Sunteți pe pagina 1din 35

1.

Teoria valorii are un postulat care precizeaza ca:


a. valoarea nu este o trasatura intrinseca a unei proprietati ci reprezentarea asupra utilitatii sale
b. manifestarea valorii nu este conditionata de transferabilitatea proprietatii
c. valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietatii pentru vanzator
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

2. Teoria valorii are un postulat care precizeaza ca:


a. valoarea este o trasatura intrinseca a unei proprietati si nu reprezentarea asupra utilitatii sale
b. manifestarea valorii este conditionata de transferabilitatea proprietatii
c. valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietatii pentru cumparator
d. toate cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

3. Teoria valorii are un postulat care precizeaza ca:


a. manifestarea valorii nu este conditionata de transferabilitatea proprietatii
b. valoarea este o trasatura intrinseca a unei proprietati si nu reprezentarea asupra utilitatii sale
c. valoarea este expresia monetara a utilitatii proprietatii pentru vanzatori si cumparatori
d. toate cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

4. Care din urmatoarele elemente nu sunt active redundante:


a. creante incerte
b. portofoliul de titluri de plasament
c. teren excedentar
d. licente neutilizate
ANS: A PTS: 1

5. Principiul anticiparii arata ca:


a. valoarea se bazeaza pe anticiparea modificarilor legislative favorabile investitorilor
b. valoarea se bazeaza pe perceptiile participantilor pe piata asupra beneficiilor viitoare ale
proprietatii/afacerii
c. valoarea se bazeaza pe raportul cerere-oferta, anticipand ca pretul unui bun variaza direct
proportional cu cererea si in mod invers proportional cu oferta
d. a si b
ANS: B PTS: 1

6. Ultima etapa in procesul de evaluare este:


a. analiza SWOT
b. corectiile asupra valorii (lipsa de control, lipsa de lichiditate)
c. reconcilierea rezultatelor si estimarea valorii finale
d. prezentarea anexelor care au fundamentat valoarea finala
ANS: C PTS: 1

7. Raportul de evaluare are in vedere ca data de realizare, tinand cont de toate situatiile pe care le poate intampina
un evaluator si de data la care s-a estimat evaluarea:
a. evaluarea curenta
b. evaluare retroactiva (la o data anterioara elaborarii raportului)
c. evaluare prospectiva (la o data ulterioara elaborarii raportului)
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

8. Active redundante sunt:


a. cladirile din exploatare
b. masinile si echipamentele de lucru
c. statia de epurare a apelor uzate
d. titlurile de participare
ANS: D PTS: 1

9. Ce caracteristici trebuie sa fie considerate in evaluarile profesioniste ale echipamentelor si utilajelor:


a. fizice
b. functionale
c. economice
d. toate
ANS: D PTS: 1

10. Este posibil ca rata de crestere perpetua a venitului (notata cu g) sa fie mai mare fata de rata de capitalizare:
a. da
b. nu
c. uneori
d. intre ele nu exista o relatie de marime
ANS: B PTS: 1

11. Limitele metodelor inscrise in abordarea pe baza de venit sunt:


a. se bazeaza pe previziuni care nu au o fundamentarea controlabila
b. nu sunt aplicabile intreprinderilor neprofitabile
c. necesita un aparat matematic complicat
d. nu tin cont de conditiile concrete ale economiei
ANS: B PTS: 1

12. Profitul net corectat care va fi capitalizat este:


a. o medie aritmetica a profiturilor nete viitoare, preluate din proiectia fluxurilor financiare
b. un profit anual al unui an reprezentativ
c. un profit brut din exploatare
d. un profit net contabil raportat in ultimul an
ANS: B PTS: 1

13. Cu cat durata de previziune explicita este mai mare, ponderea valorii reziduale actualizate in valoarea
intreprinderii va fi:
a. mai mica
b. mai mare
c. nu este influentata
d. fie mai mica, fie mai mare

ANS: A PTS: 1

14. Daca rata de capitalizare este 24%, coeficientul multiplicator al venitului va fi:
a. 1,24
b. 0,76
c. 4,16
d. 41,6
ANS: C PTS: 1

15. Ce informatii sunt utilizate pentru previziunea veniturilor:


a. informatiile asupra veniturilor raportate de firma
b. informatiile macroeconomice care au impact asupra cresterii venitului
c. informatiile furnizate de firmele concurente referitoare la intentiile lor
d. toate cele trei categorii de informatii de mai sus
ANS: D PTS: 1

16. În evaluarea unui restaurant sau hotel care trebuie sa fie modernizat, deci cu fluxuri financiare variabile, metoda
adecvata de evaluare pe baza de venit este:
a. metoda capitalizarii profitului net realizabil in perioada modernizarii
b. metoda capitalizarii profitului net dina nul anterior modernizarii
c. metoda DCF
d. metoda valorii la termen

ANS: C PTS: 1

17. În abordarea prin comparatie, intreprinderea relevanta raspunde la:


a. dorintele si asteptarile cumparatorului probabil
b. caracteristicile medii ale intreprinderilor din aceeasi ramura
c. caracteristicile intreprinderilor cotate
d. cerinta existentei unei piete active pentru comparabilele similare selectate
ANS: D PTS: 1

18. Valorile diferite obtinute in urma unei evaluari se conciliaza prin:


a. media aritmetica
b. media ponderata
c. eliminarea valorilor minime si maxime
d. selectia unei valori
ANS: D PTS: 1

19. Daca evaluatorul are un interes in intreprinderea de evaluat:


a. trebuie sa refuze lucrarea
b. trebuie sa declare acest lucru
c. trebuie sa mentina confidentialitatea
d. trebuie sa actioneze neutru
ANS: B PTS: 1

20. O deficienta a lucrarii de evaluare este:


a. neutilizarea datelor de la Bursa de Valori
b. omisiunea de a formula ipotezele limitative si conditiile limitative
c. omisiunea de a folosi instructiunile salariatilor de la FPS
d. neluarea in considerare a opiniei actionarilor principali
ANS: B PTS: 1

21. Care dintre urmatoarele baze de evaluare este cea mai utilizata in evaluarea pentru dispute maritale (conform
standardelor de evaluare):
a. valoarea de piata
b. valoarea de lichidare
c. valoarea intrinseca
d. nu exista o baza specificata in acest scop

ANS: A PTS: 1

22. Care dintre urmatoarele baze de evaluare include sintagma “anumit cumparator/vanzator”:
a. valoarea de piata
b. valoarea de investitie
c. valoarea de lichidare
d. valoarea de asigurare
ANS: B PTS: 1

23. Care dintre urmatoarele standarde este utilizat in evaluarea afacerii pentru achizitii strategice:
a. valoarea de piata
b. valoarea de investitie
c. valoarea de lichidare
d. costul de inlocuire net
ANS: B PTS: 1

24. Care dintre urmatoarele abordari au in vedere principiul substitutiei:


a. abordarea prin comparatie
b. abordarea pe baza de active
c. a si b
d. a sau b
ANS: C PTS: 1

25. Termenul activ redundant se refera la:


a. active care nu sunt necesare
b. active in surplus
c. active subutilizate
d. a si b
ANS: D PTS: 1

26. Existenta unei dotari tehnice uzate moral va fi evidentiata in:


a. diagnosticul juridic si va avea impact asupra ANC
b. diagnosticul tehnic si va avea impact asupra ANC
c. diagnosticul tehnic si va avea impact asupra ANC si DCF
d. diagnosticul comercial si va avea impact asupra ratei de actualizare
ANS: C PTS: 1

27. Un ANC negativ:


a. evidentiaza o greseala grava a evaluatorului
b. poate fi compensata de un DCF pozitiv in metoda practicienilor
c. poate evidentia existenta unor credite obtinute cu garantii (active imobilizate ale intreprinderii)
supraevaluate
d. ANC-ul nu poate fi negativ
ANS: C PTS: 1
28. Costul de reconstructie a unui bun mobil este:
a. costul reparatiilor capitale
b. costul reparatiilor curente si capitale
c. costul de reproductie a unui substitut identic
d. costul de reproductie a unui substitut asemanator
ANS: C PTS: 1

29. Deprecierea unui bun mobil este:


a. pierderea de valoare ca rezultat al vechimii
b. pierderea de valoare datorita neadecvarii functionale
c. pierderea de valoare datorita demodarii si utilizarii
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

30. Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice NUMAI intreprinderilor necotate comparativ cu o
intreprindere cotata:
a. financiar
b. investitional
c. de nelichiditate
d. credibilitate a previziunilor

ANS: C PTS: 1

31. Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice numai intreprinderilor necotate comparativ cu o
intreprindere cotata:
a. financiar
b. investitional
c. bariere de intrare pe o anumita piata
d. credibilitate a previziunilor
ANS: C PTS: 1

32. În ce stadiu de evolutie a unei intreprinderi viabile se aplica metoda capitalizarii venitului:
a. de dificultate financiara
b. de crestere rapida
c. de crestere rapida
d. de stabilitate economico-financiara
ANS: D PTS: 1

33. Daca in formula Gordon-Shapiro se utilizeaza o rata nominala si una reala de capitalizare, valorile obtinute
trebuie sa fie:
a. egale
b. inegale
c. apropiate ca marime
d. oricare varianta de mai sus

ANS: A PTS: 1

34. Cresterea medie anuala pe termen lung a productiei unui domeniu de activitate si a P.I.B. –ului este previzionata
in:
a. preturi curente
b. in preturi constante
c. in ambele categorii de preturi
d. nici un raspuns corect
ANS: B PTS: 1

35. În cazul intreprinderilor in dificultate, dar redresabile rata de actualizare este:


a. mai mica decat ar fi fost intr-o situatie normala
b. mai mare decat ar fi fost intr-o situatie normala
c. aceeasi cu cea din situatia normala
d. preluata de pe piata
ANS: B PTS: 1

36. În abordarea prin comparatie, intreprinderile comparabile trebuie sa fie:


a. asemanatoare si in aceeasi localitate
b. similare si relevante
c. identice si in aceeasi tara
d. cu acelasi profit net
ANS: B PTS: 1

37. Reconcilierea rezultatelor inseamna:


a. selectarea unei valori intre rezultatele metodelor utilizate
b. utilizarea unei formule acceptate de client pentru estimarea finala a valorii
c. analiza si selectarea unor rezultate alternative pentru a ajunge la estimarea finala a valorii
d. realizarea unor teste de coerenta prin care evaluatorul elimina rezultatele unor metode care nu au
suficienta incredere pentru vanzator

ANS: C PTS: 1

38. O diferenta acceptabila intre doua evaluari ale aceleiasi proprietati / afaceri este de:
a. 15-20%
b. 3-5%
c. 40-50%
d. sub 50%
ANS: A PTS: 1

39. Raportul de evaluare:


a. trebuie sa descrie activitatile efectuate de evaluator
b. sa arate baza legala a evaluarii
c. sa reprezinte mijlocul de comunicare a valorii
d. toate cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

40. Pentru valoarea de piata, testul corect pentru precizia evaluarilor realizate in trecut de o firma de consultanta este
comparatia cu tranzactii recente:
a. doar un raport de verificare reprezinta un “test corect"
b. nu, pentru ca valoarea de piata este o cifra nerealizabila din cauza conditiilor de natura “ideala”
incluse in definitie
c. nu, pentru ca valoarea de piata este o cifra realizabila la data evaluarii si raportul de evaluare nu are
un termen de valabilitate
d. nici un raspuns corect
ANS: C PTS: 1

41. În evaluarea unei afaceri, evaluatorul trebuie sa-si foloseasca judecata pentru:
a. alegerea celor mai adecvate metode de evaluare
b. utilizarea unor ipoteze credibile
c. asigurarea coerentei intre indicatorii utilizati
d. toate cele de mai sus

ANS: D PTS: 1

42. Nu este o eroare in evaluarea unei afaceri:


a. omisiunea datei evaluarii
b. omisiunea declaratiei privind conditiile limitative
c. omisiunea opiniei evaluatorului
d. omisiunea metodei capitalizarii profitului
ANS: D PTS: 1

43. Nu este o eroare in evaluarea unei afaceri:


a. omisiunea bazei evaluarii
b. omisiunea valorii activelor redundante in evaluarea prin DCF (discounted cash flow)
c. omisiunea declaratiei privind conditiile limitative
d. omisiunea metodei activului net contabil
ANS: D PTS: 1

44. Termenul activ redundant se refera la:


a. active subutilizate
b. active supradimensionale
c. active neutilizate
d. active supraevaluate in contabilitate
ANS: C PTS: 1

45. O asociatie profesionala a evaluatorilor care promoveaza standarde profesionale de evaluare:


a. asigura o uniformitate a calificarii si competentei in randul membrilor sai
b. asigura o uniformitate a metodelor aplicate in rapoartele de evaluare de catre membrii sai, inclusiv a
unor metode recunoscute pe plan european (de exemplu: metoda practicienilor)
c. o asociatie profesionala ar trebuie sa insiste pe promovarea unor tarife minime in lucrarile elaborate
de membrii sai si nu pe standarde profesionale
d. nici un raspuns corect
ANS: A PTS: 1

46. Prim etapa in procesul de evaluare este:


a. diagnosticul pentru evaluare
b. prezentarea firmei evaluate si a consultantului
c. definirea problemei (scopul evaluarii, definirea valorii, data evaluarii, conditii limitative etc.)
d. sinteza rezultatului evaluarii
ANS: C PTS: 1

47. Durata de viata utila a unui bun mobil este afectata de:
a. regimul si mediul de lucru
b. legislatia economica
c. progresul tehnologic
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1
48. Principiul de baza aplicabil in determinarea costului de inlocuire a unui bun mobil este:
a. contributia
b. concurenta
c. substitutia
d. cea mai buna utilizare
ANS: C PTS: 1

49. Riscul sistematic aferent stabilirii ratei de actualizare se refera la:


a. riscul de obtinere a creditelor
b. factori de risc la nivel macroeconomic
c. riscul pierderii oamenilor cheie
d. riscul de nelichiditate
ANS: B PTS: 1

50. Un factor de risc sistematic este:


a. riscul privind vocatia la credite
b. modificarea ratelor dobanzii
c. riscul pierderii oamenilor cheie
d. riscul nerealizarii previziunilor
ANS: B PTS: 1

51. Un factor de risc sistematic este:


a. riscul modificarii volumului cererii de consum
b. modificarea ratelor dobanzii
c. modificarea cursului de schimb valutar
d. toti cei trei factori de risc de mai sus
ANS: D PTS: 1

52. Investitia bruta de capital este finantata din:


a. amortizare
b. profit net, credite si aport de capital
c. ambele surse de mai sus
d. nici un raspuns corect
ANS: A PTS: 1

53. Rata de actualizare vs. rata de capitalizare poate fi:


a. intotdeauna mai mare
b. intotdeauna mai mica
c. egala sau mai mare
d. intotdeauna egala
ANS: C PTS: 1

54. Surse uzuale de informatii folosite in compararea intreprinderilor sunt:


a. pietele organizate de valori mobiliare
b. piata de fuziuni si achizitii
c. tranzactiile anterioare ale subiectului evaluat
d. toate cele de mai sus

ANS: D PTS: 1
55. Valoarea de piata a unei intreprinderi vs. valoarea ei de investitie (subiectiva) poate sa fie:
a. egala
b. mai mica
c. mai mare
d. oricare din situatiile anterioare
ANS: D PTS: 1

56. O lucrare de evaluare este buna cand:


a. este fundamentata exclusiv pe datele puse la dispozitie de intreprindere
b. evaluatorul evidentiaza autenticitatea unor documente juridice puse la dispozitie de intreprinderi
c. fundamenteaza diagnosticul si previziunile pe analiza pietei
d. utilizeaza un singur scenariu de previziune
ANS: C PTS: 1

57. Daca evaluatorul are un interes in intreprinderea de evaluat:


a. trebuie sa refuze lucrarea
b. trebuie sa declare acest lucru
c. trebuie sa mentina confidentialitatea
d. trebuie sa actioneze neutru
ANS: B PTS: 1

58. Principiul contributiei arata ca:


a. valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea
intregului sau, in conditiile in care n-ar exista, cat de mult ar reduce valoarea intregului
b. valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de ponderea costurilor de inlocuire nete
(CIN) in total CIN a intregului
c. valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de ponderea valorii de lichidare (VL) in total
VL a intregului
d. nu este un principiu utilizat in evaluarea afacerii
ANS: A PTS: 1

59. În abordarea prin comparatie un principiu fundamental este “principiul substitutiei” care spune ca:
a. un investitor nu va plati mai mult decat valoarea estimata prin ANC (activul net corectat)
b. un investitor nu va plati mai mult decat costul unui bun de substitutie
c. un cumparator va plati cel mult valoarea estimata prin DCF (exclusiv activele redundante)
d. in abordarea prin comparatie primordial este principiul anticiparii
ANS: B PTS: 1

60. Principiul substitutiei cere ca intreprinderile comparabile sa fie:


a. apropiate ca dimensiune si piata de aprovizionare
b. sa actioneze in aceeasi ramura
c. similare si relevante
d. a si b
ANS: C PTS: 1

61. Principiul contributiei arata ca:


a. valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde ponderea costurilor de reconstructie in total
cost de reconstructie a intregului
b. valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de ponderea valorii activelor redundante in
ANC
c. valoarea unei parti a unei afaceri / proprietati depinde de cat de mult contribuie la valoarea
intregului sau, in conditiile in care n-ar exista, cat de mult ar reduce valoarea intregului
d. valoarea unei parti a unei afaceri depinde de ponderea valorii activelor redundante ANC (activul net
corectat) si in DCF (discounted cash flow)

ANS: C PTS: 1

62. Analiza si separarea activelor in afara exploatarii va evidentia:


a. activele in afara exploatarii care nu genereaza venituri
b. activele in afara exploatarii care genereaza venituri
c. investitiile in curs
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

63. Evaluarea retroactiva (la o data anterioara elaborarii raportului):


a. in cazurile in care se estimeaza valoarea unui prejudiciu trecut
b. pentru asigurare, in cazul in care se estimeaza daunele produse ca urmare a manifestarii unui risc
asigurat
c. a si b
d. nici un raspuns corect
ANS: C PTS: 1

64. Declaratia privind conditiile limitative se introduce in raport pentru:


a. pentru a proteja evaluatorul
b. pentru a informa si proteja clientul si alti utilizatori ai raportului
c. in general nu se include o asemenea declaratie intr-un raport de evaluare
d. a si b
ANS: D PTS: 1

65. Capitalul permanent necesar exploatarii este necesar in cazul evaluarii:


a. oricarei intreprinderi
b. numai pentru intreprinderile in dificultate
c. nu mai este necesar pentru evaluare
d. nici unul din cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

66. Rata care reflecta relatia dintre venitul anual si valoarea proprietatii se numeste:
a. rata de capitalizare
b. rata venitului
c. rata globala
d. rata de actualizare
ANS: A PTS: 1

67. Cand valoarea de piata a unei proprietati libere se calculeaza prin metoda capitalizarii chiriei, forma chiriei care
se capitalizeaza este:
a. chiria de contract
b. chiria de piata
c. chiria in surplus fata de cea de piata
d. chiria din ofertele de chirie

ANS: B PTS: 1
68. Rezultatul exceptional previzionat este inclus in:
a. rezultatul net total
b. rezultatul net curent
c. nu este previzionat
d. este inclus in mod distinct
ANS: C PTS: 1

69. Referitor la relatia rata de actualizare / capitalizare, care afirmatie este corecta:
a. inseamna acelasi lucru, fiind termeni interschimbabili
b. rata de actualizare = rata de capitalizare minus rata de crestere
c. rata de capitalizare = rata de actualizare minus rata de crestere perpetua
d. nici un raspuns corect
ANS: C PTS: 1

70. Ce tip de valoare rezulta prin aplicarea DCF:


a. valoare pe baza minoritara
b. valoare pe baza majoritara
c. o valoare pe baza minoritara sau pe baza majoritara
d. nici unul dintre raspunsurile anterioare nu este corect
ANS: C PTS: 1

71. ”Eliminarea din bilant si Contul de Profit a impactului elementelor din afara exploatarii” se refera la:
a. corectia pentru cheltuielile financiare aferente dobanzilor la linia de finantare curenta
b. corectii aferente activelor redundante
c. corectii pentru diferentele de plus valutar la firmele care desfasoara activitate de export
d. oate cele de mai sus
ANS: B PTS: 1

72. Existenta unui activ redundant genereaza corectii asupra:


a. veniturilor generate de acel activ redundant
b. cheltuielilor generate de acel activ redundant
c. rate de actualizare/capitalizare utilizate
d. a si b
ANS: D PTS: 1

73. Abordarea prin comparatie foloseste rata:


a. pret / profit net
b. cifra de afaceri / numarul de salariati
c. numarul de salariati / active imobilizate
d. valoarea adaugata / activ net
ANS: A PTS: 1

74. În exprimarea valorii finale este mai important:


a. rezultatul din formulele financiare
b. rezultatul din compararea datelor de piata
c. rezultatul din metodele patrimoniale
d. rezultatul din compararea cu alte rapoarte de evaluare
ANS: B PTS: 1
75. Expertul neutru:
a. se va baza pe informatiile puse la dispozitie de client
b. se va situa pe pozitia investitorului mediu
c. va respecta metodologia de evaluare data de stat
d. va face o medie intre valoarea pentru vanzator si valoarea pentru cumparator
ANS: B PTS: 1

76. O deficienta a lucrarii de evaluare este:


a. nu identifica sfera de extindere a investigatiilor
b. rezultatele aplicarii metodelor de evaluare difera substantial
c. independenta premiselor in cele 3 abordari
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

77. Principiul substitutiei cere ca o firma de substitutie:


a. sa actioneze in acelasi domeniu de activitate si s aiba o dimensiune apropiata
b. sa fie similara
c. sa fie relevanta
d. b si c
ANS: D PTS: 1

78. Care dintre elementele de mai jos nu sunt cuprinse in definitia valorii de piata:
a. vanzator hotarat si cumparator hotarat
b. tranzactie echilibrata
c. la data evaluarii
d. o parte a actionat prudent si fara constrangere
ANS: D PTS: 1

79. Este o eroare in evaluarea unei afaceri:


a. omisiunea metodei activului net contabil
b. omisiunea aplicarii corectiei pentru lipsa de lichiditate la o firma cotata la bursa de valori
c. omisiunea aplicarii unei corectii asupra creditelor pe termen lung contractate in conditiile pietei
d. realizarea unei corectii negative la activele necorporale cu valoarea cheltuielilor de constituire
ANS: D PTS: 1

80. Ce se intelege prin valoarea capitalului investit (VCI):


a. valoarea contabila a capitalului propriu
b. valoarea de piata a capitalului propriu, capitalului preferential si celui imprumutat
c. ANC
d. valoarea contabila a capitalului imprumutat
ANS: B PTS: 1

81. Cumparatorii strategici sunt dispusi sa plateasca pentru actiunile unei firme:
a. mai mult decat investitorii financiari
b. cel mult cat investitorii financiari
c. atat cat si investitorii financiari
d. nu este o informatie relevanta si utila pentru evaluator
ANS: A PTS: 1
82. Viabilitatea unei intreprinderi se refera la:
a. capacitatea de a atrage investitii
b. capacitatea de a distribui dividende
c. capacitatea de a patrunde pe piata
d. profitabilitate si lichiditate
ANS: D PTS: 1

83. Analiza activelor in afara exploatarii si care genereaza venituri se realizeaza in cadrul:
a. diagnosticului juridic si diagnosticului economico-financiar
b. diagnosticului juridic si diagnosticului tehnic
c. diagnosticului management-resurse umane si diagnosticului economico-financiar
d. diagnosticului management-resurse umane si diagnosticului comercial
ANS: A PTS: 1

84. Abordarea evaluarii unui bun mobil prin metoda comparatiei de piata este adecvata daca:
a. bunurile mobile se vand pe piata
b. exista suficiente tranzactii cu bunuri mobile comparabile si informatii despre acestea
c. piata este a vanzatorului
d. piata este a cumparatorului
ANS: B PTS: 1

85. Metoda economiei de costuri in evaluarea activelor necorporale face parte din.
a. abordare ape baza de costuri
b. abordarea pe baza de venit
c. abordarea pe baza comparatiei de piata
d. nu se utilizeaza in evaluarea prin metoda ANC
ANS: B PTS: 1

86. Ordinea crescatoare a nivelului de remunerare ceruta a capitalului investit este:


a. capital de lucru net, active necorporale, active corporale
b. active necorporale, active corporale, capital de lucru net
c. capital de lucru net, active corporale, active necorporale
d. rata de remunerare se refera exclusiv la capitaluri proprii si datorii
ANS: C PTS: 1

87. Metoda economiei de costuri in evaluarea activelor necorporale este o varianta a:


a. metodei costurilor crearii
b. metodei contributiei la profit
c. metodei IRS (Internal Revenue Services) de calcul a GW
d. metodei DCF
ANS: B PTS: 1

88. Formula Gordon-Shapiro este utilizata in:


a. estimarea ratei de actualizare
b. estimarea valorii unei afaceri prin capitalizarea unui venit care va inregistra o crestere constanta
c. estimarea valorii reziduale (metoda DCF) in conditiile unui flux care inregistreaza o crestere
constanta in perioada nonexplicita
d. b si c
ANS: D PTS: 1
89. Formula Gordon-Shapiro este utilizata in:
a. estimarea valorii reziduale (metoda DCF) in conditiile unui flux care inregistreaza o crestere
constanta doar in perioada explicita de previziune
b. estimarea ratei de actualizare
c. estimarea valorii reziduale in conditiile unui flux care inregistreaza o crestere constanta dupa
perioada explicita de previziune
d. toate cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

90. Care din urmatoarele informatii NU sunt cuprinse in formula de calcul a valorii afacerii sau unor active
necorporale distincte prin capitalizarea profiturilor
a. profitul net
b. rata de capitalizare
c. rata de crestere
d. rata de actualizare

ANS: D PTS: 1

91. În metoda DCF investitiile pentru inlocuirea imobilizarilor sunt:


a. investitii care asigura coerenta intre capitalul de lucru si cifra de afaceri prognozata
b. investitii care au rolul de a mentine nivelul cash flow-ului
c. investitii care intotdeauna genereaza cresterea productivitatii muncii prin inlocuirea mijloacelor fixe
d. investitii care inlocuiesc activele redundante
ANS: B PTS: 1

92. Abordarea prin comparatie foloseste ratele:


a. pret / cifra de afaceri, pret / profit, pret / datorii
b. pret / / profit, pret / activ net, pret / imobilizari necorporale
c. pret / cifra de afaceri, pret / profit, pret / activ net
d. pret / cifra de afaceri, datorii / capital social
ANS: C PTS: 1

93. Valoarea estimata a unei afaceri este credibila cand:


a. s-au folosit cel putin patru metode de evaluare
b. judecata evaluatorului s-a bazat pe informatii credibile
c. judecata evaluatorului s-a bazat pe informatii verificate
d. s-au folosit metode adecvate scopului evaluarii
ANS: D PTS: 1

94. Este lipsit de etica si profesionalism:


a. emiterea unei opinii asupra valorii fara o investigare si analiza completa a proprietatii
b. acceptarea unei lucrari a carei plata este exprimata in procente din valoarea rezultata
c. colaborarea cu alt evaluator angajat independent pentru aceeasi evaluare
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

95. Verificarea unui raport de evaluare se poate face:


a. la cererea clientului sau beneficiarului
b. cu consimtamantul prealabil al autorului raportului
c. daca exista dubii asupra corectitudinii valorii estimate
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

96. Metodele de evaluare a intreprinderilor sunt:


a. comparatie, bazate pe active (patrimoniale), bazate pe venit (de randament)
b. patrimoniale, cash flow, contabile
c. patrimoniale, cash flow, comparatie
d. comparatie, lichidare, bazate pe venit (de randament)
ANS: A PTS: 1

97. Valoarea unei proprietati este data de:


a. utilitate
b. raritate – atractivitate
c. dorinta si putere reala de cumparare
d. toate cele de mai sus simultan
ANS: D PTS: 1

98. În optica standardelor de evaluare este necesara calcularea unor indicatori ca:
a. valoarea substantiala bruta
b. valoarea substantiala neta
c. capital permanent necesar exploatarii
d. valoarea patrimoniala ajustata (corectata)
ANS: D PTS: 1

99. Într-un restaurant creat si condus direct de catre proprietar intr-un spatiu inchiriat, activul cel mai important
reprezinta:
a. obiectele de inventar
b. utilajele si echipamentele specifice
c. stocurile
d. goodwill-ul personal
ANS: D PTS: 1

100. Principiul anticiparii arata ca valoarea se bazeaza pe:


a. perceptiile evaluatorului asupra profiturilor viitoare ale afacerii
b. anticiparea de catre evaluator a modificarilor economice favorabile investitorilor
c. raporturile cerere-oferta, evaluatorul anticipand ca pretul variaza direct proportional cu cererea
d. nici un raspuns corect
ANS: A PTS: 1

101. Capitalul permanent al unei intreprinderi cuprinde:


a. a) capital propriu plus credite pe termen scurt
b. capital social plus credite pe termen lung
c. capital propriu plus credite pe termen de rambursare mai mare de 1 an
d. active totale minus datorii totale
ANS: C PTS: 1

102. Amortizarea imobilizarilor face parte din una din categoriile de cheltuieli de mai jos:
a. cheltuieli fixe
b. cheltuieli variabile
c. cheltuieli anticipate
d. nici una din categoriile de mai sus
ANS: A PTS: 1

103. Valoarea de recuperare a unui bun mobil fata de valoarea de casare este in general:
a. mai mica
b. egala
c. mai mare
d. oricare
ANS: D PTS: 1

104. Valoarea de asigurare a unui bun mobil poate fi determinata prin:


a. metoda costurilor
b. metoda costurilor si abordarea prin comparatii de piata
c. metodele: costurilor, comparatii de piata si venit
d. metoda pe baza de venit
ANS: A PTS: 1

105. Rata de capitalizare este mai mica decat rata de actualizare cand:
a. venitul va fi constant ca flux viitor
b. venitul va creste cu o rata anuala constanta
c. durata de previziune explicita este mare
d. cash flow-ul net pentru actionari este in descrestere
ANS: B PTS: 1

106. Conditia de efectuare a unei corectii asupra elementelor de venit sau de cheltuieli este:
a. sa fie posibila statutar / legal
b. sa fie fezabil tehnic / tehnologic
c. variantele a) si b) cumulativ
d. nici una din cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

107. În conditiile continuarii normale a activitatii la infinit, valoarea terminala (reziduala) se va calcula pe urmatoarea
baza:
a. patrimoniala (ANC, ANL)
b. capitalizarea CF net sau Profitului net
c. valoarea mai mare rezultata din a) si b)
d. nici unul din cele de mai sus

ANS: B PTS: 1

108. Abordarea patrimoniala:


a. nu tine cont de activele necorporale
b. ia in calcul toate activele necorporale personale
c. estimeaza toate activele (corporale si necorporale) si obligatiile la valoarea de piata
d. estimeaza toate activele (corporale si necorporale) si toate obligatiile la valorile adecvate
ANS: D PTS: 1

109. Care din relatiile de mai jos este corecta:


a. valoarea capitalului actionarilor (VCA) > valoarea capitalului investit (VCI)
b. valoarea prin capitalizarea profitului net + credite totale = VCA
c. valoarea prin capitalizarea profitului net + credite totale = VCI
d. VCI + credite totale = VCA
ANS: C PTS: 1

110. Profitul net anual corectat si reprezentativ este cel:


a. dintr-un an anterior sau o medie a anilor anteriori
b. din anul anterior
c. dintr-un an viitor
d. oricare din variantele de mai sus
ANS: D PTS: 1

111. O firma detine la 31.12.N un credit pe 5 ani. Valoarea reziduala se va estima in mod normal pe baza relatiei:
a. CF (N+5)/rata de capitalizare
b. PN (N+5)/rata de capitalizare
c. PN (N+6)/rata de capitalizare
d. nici un raspuns corect
ANS: C PTS: 1

112. Investigarea tranzactiilor de pe piata se face prin:


a. informatii de la vanzator
b. analiza datelor statistice ale pietei
c. informatii de la consultantii financiari
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

113. În cazul unor afaceri cu potential adecvat de profitabilitate:


a. valoarea rezultata prin metoda ANC (activul net corectat) si capitalizarea profitului vor fi apropiate
b. valoarea rezultata prin metoda ANC si AN contabil vor fi apropiate
c. valoarea rezultata prin metoda AN contabil si capitalizarea profitului vor fi apropiate
d. valoarea rezultata prin metoda ANC si ANL (activul net de lichidare) vor fi apropiate
ANS: A PTS: 1

114. Evaluatorul actioneaza in principal:


a. in interesul clientului
b. in interesul propriu
c. in interesul public
d. in interesul profesiei
ANS: C PTS: 1

115. Integritatea evaluatorului inseamna:


a. sa realizeze o lucrare integral
b. sa fie onest si serios in limitele confidentialitatii
c. sa nu se bazeze pe colaboratori
d. sa accepte numai informatii complete
ANS: B PTS: 1

116. Daca intreprinderea va functiona si cu credite, valoarea firmei fata de valoarea capitalului actionarilor va fi:
a. egala
b. mai mica
c. mai mare
d. oricare din variantele de mai sus
ANS: C PTS: 1

117. Standardele internationale de evaluare:


a. sunt obligatorii
b. reprezinta cea mai buna practica
c. sunt impuse de autoritatile statului
d. reprezinta o moda
ANS: B PTS: 1

118. Metodele de evaluare a intreprinderilor sunt:


a. comparatie, bazate pe active (patrimoniale), bazate pe venit (de randament)
b. patrimoniale, cash flow, contabile
c. patrimoniale, cash flow, comparatie
d. comparatie, lichidare, bazate pe venit (de randament)
ANS: A PTS: 1

119. Valoarea unei proprietati este data de:


a. utilitate
b. raritate – atractivitate
c. dorinta si putere reala de cumparare
d. toate cele de mai sus simultan
ANS: D PTS: 1

120. În optica standardelor de evaluare este necesara calcularea unor indicatori ca:
a. valoarea substantiala bruta
b. valoarea substantiala neta
c. capital permanent necesar exploatarii
d. valoarea patrimoniala ajustata (corectata)
ANS: D PTS: 1

121. Viabilitatea unei intreprinderi se refera la:


a. capacitatea de a atrage investitii
b. capacitatea de a distribui dividende
c. capacitatea de a patrunde pe piata
d. profitabilitate si lichiditate
ANS: D PTS: 1

122. Capitalul permanent al unei intreprinderi cuprinde:


a. capital propriu plus credite pe termen scurt
b. capital social plus credite pe termen lung
c. capital propriu plus credite pe termen de rambursare mai mare de 1 an
d. active totale minus datorii totale
ANS: C PTS: 1

123. În abordarea patrimoniala terenul va fi tratat:


a. pe baza valorii din contabilitate, actualizata
b. pe baza valorii de profitabilitate
c. pe baza costului de achizitie
d. pe baza valorii de piata
ANS: D PTS: 1

124. În abordarea patrimoniala, masinile si utilajele se estimeaza intotdeauna pe baza:


a. valorii de piata
b. valorii de inlocuire
c. valorii de randament
d. nici uneia din cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

125. Rata de capitalizare este mai mica decat rata de actualizare cand:
a. venitul va fi constant ca flux viitor
b. venitul va creste cu o rata anuala constanta
c. durata de previziune explicita este mare
d. cash flow-ul net pentru actionari este in descrestere
ANS: B PTS: 1

126. Conditia de efectuare a unei corectii asupra elementelor de venit sau de cheltuieli este:
a. sa fie posibila statutar / legal
b. sa fie fezabil tehnic / tehnologic
c. variantele a) si b) cumulativ
d. nici una din cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

127. În conditiile continuarii normale a activitatii la infinit, valoarea terminala (reziduala) se va calcula pe urmatoarea
baza:
a. patrimoniala (ANC, ANL)
b. capitalizarea CF net sau Profitului net
c. valoarea mai mare rezultata din a) si b)
d. nici unul din cele de mai sus

ANS: B PTS: 1

128. Abordarea patrimoniala:


a. nu tine cont de activele necorporale
b. ia in calcul toate activele necorporale personale
c. estimeaza toate activele (corporale si necorporale) si obligatiile la valoarea de piata
d. estimeaza toate activele (corporale si necorporale) si toate obligatiile la valorile adecvate
ANS: D PTS: 1

129. Care din relatiile de mai jos este corecta:


a. valoarea capitalului actionarilor (VCA) > valoarea capitalului investit (VCI)
b. valoarea prin capitalizarea profitului net + credite totale = VCA
c. valoarea prin capitalizarea profitului net + credite totale = VCI
d. VCI + credite totale = VCA
ANS: C PTS: 1

130. Profitul net anual corectat si reprezentativ este cel:


a. dintr-un an anterior sau o medie a anilor anteriori
b. din anul anterior
c. dintr-un an viitor
d. oricare din variantele de mai sus

ANS: D PTS: 1

131. Rata de crestere perpetua (g) a unei forme de venit, in cazul metodei capitalizarii poate fi estimata:
a. la orice nivel
b. sa fie mai mare decat rata de actualizare
c. sa fie fluctuanta anual
d. sa fie mai mica sau egala cu cresterea estimata a productiei domeniului si/sau PIB
ANS: D PTS: 1

132. În abordarea prin comparatie, intreprinderile comparabile trebuie sa fie:


a. asemanatoare si in aceeasi localitate
b. similare si relevante
c. identice si in aceeasi tara
d. cu acelasi profit net
ANS: B PTS: 1

133. Criteriile de abordare a valorii finale sunt:


a. precizia, calitatea informatiilor si judecata evaluatorului
b. cantitatea informatiilor, data evaluarii i tipul valorii estimate
c. diferentele intre rezultatele obtinute
d. competenta evaluatorului, apropierea rezultatelor, valoarea reala
ANS: A PTS: 1

134. Raportul de evaluare:


a. trebuie sa descrie activitatile efectuate de evaluator
b. sa arate baza legala a evaluarii
c. sa reprezinte mijlocul de comunicare a valorii
d. toate cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

135. O lucrare de evaluare este buna cand:


a. este fundamentata exclusiv pe datele puse la dispozitie de intreprindere
b. evaluatorul evidentiaza autenticitatea unor documente juridice puse la dispozitie de intreprinderi
c. fundamenteaza diagnosticul si previziunile pe analiza pietei
d. utilizeaza un singur scenariu de previziune
ANS: C PTS: 1

136. Într-un restaurant creat si condus direct de catre proprietar intr-un spatiu inchiriat, activul cel mai important
reprezinta:
a. obiectele de inventar
b. utilajele si echipamentele specifice
c. stocurile
d. goodwill-ul personal

ANS: D PTS: 1
137. Principiul anticiparii arata ca valoarea se bazeaza pe:
a. perceptiile evaluatorului asupra profiturilor viitoare ale afacerii
b. anticiparea de catre evaluator a modificarilor economice favorabile investitorilor
c. raporturile cerere-oferta, evaluatorul anticipand ca pretul variaza direct proportional cu cererea
d. nici un raspuns corect
ANS: A PTS: 1

138. Abordarea evaluarii prin capitalizarea venitului se bazeaza pe principiul:


a. raritatii
b. anticiparii
c. contributiei
d. nici unul de mai sus
ANS: B PTS: 1

139. Evaluarea activelor necorporale este de competenta:


a. evaluatorului de intreprinderi
b. evaluatorului de proprietati imobiliare
c. evaluatorului de active corporale mobile
d. tuturor categoriilor de evaluatori de mai sus
ANS: A PTS: 1

140. Ce metode utilizeaza informatii de piata:


a. metoda costurilor
b. metode bazate pe randament
c. metoda comparatiei directe
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

141. Amortizarea imobilizarilor face parte din una din categoriile de cheltuieli de mai jos:
a. cheltuieli fixe
b. cheltuieli variabile
c. cheltuieli anticipate
d. nici una din categoriile de mai sus
ANS: A PTS: 1

142. Scopul analizei financiare in raportul de evaluare este sa permita:


a. urmarirea evolutiei in timp a echilibrelor si performantelor afacerii
b. compararea cu afaceri similare
c. ajustarea informatiilor financiare istorice
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

143. Valoarea mijloacelor fixe aflate in exploatare este:


a. valoarea de piata in general
b. costul de inlocuire net
c. cea mai mare valoare intre valoarea de piata si costul de inlocuire net
d. valoarea de achizitie
ANS: C PTS: 1
144. Abordarea patrimoniala este prioritara:
a. la intreprinderile care isi continua activitatea
b. la intreprinderile cu dificultate financiara
c. la evaluarea pentru lichidare
d. la intreprinderile mici
ANS: C PTS: 1

145. 1. Semnificatia cash flow-ului net la dispozitia actionarilor este de:


a. dividende distribuibile actionarilor
b. resurse pentru dezvoltare
c. rezerve
d. nici una din cele trei semnificatii de mai sus

ANS: A PTS: 1

146. Semnificatia cash flow-ului net la dispozitia firmei este de:


a. dividende distribuibile actionarilor
b. dividende distribuibile actionarilor si cash flow disponibil pentru plata serviciului datoriei
c. rezerve plus profit net
d. nici una din cele trei semnificatii de mai sus
ANS: B PTS: 1

147. Investitiile previzionate in metoda DCF se refera numai la:


a. active corporale
b. active necorporale
c. active financiare
d. active corporale si active necorporale
ANS: D PTS: 1

148. În perioada de previziune explicita, marimea investitiilor anuale fata de amortizarea anuala poate fi:
a. egala
b. mai mica
c. mai mare
d. oricare din situatiile de mai sus
ANS: D PTS: 1

149. În perioada de previziune nonexplicita, marimea investitiilor anuale fata de amortizarea anuala este:
a. egala
b. mai mica
c. mai mare
d. oricare din situatiile de mai sus
ANS: A PTS: 1

150. Sensul corect de intelegere a investitiilor incluse in cash flow-ul necesar aplicarii metodei DCF este:
a. de mentinere
b. de inlocuire
c. investitie bruta
d. de sustinere a cifrei de afaceri previzionate
ANS: D PTS: 1
151. Modelul CAPM este utilizat pentru determinarea ratei sperate a rentabilitatii pentru:
a. capitalul propriu
b. capitalul imprumutat
c. capitalul permanent
d. companiilor care au un coeficient a = 1
ANS: A PTS: 1

152. Surse uzuale de informatii folosite in compararea intreprinderilor sunt:


a. pietele organizate de valori mobiliare
b. tranzactiile anterioare ale subiectului evaluat
c. tranzactiile anterioare ale subiectului evaluat
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

153. Valoarea estimata pe baza cash flow-ului la dispozitia actionarilor trebuie sa fie apropiata de una din cele de mai
jos:
a. activul net corectat
b. valoarea de lichidare
c. valoarea estimata prin capitalizarea rezultatului curent net
d. nici una din cele de mai sus

ANS: C PTS: 1

154. Daca evaluatorul are un interes in intreprinderea de evaluat:


a. trebuie sa refuze lucrarea
b. trebuie sa declare acest lucru
c. trebuie sa mentina confidentialitatea
d. trebuie sa actioneze neutru
ANS: A PTS: 1

155. O deficienta a lucrarii de evaluare este:


a. neutilizarea datelor de la Bursa de Valori
b. omisiunea de a formula ipotezele limitative si conditiile limitative
c. omisiunea de a folosi instructiunile salariatilor de la FPS
d. neluarea in considerare a opiniei actionarilor principali
ANS: B PTS: 1

156. Folosirea unei metode depinde de:


a. problema concreta de evaluare
b. discretia evaluatorului
c. discretia clientului
d. nici una din cele de mai sus
ANS: A PTS: 1

157. Principiul substitutiei este aplicabil in:


a. metoda activului net corectat
b. metode bazate pe venit
c. metoda comparatiei directe
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1
158. Termenul de „valoare” ar trebui utilizat in raportul de evaluare fara alt atribut:
a. intotdeauna
b. uneori
c. niciodata
d. la aprecierea evaluatorului
ANS: C PTS: 1

159. Principiul fundamental de evaluarea al abordarii bazate pe venit este:


a. oferta si cererea
b. substitutia
c. anticiparea
d. toate
ANS: C PTS: 1

160. Care tip de valoare este sinonim cu valoarea de piata:


a. valoarea de asigurare
b. valoarea de lichidare
c. valoarea de investitie
d. valoarea de schimb
ANS: D PTS: 1

161. Care dintre activele urmatoare nu sunt active curente:


a. creante
b. avansuri primite
c. stocuri materiale
d. disponibilitati in valuta
ANS: B PTS: 1

162. 1. Principalele cauze ale diagnosticului pentru evaluare sunt:


a. pregatirea si distribuirea chestionarului, interviul si analiza informatiilor obtinute
b. obtinerea documentelor, interviul si analiza informatiilor
c. pregatirea diagnosticului, analiza documentelor si informatiilor, elaborarea concluziilor
d. nici un raspuns corect

ANS: C PTS: 1

163. Abordarea patrimoniala se recomanda la:


a. evaluarea intreprinderii in totalitate
b. evaluarea participatiilor minoritare
c. evaluarea intreprinderilor din sfera serviciilor profesionale
d. la toate cazurile de mai sus
ANS: A PTS: 1

164. Corectii asupra valorii de inregistrare a creantelor se fac pe baza unor:


a. uzante
b. reglementari / norme
c. recomandari din standarde
d. legislatiei in vigoare
ANS: A PTS: 1
165. Costul mediu ponderat al capitalului trebuie sa fie:
a. bazat pe valoarea contabila a capitalului
b. la structura optima a capitalului la valoarea lui de piata
c. la structura curenta a capitalului
d. toate cele de mai sus
ANS: B PTS: 1

166. În cazul evaluarii unei intreprinderi care nu apeleaza la credite, rata de actualizare reflecta:
a. costul mediu ponderat al capitalului
b. costul capitalului propriu
c. costul capitalului tranzactionat pe piata de capital
d. costul unui plasament fara risc
ANS: B PTS: 1

167. În cazul evaluarii unei intreprinderi neindatorate numai prin metoda DCF, rata de actualizare reflecta:
a. rata rentabilitatii exploatarii
b. rata nominala a dobanzii
c. rata de baza fara risc
d. costul capitalului propriu (actionarilor)
ANS: D PTS: 1

168. În previziunea profitului net NU se tine cont de veniturile:


a. din exploatare
b. financiare
c. din afara exploatarii
d. nici un raspuns corect
ANS: C PTS: 1

169. În previziunea cash flow-ului NU se tine cont de veniturile din:


a. exploatare
b. financiare
c. exceptionale
d. activitatea normala
ANS: C PTS: 1

170. Valoarea firmei calculata prin metoda DCF, creste cand:


a. se fac investitii
b. se accelereaza viteza de rotatie a activelor circulante
c. rata rentabilitatii capitalului investit este > rata de actualizare
d. rata rentabilitatii are tendinta de crestere
ANS: C PTS: 1

171. Valoarea firmei calculata prin metoda DCF, se mentine cand:


a. nu se fac investitii
b. viteza de rotatie a activelor circulante nu se accelereaza
c. rata rentabilitatii capitalului investit este egala cu rata de actualizare
d. rata rentabilitatii se mentine constanta
ANS: C PTS: 1
172. În abordarea prin comparatie, intreprinderea relevanta raspunde la:
a. dorintele si asteptarile cumparatorului probabil
b. caracteristicile medii ale intreprinderilor din aceeasi ramura
c. caracteristicile intreprinderilor cotate
d. cerinta existentei unei piete active pentru comparabilele similare selectate
ANS: D PTS: 1

173. Daca ANC = 12 mld. lei, valoarea calculata prin abordarea pe baza de venit este de 4 mld. lei, iar valoarea de
lichidare este de 5 mld. lei, valoarea propusa va fi:
a. 10 mld. lei
b. 4 mld. lei
c. medie ponderata intre cele doua valori
d. valoarea de lichidare

ANS: D PTS: 1

174. Expertul neutru:


a. se va baza pe informatiile puse la dispozitie de client
b. se va situa pe pozitia investitorului mediu
c. va respecta metodologia de evaluare data de stat
d. va face o medie intre valoarea pentru vanzator si valoarea pentru cumparator
ANS: B PTS: 1

175. O deficienta a lucrarii de evaluare este:


a. nu identifica sfera de extindere a investigatiilor
b. rezultatele aplicarii metodelor de evaluare difera substantial
c. independenta premiselor in cele 3 abordari
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

176. Se poate ca valoarea de piata sa fie egala cu valoarea patrimoniala (bazata pe costuri):
a. da, intotdeauna
b. nu, niciodata
c. s-ar putea
d. nu pentru ca este mai mica
ANS: C PTS: 1

177. Care NU este o conditie fundamentala a definitiei valorii de piata:


a. vanzatorul si cumparatorul sunt decisi (hotarati) sa faca tranzactia
b. plata tranzactiei se face in cash
c. exista o perioada de timp rezonabila pentru expunerea pe piata a proprietatii
d. ambele parti sunt bine informate
ANS: D PTS: 1

178. Principiul substitutiei este specific:


a. metodelor patrimoniale
b. metodelor bazate pe venit
c. metodei compararii vanzarilor
d. tuturor celor trei grupe de metode de mai sus
ANS: D PTS: 1

179. Primul pas al procesului de evaluare este:


a. colectarea informatiilor
b. inspectarea proprietatii
c. definirea domeniului evaluarii
d. precizarea metodelor de evaluare
ANS: C PTS: 1

180. Carui tip de evaluare ii corespunde o perioada de comercializare limitata:


a. valoarea de impozitare
b. valoarea de lichidare
c. valoarea subiectiva
d. valoarea speciala
ANS: B PTS: 1

181. Analiza SWOT se bazeaza pe:


a. 2 niveluri de analiza: firma si industria
b. 3 niveluri de analiza: firma, industria si mediul extern
c. un singur nivel de analiza: firma
d. 5 niveluri de analiza: analiza juridica, tehnica, analiza comerciala, analiza managementului si
resurselor umane si analiza financiara

ANS: D PTS: 1

182. Analiza si separarea activelor redundante se realizeaza in cadrul:


a. diagnosticului juridic
b. diagnosticului tehnic
c. diagnosticului economico-financiar
d. aplicarii metodei ANC
ANS: B PTS: 1

183. Disponibilitatile banesti sunt active redundante:


a. in toate cazurile
b. niciodata
c. cand sunt sub forma de depozite la termen
d. cand sunt sub forma de sold in conturile bancare
ANS: C PTS: 1

184. Un mijloc fix este un activ redundant cand este:


a. utilizat intr-o activitate auxiliara
b. in conservare
c. neamortizat
d. amortizat integral si este inca necesar
ANS: B PTS: 1

185. Valoarea firmei calculata prin metoda DCF, se diminueaza cand:


a. investitiile se diminueaza
b. viteza de rotatie a activelor circulante se diminueaza
c. rata rentabilitatii scade
d. rata rentabilitatii capitalului investit este mai mica decat rata de actualizare
ANS: D PTS: 1

186. Primul element care trebuie previzionat in cadrul metodei DCF este:
a. volumul investitiilor necesare
b. modificarea anuala a fondului de rulment
c. cifra de afaceri
d. cresterea perpetua a venitului
ANS: C PTS: 1

187. În cazul modelului CAPM de stabilire a costului capitalului propriu, coeficientul a se aplica la:
a. rata de baza fara risc
b. ata rentabilitatii pe piata bursiera
c. prima de risc pe piata bursiera
d. rata medie a rentabilitatii unui domeniu
ANS: C PTS: 1

188. În previziunea cash flow-ului la dispozitia firmei NU se previzioneaza:


a. modificarea anuala a necesarului de fond de rulment
b. cheltuiala cu dobanzile la creditele pe termen lung
c. investitiile necesare
d. cheltuielile generale ale intreprinderii
ANS: B PTS: 1

189. În previziunea cash flow-ului la dispozitia firmei NU se previzioneaza:


a. modificarea anuala a necesarului de fond de rulment
b. intrarile si iesirile de credite
c. investitiile necesare
d. cheltuielile generale ale intreprinderii
ANS: B PTS: 1

190. În care tip de cash flow-ului se previzioneaza veniturile din dobanzi si cheltuiala cu dobanzi:
a. cash flow la dispozitia firme
b. cash flow la dispozitia actionarilor
c. ambele tipuri de cash flow
d. nici unul din cele de mai sus
ANS: B PTS: 1

191. În care tip de cash flow-ului se previzioneaza investitiile necesare:


a. cash flow la dispozitia firmei
b. cash flow la dispozitia actionarilor
c. ambele tipuri de cash flow
d. nici unul din cele de mai sus
ANS: C PTS: 1

192. Abordarea prin comparatie foloseste rata:


a. pret actiune / profit net
b. cifra de afaceri / numarul de salariati
c. numarul de salariati / active imobilizate
d. valoarea adaugata / activ net
ANS: A PTS: 1

193. Stabilirea valorii finale a unei afaceri se face prin:


a. ponderea valorilor diferite obtinute
b. prezentarea unui interval de valori intre minimul si maximul obtinut din aplicarea metodelor de
evaluare
c. selectarea valorii aferente metodei adecvate de evaluare
d. precizarea unei valori minime
ANS: C PTS: 1

194. Este lipsit de etica si profesionalism:


a. emiterea unei opinii asupra valorii fara o investigare si analiza completa a proprietatii
b. acceptarea unei lucrari a carei plata este exprimata in procente din valoarea rezultata
c. colaborarea cu alt evaluator angajat independent pentru aceeasi evaluare
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

195. Verificarea unui raport de evaluare se poate face:


a. la cererea clientului sau beneficiarului
b. cu consimtamantul prealabil al autorului raportului
c. daca exista dubii asupra corectitudinii valorii estimate
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

196. Care este o conditie a definitiei valorii de piata:


a. vocatia la credit
b. cumparatorul si vanzatorul sunt perfect informati asupra detaliilor tuturor tranzactiilor din ultimii 3
ani
c. cumparatorul si vanzatorul sunt doua persoane independente, nelegate intre ele prin relatii
preferentiale
d. cumparatorul este constient de stringenta vanzatorului de a vinde
ANS: C PTS: 1

197. Valoarea de piata, prin definitie este:


a. intotdeauna pretul cel mai mare
b. intotdeauna pretul cel mai mic
c. pretul cel mai probabil
d. costul plus profitul
ANS: C PTS: 1

198. Tipul de valoare pentru un anumit investitor este:


a. valoarea de piata
b. valoarea de impozitare
c. valoarea de asigurare
d. valoarea de investitie
ANS: D PTS: 1

199. Cererea efectiva se refera la:


a. cost si valoare
b. dorinta si putere efectiva de cumparare
c. dorinta si nevoie
d. dorinta si satisfactie
ANS: B PTS: 1

200. Care este un criteriu al celei mai bune utilizari:


a. fezabil financiar
b. cererea si oferta
c. concurenta
d. contributia
ANS: A PTS: 1

201. Cele 5 forte ale competitiei:


a. concurentii potentiali, rivalitatea interna, furnizorii, clientii si amenintarea produselor/ serviciilor de
substitutie
b. politica statului, actiunile managementului, furnizorii, clientii si amenintarea produselor/ serviciilor
de substitutie
c. concurenta, rentabilitatea, barierele de intrare, furnizorii, clientii
d. rivalitatea interna, barierele de intrare in ramura, puterea de negociere cu furnizorii, puterea de
negociere cu clientii si pericolul produselor substituibile

ANS: D PTS: 1

202. Analiza calitatii produselor si serviciilor se urmareste in:


a. diagnosticul juridic
b. diagnosticul comercial
c. diagnosticul operational
d. nu prezinta interes in evaluarea intreprinderii
ANS: C PTS: 1

203. Metoda adecvata de evaluare a unei cladiri din proprietatea unei intreprinderi, si care este inchiriata pe termen
lung unei firme este:
a. costul de inlocuire net
b. devizul de cheltuieli actualizat
c. capitalizarea chiriei
d. valoarea de vanzare fortata

ANS: C PTS: 1

204. În cazul aplicarii metodei ANC o corectie obligatorie se face pentru:


a. un avantaj de contract neinregistrat in bilant
b. disponibilitati in lei
c. stocul de materii prime necesare fabricatiei
d. certificate de depozit la termen
ANS: A PTS: 1

205. Calcularea valorii reziduale a unei intreprinderi nu este necesara cand:


a. durata de previziune explicita este foarte lunga
b. este necesara in toate cazurile
c. se utilizeaza pentru evaluarea cash flow –ul net la dispozitia firmei
d. nici unul din cele de mai sus

ANS: A PTS: 1
206. Rata dobanzii la obligatiunile guvernamentale pe termen lung este o rata:
a. nominala
b. reala
c. si nominala si reala
d. nici unul din cele de mai sus
ANS: A PTS: 1

207. Un factor de risc sistematic este:


a. modificarea cursului de schimb valutar
b. riscul privind vocatia la credite
c. riscul nediversificarii productiei
d. riscul de nevanzare a actiunilor
ANS: A PTS: 1

208. Metoda fluxurilor financiare actualizate face parte din:


a. abordarea pe baza de venit
b. abordarea prin comparatia vanzarilor
c. costul de inlocuire net
d. abordarea pe baza de active
ANS: A PTS: 1

209. Urmatoarele forme de venit sunt de regula utilizate in evaluarea afacerii prin metoda capitalizarii venitului:
a. profitul net (PN), Cash Flow (CF) net, CF brut, dividende
b. doar PN
c. PN si CF net
d. PN si CF net, dividendele
ANS: A PTS: 1

210. Care dintre elementele urmatoare se refera la definitia capitalizarii:


a. transformarea venitului in valoare
b. transformarea ratei de crestere a profitului net in valoarea activelor redundante
c. transformarea CF in valoarea capitalului actionarilor
d. a si b
ANS: A PTS: 1

211. Care este rata de actualizare pe baza urmatoarelor ipoteze (evaluarea unui pachet minoritar):
- rata rentabilitatii la obligatiunile de stat (20 de ani): 6,7%
- prima de risc: 7,0%
- coeficientul a: 1,10
- prima de risc pentru lipsa de lichiditate: 3,5%
- cresterea pe termen lung a cash flow-ului: 2,0%
a. 15,9%
b. 17,9%
c. 19,9%
d. 14,4%

ANS: C PTS: 1

212. Abordarea prin comparatie foloseste ratele:


a. pret / cifra de afaceri, pret / profit, pret / datorii
b. pret / / profit, pret / activ net, pret / imobilizari necorporale
c. pret / cifra de afaceri, pret / profit, pret / activ net
d. pret / cifra de afaceri, datorii / capital social
ANS: C PTS: 1

213. Valoarea de lichidare vs. valoarea calculata prin metodele de capitalizare / actualizare poate fi:
a. mai mica
b. mai mare
c. egala
d. mai mica, egala sau mai mare
ANS: D PTS: 1

214. Evaluatorul actioneaza in principal:


a. in interesul clientului
b. in interesul propriu
c. in interesul public
d. in interesul profesiei
ANS: C PTS: 1

215. Integritatea evaluatorului inseamna:


a. sa realizeze o lucrare integral
b. sa fie onest si serios in limitele confidentialitatii
c. sa nu se bazeze pe colaboratori
d. sa accepte numai informatii complete
ANS: B PTS: 1

216. Alegerea metodelor de evaluare se face:


a. conform caietului de sarcini
b. functie de scopul evaluarii
c. conform indicatiilor proprietarului
d. functie de conjunctura economica
ANS: B PTS: 1

217. Costul este:


a. pretul platit pentru bunuri si servicii
b. suma necesara pentru a crea sau produce un bun sau un serviciu
c. expresia utilitatii unui bun sau serviciu
d. raspunsul de la a si b de mai sus
ANS: D PTS: 1

218. Care este caracteristica unei proprietati detinute ca investitie:


a. genereaza profit pentru cel care o exploateaza
b. este destinata inchirierii si/sau revanzarii la un pret avantajos
c. va fi modernizata
d. functioneaza la capacitatea maxima
ANS: A PTS: 1

219. Evaluarea activelor necorporale este de competenta:


a. evaluatorului de proprietati imobiliare
b. evaluatorului de proprietati mobiliare
c. evaluatorului de intreprinderi
d. consilierilor in proprietate intelectuala
ANS: C PTS: 1

220. În care din ipostazele urmatoare un evaluator va evalua un restaurant din perspectiva unui investitor mediu:
a. expert consultant
b. expert neutru
c. arbitru (mediator)
d. nici una
ANS: B PTS: 1

221. Clientela unei firme este: 80% institutii bugetare si 20% SRL-uri cu unic asociat. Aceasta reprezinta:
a. putere de negociere scazuta cu furnizorii
b. un risc datorat probabilitatii ridicate de faliment a clientilo
c. un punct slab datorita dependentei de institutiile bugetare
d. un punct favorabil datorita mentinerii unei cifre de afaceri constante
ANS: C PTS: 1

222. Analiza capacitatii de productie si a gradului de utilizare a capacitatii de productie se realizeaza in:
a. diagnosticul juridic
b. diagnosticul operational
c. diagnosticul management resurse-umane
d. cadrul corectiilor din metoda ANC
ANS: B PTS: 1

223. Cea mai credibila metoda de evaluare a terenului este:


a. extractia
b. alocarea
c. compararea vanzarilor (de piata)
d. tehnica reziduala
ANS: C PTS: 1

224. Durata de viata ramasa efectiva a unui mijloc fix este stabilita de:
a. evaluator
b. HGR nr. 964/1998
c. Legea nr. 15/1994
d. HGR nr. 266/1994
ANS: A PTS: 1

225. Rata anuala de crestere perpetua a venitului:


a. poate fi mai mare decat rata de actualizare
b. poate fi cel mult egala cu rata de actualizare
c. nu poate fi mai mica decat rata de crestere a sectorului sau a economiei
d. nici un raspuns corect
ANS: D PTS: 1

226. Care din urmatoarele relatii este corecta:


a. Cash flow la dispozitia capitalului investit (CFCI) < Cash flow la dispozitia actionarilor (CFA)
b. Profit net > Cifra de afaceri
c. CFA de regula > Cifra de afaceri
d. CFA = CFCI – Datorii purtatoare de dobanda
ANS: D PTS: 1

227. Care dintre urmatoarele informatii NU sunt implicate, direct sau indirect, in formula de calcul a valorii afacerii
sau unor active necorporale distincte prin DCF:
a. rata de actualizare si cash flow-ul
b. rata de capitalizare
c. rata de crestere dupa perioada explicita de previziune
d. costul de inlocuire net al activelor operationale

ANS: D PTS: 1

228. Punctul de plecare in elaborarea previziunilor il reprezinta:


a. evolutia pietei pe care opereaza firma
b. diagnosticul intreprinderii
c. ratele de profit realizate pe piata
d. a si b
ANS: D PTS: 1

229. Valoarea calculata prin metoda DCF este afectata de durata de previziune explicita:
a. da, pentru ca o durata mai scurta determina o valoare reziduala mai mare
b. da, in conditiile in care previziunea nu se face in moneda constanta
c. da, in conditiile in care previziunea se face pe stadii
d. nici un raspuns corect
ANS: D PTS: 1

230. Pentru o intreprindere care nu plateste impozit pe profit si recurge la finantarea prin credite, costul creditului
este:
a. rata dobanzii x (1 - TVA)
b. rata dobanzii la creditele primite
c. costul capitalului propriu
d. rata dobanzii fara risc

ANS: B PTS: 1

231. În cazul modelului CAPM de estimare a costului capitalului, coeficientul a se aplica la:
a. rata rentabilitatii de baza (fara risc)
b. prima de risc pe piata de capital
c. rata medie a rentabilitatii financiare in ramura
d. prima de control pentru lipsa de lichiditate
ANS: B PTS: 1

232. Investigarea tranzactiilor de pe piata se face prin:


a. informatii de la vanzator
b. analiza datelor statistice ale pietei
c. informatii de la consultantii financiari
d. toate cele de mai sus
ANS: D PTS: 1

233. Reconcilierea valorilor rezultate dintr-o evaluare:


a. se refera la intreaga lucrare de evaluare
b. este pasul final al procesului de evaluare
c. atat a cat si b sunt corecte
d. nici un raspuns de mai sus nu este corect

ANS: C PTS: 1

234. Sunteti consultant in legatura cu elaborarea unui caiet de sarcini pentru contractarea lucrarilor de evaluare. Apare
ideea ca pentru fiecare evaluare sa fie angajati doi evaluatori, iar daca valoarea estimata de evaluatori depaseste ±
5% sa nu fie platita contravaloarea lucrarilor de evaluare.
a. respingeti din start ideea
b. propuneti ca diferenta acceptabila sa fie ± 15% si sunteti de acord ca evaluatorii sa nu fie platiti
daca diferenta intre valorile estimate depaseste aceasta limita
c. propuneti ca in cazul in care diferenta depaseste ± 25% evaluatorii sa suporte costul medierii sau
arbitrajului unei terte parti
d. propuneti sa fie acceptati exclusiv membrii ANEVAR care au asigurare profesionala
ANS: C PTS: 1

235. Competenta evaluatorului:


a. este data de diplomele obtinute
b. este data de vechimea in activitate
c. este declarata in oferta
d. este evidentiata de recomandarile altor clienti
ANS: C PTS: 1