Sunteți pe pagina 1din 6

Nume și prenume..................................................................

EVALUARE INIȚIALĂ LA BIOLOGIE


CL. a VI-a

A. Construiește două lanțuri trofice, fiecare cu minim patru verigi, din care să facă parte și
omul, inclus în verigi diferite de la un lanț la altul.............................................................................1p.

B. Coloana A cuprinde grupe de organisme, iar coloana B, exemple de reprezentanți ai acestor


grupe. Asociați cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare din colana B..............................1p.
Coloana A Coloana B
1. Plante a) Feriga
2. Animale b) Mătasea broaștei
3. Bacterii c) Drojdia de bere
Biologie – învăţământ gimnazial

4. Protiste d) Coralul
5. Ciuperci

C. Găsește trei erori în textul de mai jos, subliniază-le cu o linie și apoi transcrie textul corect:.....1,5p.
1. Cărăbușul, musca și buburuza sunt insecte care au o pereche de aripi chitinoase și o perechede aripi
subțiri și transparente.
2. Racii și homarii au corpul acoperit cu o crustă dură formată din calcar și chitină, făcând parte
din categoria arahnidelor.
3. Fluturii de mătase și albinele sunt insecte ce trec în timpul vieții prin mai multe stadii ce
descriu o metamorfoză completă: ou-larvă-adult.

D. Citește afirmația următoare și înconjoară răspunsul corect: .......................................................0,5p.


Sunt animale care își clocesc ouălele:
a) vrabia și cucul b) ornitorincul și prepelița
c) barza și caretul d) rândunica și broasca de lac

E. Citește cu atenție poezia „Învață de la toate” scrisă de Rudyard Kipling și apoi răspunde la cerințele
1, 2 și 3: .............................................................................................................................................2,5p.
Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat
Învaţă de la nufăr să fii mereu curat.
Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în
noi, Învaţă de la ape să nu dai înapoi.
Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea,
Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea.
Învaţă de la soare ca vremea să-ţi
cunoşti, Învaţă de la stele că-n cer sunt
multe oşti.
Învaţă de la greier, când singur eşti, să
cânţi, Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi,
Învaţă de la vulturi, când umerii ţi-s grei,
Şi du-te la furnică şi vezi povara ei.
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea,
Învaţă de la oaie să ai blândeţea sa,
Învaţă de la păsări să fii mai mult în
zbor, Învaţă de la toate că totu-i
trecător…
Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci,
Să-nveţi din tot ce piere cum să trăieşti în veci!

1. Identifică trei specii de animale nevertebrate....................................................................1p.


-
-
-
Biologie – învăţământ gimnazial

2. Descrie trei adaptări datorită cărora păsările se pot deplasa prin zbor................................1p.
-
-
-
3. Florile se întâlnesc atât la gimnosperme cât și la angiosperme. Explicați caracterul de
superioritate al florilor angiospermelor față de cele ale gimnospermelor.........................0,5p.

____________________________________________________________________________________

F. Analizează răspunsurile de mai jos și precizează dacă sunt adevărate sau false. Notați cu A,
propoziția pe care o considerați adevărată și cu F, propoziția pe care o considerați falsă:.......0,5p.
a) Este interzisă deversarea deșeurilor în orice ecosistem acvatic.
b) Introducerea unor specii noi într-un ecosistem are întotdeauna consecințe pozitive.

G. Într-o grădină zoologică există următorele animale: 2 lebede, 3 pitoni, 3 cerbi, 2 vipere, 2
girafe, 10 țestoase, 4 lupi, 6 gâște, 6 crocodili, 2 lei, 5 porci mistreți și 6 cămile.....................2p.
Stabiliți:
a ) numărul reptilelor și numărul membrelor lor;
b ) numărul mamiferelor și numărul membrelor mamiferelor ierbivore.
Se acordă 1 punct din oficiu. Succes!

S-ar putea să vă placă și