ......................................................
3) Aflați câtul și restul împărțirii numărului 175257 la 13
4) Calculați 33225 : 25 = , 1764 : 4 , 1521 : 11 =
5) Un cumpărător cumpără dintr-o piață 3 saci de cartofi de 50 kg , 1 sac de ceapă de 15kg ,
7 pungi de zahăr de 1 kg fiecare , 2 pungi de orez de 1kg , și un sac de 25 kg de făină. Câte
kg de alimente a cumpărat?
8) Aflați numărul natural care împărțit la 7 dă câtul 11 și restul 2
9) Aflați numărul natural care împărțit la 11 dă câtul cât triplul împărțitorului , iar restul cu 6
mai mic decât împărțitorul .
10) Suma a două numere naturale este 21. La împărțirea lor se obține câtul 2 și restul 3.
Aflați numerele.
11) Care este cel mai mic, respectiv cel mai mare număr natural de două cifre care împărțit la
3 să dea restul 1.

Fisa nr. 3

1) Rezolvați
a) 510 + { 5∙[9600 : 30 - 15 ∙(54 : 9) ]}=
b) 27 : 3 ∙(250 – 375 : 15 ) – 27∙15 =
c) 564 : {90 + 96 : [ 6 – (125 :5 +7):3 ]∙ 4}=
d) 6 + 2∙[ (2∙125 – 8∙54: 27 + 2∙5) :4] =
2) Aflați x din egalitățile
___ __ __ __ ___ ___
a) 3x1 +234 = 555 , b) x1 +1x1 = 142 , c) x0 + xx0 + xxx0 = 1230
3)Aflati x din egalitatile
a) (8 + 3∙x ) ∙ 14 – 30 = 1762
b) 1 + { 2 ∙[ 3 + ( x -4) ∙5] :6}∙7 = 8
c) { [ ( x +5)∙5 +5 ]∙5 +5}∙5 +5 = 1505

MORARIU MIHAI 2
TESTE NUMERE NATURALE

TEST R I
1) 176+4958; 2) 432-185; 3) 167·28; 4) 782:17; 5) 14·{8·[31-(18·7-108):9]-227}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 28 şi 141.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+77.
8) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 26, câtul 17 şi restul 13.
9) Calculaţi: 279·23+279·48+279·29.

R II
1) 257+3869; 2) 513-247; 3) 168·27; 4) 703:19; 5) 16·{7·[41-(16·8-119):3]-258}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 32 şi 171.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+83.
8) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 28, câtul 16 şi restul 12.
9) Calculaţi: 198·39+198·26+198·35.

R III
1) 346+5786; 2) 452-264; 3) 186·27; 4) 752:16; 5) 18·{8·[21-(19·6-106):4]-146}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 17 şi 132.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+86.
8) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 18, câtul 27 şi restul 15.
9) Calculaţi: 168·36+168·27+168·37.

R IV
1) 425+3796; 2) 412-278; 3) 196·18; 4) 846:18; 5) 17·{7·[22-(17·8-118):6]-125}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 46 şi 182.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+93.
8) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 36, câtul 18 şi restul 12.
9) Calculaţi: 249·18+249·47+249·35.

RV
1) 567+3859; 2) 621-376; 3) 217·18; 4) 1008:28; 5) 27·{6·[42-(28·6-159):3]-228}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 52 şi 217.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+91.
8) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 18, câtul 37 şi restul 15.
9) Calculaţi: 237·68+237·17+237·15.

R VI
1) 634+2468; 2) 835-658; 3) 117·28; 4) 962:26; 5) 26·{6·[42-(27·8-198):6]-226}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 39 şi 181.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+86.
8) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 36, câtul 17 şi restul 16.
9) Calculaţi: 217·38+217·27+217·35.

MORARIU MIHAI 3
R VII
1) 734+4987; 2) 314-286; 3) 176·18; 4) 592:16; 5) 16·{6·[41-(36·7-238):7]-217}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 32 şi 161.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+88.
8) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 27, câtul 18 şi restul 16.
9) Calculaţi: 28 ·48+289·27+289·25.

R VIII
1) 825+1496; 2) 423-365; 3) 167·17; 4) 608:16; 5) 7·{6·[39-(28·7-178):9]-208}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 27 şi 153.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+76.
8) Calculaţi: 249·29+249·37+249·34.
9) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 36, câtul 17 şi restul 15.

R IX
1) 936+2485; 2) 471-293; 3) 267·18; 4) 592:16; 5) 28·{8·[29-(17·6-84):6]-199}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse intre 68 si 193.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+92.
8) Calculaţi: 276·37+276·18+276·45.
9) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 37, câtul 28 şi restul 12.

RX
1) 1032+798; 2) 534-468; 3) 187·16; 4) 486:18; 5) 17·{6·[32-(28·7-169):9]-158}.
6) Câte numere naturale sunt cuprinse între 58 şi 186.
7) Aflaţi suma numerelor 1+2+3+…+85.
8) Calculaţi: 197·13+197·38+197·49.
9) Aflaţi deîmpărţitul dacă împărţitorul este 38, câtul 16 şi restul 12.

Răspuns: R 1. 1) 5134; 2) 247; 3) 4676; 4) 46; 5) 70; 6) 112; 7) 3003; 8) 455; 9) 27900.
R 2. 1) 4126; 2) 266; 3) 4536; 4) 37; 5) 138; 6) 138; 7) 3486; 8) 460; 9) 19800.
R 3. 1) 6132; 2) 188; 3) 5022; 4) 47; 5) 108; 6) 114; 7) 3741; 8) 501; 9) 16800.
R 4. 1) 4221; 2) 134; 3) 3528; 4) 47; 5) 136; 6) 135; 7) 4371; 8) 660; 9) 24900.
R 5. 1) 4426; 2) 245; 3) 3906; 4) 36; 5) 162; 6) 164; 7) 4186; 8) 681; 9) 23700.
R 6. 1) 3102; 2) 177; 3) 3276; 4) 37; 5) 208; 6) 141; 7) 3741; 8) 628; 9) 21700.
R 7. 1) 5721; 2) 28; 3) 3168; 4) 37; 5) 272; 6) 128; 7) 3916; 8) 502; 9) 28900.
R 8. 1) 2321; 2) 58; 3) 2839; 4) 38; 5) 98; 6) 125; 7) 2926; 8) 24900; 9) 627.
R 9. 1) 3421; 2) 178; 3) 4806; 4) 37; 5) 252; 6) 124; 7) 4278; 8) 27600; 9) 1048.
R 10. 1) 1830; 2) 66; 3) 2992; 4) 27; 5) 272; 6) 127; 7) 3655; 8) 19700; 9) 620.

MORARIU MIHAI 4
TEST
R. 1

Toatesubiectelesuntobligatoriişi se pot rezolva în orice ordine, cu precizarea pe foaia de răspuns a numărului


din faţa exerciţiului, fără a mai scrie cerinţa exerciţiului.
Toate calculelele se fac pe foaia de răspuns!
Timpul de lucru este de 30 minute.
Din oficiu se acordă 1punct.

1p 1. Scrieţi cu ajutorul cifrelor numărul natural treizeci de mii trei sute


trei.
2. Să se calculeze:
1p
a)
1p
b)
1p
c)
1p
d)
1p
e)
3. Calculaţi folosind factorul comun:
1p

4. Dacă , calculaţi:
1p
a)
1p
b)

MORARIU MIHAI 5
TEST
R. 2

Toatesubiectelesuntobligatoriişi se pot rezolva în orice ordine, cu precizarea pe foaia de răspuns a numărului


din faţa exerciţiului, fără a mai scrie cerinţa exerciţiului.
Toate calculelele se fac pe foaia de răspuns!
Timpul de lucru este de 30 minute.
Din oficiu se acordă 1punct.

1p 1. Scrieţi cu ajutorul cifrelor numărul natural treizeci de mii trei sute


trei zeci.
2. Să se calculeze:
1p
a)
1p
b)
1p
c)
1p
d)
1p
e)
3. Calculaţi folosind factorul comun:
1p

4. Dacă , calculaţi:
1p
a)
1p
b)

MORARIU MIHAI 6
TEST
R.I
 Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

PARTEA I .Pe foaia de lucru se scriu doar rezultatele. ( 45 puncte =5p*9)


1. Rezultatul calculului 4 ·4 + 10 este egal cu……
2. Triplul numărului 5 este egal cu……..
3. Un sfert din numărul 24 este egal cu………
4. Numărul cu 27 mai mare decât 234 este egal cu…..
5. Numărul cu 36 mai mic dEcât 487 este egal cu……
6. Diferenţa dintre numărul 358 şi 256 este egală cu…….
7. Rezultatul calculului 216 :2 este egal cu………
8. Dacă trei caiete costă 6 lei ,atunci un caiet costă…….lei
9. Restul împărţirii numărului 27 cu 5 este egal cu…..

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte )

1.Se ştie că : ab +ac = 420 şi b +c = 14 .Aflaţi a. 10 p


2. Comparaţi numerele : 20 p
X = 70 - [ 16 · 6 + 2 · ( 16 · 3 + 72 : 6 ) -36 ] :12
y= 1325 -10 · [ 280 + 13 · ( 108 – 96 : 6 )] : 12
3. Aflaţi câtul şi restul împărţirii 2715 : 37 şi apoi faceţi proba. 10 p
4. Un șir de numere începe cu 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68, … . Care este următorul număr
din șir? 5 p

MORARIU MIHAI 7
R. II
 Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 50 minute.

PARTEA I .Pe foaia de lucru se scriu doar rezultatele. ( 45 puncte =5p*9)


1 .Rezultatul calculului 3 ·4 + 10 este egal cu……
2. Triplul numărului 6 este egal cu……..
3. Un sfert din numărul 84 este egal cu………
4. Numărul cu 27 mai mare decât 349 este egal cu…..
5. Numărul cu 36 mai mic decât 357 este egal cu……
6. Diferenţa dintre numărul 589 şi 256 este egală cu…….
7. Rezultatul calculului 216 :2 este egal cu………
8. Dacă trei caiete costă 9 lei ,atunci un caiet costă…….lei
9. Restul împărţirii numărului 29 cu 5 este egal cu…..

PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte )

1. Ştiind că b-c = 31 şi a· b - a· c = 837,calculati a . 10 p

2. Comparaţi numerele : 20 p
x= 13 + 725 : ( 72 · 15 – 5 · 211 )
y= 15 + 648 : ( 975 : 25 - 3· 7 )

3. Aflaţi câtul şi restul împărţirii 2057 : 24 şi apoi faceţi proba. 10 p

4. . Un șir de numere începe cu 1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, 68, … . Care este următorul număr
din șir? 5p

MORARIU MIHAI 8
TEST
RI
Timp de lucru: 50 minute.
Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte.
SUBIECTUL I (20 puncte). Completaţi
1. Scris cu cifre numărul un milion o mie cinci este ………………………………………………
2. Cel mai mare număr format din trei cifre este.............................................................................
3. Cel mai mic număr natural format din patru cifre diferite este ....................................................
4. Cel mai mare număr care împărţit la 7 dă câtul 6 este..................................................................
SUBIECTUL II (20 puncte). Alegeţi rezultatul corect
1. Suma numerelor 127 şi 123 este
a)240 b)1250 c)250 d)4
2. Diferenţa numerelor 5002 şi 199 este
a)4803 b)4308 c)5201 d)4805
3. Produsul numerelor 23 şi 102 este
a)2323 b)2346 c)2216 d)1616
4. Câtul numerelor 1995 şi 19 este
a) 109 b)15 c)105 d)19
SUBIECTUL III (20 puncte). Stabiliţi valoarea de adevăr
1. ,,Suma primelor 25 numere naturale este 325.”
2. ,,Dacă , atunci ”
3. ,,Numărul termenilor nenuli ai şirului 10,11,12, …., 120, este 110.”
4. ,,Dacă , atunci ”
SUBIECTUL IV (30 puncte). Se cer rezolvările complete
1. Efectuaţi:
2. Reprezentaţi pe o axă punctele
3. Ionel citeşte o carte de 161 pagini timp de o săptămână.
În fiecare zi citeşte câte o pagină în plus faţă de ziua precedentă.
Câte pagini a citit în ultima zi?

MORARIU MIHAI 9
R II
Timp de lucru: 50 minute.
Toate subiectele sunt obligatorii. Din oficiu se acordă 10 puncte.
SUBIECTUL I (20 puncte). Completaţi
1. Scris cu cifre numărul un milion o sută trei este ..........................................................................
2. Cel mai mic număr format din trei cifre este...............................................................................
3. Cel mai mare număr natural format din patru cifre diferite este ..................................................
4. Cel mai mare număr care împărţit la 8 dă câtul 7 este..................................................................
SUBIECTUL II (20 puncte). Alegeţi rezultatul corect
1. Suma numerelor 327 şi 123 este
a)550 b)450 c)1250 d)204
2. Diferenţa numerelor 2002 şi 299 este
a)3542 b)2301 c)1703 d)1307
3. Produsul numerelor 34 şi 106 este
a)3434 b)3406 c)3604 d)1616
4. Câtul numerelor 1751 şi 17 este
a) 103 b)13 c)106 d)23
SUBIECTUL III (20 puncte). Stabiliţi valoarea de adevăr
1. ,,Suma primelor 23 numere naturale este 278.”
2. ,,Dacă , atunci ”
3. ,,Numărul termenilor nenuli ai şirului 20,21,22, …., 110, este 91.”
4. ,,Dacă , atunci ”
SUBIECTUL IV (30 puncte). Se cer rezolvările complete
1. Efectuaţi:
2. Reprezentaţi pe o axă punctele
3. Maria citeşte o carte de 231 pagini timp de o săptămână.
În fiecare zi citeşte câte o pagină în plus faţă de ziua precedentă.
Câte pagini a citit în ultima zi?

MORARIU MIHAI 10

S-ar putea să vă placă și