Sunteți pe pagina 1din 6

TESTE ECONOMIE

Nevoi, resurse, cost de oportunitate, proprietate, libera initiativa, agenti economici

1. Caracterul limitat al resurselor are în vedere faptul că acestea:


a. se regenerează într-o perioadă îndelungată
b. se uzează în timp
c. sunt insuficiente în raport cu nevoile
d. sunt refolosibile

2. Spre deosebire de bunurile libere, bunurile economice:


a. sunt rare
b. se obţin fără efort
c. există în cantităţi nelimitate
d. acoperă integral nevoile

3. Spre deosebire de bunurile economice, bunurilor libere le este caracteristic faptul că:
a. satisfac trebuinţe umane
b. sunt rare
c. sunt gratuite
d. provin din activitatea economică

4. După criteriul subiectului purtător, nevoile se clasifică în:


a. individuale şi sociale
b. fiziologice şi complexe
c. colective şi sociale
d. vitale şi elevate

5. Condiţiile cumulative care au dus la apariţia schimbului în economie sunt:


a. proprietatea privată şi banii
b. raritatea şi interesul
c. statul şi proprietatea privată
d. diviziunea muncii şi autonomia producătorilor

6. Subiectul proprietăţii îl constituie:


a. bunurile economice
b. bunurile libere
c. agenţii economici
d. resursele de producţie

7. Raritatea nu este caracteristică bunurilor:


a. care nu sunt rezultate ale activitaţii economice
b. produse prin muncă şi destinate exclusiv autoconsumului
c. produse prin muncă şi folosite direct în consum
d. necesare pentru producerea altor bunuri

8. Din punct de vedere economic reprezintă același concept:


a. ”resurse economice neutilizate” şi ”factori de producţie”
b. ”cost real al alegerii” şi ”cost de oportunitate”
c. ”bun liber” şi ”marfă”
d. ”capital consumat” și ”capital utilizat”
9. Conform criteriului “duratei utilizării”, resursele naturale se pot grupa în:
a. parțial recuperabile şi parțial regenerabile
b. recuperabile şi nerecuperabile
c. nerecuperabile şi regenerabile
d. neregenerabile şi regenerabile

10. Dacă nevoile cresc şi se diversifică mai rapid decât posibilităţile de satisfacere a lor, atunci:
a. se impune alocarea mai raţională a resurselor
b. statul produce bunurile de consum cu mari sacrificii
c. nevoile tind să se limiteze, iar resursele să se epuizeze
d. dezvoltarea economiei trebuie să asigure satisfacerea tuturor trebuinţelor

11. Înstrăinarea totală a drepturilor ce revin proprietarului nu are loc prin:


a. donaţie
b. vânzare
c. moştenire
d. închiriere

12. Producţia de servicii se realizează prin:


a. cheltuirea venitului pentru consum
b. utilizarea factorilor de producţie
c. consumarea de satisfactori
d. alegeri raţionale ale consumatorilor

13. Caracteristica dominantă a bunurilor economice este:


a. raritatea
b. standardizarea
c. convertibilitatea
d. omogenitatea

14. Resursele și nevoile au în comun faptul că sunt:


a. limitate
b. nelimitate
c. tangibile
d. dinamice

15. Bunurile economice şi bunurile libere au în comun faptul că:


a. sunt rare
b. sunt nelimitate
c. satisfac trebuinţe
d. obţinerea lor presupune efort

16. Fundamentală pentru activitatea economică este corelaţia dintre:


a. nevoi și cerere
b. costuri și cheltuieli
c. consum și producție
d. resurse și reserve

17. Constituie noţiuni cu acelaşi sens:


a. ”resurse economice neutilizate” şi ”factori de producţie”
b. ”bun liber” şi ”marfă”
c. ”cheltuieli materiale” şi ”capital consumat”
d. ”rata dobânzii” şi ”cursul acţiunilor”

18. Activităţile economice grupate în sectorul schimbului sau al circulaţiei se referă la operaţiile
prin care are loc:

a. trecerea bunurilor economice din proprietatea unei persoane în proprietatea altei persoane
b. trecerea serviciilor din procesul de consum în procesul de producţie fără contraprestaţie
c. trecerea bunurilor de la cumpărător la vânzător în procesul de comerţ
d. trecerea elementelor de capital din forma bani în forma marfă şi, obligatoriu, din nou în forma
bani

19. Resursele economice se clasifică în:


a. fiziologice și spirituale
b. primare și derivate
c. individuale și sociale
d. naturale și informaționale

20. Principala caracteristică a nevoilor umane vizează:


a. faptul că sunt nelimitate
b. caracterul lor neregenerabil
c. atributul rarității lor
d. penuria lor în raport cu resursele

21. Clasificate din punctul de vedere al duratei utilizării, resursele naturale pot fi:
a. primare și derivate
b. recuperabile și nerecuperabile
c. nerecuperabile și regenerabile
d. neregenerabile și regenerabile

22. Resursele trebuie interpretate ca fiind limitate întrucât:


a. se regenerează într-o perioadă îndelungată
b. se uzează în timp
c. sunt insuficiente în raport cu nevoile
d. sunt refolosibile

23. Între trăsăturile bunurilor economice nu se regăseşte:


a. abundenţa
b. limitarea
c. raritatea
d. utilitatea

24. Ținând cont de durata utilizării lor, resursele naturale se pot grupa în:
a. parțial recuperabile și parțial regenerabile
b. recuperabile şi nerecuperabile
c. nerecuperabile şi regenerabile
d. neregenerabile şi regenerabile

25. La nivelul unei economii, proprietatea privată poate fi:


a. ”proprietate mică” şi ”proprietate internațională”
b. ”proprietate publică” şi ”proprietate cooperatistă”
c. ”proprietate mixtă” şi ”proprietate particulară”
d. ”proprietate individuală” şi ”proprietate asociativă”

26. Bunurile economice şi bunurile libere au în comun faptul că:


a. sunt rare
b. provin din activitatea economică
c. satisfac nevoi
d. sunt realizate cu un anumit efort 3 puncte

27. Creşterea nivelului de raţionalitate a utilizării resurselor are loc atunci când:
a. cu acelaşi consum de resurse sunt satisfăcute mai puţine nevoi
b. creşterea consumului de resurse este superioară creşterii volumului de nevoi satisfăcute
c. cu acelaşi consum de resurse sunt satisfăcute aceleaşi nevoi
d. creşterea consumului de resurse este inferioară creşterii volumului de nevoi satisfăcute

28. Subiectul proprietăţii îl constituie:


a. resursele economice
b. agenţii vieţii economice
c. bunurile libere
d. factorii de producţie

29. Atât bunurile economice, cât și cele libere:


a. satisfac nevoi
b. sunt rare
c. sunt deopotrivă marfare și nemarfare
d. au ca sursă doar mediul natural

30. În sens economic, o resursă este rară pentru că:


a. este epuizabilă
b. are o singură întrebuinţare
c. este insuficientă în raport cu nevoile
d. este importată

31. Nevoile personale de consum se satisfac indirect cu bunuri:


a. de consum
b. economice
c. de producție
d. libere

32. Bunurile și serviciile realizate în cadrul activității economice, pe baza resurselor, prin valoare
adăugată:
a. sunt create, fabricate și vândute de către populație
b. sunt cumpărate de pe piața resurselor și vândute pe piața externă
c. sunt fabricate și comercializate de către agenții economici producători
d. sunt produse și achiziționate de pe piața resurselor

33. Raportul dintre factorii de producţie şi resurse este:


a. nul
b. subunitar
c. unitar
d. supraunitar

34. În realitate, costul de oportunitate este:


a. costul unitar
b. costul alegerii
c. prețul de vânzare
d. prețul de cost

35. Ținând cont de durata utilizării lor, resursele naturale se pot grupa în:
a. primare şi derivate
b. recuperabile şi nerecuperabile
c. nerecuperabile şi regenerabile
d. neregenerabile şi regenerabile

36. Caracterul limitat al resurselor are în vedere faptul că acestea:


a. se regenerează într-o perioadă îndelungată
b. se uzează în timp
c. sunt insuficiente în raport cu nevoile
d. sunt refolosibile 3 puncte

37. Spre deosebire de bunurile libere, bunurile economice:


a. sunt rare
b. se obţin fără efort
c. există în cantităţi nelimitate
d. acoperă integral nevoile

38. Spre deosebire de bunurile economice, bunurilor libere le este caracteristic faptul că:
a. satisfac trebuinţe umane
b. sunt rare
c. sunt gratuite
d. provin din activitatea economică

39. După criteriul subiectului purtător, nevoile se clasifică în:


a. individuale şi sociale
b. fiziologice şi complexe
c. colective şi sociale
d. vitale şi elevate

40. Subiectul proprietăţii îl constituie:


a. bunurile economice
b. bunurile libere
c. agenţii economici
d. resursele de producţie

41. Raritatea nu este caracteristică bunurilor:


a. care nu sunt rezultate ale activitaţii economice
b. produse prin muncă şi destinate exclusiv autoconsumului
c. produse prin muncă şi folosite direct în consum
d. necesare pentru producerea altor bunuri

42. Din punct de vedere economic reprezintă același concept:


a. ”resurse economice neutilizate” şi ”factori de producţie”
b. ”cost real al alegerii” şi ”cost de oportunitate”
c. ”bun liber” şi ”marfă”
d. ”capital consumat” și ”capital utilizat”
43. Conform criteriului “duratei utilizării”, resursele naturale se pot grupa în:
a. parțial recuperabile şi parțial regenerabile
b. recuperabile şi nerecuperabile
c. nerecuperabile şi regenerabile
d. neregenerabile şi regenerabile

44. Producţia de bunuri economice se realizează prin:


a. utilizarea factorilor de producţie
b. cheltuirea venitului pentru consum
c. consumarea de satisfactori
d. alegeri raţionale ale consumatorilor

45. În sens economic, proprietatea privată:


a. implică exercitarea parţială a unor libertăți juridice
b. este baza liberei inițiative în economia de piață
c. constituie fundamentul economiei de comandă
d. presupune drepturile de uzură, utilizare și uzufruct

46. Dacă nevoile cresc şi se diversifică mai rapid decât posibilităţile de satisfacere a lor, atunci:
a. se impune alocarea mai raţională a resurselor
b. statul produce bunurile de consum cu mari sacrificii
c. nevoile tind să se limiteze, iar resursele să se epuizeze
d. dezvoltarea economiei trebuie să asigure satisfacerea tuturor trebuinţelor

47. Din punctul de vedere al ştiinţei economice, nu este trăsătură a activităţii economice:
a. creativitatea b. pragmatismul c. finalitatea d. iraţionalitatea