Sunteți pe pagina 1din 7

1

Psihologia muncii
Licenta Psihologie februarie 2009
MULTIPLE CHOICE
1. Satisfactia muncii este influentata de:
a) facilitatile economice si socio-profesionale
b) caracterul rutinier/ variat al muncii
c) relatiile la locul de munca muncii
d) cadrul organizational in care se desfasoara munca
e) caracteristicile fizice ale locului de munca
1. a+b+c+d+e
2. a+b+c
3. c+d+e
4. a+b+c+d
2. Tipurile de trebuinte din teoria ierarhizarii trebuintelor a lui A.Maslow sunt:
a) trebuintele de manifestare a creativitatii si spiritului inovator
b) trebuintele de cooperare si afiliere
c) trebuintele de stima si statut
d) trebuintele de hrana, locuinta, imbracaminte
e) trebuintele de autorealizare
f) trebuintele de securitate
1. a+b+c+d+e+f
2. b+c+d+e+f
3. d+e+f
4. c+d+e+f
3. Conform ..................... factorii de igiena (supravegherea, conditiile de munca, relatiile
interpersonale, securitatea muncii, etc.) si factorii motivationali (realizarile personale,
recunoasterea, munca insasi, posibilitatile de avansare, etc) determina atat satisfactie cat
si insatisfactie in munca;
1. Teoriei bifactoriale
2. Teoriei asteptarii
3. Managementului stiintific
4. Teoriei X
5. Teoriei Y
2
4. Care dintre urmatoarele teorii se bazeaza pe urmatoarele postulate:
a) angajatii considera munca o parte importanta a vietii lor,
b) lucratorii accepta bucurosi responsabilitatile si chiar le cauta in functie de
recompensele care ii sunt asociate in acest sens;
c) angajatii au potential care sa-i ajute in atingerea obiectivelor organizatiei si dau
dovada de inventivitate si creativitate in munca lor;
d) angajatii isi doresc securitatea dar au si alte nevoi, de cooperare, stima, realizare
personala, etc.
Alegeti dintre variantele urmatoare pe cea corecta:
1. teoria X
2. teoria ERG
3. teoria Y
4. teoria consolidarii
5. teoria echitatii
5. Recrutarea interna prezinta o serie de avantaje care se regasesc printre urmatoarele
elemente:
a) permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidati potentiali;
b) poate constitui un bun factor de motivare a angajatilor in vederea viitoarei promovari;
c) incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiilor;
d) punctele forte si punctele slabe ale candidatilor sunt cunoscute mult mai bine.
Precizati care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect principalele avantaje ale
recrutarii interne:
1. a+b+c+d
2. b+d
3. c+d
4. b+c+d
3
6. Care dintre elementele de mai jos reprezinta dezavantaje ale recrutarii interne:
a) costul recrutarii personalului este mult mai ridicat;
b) impiedica infuzia de “suflu proaspat” si nu favorizeaza promovarea unor “ idei noi”;
c) la un ritm rapid de extindere a institutiei, posibilitatile de completare a posturilor din
personalul existent, pot fi depasite;
d) nu este nevoie de o perioada de acomodare cu noul loc de munca;
e) se pot manifesta favoritisme, persoanele promovate mentinandu-si legaturile cu fostii
colegii de munca;
Precizati care din combinatiile de mai jos reflecta cel mai corect principalele
dezavantaje ale recrutarii interne:
1. a+b+c+d+e
2. b+c+e
3. a+d+e
4. b+d+e
7. Conform ..................... munca este o parte importanta a vietii oamenilor, pot folosi
autocontrolul in atingerea obiectivelor organizatiei si adesea accepta bucurosi
responsabilitatea;
1. Teoriei X
2. Teoriei Y
3. Teoriei ierarhizarii nevoilor
4. Teoriei echitatii
5. Teoriei reintaririi si consolidarii
8. …………………………se bazeaza pe urmatoarele postulate:
a) oamenii au o aversiune innascuta fata de munca si vor face orice pentru a o evita;
b) managerii trebuie sa-i dirijeze, sa-i controleze si sa-i constranga pe angajati pentru
realizarea obiectivelor institutiei;
c) angajatii trebuie condusi pentru ca au ambitii reduse si evita responsabilitatile;
d) angajatii sunt preocupati in general de securitatea personala.
Alegeti dintre variantele urmatoare pe cea corecta:
1. teoria X
2. managementul stiintific
3. teoria echitatii
4. teoria consolidarii
5. teoria ERG
4
9. Recrutarea externa prezinta o serie de avantaje care se regasesc printre elementele de mai
jos:
a) recrutarea personalului este mult mai rapida si mai putin costisitoare;
b) permite identificarea si atragerea unui numar mai mare de candidati potentiali;
c) incurajeaza un nou mod de gandire in cadrul organizatiei;
d) motivarea personalului creste, iar ambianta morala se imbunatateste;
e) se realizeaza economii in costurile de pregatire pentru ca se angajeaza profesionisti
competenti, bine pregatiti, din exterior
1. a+b+c+e
2. b+c+e
3. a+c+e
10. Care dintre elementele prezentate reprezinta dezavantaje ale recrutarii externe:
a) favorizeaza promovarea ideilor noi;
b) timpul necesar orientarii, adaptarii si integrarii pe posturi a noilor angajati este mult
mai mare, ceea ce atrage costuri suplimentare;
c) identificarea, atragerea si evaluarea candidatilor se realizeaza mult mai dificil;
d) nu implica elaborarea unor programe de pregatire profesionala intrucat se angajeaza
profesionisti din exterior;
e) poate aparea respingerea noilor veniti de catre vechii angajati ceea ce creeaza
dificultati de integrare, duce la scaderea motivatiei afectand productivitatea muncii
1. b+c+e
2. a+b+c+e
3. a+c+e
11. Care dintre urmatoarele metode sunt utilizate in recrutarea externa?
a) observatia
b) anunturile publicitare
c) analiza produselor activitatii
d) fisierul cu potentiali angajati
e) metoda timpilor si a miscarilor
f) reteaua de cunostinte
g) internetul
h) analiza postului
i) head-huntingul
1. b+d+f+g+i
2. a+c+d
3. e+g+h+i
4. a+d+e+f
5
12. Etapele planului de recrutare sunt:
a) analiza prognozei cererii de resurse umane
b) organizarea posturilor si a oamenilor
c) prognoza ofertei de resurse umane
d) organizarea interviului de selectie
e) analiza evidentei posturilor devenite disponibile datorita demisiilor, concedierilor,
pensionarilor, deceselor
f) acomodarea cu locul de munca
g) studiul posturilor
h) calculul nevoilor directe de recrutare
Alegeti din urmatoarele variante pe cea care corespunde cel mai bine enuntului de mai
sus:
1. a+b+c+e+g+h
2. a+b+c+d
3. d+e+g+h
13. Conform ..................... factorul care motiveaza oamenii in procesul muncii este salariul
pe care acestia il primesc
1. Managementului stiintific
2. Teoriei X
3. Teoriei Y
4. Teoriei echitatii
5. Teoriei reintaririi si consolidarii
14. Conform .....................oamenii sunt motivati de atingerea si mentinerea unui sens al
echitatii intre contributiile personale si recompensele obtinute.
1. Teoriei echitatii
2. Teoriei asteptarii
3. Teoriei reintaririi si consolidarii
4. Teoriei bifactoriale
5. Teoriei ierarhizarii nevoilor
6
15. Etapele selectiei de personal sunt urmatoarele:
a) analiza scrisorii de intentie si a curriculumului vitae
b) adaptarea in munca
c) interviul de selectie
d) testarea psihologica
e) recrutarea interna
f) probele de cunostinte profesionale
g) probele de lucru
h) integrarea la locul de munca
i) examinarile medicale
j) verificarea referintelor
k) decizia finala
Alegeti din urmatoarele variante pe cea care corespunde cel mai bine enuntului de mai
sus:
1. a+b+d+j+k
2. a+c+d+f+g+i+j+k
3. g+i+j+k
16. Factoii care influenteaza procesul de integrare sunt:
a) scopurile institutiei la care angajatul trebuie sa adere
b) coeziunea si coerenta grupului, in care angajatul isi desfasoara activitatea
c) contractul pe care angajatul il are cu institutia si care stabileste un echilibru intre
contributiile si realizarile cerute si recompensele financiare si nonfinanciare ale
organizatiei
d) normele care definesc rolurile angajatului in institutie
e) raporturile de putere si de dependenta cu colegii si cu superiorii ierarhici
1. a+b+c+d+e
2. a+d+e
3. a+c+d
4. c+d+e
17. Consolidarile in viziunea lui B.F Skinner sunt:
a) facilitatile
b) mutarile disciplinare
c) mentinerea unei echitati efort-compensatie
d) concedierile
e) stingerea
f) consolidarile negative
g) cresterile salariale
1. a+b+d+e+f+g
2. a+e+f+g
3. e+f+g
7
18. Tipurile de erori care pot aparea in timpul interviului de selectie sunt:
a) eroarea de similaritate
b) discriminarea in functie de varsta
c) eroarea de contrast
d) sublinierea elementelor negative
e) eroarea de tip halou
f) eroarea datorata primei impresii
g) discriminarea in functie de sex
1. a+c+d+f+g
2. d+e+f+g
3. a+b+c+d+e+f+g
4. a+b+c
19. Stadiile procesului de integrare profesionala in viziunea lui O. Hoffman sunt:
a) adaptarea in munca
b) vizite in institutie, conduse de seful ierarhic, care ii va prezenta noului angajat
activitatea acesteia, structura sa si mai ales departamentele cu care va colabora
c) asimilarea
d) identificarea cu institutia si colectivul
e) oferirea noului angajat a unei «mape de intampinare» care sa contina informatii
referitoare la structura organizatorica a institutiei, facilitatile existente, programul de
lucru, modalitatile de evaluare, regulamentele institutiei, date despre protectia muncii,
prevenirea accidentelor, etc.
1. a+e
2. a+c+d
3. a+e+d
4. a+b+c+d+e
8
20. Teoria celor trei necesitati a lui David Mc Clelland are in vedere urmatoarele necesitati:
a) necesitatile de existenta
b) necesitatile de securitate
c) necesitatile de putere
d) necesitatile de afiliere
e) necesitatile de realizare
f) necesitatile de stima si statut
1. a+c+d+e+f
2. c+d+e
3. d+e+f
4. a+d+e
21. ...............................consta in compararea fiecarui candidat cu predecesorul sau/
predecesorii sai, neglijand comparatia cu standardul prestabilit al interviului.
Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta:
1. eroarea de similaritate
2. eroarea de contrast
3. eroarea de tip halou
4. eroarea datorata primei impresii
22. Teoriile motivationale moderne sunt:
a) managementul stiintific
b) teoria X si teoria Y
c) teoria echitatii
d) teoria celor trei necesitati
e) teoria bifactoriala motivatie-igiena
f.) teoria ierarhizarii nevoilor
g) teoria ERG
h) teoria performantelor asteptate
i) teoria consolidarii
1. a+b+c+d+e+f+g+h+i
2. a+b+h+i
3. e+f+g+h+i
4. c+d+h+i
9
23. Conform ..................... oamenii fac o comparatie intre efortul pe care il depun (educatie,
calificare, abilitati, experienta, timpul lucrat in organizatie, etc) si compensatia pe care o
primesc (salariu, beneficii, recunoasteri, promovari).
Alegeti dintre variantele de mai jos pe cea corecta
1. teoriei performantelor asteptate
2. teoriei echitatii
3. teoriei bifactoriale motivatie igiena
4. teoriei consolidarii
5. teoriei Y
24. .......................are la baza nevoia de a sti, de a cunoaste, curiozitatea si interesul
intelectual fata de o anumita profesiune
1. motivatia intrinseca
2. motivatia cognitiva
3. motivatia pozitiva
4. motivatia extrinseca
5. motivatia afectiva
25. Sursa generatoare a ..........................se afla in trebuintele personale ale individului si este
solidara cu activitatile lui, individul exercitand o munca in conformitate cu propriile
aptitudini si abilitati.
1. motivatiei intrinseci
2. motivatiei cognitive
3. motivatiei negative
4. motivatiei extrinseci
5. motivatiei afective
26. ..................este o forma de consolidare bazata pe ideea ca un anumit comportament va
disparea daca va fi ignorat.
1. Sanctiunea
2. Consolidarea pozitiva
3. Extinctia
4. Consolidarea negativa
27. .............................este determinata de interactiunea membrilor grupului de munca si se
refera la faptul ca munca favorizeaza realizarea contactelor sociale precum si
satisfacerea nevoilor de cooperare, afiliere, securitate, stima si statut social ale acestora
1. Motivatia economica
2. Motivatia profesionala
3. Motivatia psihosociala
10
28.
.........................sunt acele persoane care trec de procesul de selectie dar care se dovedesc
a fi muncitori slabi
1. Indivizii falsi negativi
2. Indivizii falsi pozitivi
29. In cadrul interviului de selectie………………………. se produce atunci cand o anumita
caracteristica a interviului impresioneaza foarte puternic, ceea ce va influenta si
aprecierea celorlalte caracteristici ale candidatului.
1. Eroarea de contrast
2. Eroarea de tip halou
3. Eroarea de similaritate
30. ………………..este alegerea potrivit anumitor criterii, a celui mai potrivit candidat
pentru ocuparea unui post in cadrul unei institutii prin analiza obiectiva a concordantei
dintre caracteristicile profesionale ale unui post si posibilitatile fizice, psihice si
informationale pe care le prezinta solicitantii postului.
1. selectia de personal
2. recrutarea interna
3. recrutarea externa