Sunteți pe pagina 1din 2

Str Centura proeuro_cons@yahoo.

ro
Basarabilor, nr. 1, Operator de date cu caracter
asociatia.proeurocons@g +40 760 / 172 961
Slatina, Olt personal A.N.S.P.D.C.P. sub nr.
mail.com +40 349 / 710 106
CIF: 30793978 34613/2015

TEMA 1
Motivația participării la curs și definirea obiectivelor personale de învățare

Motivaţia participării la curs a reprezentat-o dorinţa de a afla mai multe lucruri cu privire la
stilurile de leadership, de a-mi exersa competenţele de leader, de a învăţa despre cultura instituţiilor
şi organizaţiilor, despre motivarea resursei umane, despre rolul liderului şi a managerului cu privire la
rezolvarea conflictului, tipurile de comunicare, rolul eticii şi leadershipul. Informaţiile aflate şi
competenţele dobândite îmi vor fi utile în activitatea mea și în domeniul respectării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Am beneficiat de resurse bibliografice, recomandări, modele practice de implementare a


stilurilor de leadership în cadrul instituţiilor educaţionale. Prezentarea şi expunerea teoretică au fost
alternate cu exerciţii de grup, discuţii în grup, brainstorming, prezentări. Exerciţiile au vizat la început
cunoaşterea reciprocă a participanţilor iar mai apoi, deprinderea cunoştinţelor şi abilităţilor practice
cu privire la exersarea competentelor de leadership. Informaţiile sunt bine structurate şi foarte utile.
A fost o experienţă interesantă, utilă şi plăcută în acelaşi timp.

Plan individual de dezvoltare profesională

1) Analiza punctelor tari, slabe, oportunități și amenințări personale în dezvoltarea


profesională

PUNCTE TARI

Experiența acumulată de-a lungul anilor, obținerea gradelor didactice și formarea continuă.

Rezultate obținute cu elevii la concursuri și olimpiade.

PUNCTE SLABE

Implicarea în alte domenii de activitate.

Incadrare slaba a claselor.

OPORTUNITĂȚI

Participarea la cursuri de formare continuă, conferințe.

Fac parte din colectivul unui colegiu de prestigiu.

AMENINȚĂRI

Lipsa șansei de a avea o încadrare mai bună.


Str Centura proeuro_cons@yahoo.ro
Basarabilor, nr. 1, Operator de date cu caracter
asociatia.proeurocons@g +40 760 / 172 961
Slatina, Olt personal A.N.S.P.D.C.P. sub nr.
mail.com +40 349 / 710 106
CIF: 30793978 34613/2015

2) Proiectarea parcursului/rutei profesionale pentru perioada următorului an școlar.

Obiective Activități Strategii Resurse Termen Evaluare


1.Obținerea Realizarea de Atragerea Resurse Un an școlar Rezultatele
de premii la activitati de lucru unui numar financiare obținute de
concursurile suplimentare la cât mai mare minime către elevi.
recunoscute clasa; de elevi prin (materialele
în școală. diseminarea de lucru sunt
Elaborarea de materialelor oferite in
materiale specifice referitoare la varianta
domeniului aceste electronica).
concursuri si
prezentarea Resurse
avantajelor materiale:
oferite de laptop, video
obținerea proiector,
unor sala de clasa
rezultate
bune a aceste
competiții.
2.Incadrare Pregătirea Publicarea de Resurse Un an școlar Rezultatele
mai buna la suplimentară în materiale materiale obținute cu
clasa vederea obținerii specifice proprii in elevii
unor rezultate pregătirii vederea pregătiți
foarte bune la concursurilor publicării suplimentar
olimpiade, și caietelor
înscrierea unui olimpiadelor speciale de
număr cât mai școlare pregătire a
mare de elevi la concursurilor.
concursuri locale,
județene,naționale Resurse
. financiare
necesare
publicarii
materialelor.