Sunteți pe pagina 1din 12

În figura alăturată sunt reprezentate punctele coliniare A, B, C , D și

E, în această ordine, astfel încât AB= 2 cm, BC= 3 cm,


CD= 1 cm și CE = 7 cm. 7 cm
2 cm 3 cm 1 cm

A B C D E

Mijlocul segmentului AE este punctul:

a) B
b) C
c) D
d) E

În figura alăturată punctele A, B, C și D, în această


ordine, sunt coliniare.

Dacă punctul B este mijlocul lui AC și C este mijlocul lui AD, iar
BC= 3 cm, atunci lungimea segmentului AD este egală cu:

a) 15 cm
b) 12 cm
c) 6 cm
d) 3 cm
În figura alăturată punctele A, B, C și D, în această
ordine, sunt coliniare.

Dacă punctul B este mijlocul lui AC și C este mijlocul lui AD, iar
BC= 3 cm, atunci lungimea segmentului AD este egală cu:

a) 15 cm
b) 12 cm
c) 6 cm
d) 3 cm

În figura alăturată punctele A, B, C și D, în această


ordine, sunt coliniare.

Dacă punctul B este mijlocul lui AC și C este mijlocul lui AD, iar
BC= 3 cm, atunci lungimea segmentului AD este egală cu:

a) 15 cm
b) 12 cm 3 cm

c) 6 cm
d) 3 cm
Se consideră segmentul AB cu AB=10 cm. Pe mediatoarea d
a segmentului AB, se ia un punct M, astfel încât AM=8 cm.
Perimetrul triunghiului MAB este de:

Două segmente care au lungimi egale, sunt segmente:

a) egale

b) congruente

c) diferite

d) identice
Două unghiuri complementare au suma măsurilor egală cu:

Două unghiuri congruente sunt adiacente complementare.


Atunci, măsura fiecărui unghi este de:
Două unghiuri suplementare au suma măsurilor egală cu:

Unghiul dintre bisectoarele a două unghiuri adiacente cu


măsurile de 80° şi 40° are măsura de:

a) 45°
b) 55°
c) 50°
d) 60°
Unghiul dintre bisectoarele a două unghiuri adiacente cu
măsurile de 80° şi 40° are măsura de:

Unghiul dintre bisectoarele a două unghiuri adiacente cu


măsurile de 80° şi 40° are măsura de:

a) 45°
b) 55°
c) 50°
d) 60°
În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile AOB și BOC, adiacente
suplementare. Semidreapta OD este bisectoarea unghiului AOB, iar
măsura unghiului BOC este de 40 de grade. Măsura unghiului BOD
este egală cu:

În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile AOB și BOC, adiacente


suplementare. Semidreapta OD este bisectoarea unghiului AOB, iar
măsura unghiului BOC este de 40 de grade. Măsura unghiului BOD
este egală cu:
În figura alăturată sunt reprezentate unghiurile AOB și BOC, adiacente
suplementare. Semidreapta OD este bisectoarea unghiului AOB, iar
măsura unghiului BOC este de 40 de grade. Măsura unghiului BOD
este egală cu:

În figura alăturată, unghiurile AOB, BOC și COA sunt unghiuri


formate în jurul punctului O. Măsura unghiului AOB este de 1200
și măsura unghiului BOC este de 1300.
Măsura unghiului AOC este de:
În figura alăturată, unghiurile AOB, BOC și COA sunt unghiuri
formate în jurul punctului O. Măsura unghiului AOB este de 1200
și măsura unghiului BOC este de 1300.
Măsura unghiului AOC este de:

În figura alăturată dreptele paralele a și b sunt intersectate de


secanta d, fiind evidențiate măsurile a două unghiuri, de 35° și
2x°+ 5°. Valoarea lui x este:

a) 15°
b) 25°
c) 70°
d) 75°
În figura alăturată dreptele paralele a și b sunt intersectate de
secanta d, fiind evidențiate măsurile a două unghiuri, de 35° și
2x°+ 5°. Valoarea lui x este:

În figura alăturată dreptele paralele a și b sunt intersectate de


secanta d, fiind evidențiate măsurile a două unghiuri, de 35° și
2x°+ 5°. Valoarea lui x este:

a) 15°
b) 25°
c) 70°
d) 75°
In figura alăturată, dreptele AB și CD sunt paralele. Măsura unghiului
BAD este 710, iar măsura unghiului BCD este egală cu 36°. Știind că
segmentele AD si BC se intersectează în punctul O, atunci măsura
unghiului AOB este egala cu:

In figura alăturată, dreptele AB și CD sunt paralele. Măsura unghiului


BAD este 710, iar măsura unghiului BCD este egală cu 36°. Știind că
segmentele AD si BC se intersectează în punctul O, atunci măsura
unghiului AOB este egala cu:
In figura alăturată, dreptele AB și CD sunt paralele. Măsura unghiului
BAD este 710, iar măsura unghiului BCD este egală cu 36°. Știind că
segmentele AD si BC se intersectează în punctul O, atunci măsura
unghiului AOB este egala cu:

S-ar putea să vă placă și