Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru – Mulțimi.

Operații cu mulțimi

1. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:

a) 2 ∈ {x| x = 2k, k ∈ N}, b) 5 ∉ {x| x = 2k + 1, k ∈ N}, c) {0} ∈ {0, 2, 3},


¿
d) {1, 2} ⊂ {0, 1, 2, 3, 4, 5}, e) Φ ⊆ {0}, f) {a, b, c} ⊇ {a, b}, g) N ⊇ N .

2. Fie A = {4, 5} și B = {5, 6, 8}. Determinați elementele mulțimilor: A ¿ B, A ¿ B, A\B, B\A.

3. Aflați x și y astfel încât să aibă loc relațiile:

i) {x, 10} ⊂ {8, 10, 12, 14}, ii) {3, x + 5} = {12, y – 1}.

4. Stabiliți dacă mulțimea A = {x ∈ N| x ¿ 4} este o parte (o submulțime) a mulțimii

B = {x ∈ N| x + 2 < 7}.

5. Determinați mulțimile A și B știind că îndeplinesc simultan relațiile:

i) A ¿ B = {a, b, c, d, e, f }, ii) A ¿ B = {c, e}, iii) A\B = {a, b}, apoi precizați |A| și |B|.

6. Dintr-o clasă cu 20 elevi, participă la concursul de șah 16 elevi, iar la concursul de caricaturi

12 elevi. Aflați câți elevi participă la ambele concursuri.

7. Într-o școală sunt 22 de clase. În fiecare clasă sunt cel puțin 18 elevi și cel mult 24 de elevi.
Arătați că în acea școală sunt cel puțin 4 clase care au același număr de elevi.