Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ

PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC :
Lector univ. dr. Violeta-Elena Popa

CANDIDAT :
Prof. înv. Primar:
Pădurariu (Mihalache) Maria-Magdalena

SPECIALIZAREA:
Învățător-educatoare

BACĂU
2020
Valori etice și estetice ale basmului popular

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC :
Lector univ. dr. Violeta-Elena Popa

CANDIDAT :
Prof. înv. Primar:
Pădurariu (Mihalache) Maria-Magdalena

BACĂU
2020

S-ar putea să vă placă și