Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

DATA:

GRADINIŢA: 

EDUCATOARE :

GRUPA : MIJLOCIE

TEMA ANUALĂ DE INVĂŢARE: Când, cum şi de ce se întâmplă?

TEMA ACTIVITĂŢII INTEGRATE : « Întâlnire cu primăvara»

TIPUL ACTIVITĂŢII : Verificare şi consolidare

PROGRAMUL ZILEI :

1. Activităţi de Dezvoltare Personală (ADP)

*Întâlnirea de dimineaţă: “Suntem veseli ca primăvara!”

Tranziţie: Cântec: Copacelul.

2.Activităţi Liber Alese 1 (ALA 1)

Bibliotecă: Primăvara a sosit!- „citire” de imagini


~să “citească” imagini reprezentând anotimpul primăvara;
~să denumească câteva caracteristici ale acestui anotimp.

Joc de masă: Alege şi grupează- puzzle


~să reconstituie o imagine din bucăţele;
~să realizeze un puzzle cu imagini.
Artă: Colorează ce îţi place!- colorare
~să recunoască imaginile specifice anotimpului primăvara;
~să coloreze ceea ce le place.

3. Activităţi pe Domenii Experienţiale (ADE)- Activitate integrată –Întâlnire cu primăvara

DŞ--joc didactic- Întâlnire cu primăvara

DEC-colaj: -Tablou de primăvară

~Tranziţie: Înfloresc grădinile- joc cu text şi cânt

4. Activităţi Liber Alese 2 (ALA 2) Primăvara- dramatizare


~să se identifice cu diferitele roluri din scenetă;
~să colaboreze cu ceilalţi copii privindu-i ca parteneri de scenă.

SCOPUL ACTIVITĂŢII :

 Sistematizarea, consolidarea şi evaluarea cunoştintelor despre anotimpul primavara ;


Exersarea deprinderii de a compune spaţiul plastic.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :

- Să contemple tabloul de primvara.

- Să identifice in imagini, aspecte şi caracteristici ale anotimpului primavara.

- Să răspunda la cât mai multe intrebari pe baza conţinutului imaginii folosind pronume
interogative :  ce ? ,  cine ? ,  unde ? , când ? , de ce ? .

- Să se organizeze în grupuri şi să relationeze intre ei.

- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate.

- Să formuleze propozitii corecte din punct de vedere gramatical despre anotimpul


primăvara.

-Sa realizeze o plansa cu tema « Primavara »

- Să păstreze oridinea şi disciplina pe tot parcursul activitătii.

- Să exprime sentimente de bucurie, satisfactie, multumire în legătura cu activitatea


desfăsurată.
STRATEGII DIDACTICE :

Metode si procedeee : Conversaţia, explicaţia, descrierea, exercitiul,


problematizarea, explozia stelara, demonstraţia, observaţia, turul galeriei.

Mijloace de invatare : 1 stea mare, 5 stele mici, 1 tablou cu imagini specifice primaverii, fise de
lucru, macheta « Primavara », lipici, sabloane, coli colorate, mijloace audio, puzzle.

DURATA : o zi.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

1. «Revista Învăţămantul Preşcolar 1-2/2013», Editura Arlequin ;


2. « Aplicaţiile noului curriculum pentru învatamantul preşcolar », Editura
Didactica Publishing House 2009 ;
3. « Ghid pentru proiecte tematice. Activităţi integrate pentru preşcolari »,
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 2008.
SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei va debuta cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ ; copiii au posibilitatea


de a-si impartasi ideile, de a-si manifesta starea de spirit, de buna dispozitie.

Copiii sunt asezati in semicerc pentru a stabili fiecare un contact vizual cu toti membrii
grupei.

SALUTUL porneste de la educatoare prin cantecul « Buna dimineata, draga gradinita ! »

PREZENTA: “Dupa ce ne-am adunat

Si frumos ne-am salutat

Colegii ne-am intalnit,

Cine oare n-a venit?”

Un baiat numeste fetele absente, iar o fata numeste baietii absenti.

ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: “Suntem veseli ca primăvara!”

- Copii, astăzi eu sunt Soarele (voi purta un soare în piept), iar voi, dupa ecusoanele pe
care le purtaţi veti fi: « buburuze », « fluturaşi », « albinuţe ».

Îi voi saluta pe fiecare, adresându-mă in funcţie de ecuson:

- Bună dimineaţa, fluturaşi!(buburuze, albinuţe).


- Bună dimineaţa, soare !
CALENDARUL NATURII : Se discută despre cum este vremea în această zi pentru a
aşeza la « Calendarul naturii » jetoanele corespunzătoare.
ACTIVITĂŢI LIBER –ALESE : Copiii sunt indrumati catre centrele pregătite şi
sarcinile de lucru şi îşi aleg centrul preferat. La centrul « Biblioteca » vor « citi » imagini despre
anotimpul primăvara, la « Arta » vor colora imagini cu acest anotimp , iar la centrul « Joc de
masă» vor reconstitui un puzzle cu imagini.

După ce sarcinile de la sectoare vor fi îndeplinite, copiii vor trece pe la toate centrele în
care au lucrat pentru a vedea şi aprecia rezultatele activitătii.

TRANZIŢIE : Înainte de a trece la desfăşurarea activitătilor pe domenii experientiale,


copiii vor interpreta cântecul : »Copacelul », luandu-se de mana si rotindu-se.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE :

1. DOMENIUL ŞTIINŢE – Cunoaşterea mediului

În continuare se va desfăsura jocul “Întâlnire cu Primăvara ». Atenţia copiilor va fi


îndreptată spre surpriza acoperită : jos, în mijlocul clasei, copiii observa o stea mare, cinci stelute
mici ce contin intrebările : « ce ? », « cine ? », « când ? », « unde ? », « de ce ? ». Elementul
surpriză al activitatii : Zana Primaverii, le va aduce copiilor un tablou cu imagini specifice
anotimpului primavara. Voi prezenta regulile jocului. Grupez şi îndrum copiii, aplicând metoda
interactivă, « explozia stelară». Solicit copiii să răspundă întrebărilor de pe steluţele colorate.
Copiii vor descrie în câteva cuvinte imaginile prezentate apoi, dupa ce liderul a ales steluţa cu
întrebarea propusă se va intoarce la membrii echipei şi, împreună cu acestia, vor găsi
răspunsurile potrivite. Timp de gândire : 5 minute.

TRANZIŢIE : « Înfloresc grădinile »

2. DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE – Activitate plastică.

În cadrul acestei activităţi, copiii vor realiza un colaj « Tablou de primăvară ». Se explică
copiilor ce au de facut şi se motivează actiunile ce urmează a fi derulate prin prezentarea pe
întelesul copiilor a obiectivelor. Copiii intuiesc materialele respectând indicaţiile primite. Se vor
analiza lucrările realizate evidenţiind efortul colectiv şi individual.

ACTIVITĂŢI LIBER -ALESE : Primăvara-dramatizare


DEMERS DIDACTIC
Evaluare -
Secvenţele Strategii
Conţinutul instructiv-educativ al activităţii instrumente şi
activitătii didactice
indicatori
1. Moment Crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii:
organizatoric
~pregătirea mobilierului şi a materialelor necesare;
~asigurarea unui climat educaţional favorabil, în
concordanţă cu tema zilei.
2. Captarea Va sosi in clasă elementul surpriză al activitătii : Conversaţi
atenţiei
Zâna Primăvara. Aceasta, le oferă copiilor un a
tablou reprezentând imagini cu anotimpul Atentia,
primăvara. promptitudinea
-Primăvara a venit, Elementul răspunsurilor.
Tot în jur a înflorit . surpriză- Observarea
Copilaşii bucuroşi Zâna comportamentului
Ghiocei adună-n coş.
Primăvara copiilor.
Izvoraşe, pârâiaşe,
Susură iar bucuroase.
Păsările au venit,
Tot în jur e fericit !
3. Enunţarea Se anunţă tema activitătii în termeni accesibili:
scopului şi a Expunerea
Vom desfăşura o activitate care se
obiectivelor
numeşte : »Întâlnire cu primăvara», folosind o
metodă interesantă, denumită « explozia stelară ».
Zâna Primăvara ne-a adus câteva imagini care
sugerează aspecte ce se petrec în frumosul său
anotimp. Cu ajutorul acestor imagini si a altor
materiale pe care le veţi descoperi mai târziu, ne
vom insusi si mai bine cunostintele noastre despre
primăvara, ne vom împărti pe grupe, vom lucra la
măsute, apoi vom realiza un colaj reprezentând un Exerciţiul
« Tablou de primăvară ».
5. Reactua- Se poartă o scurtă discutie despre anotimpul
lizarea cuno-
primăvara.
ştinţelor
Observaţia Proba orală:
Vremea devine mai placută, soarele încălzeşte mai
recunoaşterea
tare, zăpada şi gheaţa se topesc încet. Vremea este
unor aspecte ale
schimbătoare, se incălzeste treptat, devine mai
anotimpului
frumoasă. Natura se trezeste la viata, pomii
primăvara.
înmuguresc şi înfloresc, iarba incepe să crească.
Zâna Primăvara ne-a adus tabloul cu primăvara,
câteva imagini care sugereaza aspecte ce se petrec

6.Dirijarea în frumosul anotimp.


învăţării  Intuirea materialului
Surpriza : o stea mare, cinci stelute mici de culori
diferite cu intrebarile « ce ? », « cine ? »,
Explicatia
« cand ? », « unde ? », « de ce ? » asezate pe jocului –
metoda.
covor.
 Explicarea regulilor jocului.
Explicatia
Se initaza formarea celor cinci grupuri specifice
metodei exploziei stelara.
Se organizează colectivul de preşcolari, sub forma Cele cinci grupuri
de semicerc, iar în mijlocul lor se aşază steluţele. formate vor fi :
În mijloc este aşezată o steluta mare, iar peste ea Melcisori
se aşaza tabloul de primavară. Celelalte 5 stelute Ghiocei
mici se aşază în jurul steluţei mari atenţionând Buburuze
copiii ca pe fiecare steluta este scrisă o întrebare, Iepurasi
cu culori diferite. Întrebările folosite sunt: « ce ? », Fluturasi.
« cine ? », « unde ? », « cand ? », « de ce ? ». Relationarea in
Astfel, copiii vor retine ca intrebarea « ce ? » este timpul formarii
scrisa cu rosu, « cine ? » cu verde, « cand ? » cu Expunerea grupurilor.
galben, « unde ? » cu albastru si « de ce ? » cu Câte un
portocaliu. Aleg 5 copii, care, la rândul lor işi aleg reprezentant al
fiecare o steluta cu o intrebare. Descrierea fiecarui grup
Pe rând, educatoarea le citeste intrebarea de pe extrage tipul de
steluta si le explica modul de lucru: fiecare copil întrebare.
ce şi-a ales câte o steluta isi alege alti 4-5
Jocul de
parteneri cu care formeaza o echipa. Trebuie sa probă
găsească împreună mai multe raspunsuri
referitoare la imaginea prezentata, folosind
Analiza
intrebarea de pe steluta aleasă.
 Executarea jocului de probă : un copil va urma
instructiunile educatoarei, executând jocul de
probă.
 Desfăsurarea propriu-zisa a jocului :
Toţi copiii contempla tabloul de primavara, Explozia
raspunzand in grup, intrebarilor de pe fiecare stelara
Exercitiul
steluta, timp de 5 minute. Conversati
Pentru a obtine cât mai multe conexiuni la a
Problemati-
întrebarile descoperite, se stabileste ordinea zarea
adresării întrebarilor « ce ? », « cine ? », Invatarea
prin
« unde ? », « când ? », « de ce ? ». descoperire
Pe rând, fiecare grup vine lânga imagine şi Lucrul in
grup
răspund intrebarilor, astfel stimulând activitatea Stelute cu Proba orala :
grupurilor. intrebari raspunsul la
întrebari şi
Frontal realizarea de
Pe grupuri conexiuni intre
ideile descoperite
CE : Conversati
a de copii, în grup
1. Ce anotimp este prezentat in imagine ? Dialogul şi individual.
Sinteza
2. Ce pasari calatoare sosesc din tarile calde ? Apreciez
3. Ce se intampla in natura primavara ? activitatea
CINE : grupurilor.
1. Cine zboara din floare in floare ? Aprecierea
2. Cine paste pe campie ? raspunsurilor
3. Cine s-a intors din tarile calde ? primite.
UNDE : Aprecierea
1. Unde au răsărit florile ? modului de
2. Unde isi fac rândunelele cuib ? decizie asupra
3. Unde locuiesc furnicile? titlului.
CÂND :
1. Când infloresc lalelele ? Evidentierea

2. Când vin păsările din tările calde ? grupului/grupuri-


7Obţinerea
performanţei 3. Când începe să se topeasca zapada? lor

DE CE : Conversaţi
a
1. De ce spunem că venit primăvara ?
2. De ce ne imbrăcam mai subtire ?
3. De ce ne place primavara?
 Variantă de joc
Brainstor-
Le prezint nişte imagini specifice anotimpurilor ming
iarna şi primavara, cerându-le copiilor să facă
distincţia între acestea.
Copiii vor da un titlu tabloului pe care l-au studiat.
Tranzitie : Înfloresc grădinile

La DOS vor realiza lucrarea cu tema Tablou de


Demonstra-
primăvară-colaj. tia
- De ce este Primăvara numit anotimp al bucuriei ?
(trezeşte intreaga natura la viată, plantele, pădurile,
păsarile, animalele infrumuseţează viata prin
coloritul lor, cântecul lor, improspătează aerul).
Voi purta o scurtă discutie cu copiii referitoare la
instrumentele de lucru pe care le vor folosi în
realizarea colajului.
. Explicarea şi demonstrarea tehnicii de lucru Creativitatea
copiilor.
Voi explica copiilor tehnica de lucru pe care o vor
folosi pentru a realiza tema propusă.
- Efectuarea unor exerciţii pentru
încălzirea muşchilor mici ai mâinii
1. Bate palmele usor,
Conversati
8. Evaluarea Bate palmele de zor! a
Unu, doi, trei! Turul
galeriei
Unu, doi, trei!
2. Eu strang pumnii si-i desfac
Degetelor fac pe plac.
Unu-doi, unu-doi
Toti suntem acum vioi.
3. La pian acum cantam.
Liniste, sa ascultam!
Plic-plac, plic-plac
Melodiile imi plac
4. Ploua incet, sa auzim
Cu varful degetelor banca lovim
Ploua mai tare, ploaia tot vine
Lovim cu degetele bine!
Realizarea lucrării de către copii Aprecieri verbale

Pe parcursul lucrului, îi voi supraveghea pe copii


şi îi voi îndruma pe cei care cer ajutorul.
De asemenea, voi avea grijă ca în timpul lucrului
copiii să aibă o poziţie corespunzătoare,
asigurându-le un fond sonor adecvat.
Analiza lucrărilor realizate
După ce fiecare copil şi-a finalizat colajul, vor fi
afişate şi apreciate prin metoda turul galeriei.

Se realizează evaluarea lucrărilor, evidenţiind


efortul colectiv şi individual. Fiecare copil se
poate autoevalua prin raportare la rezultatele
obţinute de colegii lui, participă la analizarea
actiunilor desfăşurate în sectoare, face aprecieri
desre activităţile celorlalţi şi poate exprima
predicţii despre posibile activităti viitoare. Se
apreciază întrebarile copiilor, modul de exprimare
în propoziţii, se apreciază cele mai corecte şi mai
interesante răspunsuri. Voi aduce cuvinte de laudă
asupra modului de cooperare şi interactiune dintre
membrii aceleiaşi echipe.
Copiii vor fi recompensaţi pentru buna desfăşurare
a activităţii.
Ziua se încheie cu dramatizarea: Primăvara.
ALA 2 -PRIMĂVARA-dramatizare

PREZENTATOR :

- A fost odată ca niciodată, dacă n-ar fi fost nu s-ar fi povestit.

Era o zi rece de iarnă senină, dar rece. Pomilor goi, le cam tremurau

crengile! Iarna asta era aşa de lungă.Nu îndrăznea nimeni să-i spună

să plece. Doi pomi, mai bătrâni, stăteau la sfat:


Pomul 1: -De când sunt eu pe lume

Să-mi îngheţe seva-n vine,

Nu mi s-a mai întamplat!

Până şi pietrele au crăpat!

Iarna ne-a venit de hac!

N-o exista niciun leac?

Pomul 2: Ia, stai! Dacă nu mă-nşel,

Era un mic rebel...Ghiocel!

De cum îşi arăta faţa

Parcă se topeşte gheaţa,

Căci soarele strălucitor

Îi vine-n ajutor!

Povestitorul: -...Şi începură amândoi să-l strige:

Pomii: Ghoicel! Ghiocel!

Pomul 1: -Ghiocel! Ghiocel!

Hai, arată-te niţel!!!

Pomul 2: Tu eşti singura speranţă

Haide, scapă-ne de gheaţă!

Ghiocel 1: -Aud prelunga chemare...

Ca o lungă aşteptare

Soarele bate în gheaţă;

Raza lui o simt pe faţă.

Cred că a sosit momentul

Să împrăştiem omătul!
Deşteptarea!!!

Ghiocelul 2: -O rază strălucitoare

M-a orbit aşa de tare!...

Să nu iau altă cărare

Mi-am pus ochelari de soare!

Ghiocelul 3: -Eu aştept de astă vară

Să ieşim la joacă afară

Să ne veselim sub soare...

Cât e ziulica mare!

Ghiocelul 4: -De-un sezon nu fac nimic.

M-am cam îngrăşat un pic!

Şi mi-a fost destul de greu

Să ies din culcuşul meu!

Ghiocelul 5: -Gerul m-a cam amorţit

Şi-am rămas mai la sfârşit!

În grabă să nu vă scap

Un cucui am căpătat!

Toţi ghioceii: -Unde-i Ghiocel cel mic?

Hai să-l ajutăm un pic!

Ghiocelul 6: -Ce dacă sunt mititel?

Eu scot capul singurel!

N-am nevoie de-ajutor,

Nu mă văd că-s albişor!


Cântec: ÎNFLORESC GRĂDINILE

Înfloresc grădinile,

Ceru-i ca oglinda,

Prin livezi, albinele,

Şi-au pornit colinda.

Cântă ciocârliile ,

Imn de veselie,

Fluturii cu miile,

Joacă pe câmpie.

Joacă fete şi băieţi

Hora-n bătătură,

Ah, de ce n-am zece vieţi,

Să te cânt, natură!
Ce?

Cine?
Unde?

De ce? Când?

S-ar putea să vă placă și