Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA ” ALEXANDRU ALDEA VOIEVOD” ALEXENI-IALOMITA DATA: 25. 05.

2010
CLASA a IV-a
DISCIPLINA: EDUCAŢIE CIVICA MEDIUL DE INSTRUIRE:
UNITATEA: RAPORTURILE NOASTRE CU CEILALTI OAMENI sala de clasa
PROF. ANGHEL (VISEAN) GEORGICA
NR DE ELEVI: 23

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Titlul lecţiei: CONFLICTUL IN SITUATII DIFERITE

A. Necesitatea studierii temei:


„Florii i se cere parfum iar omului politeţe (proverb indian)
Învatând bunele maniere , elevii vor deprinde instrumentele de care au nevoie pentru a se descurca
mult mai usor în împrejurari complicate.
Daca vor profita de aceste reguli de bune maniere îsi vor dezvolta simtul respectului de
sine si încrederea în propria persoana care le vor oferi , lor si celorlalti din jurul lor , o zi mai buna.

B. Structura logică a conţinutului lecţiei:

CONFLICTUL

I. CONFLICTUL CA II. CONFLICTUL CA III. CONFLICTUL CA


FENOMEN NEGATIV FENOMEN POZITIV FENOMEN DISTRUCTIV

I.1. III.1.
II.1. Conflictul este considerat
Conflictele nu pot fi
Conflictul insumeaza ca potential nociv care
evitate, ele trebuie
energiile care se pun impiedica organizatia/
rezolvate deoarece
de bunavoie in joc: grupurile sa raspunda la
pot fi surse pentru
dinamismul, nevoile de schimbare de
alte conflicte.
ambitiile, mediu.
competitivitatea.

I.2 Situaţii conflictuale şi II.2 Expresia evolutiei III.2 Prejudecăţi şi


posibilele modalităţi de intr-o organizatie stereotipuri în diverse
rezolvare situaţii problemă
C. Alte date:

Experienţa anterioară de Cuvinte „cheie” Cuvinte „cheie” Resurse materiale


învăţare a elevilor Lb. romana Lb. engleza
* Elevii au cunostinte despre: Concepte cheie: - planşe
-comunicare verbala si -atitudinile - attitude -ppt-uri
nonverbala -sentimentele - feeling - imagini
-grupuri sociale -analiza conflictelor - the conflict analysis - fişe suport
- relatii sociale -comportamente - behavior
- grupuri de aparteneta
-clasa ca grup social temporar
* Elevii au:
- fişe suport
*Elevii pot:
- să identifice şi să clasifice
tipurile de conflict deoarece in
anii anteriori au intalnit in
lectii astfel de situatii

D. Obiectivele lecţiei:
Capacitatea care se urmăreşte a Comportamentul prin Condiţiile în care vor Criterii de
se forma la elevi prin învăţare care elevii vor proba lucra elevii pentru a realizare
capacitatea respectivă realiza (limita min.
comportamentul admisă)
O1- să interpreteze rolul prin prin joc de rol In clasa, oral
90%
limbajul nonverbal ;
O2- să cunoasca tipurile de prin enumerarea In clasa, oral
90%
conflicte prezentate ; acestora
O3- să identifice situatii prin definirea lor Pe fisele de lucru
80%
conflictuale ;
O4 - să completeze fisele cu prin enumerarea lor Pe fisele de lucru
80%
insusirile si actiunile necesare;
O5 – sa raspunda la intrebarile prin enumerarea lor In clasa, oral
privind asemanarile existente 80%
intre tipurile de conflicte;
O6 - să completeze plansa cu prin enumerarea lor Pe plansa
sinonimele si antonimele cuv. 70%
conflict si cearta;

E. Probe de evaluare

Obiectiv Conţinutul itemului Timp Punctaj


orientativ Maxim Minim
Grupa I va lucra diamantul folosind cuvantul 5′ 10 5
« Conflict »,
O4 Grupa a II a va lucra diamantul folosind
cuvantul « Cearta ».
F. STRATEGIA DIDACTICA
Timp Etape de instruire Forme de organizare a
Arii de Metode Mijloace activitatii
50min Profesor Elev continut P. E.
1 min. 1.Organizarea clasei - elevii raspund la salut si - conversatia Catalogul clasei -frontal -colectiv
-profesorul saluta elevii si verifica raspund la apel -individual
prezenta
2. Verificarea cunostintelor -rezolva sarcina scrisa pe
8min anterioare fiecare biletel:
-verifica lecţia anterioara folosind 1: îi este foame şi vrea să
„Pantomima”: mănânce un sandvice. -conversatia
Pe 4 bileţele se scriu roluri. Elevii 2: nu are apă caldă de trei zile. -explicatia -fise de lucru
sunt împărţiţi în 4 grupe şi li se oferă o 3: pleacă de acasă în excursie. -exercitiul -frontal -pe grupe
hârtie cu un rol. 4: s-a certat cu cel mai bun
-cere elevilor să încerce să exprime prieten.
rolul prin limbaj nonverbal pentru ca
celelalte grupe să poată identifica
despre ce este vorba.
2min. 3. Captarea atentiei -elevii răspund la intrebare I.1 -observatia -frontal -colectiv
-stabileşte titlul lecţiei, adresând -conversatia
elevilor întrebarea: „De ce credeţi că se
cearta elevii ?”
1min. 4. Anuntarea subiectului noii lectii si - elevii noteaza titlul lectiei pe II.1 -expunerea -tabla,creta, -frontal -colectiv
a competentelor urmarite caiete si recepteaza caiete,instrumente
-profesorul comunica elevilor subiectul informatiile primite de scris
lectiei,il scrie pe tabla si enunta
obiectivele urmarite
20min 5.Predarea noilor cunostinte -colectiv
-profesorul prezinta un ppt. in care sunt -elevii vizioneaza PPT-ul -individual
prezentate tipurile de conflicte prezentat -video-proiectorul - frontal -pe grupe
- profesorul imparte elevii in trei grupe -elevii se deplaseaza catre I.1 -observatia
si solicita fiecarei grupe sa identifice grupa la care au fost repartizati II.1 -conversatia
conflicul descris si sa descrie de profesor, isi desemneaza III.1 -exercitiul
modalitatile de rezolvare a acestora liderul si rezolva sarcina de
lucru
- profesorul asculta rezolvarile gasite de - liderul fiecarei grupe citeste -fisele de lucru -colectiv
elevi si intervine cu obsevatii si tuturor elevilor, solutiile
indicatii,daca este cazul gasiter de grupa al carei
reprezentant este
- profesorul cere elevilor sa noteze pe -elevii noteaza pe caiete
caiete,definitia conflictului si tipurile de schema realizata de profesor
conflicte intalnite in textele date

8min 6 Proba de evaluare -elevii se deplaseaza catre


-profesorul imparte clasa in doua grupe grupa la care au fost repartizati I.1
si solicita fiecarei grupe sa completeze de profesor, isi desemneaza II.1 -explicatia -pe grupe
schema folosind metoda liderul si rezolva sarcina de III.1 -exercitiul
,,Diamantului’’, avand la dispozitie lucru
cuvintele: conflict si cearta -frontal

5 min 7.Realizarea feed-back-ului


- profesorul faciliteaza prin intrebari si - elevii raspund la intrebari, I.1 -individual
explicatii,intelegerea de catre elevi a recepteaza si asimileaza II.1 -conversatia -colectiv
modului in care trebuie sa aplanam un explicatiile profesorului si III.1 -explicatia -fisele de lucru
conflict . noteaza in caiete -exercitiul -plansa - frontal
- profesorul prezinta plansa (prin -elevii completeaza plansa cu
metoda ,,Osul de peste’’)si solicita sinonimele si antonimele
elevilor sa o completeze cu sinonimele corespunzatoare cuvantului
si antonimele corespunzatoare conflict;
cuvantului conflict;

2min 6. Tema pentru acasa - elevii isi noteaza cerinta III.1 -munca
- profesorul comunica elevilor tema temei pentru acasa in caiete independenta -frontal -individual
pentru acasa,si anume realizarea in si ,eventual,cer explicatii -colectiv
scris,a unei liste cu reguli prin care sa suplimentare
elimine conflictele care pot apare in
clasa sau acasa
„Pantomima”: Pe 4 bileţele se scriu roluri. Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe şi li se oferă o hârtie cu un rol. Ei vor trebui să încerce să exprime rolul
prin limbaj nonverbal pentru ca celelalte grupe să poată identifica despre ce este vorba.

Biletul nr. 1: Îi este foame şi vrea să mănânce un sandwich.

Biletul nr. 2: Nu are apă caldă de trei zile.

Biletul nr. 3: Pleacă de acasă în excursie.

Biletul nr. 4: S-a certat cu cel mai bun prieten.


Gasiti modalitatile de rezolvare a situatiilor create:

Fişa nr. 1: Ioana şi Andreea sunt colege de clasă. Ioana are 6 fraţi mai mici, mama sa este bolnavă, iar tata lucrează cu salariul
minim pe economie. Ea vine la şcoală îmbrăcată curat dar nu la modă. Andreea este singură la părinţi, tata este primar şi în
fiecare zi se îmbracă altfel şi de fiecare dată cu haine la modă. Într-o pauză îi spune Ioanei că dacă ar fi şi ea dintr-o familie mai
bogată ar invita-o la ziua ei care se va desfăşura la un restaurant şi că trebuie să se îmbrace la „modă”. Acestea s-au certat.

Fişa nr. 2: În clasa a VIII-a printre elevi există şi patru copii de etnie rromă. Cei mai mulţi colegi nu vor să îi primească în grupul
lor pentru că nu vor să aibă a face cu aceştia spunând că: „sunt răi, murdari, fură” şi din această cauză se iscă certuri şi bătăi între
elevii rromi şi cei români.

Fişa nr. 3: În clasă sunt cei mai mulţi elevi ortodocşi şi câţiva de altă religie (penticostali). În preajma sărbătorilor pascale copiii
ortodocşi au organizat un recital de cântece şi poezie, iar apoi un picnic şi nu i-au invitat şi pe colegii penticostali deoarece rudele le-
au spus să se ferească de aceştia că sunt „rătăciţi” şi s-a iscat o ceartă poreclindu-se între ei „pocăiţi” şi altele...
Fise de evaluare

Grupa I – Completati schema folosind cuvantul « Conflict »


CONFLIC
T

insusiri

actiuni

propozitie

sinonim

Grupa a II a- Completati schema folosind cuvantul « Cearta ».

cearta

insusiri

actiuni

propozitie

sinonim
Completati fisa , folosind metoda “Osul de peste”,cu sinonimele si antonimele cuvantului ,,CONFLICT’’

SINONIME

C O N F L I C T

ANTONIME