Sunteți pe pagina 1din 11

SUBIECTE SEPTEMBRIE 2004

1. “Debt for equity swap” este o inovaţie financiară apărută ca o soluţie a crizei
datoriei externe a ţărilor în dezvoltare din anii 80, constând în (3 pct.):
f) cumpărarea de către ţara debitoare, de pe piaţa secundară, a propriilor
creanţe, dar nu la valoarea nominală, ci la o valoare de piaţă, decotată
g) trageri suplimentare de la F.M.I.
h) obţinerea de către ţările debitoare de noi credite de la băncile creditoare
i) o schemă complexă de conversie a datoriei externe a unei ţări în active
naţionale ale acesteia, derulată în mai multe etape, prin intermediul pieţelor
secundare
j) anularea datoriilor de către băncile creditoare

Răspuns: D

2. Capitalismul, ca sistem economic, a rezistat în timp, în primul rând, datorită (3


pct.):
f) ritmului lent de creştere a populaţiei în ţările dezvoltate
g) capacităţii întreprinzătorilor de a-şi asuma riscuri şi de a diminua efectele
negative ale acestora
h) existenţei unor riscuri economice reduse
i) intervenţiei statale masive în economie
j) ultimei revoluţii industriale

Răspuns:B

3. Scopul principal, economic, al reformei proprietăţii, este (3 pct.):


a) crearea clasei de mijloc
b) repararea unor nedreptăţi istorice
c) maximizarea eficienţei alocative şi productive
d) reformarea proprietăţii publice
e) consolidarea structurilor democratice, ale statului de drept

Răspuns:C

4. Avantajul principal al unei fuziuni (pentru STN) este (2 pct.):


f) efectul de demonstraţie
g) creşterea gradului de lichiditate al activelor
h) efectul de sinergie, sau câştigul de gestiune
i) efectul de creare de comerţ
j) efectul de deturnare de comerţ

Răspuns: C
5. Criza economiilor fostelor ţări comuniste a fost produsă de (2 pct.):
f) viciile sistemului politic şi economic
g) conjunctura internaţională nefavorabilă
h) ciclurile de producţie
i) reforma C.A.E.R.
j) şocurile petroliere

Răspuns: A

6. Între factorii care au limitat însuşirea de către ţările în dezvoltare a valorii


adăugate în cadru naţional s-a numărat şi (2 pct.):
a) creşterea preţului internaţional la produsele exportate de către ele
b) reinvestirea pe plan local a profitului de către firmele străine din aceste ţări
c) creşterea sensibilă şi continuă a preţurilor de import
d) revoluţiile verzi
e) industrializarea

Răspuns: C

7. Resursele B.I.R.D. se constituie din (2 pct.):


a) resurse proprii şi surse atrase de pe pieţele financiare
b) împrumuturi de pe pieţele financiare internaţionale
c) cotele părţi vărsate de ţările membre
d) donaţii ale ţărilor dezvoltate
e) cotizaţiile statelor membre şi beneficiile nedistribuite

Răspuns: A

8. Exercitarea monopolului cvasiabsolut al statului în economia socialistă era


posibilă datorită (1 pct.):
f) coerciţiei organelor de ordine
g) preponderenţei covârşitoare a proprietăţii de stat în economie
h) constrângerilor exercitate de armată
i) puterii sindicatelor
j) forţei societăţii civile

Răspuns: B

9. O nouă “locomotivă a dezvoltării” este considerată (1 pct.):


f) industria electronică
g) industria militară
h) tehnologia informaţiei
i) industria energetică
j) biotehnologia

Răspuns: C
10. Performanţele economice ale unei ţări vor fi reduse dacă setul de combinaţie
dintre cele trei “megabunuri” (libertate, eficienţă, echitate) va fi în dezacord cu
sistemul de valori specifice acelei ţări, deoarece (3 pct.):
a) vor exista costuri mari de oportunitate pentru majoritatea populaţiei
b) costurile de tranzacţionare vor fi ridicate
c) grupurile de interese vor fi puternice
d) constrângerile externe vor fi mari
e) rata inflaţiei va fi ridicată

Răspuns: A

11. Este o tactică de influenţare folosită în cazul negocierii cooperative: (2 pct)


a) disimularea informaţiei
b) apelul normativ pozitiv
c) argumentarea pozitivă
d) schimbarea negociatorului
e) imperativul

Răspuns: C

12. În cazul creditului cumpărător, asigurarea se realizează de către: (3 pct)


a) importator, la o instituţie de asigurare din ţara sa
b) banca exportatorului, la o instituţie de asigurare din ţara sa
c) importator, la o instituţie de asigurare din ţara exportatorului
d) banca importatorului
e) instituţia de refinanţare

Răspuns: B

13 Într-un contract de vânzare internaţională, clauza “livrare prin promptă


expediţie” presupune: (3 pct)
a) expedierea mărfurilor se face în primele 10 zile de la încheierea
contractului
b) expedierea mărfurilor se face în primele 30 de zile de la deschiderea
acreditivului documentar
c) mărfurile sunt transportate pe cale maritimă
d) expedierea mărfurilor se face în momentul încheierii contractului
e) expedierea mărfurilor se face în tranşe

Răspuns: B
14. Sistemul conturilor de evidenţă (evidence accounts) se utilizează, de regulă,
în cazul: (3 pct)
a) operaţiunilor de prospectare
b) leasingului
c) cumpărărilor induse
d) scontării
e) forfetării

Răspuns: C

15. În cazul operaţiunilor de prelucrare în lohn, comercializarea produselor finite


pe piaţa externă este realizată: (1 pct)
a) de către ordonator (cel care dă comanda) sub marca sa
b) de către ordonator sub marca executantului
c) de către executant (vânzătorul de manoperă) sub marca sa
d) de către executant sub marca ordonatorului
e) de către executant sub marcă mixtă

Răspuns: A

16. Modalitatea de asigurare a echilibrului contractual prin renegocierea preţului


se realizează prin inserarea în contract a clauzei: (3 pct)
f) “comerţului cu secară”
g) marfă
h) de revizuire a preţului
i) valutare
j) preţului escaladat

Răspuns: C

17. Este o tehnică de finanţare pe termen scurt, dar şi o metodă de protecţie


împotriva riscului valutar: (3 pct)
f) creditul de scont
g) creditul de accept
h) avansul bancar prin cesiune de creanţe
i) avansul în valută
j) avansul pe documente de mărfuri

Răspuns: D
18. În cazul operaţiunilor de barter, stabilirea raportului de schimb între mărfurile
fungibile care fac obiectul fluxurilor reciproce se determină plecând de la: (2 pct)
f) preţul CIF
g) preţul extern
h) preţul FOB
i) cotaţiile produselor respective la bursă
j) preţul intern

Răspuns: D

19. În licitaţiile de vînzare condiţia de livrare uzuală este: (2 pct)


a) CIP
b) FOB
c) CIF
d) EXW
e) DEQ

Răspuns: D

20. Principalele documente necesare pentru utilizarea unui acreditiv în cazul unei
livrări pe cale maritimă sunt: (1 pct)
a) factura externă, conosamentul, certificatul de calitate
b) factura externă, scrisoarea de garanţie, poliţa de asigurare
c) factura externă, poliţa de asigurare, certificatul de calitate
d) factura externă, conosamentul, poliţa de asigurare
e) conosamentul, certificatul de calitate, scrisoarea de garanţie

Răspuns: D

21. Ce fel de strategie de internaţionalizare urmăreşte o companie producătoare


de autoturisme care vine pe piaţa unei ţări din categoria celor noi industrializate:
(3 pct)
f) strategie de diversificare
g) strategie de pătrundere pe piaţă
h) strategie de ”smântânire” a pieţei
i) strategie de dumping
j) strategie de explorare

Răspuns: E

22. Care din următoarele caracteristici aparţine culturilor policronice: (3 pct)


a) satisfacerea intereselor tuturor părţilor implicate
b) planificare riguroasă a activităţilor
c) punctualitate în relaţiile de afaceri
d) perseverenţă şi consecvenţă în realizarea scopului
e) operativitate în realizarea sarcinilor
Răspuns: A
23. Care din următoarele caracteristici defineşte un indice înalt de individualism:
(2 pct)
a) interesele individuale predomină asupra intereselor colective
b) subordonaţii aşteaptă să li se spună ce să facă
c) angajarea şi promovarea se fac în funcţie de interesele de grup
d) legi şi reguli multe şi precise
e) rol dominant al statului în sistemul economic

Răspuns: A

24. Care din următoarele planuri reprezintă un plan operaţional: (1 pct)


a) lărgirea cotei de piaţă
b) diversificarea gamei de produse
c) programul de pregătire a unei achiziţii
d) construirea unei noi unităţi de producţie
e) reducerea costurilor de producţie

Răspuns: C

25 .Atunci când nu se impune cu necesitate adaptarea produsului la diferitele


pieţe locale de desfacere, iar oferta firmei se realizează în mică măsură prin
utilizarea unor canale de distribuţie comune, se recomandă: (3 pct)
f) o structură organizatorică globală pe produs
g) o structură organizatorică globală geografică
h) o structură organizatorică globală funcţională
i) o structură organizatorică matriceală
j) o structură organizatorică cu divizie internaţională

Răspuns: A

26. În procesul de selecţie, empatia culturală reprezintă: (2 pct)


a) un factor relaţional
b) un factor motivaţional
c) un factor care ţine de natura postului
d) situaţia familială
e) aptitudinile lingvistice

Răspuns: A
27. Aflarea obiceiurilor, a valorilor, credinţelor, a limbajului nonverbal se poate
face prin: (2 pct)
f) pregătire informaţională
g) pregătire culturală
h) pregătire afectivă
i) experienţe practice
j) învăţarea limbii ţării gazdă

Răspuns: D

28. Managerul filialei din Viena a unei societăţi multinaţionale americane care va
fi trimis să controleze activitatea filialei de la Frankfurt a acestei societăţi va
necesita din punct de vedere al pregătirii culturale: (3 pct)
f) un program de pregătire cu un conţinut scăzut şi o rigoare ridicată
g) un program de pregătire cu un conţinut ridicat şi o rigoare scăzută
h) un program de pregătire cu un conţinut şi o rigoare ridicate
i) un program de pregătire cu un conţinut şi o rigoare scăzute
j) nu va necesita un program de pregătire

Răspuns: D

29. Conform teoriei celor doi factori a lui Herzberg, care din următorii factori este
un factor motivaţional : (1 pct)
a) condiţiile de muncă
f) salariul
g) politicile companiei
h) responsabilităţile
i) relaţiile interpersonale

Răspuns: D

30. O caracteristică a deciziilor programate o constituie faptul că: (2 pct)


a) necesită timp relativ mare de soluţionare
b) bine structurate
c) sunt imprevizibile
d) decizia se ia la nivele superioare
e) se bazează pe experienţă şi creativitate

Răspuns: B
31. Este corectă următoarea afirmaţie: (1 pct)
a) primele de export se folosesc pentru a rentabiliza activitatea unor firme
b) regimul de draw-back este o măsură de stimulare a exporturilor de natură
bugetară
c) creditul furnizor se asigură şi cel cumpărător se garantează
d) primele valutare sunt măsuri financiar-bancare de stimulare a exporturilor
e) creditele cumpărător sunt acordate de către o bancă din ţara
cumpărătorului

Răspuns: C

32. În condiţiile în care preţul de tranzacţie al unui produs în condiţia de livrare


FAS este de 880 Euro; cheltuielile de transport pe parcurs intern sunt 10 Euro;
cheltuielile de încărcare sunt 20 Euro, cheltuielile de transport pe parcurs extern
sunt de 80 Euro; cheltuielile de asigurare sunt de 20 Euro ; cursul folosit pentru
evaluarea vamală este de 41.000 lei/Euro ; taxa vamală de import este de 20%;
taxa parafiscală(acciza) este de 30% ; T.V.A. este de 20%; pentru a obţine
liberul de vamă declarantul vamal va trebui să plătească: (3 pct)
f) 35.752.000 lei
g) 35.850.000 lei
h) 37.542.000 lei
i) 36.842.000 lei
j) 34.653.000 lei

Răspuns: A

33. În condiţiile în care preţul unui produs finit este de 1200 unităţi monetare;
ponderea manoperei încorporate în produsul respectiv este de 60 %; taxa
vamală nominală percepută la materia primă este de 7 %; dispersia tarifară este
de 13 puncte procentuale, rata protecţiei efective va fi de: (3 pct)
f) 28,66 %
g) 29,50 %
h) 30,54 %
i) 28,33 %
j) 28,54 %

Răspuns: A
34. Este corectă afirmaţia următoare: (1 pct)
f) dispersia tarifară este diferenţa dintre taxele vamale din două tarife
vamale diferite
g) O.M.C. este o organizaţie internaţională din Sistemul Organizaţiei
Naţiunilor Unite
h) Comerţul cu servicii a făcut obiectul negocierilor la ultimele două runde
GATT
i) Acordul privind achiziţiile guvernamentale este un acord plurilateral
j) Disparitatea tarifară este diferenţa dintre taxele vamale din acelaşi tarif
vamal

Răspuns: D

35. Preţul de tranzacţie al unui produs suspectat a face obiectul unei practici de
dumping este de 850$/ tonă; costurile de producţie ale exportatorului vizat sunt
de 860 dolari pe tonă; preţul practicat de exportator pe piaţa sa internă este de
945 $/tonă; preţul practicat de exportator pe o terţă piaţă reprezentativă pentru el
este de 968$/tonă. Conform codului antidumping marja maximă de dumping va
putea fi de: (3 pct)
f) 10 $
g) 95 $
h) 118 $
i) 115 $
j) 108 $

Răspuns: C

36. Printre caracteristicile mecanismului O.M.C. de soluţionare a diferendelor


regăsim: (2 pct)
a) în proces sunt implicate direct guvernele şi cele mai importante organizaţii
non-guvernamentale
b) compensarea pierderilor suferite de anumiţi parteneri este de regulă
cerută şi trebuie acordată
c) capacitatea de punere în aplicare a rezultatelor la care ajunge panelul de
experţi este asimetrică
d) costurile de administrare a procesului de soluţionare a diferendelor sunt
suportate din credite bancare
e) costurile de particpare a delegaţiilor ţărilor în curs de dezvoltare sunt
suportate din fondurile OMC

Răspuns: C
37. Este corectă afirmaţia: (3 pct)
a) fiecare ţară membră a UE are, la organismele comunitare, mai mulţi
reprezentanţi permanenţi cu statut de funcţionari internaţionali
b) pentru ca reuniunile Consiliului Ministerial să se desfăşoare trebuie să fie
prezenţi cel puţin 12 miniştri naţionali
c) în cadrul echilibrului decizional, Curtea Europeană de Justiţie este
instituţia dominantă
d) prin Tratatul de la Maastricht, s-a convenit să se decidă cu majoritate
calificată şi în domeniul politicii externe şi de securitate
e) chiar de la lansarea sa Comunitatea Europeană a fost expresia solidarităţii
de facto

Răspuns: E

38. În legătură cu politica comunitară în domeniul concurenţei, nu este corectă


următoarea afirmaţie: (3 pct)
a) la finele anilor 70, a fost considerată supercentralizată şi superambiţioasă
b) la finele deceniului 8, s-a construit un nou echilibru între transparenţă şi
flexibilitate
c) în arena concurenţei, cele mai importante servicii administrative sunt:
Secretariatul General şi Serviciul Legal
d) în centrul filozofiei supranaţionale s-au situat Comisia şi Curtea
Europeană de Justiţie
e) Directoratul General pentru Concurenţă a dovedit permanent o atitudine
favorabilă faţă de marile companii

Răspuns: E

39. O concentrare economică (o fuziune) are o dimensiune comunitară fiind


obligatorie notificarea sa prealabilă Comisiei atunci când: (2 pct)
f) două treimi sau mai mult din cifra de afaceri realizată la nivel comunitar a
fiecărui partener este localizată într-o singură ţară membră
g) cifra de afaceri agregată a concentrării realizată la nivel global depăşeşte
5 miliarde de euro
h) cifra totală de afaceri realizată la nivel internaţional de firmele care
fuzionează este situată între 3-4 miliarde de ECU
i) s-a dovedit în prealabil comportamentul abuziv al firmelor care fuzionează
j) fiecare firmă participantă are deja o poziţie dominantă pe piaţa comunitară

Răspuns: B
40. Nu a reprezentat un element de bază al Sistemului Monetar European, la
momentul lansării sale în 1989: (2 pct)
a) calcularea şi luarea în considerare a indicatorului de divergenţă
b) obligaţia de a interveni nelimitat în cadrul marjelor de variaţie convenite
c) alinierea periodică a monedei compozite europene la cursul dolarului
american
d) folosirea unor facilităţi de creditare pe termen foarte scurt, scurt şi mediu
e) folosirea mecanismului de decontare în ECU, ca monedă compozită

Răspuns: C