Sunteți pe pagina 1din 7

Universitate de Vest "Vasile Goldiș"

Facultatea de Știinte Socio-Umane și


Educație Fizică și Sport
Specializare: Pedagogia învățământului
primar și preșcolar

Finalităţile educaţiei

Prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă

Student:
Todor Roxana

1|Page
Finalităţile educaţionale reprezintă intenţionalităţi pedagogice care
exprimă orientări prefigurate la nivel de politică educaţională în vederea
dezvoltării personalităţii umane, prin rapoarte la anumite valori. La micronivel
finalitatea reprezintă o dimensiune a curriculumului educational, respectiv acea
componenta a structurii si strategiei procesului educational care asigura sensul,
orientarea si direcţiile acţiunii instructiv-educative. Astfel, educaţia are caracter
teleologic şi axiologic.

Categoria de “obiectiv”desemneaza finalitati instructiv-educative, enunturi


cu caracter finalist, anticipativ, de diferite tipuri si grade de generalitate: scopuri,
obiective comportamentale, performative,operationale etc.

Dată fiind complexitatea deosebită a educaţiei, marea diversitate a


variabilelor psihopedagogice implicate, factorii obiectivi si subiectivi care intervin
etc., exista mai multe categorii de finalitati educationale si mai multe posibilitati
realizare a taxonomiei lor.

Exista la unele cadre didactice tendinta de a se concentra asupra


continuturilor si a sistemului methodologic, in defavoarea obiectivelor si a
evaluarii rezultatelor. In viziunea noastra, rezolvarea acestei problem nu se poate
asigura prin deplasarea accentului de pe continuturi si strategii pe obiective si
rezultate, ci prin organizarea activitatii educationale de asa maniera incat aspectele
legate de continut si de metoda sa se rezolve in functie de obiective si pe baza
rezultatelor.

Referitor la taxonomia obiectivelor educationale, exista multiple


posibilitati de clasificare a acestora, fiecare clasificare avand bază un criteriu
analitic in raport cu care se defineste o caracteristica a oricarei finalitati. In
consecinta, pentru a stabili identitatea unei finalitati si pentru a realiza o incadrare
tipologica complexa, se impune luarea in considerare a mai multor parametri:
gradul de generalitate, durata de realizare a finalitatii, continutul de care ea este
legata, sfera de aplicatie, obiectul instructiei si educatiei ş.a.m.d.

a) Taxonomia finalitatilor educationale functie de gradul de


generalitate si, implicit, de perioadade timp necesara pentru
atingerea lor, distinge trei niveluri ierarhic organizate, respectiv
idealul educational, scopurile educationale, obiectivele educationale

2|Page
Dintre acestea, idealul si scopurile educationale au un rol important in constituirea
paradigmelor, modelelor, teoriilor si sistemelor pedagogice, precum si in
transpunerea lor in practica. Ele configureaza conceptia didactica ce sta la baza
unui sistem pedagogic si constituie pivotul lui teoretic si metodologic.

In toate societatile, scopul major al educatiei a fost si a ramas formarea


personalitatii umane, mai exact, a unui anumit tip de personalitate exprimat in
idealul educational, care este specific unei natiuni. Fiecarui model de personalitate
i-au corespuns anumite trasaturi, principii, modele de conduita si actiune, tendinte
si dorinte, sisteme de valori, criterii de evaluare etc., potrivvit exigentelor
economice si sociale prezente si de perspectiva viitoare. In mod corespunzator,
fiecare societate si-a creat un sistem de invatamant destinat formarii tipurilor
dezirabile de personalitate.

 Idealul educational reprezinta, asadar, modelul sau prototipul de


personalitate spre care tinde societatea intr-o anumita etapa istorica a
dezvoltarii economice, sociale, stiintific si culturale a unei tari.
 Scopurile educationale orienteaza organizarea, desfasurarea, evaluarea si
reglarea unui sir, a unui sistem de activitati educative concrete. Ele permit o
conturare mai clara a idealului educational, pe care il detaliaza la nivelul
tuturor laturilor educatiei si al diverselor situatii educationale.
 Obiectivele educationale orienteaza desfasurarea unor activitati educative
efective, concrete si reprezinta o detaliere, o concretizare a scopurilor
educationale, care devin astfel mai precise si mai clare.

Operatia de trecere progresiva de la idealul educational la scopuri si


apoi la obiective educationale, poarta numele de derivare pedagogica, iar
trecerea progresiva de la obiectivele educationale la scopurile educationale si la
idealul educational poarta numele de integrare pedagogica.

3|Page
Derivarea pedagogica a obiectivelor educationale reprezinta un demers
structurat, etapizat, asa cum se poate observa in urmatoare figura:

Conceptia despre dezvoltarea


societatii Conceptia despre om si despre
integrarea sa in societate

Finalitatile
educatiei cu
diferite grade
Directii de dezvoltare a
societatii de generalitate
Conceptia despre
cunoastere

Idealul educational

Scopurile educationale

Obiectivele educationale:rezultatele ce se asteapta sa se realizeze in diferite filiere de invatamant, niveluri...

Obiectivele generale (cognitive,


afective, psihomotorii)

Obiectivele specifice diferitelor


obiecte de invatamant

Obiective operationale

4|Page
b) Taxonomia obiectivelor educationale dupa gradul de generalitate
distinge trei niveluri ierarhice care nu sunt delimitate rigid, ci
formeaza un continuum: obiective generale, obiective intermediare si
obiective operationale performative.
 Obiectivele generale includ idealul educational si
intentionalitatile generale ale sistemului de invatamant,
realizabilein cazul tuturor categoriilor de educatie si in toate
tiputile de scoli. Ele determina orientarile mari ale educatioei,
au valoare filozofica si sociala si decurg din optiunile de
politica educationala.
 Obiectivele intermediare se obtin prin derivarea celor generale
si pot referi la macrosistemul social sau pot fi diferentiate pe
cicluri curriculare,pe filiere si profile de invatamant. De tiputi
de scoli, pe arii curriculare si pe obiecte de invatamant.
 Obiectivele operationale se obtin prin derivarea celor
intermediare si sunt carcteristice activitatii educationale
derulate la nivel micro, strict actional. Ele reprezinta finalitati
cu caracter predominant concret si se infaptuiesc pe termen
scurt, in situatii specifice de invatare, in cadrul lectiilor si al
altor activitati instructiv-educative.

c) Taxonomia obiectivelor educationale dupa tipul de activitate


distinge obiective informative, care se refera la cunoasterea, la
achizitionarea de cunostinte dintr-un anumit domeniu si obiective
formative, care se refera la dezvoltarea calitativa a personalitatii, la
formarea de priceperi si deprinderi intelectuale, de operare cu
cunostintele si valorile asimilate, la dezvoltarea calitatilor gandirii, a
capacitatii de asimilare de cunostinte, a capacitatii de transfer etc.
d) Taxonomia obiectivelor educationale dupa durata de realizare,
distinge obiective realizabile pe termen lung, mediu si scurt.
e) Taxonomia obiectivelor educationale functie de dimensiunea pe
care sunt centrate/ de performanta asteapta, distinge obiective
centrate pe cunostinte, pe capacitati, pe atitudini, pe comportamente

5|Page
f) Taxonomia obiectivelor educationale dupa gradul de diferentiere si
individualizare a instructiei si educatiei, distinge obiectivele
comune, diferentiate, individualizate, personalizate.

Reguli si principii in elabolarea taxonomiei obiectivelor educationale

La baza elaborari taxonomiei obiectivelor educationale, inteleasa ca


sistem de clasificare educational, logic si psihologic al comportamentelor vizate
prin instructie si educatie, al cailor si modalitatilor prin care educatii gandesc, simt
si actioneaza ca factori componentii ai procesului de instrcutie si educatie, stau
cateva principii orientative utile:

 Pentru ca obiectivele sa reprezinte termeni de referinta pentru actiunea


educationala, pentru a se referi la rezultatele dorite si asteptate, este necesar ca
in stabilirea lor sa se tina seama de prospectiva educationala, de problemele cu
care se vor confrunta maine cei care astazi sunt elevi.
 Obiectivele sa poata fi validate prin demonstrarea legaturii lor cu aspectele
teoretice, respectiv sa se demonstreze unitatea si coerenta dintre obiective,
continuturi, particularitatile psihice ale educatilor si configuratia actiunii
educationale.
 Succesiunea termenilor utilizati sa corespunda cronologiei, succesiunii si
raporturilor fenomenelor dezvaluie cu ajutorul acestor termeni, astfel incat
intreaga formulare sa aiba o ierarhie bine precizata.
 La nivel micro, obiectivele sa fie formulate in termeni de comportament,
intrucat comportamentele pot fi observate direct, analizate, grupate, clasificate,
algoritmizate si evaluate in mod obiectiv.
 Operatia de taxonomie sa fie preponderent explicativa si metodologica si nu
doar descriptiva, astefl incat sa poata fi bine decodificate si clarificate intentiile
educatorului si sa se usureze derularea activitatilor de formare, informare,
evaluare si autoevaluare, reglare si autoreglare etc.
 Taxonomia didactica vizeaza conturarea gradului de cuprindere, de
completitudine al obiectivelor, incadrarea lor corecta in categoria din care fac

6|Page
parte, definirea si descrierea acestei categorii, precum si indicarea cailor de
testare si evaluare a obiectivelor din cadrul categoriei.
 Pentru o anumita secventa educationala se va respecta principiul progresiei de
la concret la abstract, de la simplu la complex etc.
 Taxonomia didactica trebuie sa vina in sprijinul educatorului si sa-i ofere
acestuia posibilitatea unei profunde constientizari a scopului activitatii
instructiv-educativ si a obiectivelor acesteia. Numai in acest fel, scopul si
obiectivele activitatii educationale vor putea fi constientizate ulteori de catre
elevi, care, stiind unde trebuie sa ajunga, isi vor orienta mai eficient demersurile
de invatare, de formare si informare.
 Se impune ca actiunea de taxonomizare a obiectivelor educationale sa fie
constientizata, insusita si efectuata in mod sistematic de catre educatori. Numai
in acest fel, ei vor putea beneficia de avantajele padagogiei ale acestei actiuni:
stabilirea unor strategii educationale eficiente si adecvate conditiilor de instruire
concrete, imbunatatirea calitatii instructiei si educatiei, asigurarea unui
feedback formativ si sumativ clar si rapid, asigurarea fidelitatii evaluarii si
autoevaluarii rezultatelor instructiei si educatiei etc.
 Respectarea si aplicarea regulilor si principiilor prezentate mai sus, face ca
operatia de taxonomizare sa se caracterizeze prin prospectare, anticipare,
procesare si esentializare.

7|Page

S-ar putea să vă placă și