Sunteți pe pagina 1din 61

1

RECAPITULARE FINALĂ
EXAMEN ADMIDETE
MEDICINĂ TEST I

COMPLEMENT SIMPLU

1.Care sunt organitele necesare sintezei de ATP?


A. lizozomii
B. ribozomii
C. centrozomii
D. mitocondriile
E. nici una

2.Transportul transmembranar cu ajutorul cărăuşilor nu se caracterizează prin:


A. este un transport nespecific
B. este un transport saturabil
C. se poate caracteriza printr-o competiţie între moleculele de transportat
D. se face cu sau fără consum de ATP
E. este caracteristic moleculelor organice polarizate şi cu greutate moleculară
mare

3.Canalele de Na+ se caracterizează prin următoarele, exceptând:


A. sunt voltaj-dependente
B. sunt inactive în perioada refractară absolută
C. permit transportul Na+ conform gradientului de concentraţie
D. se deschid când potenţialul membranar revine către valoarea de repaus
E. au o structură proteică

4.Dictiozomii intervin în:


A. sintezele proteice
B. metabolismul glicogenului
C. excreţia unor substanţe celulare
D. digerarea substanţelor ce pătrund în celulă
E. nici una

5.Ţesut cubic pluristratificat se găseşte în:


A. epiteliul traheal
B. mucoasa tubului digestiv
C. canalele glandelor endocrine
D. uroteliu
E. nici una
2

6.Forma celulelor depinde de:


A. originea lor
B. structura lor
C. funcţiile lor
D. localizarea lor în organism
E. specie
7.Repolarizarea se caracterizează prin următoarele, exceptând:
A. se datorează deschiderii canalelor voltaj dependente pentru K+
B. se caracterizează prin ieşirea K+ din celulă
C. se caracterizează prin transportul activ transmembranar al K+
D. în timpul ei membrana este în perioada refractară
E. nici o excepţie

8.Foiţa externă a membranei nucleare:


A. prezintă dictiozomi
B. are structură trilaminată
C. este înconjurată la exterior de spaţiul perinuclear
D. se continuă cu citomembranele RE
E. toate adevărate

9.Care din afirmaţiile privind plasmalema nu sunt adevărate?


A. are un aspect tristratificat(trilaminat)
B. are permeabilitate selectivă
C. este polarizată electric
D. mediază schimburile dintre nucleu şi citoplasmă
E. nici una falsă

10.Nu au în structura lor lipide şi proteine:


A. plasmalema
B. carioplasma
C. peretele mitocondrial
D. lizozomul
E. toate

11.Este proprietate specială a celulei musculare:


A. sinteza proteică şi lipidică proprie
B. capacitatea de a transforma energia chimică a unor compuşi în energie
mecanică
C. reproducerea celulară
D. transportul transmembranar
E. nici una

12. Centrosfera este:


A. o zonă de citoplasmă vâscoasă
B. sinonimă cu centrozomul
C. zona cea mai importantă a citoplasmei
3

D. este un organit comun


E. nici una

13.Nu se realizează conform gradientului de concentraţie, transportul


transmembranar:
A. prin pompa de calciu
B. al ureei
C. prin difuziune facilitată
D. prin osmoză
E. toate se realizează conform gradientului de concentraţie

14.Conţin enzime hidrolitice:


A. ribozomii
B. lizozomii
C. mitocondriile
D. corpii Nissl
E. aparatul Golgi

15.Modelul structural al membranei este numit model mozaic fluid datorită:


A. dispunerii fosfolipidelor
B. ataşării glucidelor fie pe proteine, fie pe lipide
C. dispunerii neuniforme a proteinelor
D. dispoziţiei neuniforme a glucidelor, lipidelor şi proteinelor membranare
E. prezenţei moleculelor de colesterol

16.Sediul biosintezei proteinelor specifice este:


A. mitocondria
B. reticulul endoplasmatic neted
C. aparatul Golgi
D. ribozomul
E. lizozomul

17.Ionii de Na nu se caracterizează prin:


A. pot trece prin membrana celulară activ sau pasiv
B. sunt scoşi din celulă de pompa Na/K
C. pot traversa membrana prin difuziune
D. intră în celulă în faza de depolarizare
E. transportul lor prin porii proteici membranari este responsabil de potenţialul
de repaus

18.Ribozomii:
A. se mai numesc dictiozomi
B. intră în alcătuirea ergastoplasmei
C. lipsesc în neuroplasmă
4

D. se găsesc în neurofibrile
E. intervin în transportul secreţiilor

19.Nucleul:
A. conţine în cromatină carioplasmă
B. prezintă pe foiţa externă a membranei lizozomi
C. are dimensiuni variabile, corespunzător ciclului funcţional al celulei
D. nu poate lipsi în celule
E. prezintă toate aceste caracteristici

20.Fibra musculară netedă este:


A. anucleată
B. binucleată
C. polinucleată
D. mononucleată
E. mono- sau polinucleată, funcţie de muşchi

21.Reticulul endoplasmatic se caracterizează prin următoarele, exceptând:


A. este un sistem circulator intracitoplasmatic
B. are rol în metabolismul glicogenului
C. are rol în sintezele proteice
D. leagă stratul intern al membranei nucleare cu plasmalema
E. poate avea un aspect diferit, în funcţie de activitatea celulară

22.Gradientul de concentraţie reprezintă:


A. concentraţia moleculelor şi ionilor din soluţia mai concentrată
B. difuziunea moleculelor şi ionilor printr-o membrană permeabilă
C. diferenţa de concentraţie dintre două compartimente ale unei soluţii
D. trecerea solventului de la soluţia mai concentrată la cea mai diluată
E. transportul pasiv sau activ prin plasmalemă

23. Proteinele plasmalemei nu se caracterizează prin:


A. au o distribuţie neuniformă
B. realizează funcţiile specializate ale membranei
C. prezintă în interiorul lor spaţii foarte mici care permit trecerea ionilor
D. intră în alcătuirea pompelor
E. permit difuziunea facilitată a glucozei prin canalele lor

24.Difuziunea apei:
A. se numeşte difuziune facilitată
B. apare când membrana este mai permeabilă pentru solvit
C. se face pasiv, cu ajutorul unor cărăuşi
D. se realizează cu o forţă proporţională cu presiunea apei din soluţie
E. nici una
5

25.Care din afirmaţiile privind centrozomul este falsă?


A. este esenţial pentru diviziunea celulară
B. constă din doi centrioli
C. lipseşte în neuron
D. conţine materialul genetic
E. este situat în apropierea nucleului

26.În timpul pantei ascendente a potenţialului de acţiune se produc următoarele,


exceptând:
A. se produce depolarizarea
B. Na+ intră în celulă cu ajutorul unor proteine transportoare
C. celula este în perioadă refractară absolută
D. canalele voltaj dependente de Na+ sunt deschise
E. nici o excepţie

27.Ergastoplasma:
A. este ribozomul
B. este aparatul Golgi
C. are rol important în metabolismul glicogenului
D. lipseşte în neuron
E. este forma diferenţiată a reticulului endoplasmatic

28.Carioplasma se caracterizează prin următoarele, exceptând:


A. este o soluţie coloidală
B. are aspect omogen
C. constă dintr-o reţea de filamente subţiri
D. la începutul diviziunii celulare prezintă cromozomi
E. nici o excepţie

29.Despre membrana celulară sunt adevărate următoarele afirmaţii, exceptând:


A. dispunerea fosfolipidelor îi conferă un aspect tristratificat
B. miezul său hidrofil restricţionează transportul transmembranar al ionilor
C. conţine proteine distribuite neuniform
D. pe faţa externă are ataşate glucide puternic încărcate negativ
E. nici o excepţie

30.Epiteliul mucoasei traheale nu se caracterizează prin:


A. are celule epiteliale de acoperire şi senzoriale
B. are celule cu cili
C. are celulele dispuse pe un singur strat
D. are celule cilindrice
6

E. prezintă toate aceste caracteristici

31.Nucleul se caracterizează prin următoarele, exceptând:


A. are de obicei forma celulei
B. poate fi excentric în celulele mucoase
C. are dimensiuni variabile, corespunzător ciclului funcţional al celulei
D. controlează metabolismul celular
E. are un diametru între 3 şi 4μ

32.Dictiozomul este:
A. ribozomul
B. aparatul Golgi
C. lizozomul
D. centrozomul
E. RE

33.Nu poate difuza prin membrana celulară:


A. oxigenul
B. K+
C. hormonii steroizi
D. etanolul
E. toate difuzează

34.Ţesutul conjunctiv moale fibros nu se găseşte în:


A. meniscurile articulare
B. ligamente
C. tendoane
D. aponevroze
E. se găseşte în toate

35. Fosforilarea oxidativă nu se carcaterizează prin:


A. are loc în partea structurată a citoplasmei
B. se referă la sinteza ADN
C. are loc în matricea mitocondrială
D. se realizează ca urmare a acţiunii unor sisteme enzimatice
E. se caracterizează prin toate

COMPLEMENT GRUPAT

36.Organitele specifice:
1. aparţin părţii structurate a citoplasmei
2. se găsesc în anumite celule
7

3. sunt elementele contractile de la nivelul sarcoplasmei


4. includ neurofibrilele

37.Se realizează pasiv:


1. osmoza
2. transportul membranar al ionilor de sodiu în timpul depolarizării
3. transportul membranar al ureei
4. menţinerea potenţialului membranar de repaus

38.Adipocitele:
1. se găsesc în hipoderm
2. au formă globuloasă
3. au nucleul excentric
4. sunt celule conjunctive

39.Exocitoza:
1. este un tip vezicular de transport
2. are două forme particulare: fagocitoză şi pinocitoză
3. ajută la eliminarea din celulă a materialului intracelular
4. utilizează proteine transportoare

40.La nivelul sistemului respirator se găsesc următoarele tipuri de ţesuturi:


1. epitelial cubic simplu
2. epitelial de acoperire ciliat şi neciliat
3. epitelial cu celule cilindrice
4. conjunctiv semidur

41.Care din celule au mai mult de un nucleu?


1. leucocitele
2. hepatocitul
3. adipocitul
4. fibra musculara striată

42.Întâlnim proteine în structura:


1. carioplasmei
2. ribozomilor
3. plasmalemei
4. mitocondriilor

43. Despre axul transversal nu sunt adevărate următoarele afirmaţii:


1. se întretaie în unghi drept cu celelalte două axe ale spaţiului
2. prin el trec planurile transversal şi frontal
3. are un pol drept şi unul stâng
4. este axul grosimii
8

44.Potenţialul de membrană se datorează:


1. permeabilităţii selective a membranei
2. distribuţiei inegale a sarcinilor de o parte şi de alta a plasmalemei
3. activităţii pompei Na/K
4. prezenţei intracelulare a moleculelor nedifuzibile încărcate pozitiv

45.Prin spaţiile ultramicroscopice din interiorul proteinelor plasmalemei trec:


1. oxigenul
2. ureea
3. hormonii steroizi
4. K+

46.Corpusculii lui Palade:


1. sunt cele mai mici organite comune
2. intervin în sintezele proteice
3. intră în alcătuirea corpilor tigroizi
4. au o structură proteică

47.Prezintă microvili:
1. epiteliul mucoasei intestinale
2. epiteliul traheal
3. epiteliul tubilor renali
4. leucocitele

48.Reticulul endoplasmatic neted:


1. se mai numeşte ergastoplasmă
2 .are aspect diferit, funcţie de starea de activitate celulară
3. în neuron poartă numele de corp tigroid
4. are rol în metabolismul glicogenului

49.Celulele:
1. au o dimensiune medie de 20-30µ
2. dimensiunile lor depind de vârstă, condiţiile mediului extern
3. sunt unităţile structurale, funcţionale şi genetice ale organismului
4. pot exista singure sau în grup

50.Membrana nucleară:
1. prezintă un spaţiu perinuclear
2. este dublă
3. pe foiţa sa externă prezintă corpusculii lui Palade
4. poate prezenta prelungiri
9

51.Difuziunea apei:
1. se numeşte difuziune facilitată
2. se realizează cu o forţă invers proporţională cu numărul particulelor dizolvate
în soluţie
3. se realizează când membrana este mai permeabilă pentru solvit
4. se realizează prin trecerea apei dinspre soluţia mai diluată în cea mai
concentrată

52.Cromozomii:
1. sunt în centrosferă
2. conţin cantităţi mici de lipide, ioni de Ca şi Mg
3. apar la sfârşitul diviziunii celulare
4. se formează din cromatină

53.Lângă nucleu se găsesc:


1. aparatul Golgi
2. centrozomul
3. reticulul endoplasmatic
4. nucleolii

54.Ţesutul cartilaginos fibros se găseşte în:


1. cartilajele costale
2. meniscurile articulare
3. cartilajele traheale
4. discurile intervertebrale

55.Mâna:
1. aparţine părţii libere a membrului superior
2. se află în partea proximală a membrului superior
3. prezintă o faţă volară
4. este situată profund faţă de centura scapulară

56.Ribozomii:
1. sunt organite celulare foarte mici
2. se găsesc la nivelul feţei externe a membranei nucleare
3. intră în alcătuirea corpilor Nissl
4. pot fi liberi în citoplasmă

57.Au aspect trilaminat(tristratificat):


1. membrana celulară
2. membrana mitocondrială
10

3. membrana nucleară
4. dictiozomii

58.Epigastrul:
1. este superior de linia ce uneşte extremităţile anterioare ale coastelor 10
2. la nivelul său se proiectează ficatul, stomacul şi anse intestinale
3. are ca limită superioară muşchiul diafragma
4. se învecinează cu hipogastrul

59.Perioda refractară relativă:


1. permite iniţierea unui nou potenţial de acţiune
2. e caracteristică unei porţiuni din partea descendentă a potenţialului de acţiune
3. permite apariţia unui potenţial de amplitudine mai redusă decât în mod normal
4. se datorează inactivării canalelor de Na

60.Leucocitele:
1. sunt celule ale ţesutului conjunctiv
2. au un număr crescut de lizozomi
3. emit prelungiri neordonate, temporare
4. sunt celule fagocitare

61.Mitocondriile:
1. sunt sediul fosforilării oxidative
2. au un perete trilaminat
3. au un înveliş cu structură lipoproteică
4. prezintă o membrană externă plicaturată

62. Au formă globuloasă:


1. ovulul
2. celulele cartilaginoase
3. adipocitele
4. celulele epiteliale

63.Etanolul:
1. prezintă legături covalente polare
2. străbate plasmalema prin formaţiuni proteice de dimensiuni foarte mici, ce nu
pot fi vizualizate electronomicroscopic
3. nu este încărcat electric
4. necesită pentru transport cărăuşi membranari

64.Planul metameriei corpului este:


1. planul frontal
2. planul ce trece prin axele grosimii şi lăţimii corpului
3. planul sagital
11

4. planul transversal

RĂSPUNSURI

35.B-pg.7
COMPLEMENT SIMPLU
COMPLEMENT GRUPAT
1.D-pg.7
2.A-pg.8,9 36.E-pg.7
3.D-pg.8,9,10 37.A-pg.8,9
4.C-pg.7 38.E-pg.5,7,11
5.E.-pg.11 39.B-pg.9
6.C-pg.5 40.E-pg.11
7.C-pg.9,10 41.C-pg.7
8.D-pg.7,8 42.E-pg.6,7,8
9.D-pg.6,8,9 43.D-pg.4,5
10.D-pg.6,7,8 44.A-pg.9
11.B-pg.10 45.D-pg.8,9
12.A-pg.7 46.E-pg.6,7
13.A-pg.8,9 47.B-pg.7
14.B-pg.7 48.C-pg.7
15.C-pg.6 49.E-pg.5
16.D-pg.7 50.A-pg.8
17.E-pg.8,9,10 51.D-pg.9
18.B-pg.7,14 52.C-pg.7,8
19.C-pg.7,8 53.A-pg.6,7,8
20.D-pg.7 54.C-pg.11
21.D-pg.7,8 55.B-pg.4,5
22.C-pg.8 56.E-pg.7,8
23.E-pg.6,9 57.A-pg.6,7,8
24.E-pg.9 58.B-pg.4
25.D-pg.7 59.A-pg.10
26.B-pg.9,10 60.E-pg.7,11
27.E-pg.7 61.A-pg.7
28.E-pg.8 62.A-pg.5
29.B-pg.6 63.B-pg.8,9
30.A-pg.7,11 64.C-pg.5
31.E-pg.7,8
32.B-pg.7
33.E-pg.8,9
34.A-pg.11
12

TEST II

COMPLEMENT SIMPLU

1.Initial forma tuturor celulelor este:


A.cubica
B.triunghiulara
C.stelata
D.globuloasa
E.nici una din cele de mai sus

2.Dimensiunile celulei variaza in functie de:


A. grosimea membranei celulare
B.starea fiziologica a organismului
C.sex
D.localizare
E.gruparea celulelor

3.In alcatuirea celulei distingem urmatoarele parti componente principale:


A.citoplasma,membrana,ribozomi
B.citoplasma,aparat Golgi,nucleu
C.citoplasma,nucleu,membrana celulara
D.nucleu,membrana celulara,ribozomi
E.membrana celulara,citoplasma,centrozomi

4.Prelungirile citoplasmei celulare:


A.pot fi temporare si neordonate, numite microvili
B.pot fi permanente
C.se numesc cili
D.nu sunt acoperite de plasmalema
E.se numesc microvili

5.Membrana celulara este alcatuita in principal din:


A.glucide si fosfolipide
B.proteine si fosfolipide
C.proteine si lipide
D.proteine si glucide
E.fosfolipide si zaharuri
13

6.Aparatul Golgi are rol in:


A.metabolismul glicogenului
B. excretia unor substante celulare
C.digerarea substantelor si particulelor ce patrund in celula
D.diviziunea celulara
E.lipseste in neuroni

7.Lizozomii:
A.sunt corpusculi sferici
B.contin celule fagocitare
C.contin sisteme enzimatice cu rol in fosforilare
D.sunt situati in apropierea nucleului
E.sunt inconjurati de o zona de citoplasma vascoasa

8.Intre organitele comune ale celulelor nu se regasesc:


A.mitocondriile
B.ergastoplasma
C.miofibrilele
D.Reticulul endoplasmic neted
E.lizozomii

9.Dimensiunile nucleului celular sunt cuprinse intre:


A.0.3-2 microni
B.3-20 microni
C.2-30 microni
D.20-30 microni
E.25-30 microni

10.Membrana nucleara:
A.are structura bilaminata
B.este alcatuita din 3 foite
C.are structura trilaminata
D.nu prezinta pori
E.intre foite are spatiul paranuclear

11.Difuziunea are una dintre urmatoarele caracteristici:


A.este un mecanism de transport intramembranar care nu utilizeaza proteine
transportoare
B.moleculele nepolarizate precum glucoza nu pot traversa membrana celulara prin
difuziune
C.etanolul nu poate difuza prin membrana celulara
D.ureea poate difuza prin membrana celulara
E.moleculele polarizate mari nu necesita pentru difuziune porteine transportoare.
14

12.Potentialul membranar de repaus are o valoare medie de:


A.-65 mV pana la -85 mV
B.-6,5 mV pana la -8,5 mV
C.-8,5 mV pana la -65 mV
D.-6,5 mV pana la -85 mV
E.-75 mV

13. Valoarea potentialului membranar de repaus:


A.este de -75 mV
B.este apropiata de cea a potentialului de echilibru pentru K+
C.nu depinde de permeabilitatea membranei celulare
D.se datoreaza activitatii pompei de Na+/Ca2+
E.este apropiata de cea a potentialului de echilibru pentru Na+

14. Despre potentialul membranar de actiune este adevarata una dintre afirmatiile:
A.este o modificare permanenta a potentialului de repaus
B.mecanismul de producere este in esenta identic pentru diferitele tipuri de celule.
C.durata nu difera in functie de tipul de celula.
D.aspectul difera in fubctie de tipul de celula
E.se datoreaza unor curenti electrici ce apar la trecerea ionilor prin canale membranare
nespecifice

15.Legat de panta ascendenta a potentialului de actiune este adevarat ca:


A.depolarizarea se datoreaza scaderii permeabilitatii membranei celulare pt Na+ si
cresterii permeabilitatii pe K+
B. depolarizarea se datoreaza scaderii permeabilitatii membranei pt Na+
C. depolarizarea se datoreaza cresterii permeabilitatii membranei pentru Na+
D. depolarizarea se datoreaza cresterii permeabilitatii membranei pentru K+
E. depolarizarea se datoreaza scaderii permeabilitatii membranei pentru K+

16.In producerea pantei ascendente a potentialului membranar de actiune :


A.Na+ intra in celula prin canale speciale independente de voltaj.
B.K+ iese din celula
C.Na+ intra in celula prin canale speciale care se deschid cand potentialul de membrana
atinge valoarea prag
D.K+ intra in celula prin canale speciale voltaj dependente.
E.intervine pompa de Na+/Ca2+

17. Panta descendenta a potentialului de actiune se caracterizeaza prin una din


urmatoarele:
A.potentialul creste catre valoarea de repaus
B.Na+ iese din celula
C.K+ iese din celula
D.Na+ intra in celula
E.se numeste depolarizare
15

18.Legat de perioada refractara sunt adevarate urmatoarele afirmatii:


A.este intervalul de timp pe parcursul caruia este imposibil de obtinut un potential de
actiune
B.este intervalul de timp pe parcursul caruia este dificil de obtinut un potential de actiune
C.in perioada refractara absoluta se poate obtine un nou potential de actiune daca
stimulul este extrem de puternic
D.perioada refractara absoluta cuprinde doar panta ascendenta a potentialului de actiune
E.se datoreaza blocarii pompei de Na+/K+

19.Legat de perioada refractara sunt adevarate afirmatiile:


A.pe parcursul perioadei refractare relative orice stimul poate initia un al doilea potential
de actiune
B.potentialul de actiune care poate fi obtinut in perioada refractara relativa are o
amplitudine mai redusa decat in mod normal si o viteza de aparitie a pantei ascendente
mai mare.
C.perioada refractara absluta cuprinde o portiune din panta descendenta a potentialului
de actiune
D.perioada refractara relativa se datoreaza inactivarii canalelor pt Na+
E.potentialul de actiune obtinut in timpul perioadei refractare absolute are o viteza de
aparitie a pantei ascendente mai mica si o amplitudine mai redusa decat in mod normal

20.Potentialul de actiune al unui neuron:


A.nu depaseste 0mV
B.are o durata mai mare decat cel al unei celule miocardice ventriculare
C.are o durata de 200 ms
D.are o durata mai mica decat cel al unei fibre musculare netede de la nivelul antrului
gastric.
E.are durata egala cu cel al celulei miocardice ventriculare

21.Tesutul epitelial de acoperire unistratificat cubic se gaseste la nivelul:


A.mucoasei bronhiolelor
B.tunicii interne a vaselor sangvine
C.tunicii interne a vaselor limfatice
D.mucoasei tubului digestiv
E.epiteliului mucoasei bucale

22.Tesutul conjunctiv moale de tip reticulat se gaseste la nivelul:


A.tendoanelor
B.splinei
C.leaga unele organe
D.tunicii medii a arterelor
E.pavilionului urechii
16

23.Tesutul epitelial de acoperire unistratificat cilindric ciliat si neciliat se gaseste la


nivelul:
A.mucoasei tubului digestiv
B.epiteliului mucoasei bucale.
C.epiteliului traheal
D.tunicii medii a venelor
E.tunicii medii a tuturor vaselor de sange

24.Tesutul conjunctiv de tip adipos se gaseste:


A.in ganglionii limfatici
B.in splina
C.in ficat si in jurul sau
D.in jurul rinichilor
E.in tunica medie a arterelor

25.Tesutul conjunctiv cartilaginos de tip elastic:


A.se gaseste la nivelul cartilajelor costale
B.se gaseste la nivelul splinei
C.se gaseste la nivelul epiglotei
D.se gaseste la nivelul discurilor intervertebrale
E.se gaseste la nivelul ligamentelor

26.Tesutul conjunctiv cartilaginos de tip fibros:


A.se gaseste la nivelul cartilajelor costale
B.se gaseste la nivelul traheei
C.leaga unele organe
D.se gaseste in jurul ficatului
E.se gaseste la nivelul meniscurilor articulare

27.Tesutul muscular osos de tip spongios se gaseste la nivelul:


A.diafizelor oaselor lungi
B.diafizelor oaselor late
C.diafizelor oaselor scurte
D.epifizelor oaselor lungi
E.discurilor intervertebrale.

28.Uroteliul este:
A.tesut epitelial de acoperire unistratificat cilindric
B. tesut epitelial de acoperire pseudostratificat cilindric
C.tesut epitelial de acoperire pluristratificat cubic
D.tesut epitelial de acoperire pluristratificat cilindric
E.tesut epitelial de acoperire pluristratificat de tranzitie
17

29.Epiteliul mucoasei bucale este de tip:


A.pseudostratificat ciliat
B.pseudostratificat neciliat
C.pluristratificat pavimentos keratinizat
D.pluristratificat pavimentos nekeratinizat
E.unistratificat pavimentos nekeratinizat

30.In momentul in care depolarizarea creste:


A.Canalele voltaj dependente pentru Na+ se inchid si sodiul difuzeaza in celula
B.Canalele voltaj dependente pentru Ca2+ se inchid
C.Canalele voltaj dependente pt K+ se deschid
D.K+ difuzeaza in afara celulei
E.Na+ difuzeaza in celula

31.In alcatuirea cromozomilor intalnim:


A.proteine non histonice
B.glucide
C.ribozomi
D.ioni de K+
E.NaCl

32.Despre osmoza sunt adevarate urmatoarele afirmatii:


A.pentru producerea ei membrana ce separa cele 2 compartimente trebuie sa fie
impermeabila pentru solvent
B.osmoza este difuziunea solvitului dintr-o solutie
C.apa trece din compartimentul cu solutie mai diluata in cel cu solutie mai putin
concentrata
D.pentru producerea ei membrana trebuie sa fie semipermeabila
E.forta ce trebuie aplicata in scopul prevenirii osmozei poarta numele de presiune
contraosmotica.

33.In difuziunea facilitata:


A.moleculele se deplaseaza contra gradientului de concentratie
B.moleculele traverseaza membrana cu ajutorul proteinelor transportoare
C.energia este furnizata de ATP
D.nu este necesara energie
E.este facilitata de presiunea osmotica

34.Pinocitoza este:
A.o forma de endocitoza
B.o forma de osmoza
C.o forma de exocitoza
D.o forma de fagocitoza
E.nici una din cele de mai sus
18

35.La distributia inegala a sarcinilor de o parte si de alta a membranei celulare


participa:
A.pompa de Na+/Ca2+
B.canalele de Ca2+ voltaj independente
C.pompa de Na+/K+
D.canalele de K+ voltaj dependente
E.canalele de Na+ voltaj dependente

36.Pompa de Na+/K+:
A.reintroduce in celula Na+ expulzat la exterior
B.expulzeaza Na+ patruns in celula
C.lucreaza la un raport de 2 Na+ la 3 K+
D.prin activitatea ei variaza concentratia intracelulara a ionilor de Na+ si K+
E.odata cu Na+ introduce in celula Ca2+

37.Despre ribozomi este adevarata urmatoarea afirmatie:


A.sunt sediul sintezei lipidice
B.sunt sediul fosforilarii oxidative
C.lipsesc in neuroni
D.sunt bogati in ribonucleoproteine
E.se mai numesc corpusculii lui Nissl

38.Despre mitocondrii nu este adevarat ca :


A.sunt sediul fosforilarii oxidative
B.prezinta o membrana interna, care este plicaturata
C.in matricea mitocondriala se gasesc sistemele enzimatice care realizeaza sinteza
lipidelor
D.au forma ovala, rotunda
E.peretele are structura trilaminara

39.Despre lizozomi sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia:


A.se mai numesc corpusculii lui Palade
B.sunt corpusculi sferici
C.au rol important in leucocite
D.au rol important in macrofage
E.contin enzime hidrolitice

40.Reticulul endoplasmic:
A.este un sistem care leaga plasmalema de stratul intern al membranei celulare
B.RE neted intervine in excretia unor substante celulare
C.RE rugos are rol in sinteza de proteine
D.aspectul RE neted este acelasi indiferent de activitatea celulare
E.RE neted prezinta pesuprafata ribozomi
19

COMPLEMENT GRUPAT

41.Organite celulare comune sunt:


1.ergastoplasma
2.corpii Nissl
3.corpusculii lui Palade
4.corpii tigroizi

42.Despre pseudopode sunt adevarate urmatoarele afirmatii, cu exceptia:


1.sunt prelungiri ordonate ale membranei celulare
2.se gasesc la nivelul leucocitelor
3.sunt prelungiri permanente ale membranei celulare
4.sunt prelungiri temporare ale membranei celulare

43.Despre dimensiunea hematiei sunt adevarate urmatoarele:


1.are valoarea de 75 microni
2.este sub dimensiunea medie a celulelor
4.este de 7,5 microni
3.este mai mare decat a ovulului

44.Membrana celulara este alcatuita in principal din:


1.glucide
2.fosfolipide
3.lipide
4 .proteine

45.Organite celulare specifice sunt:


1.aparatul Golgi
2.corpusculii lui Palade
3.ergastoplasma
4.corpii Nissl

46.Intre celulele anucleate se regaseste:


1.hepatocitul
2.celula adipoasa
3.spermatozoidul
4.hematia adulta

47.Centrozomul:
1.este situat in apropierea nucleului
2.are rol in diviziunea celulara
3.lipseste in neuroni
4.este format din 3 centrioli identici
20

48.Dintre mecanismele care nu necesita prezenta unor proteine membranare


transportoare fac parte:
1.difuziunea facilitata
2.cotransportul
3.transportul activ
4.osmoza

49.Despre valoarea potentialului membranar de repaus sunt adevarate


urmatoarele:
1.are o valoarea apropiata de cea a potentialului de echilibru pentru K+
2.are o valoare medie de 65-85mV
3.depinde de permeabilitatea membranei pentru diferite tipuri de ioni
4.valoarea lui se datoreaza activitatii pompei de Na+/Ca2+

50.Despre potentialul de actiune este adevarat ca:


1.este modificarea potentialului de membrana, pe o durata de timp nedeterminata
2.celulele stimulate electric genereaza potentiale de actiune prin modificarea
potentialului de mebrana
3.aspectul sau difera in functie de tipul de celula
4.durata nu difera in functie de tipul de celula

51.Epiteliul de acoperire pseudostratificat se gaseste la nivelul:


1.mucoasei bronhiolelor
2.epiteliului mucoasei bucale
3.uroteliului
4.epiteliului traheal

52.Epiteliu glandular de tip mixt se gaseste la nivelul:


1.pancreas
2.testicul
3.ovar
4.tiroida

53.Tesutul conjunctiv moale de tip reticulat se gaseste in:


1.rinichi
2.splina
3.media arterelor
4.ganglioni limfatici

54.Despre tesutul conjunctiv lax este adevarat ca:


1.se gaseste la nivelul splinei
2.insoteste alte tesuturi
3.se gaseste in ganglionii limfatici
4.leaga unele organe
21

55.Proprietati speciale ale celulelor sunt:


1.contractilitatea
2.reproducerea
3.activitatea secretorie
4.potentialul de membrana

56.Tesutul conjunctiv semidur cartilaginos fibros se gaseste la nivelul:


1.discurilor intervertebrale
2.cartilajelor costale
3.meniscurilor articulare
4.pavilionului urechii

57.Despre membrana celulara este adevarat ca:


1.reprezinta o bariera in difuziunea moleculelor liposolubile
2.reprezinta o bariera in difuziunea moleculelor nepolarizate
3.ureea nu poate difuza prin membrana celulara
4.glucoza nu poate traversa membrana celulara prin difuziune

58.Urmatoarele afirmatii despre osmoza nu sunt adevarate:


1.este difuziunea solventului dintr o solutie
2.pentru producerea ei membrana ce separa compartimentele trebuie sa fie mai
permeabila pentru moleculele de solvent decat pentru cele de solvit
3.apa trece din compartimentul in care concentratia ei este mai mare in celalalt
4.este difuziunea apei dintr-o solutie

59.Legat de transportul activ este adevarat ca:


1.se desfasoara cu consum de energie
2.energia este furnizata de ADP
3.asigura deplasarea ionilor si a moleculelor impotriva gradientelor de concentratie
4.poate fi impiedicat prin aplicarea presiunii osmotice

60.Perioada refractara absoluta se caracterizeaza prin:


1.nu se poate obtine un nou potential de actiune
2.se datoreaza inactivarii canalelor pentru K+
3.cu prinde si o portiune din panta descendenta a potentialului de actiune
4.se poate obtine un potential de actiune cu un stimul foarte puternic ,aplicat o perioada
lunga de timp
22

COMPLEMENT SIMPLU

1.D(pag.5)

2.B(pag.5)

3.C(pag.5)

4.B(pag.7)

5.B(pag.6)

6.B(pag.7)

7.A(pag.7)

8.C(pag.7)

9.B(pag.8)

10.C(pag.8)

11.D(pag.8,9)

12.A(pag.9)

13.B(pag.9)

14.D(pag.9)

15.C(pag.10)

16 C(pag.10)

17.C(pag.10)

18.B(pag.10)

19.C(pag.10)

20.D(pag.10)

21.A(pag.11)

22.B(pag.11)

22
23

23.A(pag.11)

24.D(pag.11)

25.C(pag.11)

26.E(pag.11)

27.D(pag.11)

28.E(pag.11)

29.D(pag.11)

30.E(pag.10)

31.A(pag.8)

32.D(pag.9)

33.D(pag.9)

34.A(pag.9)

35.C(pag.9)

36.B(pag.9)

37.D(pag.7)

38.C(pag.7)

39.A(pag.7)

40.C(pag .7)

COMPLEMENT GRUPAT

41.B(pag.7)

42.B(pag.7)

43.C(pag.5)

44.C(pag.6)

45.D(pag.7)

23
24

46.D(pag.7)

47.A(pag.7)

48.D(pag.8,9)

49.B(pag.9)

50.A(pag.9)

51.D(pag.11)

52.A(pag.11)

53.C(pag.11)

54.C(pag.11)

55.B(pag.10)

56.B(pag.11)

57.D(pag.8-9)

58.A(pag.9)

59.A(pag.9)

60.B(pag.10)

24
25

TEST III
COMPLEMENT SIMPLU

1.Referitor la nucleul celular se pot face următoarele afirmaţii:


A.Poziţia nucleului în celulă este exclusiv centrală
B.Intensitatea proceselor de diviziune celulară este influenţată direct proporţional cu numărul
de nuclei celulari
C.Forma nucleului este variabilă
D.Are legături structurale şi funcţionale cu ribozomii citoplasmatici
E.Nici o afirmaţie nu este corectă

2.Boli ale sângelui pot apare prin afectarea ţesutului:


A.Cartilaginos hialin
B.Conjunctiv lax
C.Glandular
D.Conjunctiv reticulat
E.Epitelial pseudostratificat

3.Specificaţi organitele ce se pot ataşa reticulului endoplasmatic şi în acelaşi timp şi de


membrana externă a învelişului nuclear:
A.Miofibrilele
B.Mitocondriile
C.Ribozomii
D.Lizozomii
E.Aparatul Golgi

4.Care din afirmaţiile următoare privind membrana celulară sunt false:


A.Intervine în schimburile dintre celule şi mediul extern
B.Are permeabilitate selectivă
C.Are structură bilaminată
D.Este polarizată electric
E.Straturile extern şi intern sunt proteice

5.Criteriul cel mai important de clasificare al epiteliilor este:


A.Structura
B.Funcţia
C.Originea
D.Localizarea
E.Numărul de straturi celulare

6.Organitele celulare sunt proprii:


A.Nucleului
B.Membranei
C.Citoplasmei
D.Tuturor
E.Nici uneia din acestea

25
26

7.Descoperiţi propoziţia care conţine o greşeală:


A.Ţesutul epitelial este format din celule pavimentoase sau de alte forme
B.Membrana bazală este o structură celulară, element specific ţesutului epitelial
C.Epiteliile nu sunt vascularizate
D.Epiderma este un ţesut epitelial pluristratificat pavimentos cheratinizat
E.Epiteliile se hrănesc prin osmoză

8.Terminaţiile senzitive au următoarele caracteristici cu excepţia:


A.Sunt terminaţii senzitive prezente în epiderm
B.Sunt ataşate firului de păr în zona dermului pielii
C.Sunt arborizaţii dendritice ale neuronilor pseudounipolari din ganglionul spinal
D.Sunt proprioceptori
E.Deservesc sensibilitatea termică ,tactilă şi dureroasă

9.Epiteliul pseudostratificat nu se caracterizează prin:


A.Mai multe rânduri de celule situate pe o membrană bazală
B.Un singur rând de celule aşezate pe o membrană bazală
C.Este prezent în mucoasa nazală
D. Celulele sale columnare au înălţimi diferite
E.Nucleii celulelor sunt aşezaţi la diferite înălţimi

10.Cartilajul hialin are următoarele caracteristici:


A.Serveşte drept model pentru osificarea encondrală
B.Formează discul intercalar
C.Intră în structura meniscurilor articulare
D.Se mai numeşte ţesut conjunctiv moale
E.Formează epiglota

11.Cartilajul fibros se găseşte în:


A.Discuri intercalare
B.Epiglotă
C.Cartilajele articulare
D.Laringe
E.Meniscurile articulare

12.Care dintre organitele enumerate mai jos sunt specifice neuronului:


A.Aparatul Golgi
B.Reticulul endoplasmatic neted
C.Centrozomul
D.Răspunsurile A şi C corecte
E.Neurofibrilele

13.Permeabilitate membranei celulare nu depinde de:


A.Proteine
B.Fosfolipide
C.Colesterol
D.Distribuţia inegală de cationi de o parte şi de alta a membranei celulare
E.Acizii nucleici

26
27

14.Transportul activ se realizează cu consum de energie.El are loc la nivelul


următoarelor membrane celulare:
A.Membrana hematiei
B.Membrana celulelor epiteliale intestinale
C.Membrana nefrocitului
D.Membrana eritrocitului
E. Răspunsurile B şi C corecte

15.Mitocondriile prezintă următoarele caracteristici structurale şi funcţionale mai


puţin:
A.Au membrană dublă externă şi internă
B.Membrana internă se plicaturează şi formează cristele mitocondriale
C.Sunt organite comune tuturor celulelor
D.Se dispun paralel cu miofibrilele în fibra musculară striată scheletică
E.La nivelul cristelor mitocondriale se produce glicoliza anaerobă

16.Epiteliul pluristratificat pavimentos nekeratinizat nu se caracterizează prin :


A.Se localizează în mucoasa bucală
B.Celulele superficiale sunt pavimentoase
C.În stratul intermediar prezintă celule poligonale
D. În grosimea lui se găsesc mugurii gustativi
E. Este prezent în tubul urinifer

17.Cilii sunt localizaţi la nivelul următoarelor structuri:


A.Celulelor receptoare din mugurii gustativi
B.Celulelor cu conuri din retină
C.Epiteliului intestinal
D.Nefrocitelor
E.Celulelor senzoriale din organul lui Corti

18.Următoarele organite celulare sunt specifice fibrei musculare:


A.Ribozomii
B.Neurofibrilele
C.Mitocondriile
D.Centrozomul
E.Miofibrilele

19.Receptorii pentru durere se caracterizează prin;


A.Sunt terminaţii nervoase libere
B.Nu au un stimul specific
C.Au diametrul mic
D.Se pot localiza în jurul bulbilor firului de păr
E.Toate afirmaţiile sunt corecte

20. În legătură cu dermul se pot face următoarele afirmaţii mai puţin:


A.Partea profundă este alcătuită din ţesut conjunctiv dens
B.Partea superficială este numită dermul papilar
C.Prezintă o vascularizaţie bogată
D.Conţine ţesut conjunctiv adipos
E. În dermul papilar se găsesc corpusculi Meissner

27
28

21.Trec prin mecanism pasiv prin membrana celulară următoarele substanţe mai puţin:
A.Apa prin osmoză
B.Ureea prin difuziune
C.Hormonii steroizi prin difuziune
D.Fructoza prin difuziune facilitată
E.Glucoza prin difuziune facilitată

22.Reticulul endoplasmatic poate fi definit ca:


A.Un sistem intracitoplasmatic ce face legătura dintre exteriorul celulei şi citoplasmă,cu rol
în digestia intracelulară
B.Un sistem intracitoplasmatic ce se prezintă sub forma unor vezicule ce conţin enzime cu rol
în respiraţia intracelulară
C.Formaţiuni sferice ce se găsesc libere în citoplasmă, cu rol în producerea energiei
intracelulare
D.Un sistem circulator intracitoplasmatic, cu aspect diferit ,în funcţie de activitatea celulară
E.Un sistem canalicular format din macrovezicule şi microvezicule situat în apropierea
nucleului

23.Epiteliu absorbant , de tip unistratificat este localizat în următoarele structuri:


A.Epiteliul mucoasei intestinale
B.Epiteliul tubilor uriniferi
C.În mucoasa respiratorie
D.Răspunsurile A. şi B. sunt corecte
E.Nici un răspuns nu este corect

24.Centrozomul se găseşte în toate celulele organismului cu excepţia:


A.Leucocitelor
B.Osteoblastelor
C.Celulelor gliale
D.Celulelor musculare cardiace
E.Neuronului

25.Care este cea mai mare parte constitutivă a celulei:


A.Centrozomul
B.Nucleul
C.Dictiozomul
D.Reticulul endoplasmatic
E.Lizozomul

26.Ţesutul conjunctiv fibros participă la formarea:


A.Cartilajelor costale
B.Meniscurilor
C.Discurilor intervertebrale
D.Ligamentelor
E.Tunicii medii a vaselor de sânge

27.Precizaţi care din caracteristicile de mai jos aparţin nucleului celular:


A.Dimensiunea nucleului este constantă
B.Membrana nucleară este dublă şi prezintă pori

28
29

C.Participă împreună cu dictiozomii la diviziunea celulară


D.Este unic în toate tipurile de neuroni
E.Pe membrana internă nucleară sunt ataşaţi ribozomi

28.Corpul neuronal poate avea următoarele forme mai puţin una:


A.Fusiformă la neuronii bipolari din mucoasa olfactivă
B.Rotundă sau ovală la neuronul pseudounipolar din ganglionul spinal
C.Piramidală la neuronii din scoarţa cerebrală
D.Stelată la neuronii motori medulari
E.Cubică la unii neuroni vegetativi

29.Artrodiile au următoarele caracteristici mai puţin:


A.Sunt articulaţii cu o mare mobilitate
B.Fac parte din categoria diartrozelor
C.În structura lor se găsesc meniscuri
D.Membrana sinovială secretă ţesutul fibros care se interpune între oase formând
sindesmozele
E.Suprafeţele articulare ale oaselor aparţin epifizelor

30.Despre ţesutul osos se pot face următoarele afirmaţii :


A.Rezistenţa ţesutului osos este dată de fibrele de colagen care se extind de-alungul liniilor
de forţă de tensiune
B.Articulaţia între braţ şi antebraţ este pârghie de ordinul III
C.Hidroxiapatita este componenta principală a ţesutului osos
D.Oasele au un rol antitoxic important
E.Toate afirmaţiile de mai sus sunt adevărate

COMPLEMENT GRUPAT

31.Ţesutul conjunctiv:
1.Lax se găseşte în structura hipodermului alături de ţesutul adipos
2.Din stratul reticular al dermului conţine fascicule groase formate din fibre de colagen şi
elastice
3.Din derm formează o pătură conjunctivă densă
4.Al dermului reprezintă sursa de nutriţie a epidermului şi hipodermului
32.Glandele:
1.Sudoripare sunt glande tubulare simple glomerulare
2.Sebacee se găsesc ataşate firului de păr
3.Lieberkuhn sunt glande tubulare simple
4.Endocrine se pot organiza în cordoane celulare paralele în zona fasciculată a
corticosuprarenalei

33.Ţesutul conjunctiv fibros:


1. Este alcătuit din fascicule groase de fibre de colagen şi elastice
2.Are puţine celule conjunctive
3.Formează dermul reticular
4.Întră în structura tendoanelor şi aponevrozelor

34.Epidermul:

29
30

1.Este stratul superficial al pielii


2.Este un epiteliu de acoperire
3.Are în structura lui mai multe straturi dintre care unul germinativ
4.Celulele superficiale sunt cornoase

35.Celule de formă rotundă sunt următoarele cu excepţia:


1.Ovogonia
2.Spermatocitul primar
3.Neuronii pseudounipolari din ganglionul spinal
4.Celulele secretoare din epiteliul intestinal

36.Neuronii pot avea următoarele forme, mai puţin:


1 Rotundă
2.Fuziformă
3.Piramidală
4.Stelată

37.Celule cu nucleu dispus central sunt următoarele, cu excepţia:


1.Spermatogonia
2.Celula secretoare din epiteliul vilozităţilor intestinale
3.Neuronul pseudounipolar
4.Unele leucocite

38.Sunt celule multinucleate:


1.Zigotul
2.Fibra musculară striată
3.Hematia
4.Neuronii vegetativi

39.Formaţiunile secretorii ale glandelor endocrine sunt:


1.Acinii
2.Foliculii
3.Ductele
4.Cordoanele

40.Ţesutul conjunctiv reticulat este localizat în:


1.Este un ţesut conjunctiv moale
2.Ganglionul limfatic
3Ţesutul subcutanat
4.Splină

41.Celulele gliale:
1.Sunt celule conjunctive
2.Intră în structura tecii de mielină
3.Stabilesc contacte sinaptice cu neuronii
4.Nu conţin neurofibrile şi corpusculi Nissl

42.În structura organului Corti se găsesc următoarele tipuri de celule:


1.Celule epiteliale de susţinere
2.Celule ciliate senzoriale externe

30
31

3.Celule ciliate senzoriale interne


4.Celule ciliate senzoriale centrale

43.Osificarea encondrală:
1.Se face pe modelul cartilaginos al unui os lung
2.Este implicată în creşterea în lungime a osului
3.Are loc la nivelul cartilajului diafizo-epifizar
4.Participă la formarea oaselor bolţii cutiei craniene

44.Numărul dendritelor determină:


1.Forma corpului neuronal
2.Tipul de sinapse care se stabilesc între neuroni
3.Creşterea suprafeţei de recepţie
4.Formarea sinapselor dendrodendritice

45.Care sunt substanţele care pot trece prin membrana celulară prin difuziune:
1.Oxigenul
2.Testosteronul
3.Etanolul
4.Ureea

46.Proteinele transportoare au următoarele caracteristici:


1.Sunt proteine transmembranare
2.Sunt implicate în osmoză
3.O proteină transportoare poate transporta prin competiţie mai multe tipuri de molecule
4.Funcţionează întotdeauna fără consum de energie

47.Precizaţi care sunt organitele celulare care sunt localizate în apropierea nucleului:
1.Mitocondriile
2.Reticulul endoplasmatic rugos
3.Ribozomii
4.Centrozomul

48.Despre lipidele din structura membranei celulare se poate afirma:


1.Fosfolipidele se dispun sub forma unui bistrat în partea centrală a plasmalemei
2.Colesterolul se dispune între cele două straturi de fosfolipide
3.Limitează prin miezul hidrofob pasajul transmembranar al moleculelor hidrosolubile
4.Au o distribuţie neuniformă stabilind modelul mozaic fluid

49.Repolarizarea unei celule excitabile se face prin:


1.Creşterea efluxului de potasiu
2.Prin transport pasiv de sodiu spre interioul celulei
3.Transport pasiv de potasiu către exteriorul celulei
4.Prin transport de anioni prin canale ionice voltaj dependente

50.Neurilema:
1.Nu permite niciodată eflux pasiv de potasiu
2.Nu permite eflux pasiv de sodiu
3.Este impermeabilă pentru potasiu în orice condiţii fiziologice
4.Este membrana corpului neuronal

31
32

51.Următoarele celule au formă fuziformă ,cu excepţia:


1.Neuronului motor din coarnele anterioare ale măduvei spinării
2.Neuronului olfactiv
3.Celulei epiteliale intestinale
4.Celulelor epiteliale senzoriale şi de susţinere din mugurele gustativ

52.Centrozomul:
1.Nu are rol în diviziunea celulară
2.Se găseşte în apropierea membranei celulare
3.Este format din carioplasmă
4.Este format din 2 centrioli perpendiculari unul pe celălalt

53.Membrana celulară are în structura ei:


1.Glucide
2.Proteine
3.Glicoproteine
4.Fosfolipide

54.Celule de formă cilindrică sunt următoarele cu excepţia:


1.Fibrele musculare extrafuzale
2.Epiteliul din mucoasa tubului digestiv
3.Celulele de susţinere din mucoasa olfactivă
4.Celulele de susţinere din organul lui Corti

55.Epiteliile au următoarele caracteristici cu excepţia:


1.După funcţie pot fi de acoperire, glandulare şi senzoriale
2.Celulele pot avea diferite forme:cubice,pavimentoase, cilindrice, fuziforme,etc.
3.Celulele se pot aşeza pe un singur rând sau pe mai multe straturi
4.Pot prezenta terminaţii nervoase senzitive

56.Sarcomerul:
1.Este unitatea morfofuncţională a miofibrilei striate
2.În starea de contracţie se scurtează prin apropierea membranelor Z
3.Scurtarea se face prin scurtarea discurilor clare şi păstrarea constantă a discului întunecat
4.În contracţie se realizează scurtarea filamentelor de actină şi miozină

57.Joncţiunea neuromusculară:
1.Se mai numeşte placă motorie
2.Butonul terminal al neuronului motor se dispune într-o invaginare a sarcolemei
3.Este o sinapsă excitatorie
4.Mediatorul chimic al acestei sinapse este exclusiv adrenalina

58.Reticulul endoplasmatic:
1.Este format dintr-o reţea de canalicule care are formă diferită în funcţie de activitatea
celulei
2.Formează ergastoplasma
3.Are rol în metabolismul glicogenului
4.Se găseşte în apropierea nucleului

32
33

59.Aparatul Golgi:
1.Este format dintr-un ansamblu de cisterne alungite, paralele între ele
2.Este cunoscut sub denumirea de dictiozomi
3.Se găseşte în apropierea nucleului sau în zona cea mai activă a citoplasmei
4.Cisternelor golgiene li se alătură micro şi macrovezicule

60.Corpusculii lui Palade:


1.Se mai numesc ribozomi
2.Sunt ataşaţi membranei externe nucleare
3.Intră în structura reticulului endoplasmatic rugos
4.Formează corpusculii Nissl

33
34

COMPLEMENT SIMPLU
1.D.(pag.7)
2.D.(pag.11, pag.89)
3.C(.pag.7,8)
4.C.(pag.6)
5.B.(pag.11)
6C.(pag.7)
7.B.(pag8, pag.11,38)
8.D.(pag.38, fig.42)
9.A.(pag. 42, fig. 45)
10.A.(pag.11, pag.63 ,fig.63)
11.E.(pag.11)
12.E.(pag. 7)
13.E.( pag.6 şi 9)
14.E.(pag.8,84,100,104,81)
15.E.(pag.70 fig.72, pag.7)
16.E.(pag.43 fig.46,pag.11)
17.E.(pag50,pag43,pag. 79,pag.104)
18.E.( pag.7)
19.E,(pag.39)
20.D.(pag.38,fig.42)
21.E.(pag.9, pag.80)
22.D.(pag.7)
23.D.(pag.7şi 11)
24.E.(pag.14)
25.B.(pag.8)
26.D.(pag.11)
27.B.(pag.7,8şi 14)
28.E.(pag.13)
29.D.(pag.67,fig.69)
30.E.(pag.66)

COMPLEMENT GRUPAT
31.A.(pag.38)
32.E.(pag.32 fig.42, pag.81 fig.85, pag.56 fig.59)
33.E (pag.38 şi 11)
34.E.(pag.38 şi 11)
35.D.(pag.119,pag.121,pag.13,.pag.81.fig.85)
36.E.(pag.13)
37.C.(pag.121,.pag.81,.pag. 84)
38.C.( pag.14,.pag.7,.pag.119)
39.C. (pag.11)
40.C.( pag.11).
41.D.( pag.15)
42.A.( pag. 50, fig.54)
34
35

43.A.(pag.63)
44.B.(pag.1,fig11)
45.E.(pag.8,pag.9)
46.B.( pag.8)
47.E.(pag.6 pag.7)
48.A.( pag.6)
49.A.( pag.9 şi 10)
50.C.( pag.9 şi 10)
51.B.( pag.70,fig.72, pag.43 fig.46, pag.81 fig.85,pag.42 fig.45)
52.D.(pag.7)
53.E.(pag.6 fig.5)
54.E.( pag.42 fig.45, pag.50.fig.54,pag.11,pag.81 fig.85)
55.E.(pag.11, pag.38)
56.A.(pag.70 fig.72)
57.A.(pag.71 fig.74, pag.15-16)
58.E.(pag.6,7)
59.E.(pag.6,7)
60.E.(pag.6,7)

35
36

TEST IV

COMPLEMENT SIMPLU

1. Referitor la celule, este adevarat că :


A. Se pot grupa formand tesuturi
B. Se pot diferenţia în vederea îndeplinirii anumitor functii
C. Pot fi lipsite de nucleu
D. Au dimensiuni medii de 20-30 de microni
E. Toate sunt adevarate

2. Găsiti afirmaţia falsă, referitoare la sistemele de organe:


A. Sunt unităţi morfologice
B. Sunt unităţi funcţionale
C. Îndeplinesc principalele funcţii ale organismului
D. Îndeplinesc funcţia de nutriţie
E. Îndeplinesc funcţia de relaţie

3. Nu face parte dintre viscerele gâtului:


A. Lagingele
B. Traheea
C. Tiroida
D. Coloana cervicală
E. Esofagul

4. La nivelul extremităţii cefalice regăsim:


A. Tiroida
B. Neurocraniul
C. Faţa
D. Laringele
E. Toate acestea

5. Elementele somatice ale gâtului sunt:


A. Esofagul
B. Articulaţiile
C. Tiroida
D. Paratiroidele

36
37

E. Laringele

6. Axul longitudinal al corpului:


A. Prezintă pol cranial
B. Prezintă pol inferior
C. Participă la planul sagital
D. Nu participă la planul transversal
E. Toate

7. Referitor la axele corpului uman, nu este adevărat că:


A. Corespund dimensiunilor spaţiului
B. Se întretaie în unghi drept
C. Sunt longitudinal, transversal şi frontal
D. Sunt trei axe
E. Toate sunt adevarate

8. Planul sagital:
A. Conţine axul longitudinal
B. Conţine axul sagital
C. Nu conţine axul transversal
D. Nu este planul metameriei corpului
E. Toate sunt adevărate

9. Segmentul proximal al membrului inferior liber este:


A. Coxalul
B. Femurul
C. Piciorul
D. Coapsa
E. Gamba

10. Sunt cavităţi ale toracelui:


A. Mediastinul
B. Cavitatea pleurală dreaptă
C. Cavitaea pericardială
D. Cavitatea pleurală stângă
E. Toate

11. Nu sunt subdiviziuni ale cavităţii abdominale:


A.Epigastrul
B.Hipocondrul
C.Abdomen lateral drept
D.Inghinal stâng
E. Pelvină

37
38

12. În epigastru se proiectează:


A. Ficatul
B. Stomacul
C.Colecistul
D.Niciuna
E.Toate

13. Regiunile nepereche ale peretelui abdominal sunt:


A. Periombilicală
B.Hipogastru
C.Epigastru
D.Toate
E.Niciuna

14. Termenul volar se foloseşte pentru:


A.Formatiunile piciorului B.
Formaţiunile gambei
C.Formatiunile membrului superior
D.Formatiunile mâinii
E.Niciuna

15. Planul metameriei corpului este:


A. Planul longitudinal
B. Planul transversal
C. Planul frontal
D.Planul sagital
E. Niciunul

16. Referitor la celulă este adevărat că:


A. Este unitatea genetică a organizării materiei vii
B. Are dimensiuni medii de 30-40 microni
C. Poate exista numai în grup, formand ţesuturi
D. Forma ei nu depinde de funcţie
E. Are trei părţi componente principale

17. Îşi păstrează forma globuloasă:


A. Hepatocitul
B.Enterocitul
C.Celulele adipoase
D. Neuronul
E.Astrocitul

38
39

18. Eritrocitul are dimensiuni de:


A. 5,5 microni
B.6,5 microni
C.7, 5 microni
D. 8,5 microni
E. 9,5 microni

19. Ovulul are dimensiuni de:


A.50-100 microni
B.100-150 microni
C.150-200 microni
D.150-250 microni
E.200-250 microni

20. Membrana celulară nu conţine:


A. Fosfolipide
B. Glicolipide
C. Glicoproteine
D. Colesterol
E. Le contine pe toate

21. Afirmaţiile false referitoare la mitocondrii, sunt:


A. Au formă rotundă
B. Nu se găsesc în hematii
C.Sintetizează ADP
D.Conţin matricea mitocondrială
E.Realizează fosforilarea oxidativă

22. Proteinele membranare nu:


A. Realizează funcţiile specializate ale membranei
B. Realizează mecanismele de transport
C. Se pot afla pe faţa externă
D.Se pot afla transmembranar
E. Toate sunt adevărate

23. Sunt celule anucleate:


A.Fibra musculară striată
B.Hepatocitul
C.Enterocitul
D.Trombocitul
E.Hematia

39
40

24.Celula musculară are urmatoarea proprietate specială:


A. Capaciatea de a transforma în energie mecanică energia chimică a unor compuşi
B. Sinteză lipidică şi proteică proprie
C. Reproducerea celulară
D. Transportul transmembranar
E. Toate

25. Următoarele afirmaţii nu sunt adevărate despre aparatul Golgi


A.Conţine macrovezicule
B.Este situat în zona cea mai activă a citoplasmei
C. Este aproape de nucleu
D. Are ca funcţie sinteza unor substanţe
E.Conţine microvezicule

26. Dimensiunile ribozomilor sunt:


A.100-150 µ
B.150-200 µ
C.150-250 µ
D.200-250 µ
E.Niciuna

27. Sunt organite comune:


A.Miofibrilele
B.Neurofibrilele
C.Incluziunile citoplasmatice
D.Corpii tigroizi
E.Centrozomul

28. Ribozomii:
A.Sunt sediul sintezei lipidice B.Sunt
sediul fosforilării oxidative C.Sunt
bogaţi în ribonucleoproteine D.Lipsesc
în neuroni şi celulele gliale E.Se mai
numesc corpusculii lui Nissl

29. Despre incluziunile citoplasmatice se poate spune că:


A. Sunt organite comune
B. Au caracter permanent
C. Sunt organite specifice
D.Pot conţine produşi de secreţie
E. Nu conţin pigmenţi

40
41

30. În structura cromozomilor nu regăsim:


A. ADN
B. ARN cromozomal C.
Proteine histonice D.Ioni
de calciu şi fosfor
E.Proteine nonhistonice

COMPLEMENT GRUPAT

31. Se suprapun grilajului costal:


1.Regiunea periombilicală
2. Regiunea inghinală dreaptă
3. Hipogastrul
4. Hipocondrul stâng

32. Celula:
1. Este unitatea morfofuncţională
2. Poate exista singură
3. Poate constitui ţesuturi
4. Prezintă iniţial formă globuloasă

33.Membrana celulară este alcătuită, în principal din:


1.Fosfolipide
2.Glicolipide
3.Proteine
4.Glicoproteine

34. Au rol in sinteza proteică:


1. Mitocondriile
2. Ergastoplasma
3.Lizozomii
4.Ribozomii

35. Pe faţa externă a membranei se pot găsi:


1.Glicolipide
2.Proteine
3.Glicoproteine
4.Molecule încărcate negativ

36. Următoarele afirmaţii referitoare la ergastoplasmă sunt false:


1.Are rol în metabolismul glicogenului

41
42

2.Prezintă ribozomi pe faţa internă a peretelui


3.Nu este reticulul endoplasmic rugos
4.Este formă diferenţiată a reticulului endoplasmatic

37. Nucleul este excentric în :


1.Hepatocite
2.Unele celule ale glandelor oxintice şi pilorice
3.Eritrocite
4.Celulele adipoase

38. Despre structura membranei celulare este adevărat că:


1.Conţine în principal fosfolipide
2. Are şi colesterol
3.Conţine în principal proteine
4.Este trilaminară

39. În timpul depolarizării există:


1.Influx activ de sodiu
2.Eflux pasiv de potasiu
3.Influx activ de potasiu
4.Influx pasiv de sodiu

40. În cazul osmozei:


1.Solventul difuzează
2.Apa trece spre soluţia mai concentrată
3.Membrana este permeabilă pentru solvent
4.Membrana este permeabilă pentru solvit

41. Potenţialul de acţiune are:


1.Acelaşi principiu de bază
2.Mecanisme diferite de producere
3.Durată diferită
4.Acelaşi aspect

42. Definesc potenţialul membranar de repaus:


+ +
1.Un influx de 2K pentru un eflux de 3Na
2.Nu se produc impulsuri electrice
3.Este constant în absenţa stimulului
4.O valoare medie mai mare de -65mV

43. Pompa de sodiu-potasiu este:


1. O proteină

42
43

2. O forma de cotransport
3.Activă în timpul potenţialului de repaus
4. O enzimă

44. Difuziunea:
1. Nu utilizează proteine transportoare
2. Determină răspândirea uniformă a moleculelor
3. La nivelul membranei se realizează pentru horoni steroizi
4. Nu se realizează la nivelul membranei pentru glucoză

45. Canalele ionice:


1.Sunt proteine
2.Permit pasajul ionic
3.Sunt formaţiuni membranare foarte mici
4.Sunt deschise în timpul potenţialului de repaus

46. Mecanisme ce necesită prezenţa unor proteine transportoare sunt:


1.Difuziunea
2. Transportul activ secundar
3.Osmoza
4.Transportul activ primar

47. Transportul pasiv cuprinde:


1.Difuziunea
2.Difuziunea facilitată
3.Osmoza
4.Cotransportul

48. Următoarele molecule pot traversana liber membra celulară:


1.CO2
2.Ureea
3.Etanolul
4.Glucoza

49. Transportul vezicular:


1.Este o categorie specială de transport membranar
2.Include fagocitoza
3.Se desfăşoară la nivelul sinapselor
4. Implică dictiozomii

50. Depolarizarea:
1.Începe imediat după acţiunea stimulului

43
44

2.Constă în eflux de potasiu


3.Constă în eflux de sodiu
4.Se face prin canale ionice

51. Sunt proprietăţi speciale ale celulelor:


1.Secreţia exocrină
2.Contractilitatea
3.Secreţia endocrină
4. Automatismul

52. Potenţialul de acţiune al neuronului:


1. Atinge o amplitudine de 20 mV
2. Are o durată mai mare de 5 ms
3. Are o amplitudine mai mică decât a fibrei musculare netede
4. Începe depolarizarea de la -80 mV

53. În timpul perioadei refractare absolute:


1. Potasiul intră în celulă
2.Sodiul intră în celulă
3.Sodiul iese din celulă
4.Potasiul iese din celulă

54. Perioada refractară relativă:


1.Nu permite obţinerea unui potenţial de acţiune mai amplu
2.Se suprapune depolarizării
3.Necesită un stimul mai puternic
4.Este ultima fază a potenţialului de acţiune

55.Ţesutul epitelial de tip endocrin cuprinde:


1.Adenohipofiza
2.Paratiroidele
3.Foliculii tiroidieni
4.Tubii seminiferi

56. Se găseşte epiteliu cilindric la nivelul:


1.Epiteliului traheal
2.Canalelor glandelor exocrine
3.Mucoasei tubului digestiv
4. Uroteliului

57. Nu se găseşte cartilaj hialin la nivelul:


1.Cartilajelor costale

44
45

2. Cartilajelor de creştere
3.Cartilajelor laringiale
4. Cartilajelor articulare

58.Ţesutul conjunctiv fibros este prezent în:


1.Aponevroze
2. Meniscuri
3.Ligamente
4.Epiglotă

59. Ţesutul conjunctiv elastic se regăseşte în:


1. Epiglotă
2.Tunica medie a venelor
3.Pavilionul urechii
4.Tunica medie a arterelor

60. La nivelul plămânului se pot întâlni ţesuturile:


1. Epiteliu unistratificat cubic
2. Epiteliu pavimentos simplu
3.Conjunctiv moale de tip elastic
4.Epiteliu pseudostratificat cilindric ciliat şi neciliat

45
46

Complement simplu
1.E (pag. 4,5)
2.B (pag.4)
3.D (pag.4)
4.E (pag.4)
5.B (pag.4)
6.E (pag.4)
7.C (pag.4)
8.E (pag.4)
9. D(pag.4,5)
10.E (pag.4 desen)
11. E(pag.4 desen)
12.E (pag.4 desen)
13.D (pag.4 desen)
14. E(pag.5)
15.B (pag.5)
16. A (pag.5)
17.C (pag.5)
18.C (pag.5)
19.C (pag.5)
20. E(pag.6)
21. C(pag.7)
22. E(pag.6)
23.E (pag.7)
24. A(pag.10)
25.D(pag.7 tabel)
26.E (pag.7 tabel)
27. E (pag.7)
28.C (pag.7 )
29.D (pag.7)
30.D (pag.8)

46
47

Complement grupat
31.D(pag.4 desen)
32.E (pag.5)
33.B (pag.6)
34.C(pag.7 tabel)
35.E(pag.6)
36.A (pag.7 tabel)
37.C (pag.7 şi 77)
38. E(pag.6)
39.D (pag.10)
40.A(pag.9)
41.A(pag.9)
42.A(pag.9)
43. B(pag.9)
44. A(pag.8,9)
45.A (pag.9)
46.C (pag.8)
47.A (pag.8)
48. A(pag.9)
49. E(pag.9)
50.D (pag.10)
51.E (pag.10)
52. D(pag.10)
53.C (pag.9,10)
54.B (pag.10)
55.A (pag.11)
56.A (pag.11)
57.E (pag.11, 63)
58.A (pag.11)
59. E(pag.11)
60. A(pag.11)

47
48

TEST V

COMPLEMENT SIMPLU

1. Despre celulă putem afirma următoarele cu excepţia:


A. Reprezintă doar o unitate morfofuncţională de bază a materiei vii
B. Poate exista singură sau în grup constituind diferite ţesuturi
C. Toate celulele au forma legată de funcţia lor
D. Celulele cartilaginoase au formă globuloasă
E. Media dimensiunii unei celule este considerată 20-30 microni;

2. Una din următoarele afirmaţii este adevărată:


A. Hematia adultă are o dimensiune de 7.5 microni şieste mononucleată
B. Celula, ca unitate de bază morfofuncţionalăşi genetică, prezintă aceleaşi organite
indiferent de funcţiile ei
C. Celulele nervoase prezintă corpii Nissl care sunt echivalentul reticulului
endoplasmatic rugos cu rol în excreţia unor subtanţe celulare
D. Centrozomul este format dintr-un singur centriol cilindric
E. Centrozomul lipseşte în neuron

3. Centrosfera se găseşte în jurul următoarei structuri:


A. Lizozom
B. Mitocondrie
C. Corpul Nissl
D. Dictiozom
E. Niciuna dintre cele de mai sus

4. Despre plasmalemă putem afirma cu excepţia:


A. Reprezintă faza dispersată a celulei
B. Conţineşiglicoproteineşiglicolipide
C. Prezintă proteine ce se pot afla pe faţa externă, internă sau transmembranar
D. Pseudopodele leucocitelor sunt acoperite de plasmalemă
E. Glucidele din plasmalemă, ataşate pe faţa ei externă sunt puternic încărcate negativ

5. Următoarele afirmaţii sunt false cu excepţia:


A. Hialoplasma este o componentă nestructurată a plasmalemei
B. Corpusculii lui Palade au rol important în celulele fagocitare pentru că au conţinut
enzimatic hidrolitic

48
49

C. Modelul mozaic al membranei celulare este reprezentat de distribuţia uniformă a


proteinelor în cadrul structurii lipidice
D. Microvilii, structuri acoperite de membrană celulară, sunt prelungiri permanente
ale epiteliului tubilor renali
E. Dictiozomii sunt bogaţi în ribonucleoproteine

6. Ergatoplasma:
A. Are rol important în fosforilarea oxidativă
B. Este înconjurată de centrosferă
C. Este organită specifică celulei nervoase;
D. Prezintă pe suprafaţa externă a sa corpusculii lui Palade
E. Prezintă pe suprafaţa externă a sa dictiozomi

7. Despre dictiozomi putem afirma:


A. Sunt corpusculi de legătură ce solidarizează celulele epiteliale
B. Sunt organite bogate în ribonucleoproteine
C. Sunt situaţi în apropierea nucleului şi au rol în sinteza de proteine
D. Reprezintă un tip de incluziune citoplasmatică
E. Sunt formaţi din micro şimacroveziculeşi din cisterne alungite

8. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu excepţia:


A. Pasajul transmembranar al ionilor este restricţionat la nivelul plasmalemei de către
dispunerea fosfolipidelor
B. Pe faţa externă a membranei celulare există proteine şi glucide puternic încărcate
pozitiv
C. Neuronul prezintă corpii tigroizi dar nu şi centrozom
D. Fibra musculară striată, cu dimensiunea între 5-15cm, prezintă mai mulţi nuclei
E. Cromozomii conţin ioni de Ca şi Mg

9. La nivelul citoplasmei celulare găsim:


A. Faza dispersată ce prezintă micelii coloidale aflate într-o mişcare organizată
B. Corpusculii lui Palade, care sunt organite specifice
C. Incluziuni citoplasmatice, cu caracter permanent, reprezentate de granule de
substanţă de rezervă, produşi de secreţieşipigmenţi
D. Carioplasma
E. Niciuna dintre cele de mai sus

10. Următoarele afirmaţii despre nucleu sunt false:


A. Conţine unul sau mai mulţi nucleoli
B. Membrana nucleară este dublă, poroasă
C. Cromozomii se formează din cromatină
D. Membrana nucleară prezintă la suprafaţa externă ribozomi
E. Poziţia nucleului în cadrul unei celule este întotdeauna centrală
49
50

11. Proteinele histonice se află la nivelul:


A. Dictiozomilor
B. Ribozomilor
C. Centriolilor
D. Centrozomului
E. Niciuna de mai sus

12. Despre cromozomi sunt adevărate următoarele: A. Se


formează din cromatina şi nu cuprinde ioni de Mg B. Se
formează la sfârşitul diviziunii
C. Există la nivelul nucleului şi al ribozomilor
D. Se formează la începutul diviziunii celulare şiconţineatâţ ADN cât şi ARN
E. Niciuna de mai sus

13. Proprietăţile celulei sunt:


A. Sinteza proteică
B. Metabolismul celular C.
Reproducerea celulară D.
Transportul membranar E.
Toate cele de mai sus

14. Următoarele afirmaţii sunt false:


A. Membrana celulară nu prezintă permeabilitate selectivă pentru ioni
B. Difuziunea, spre deosebire de osmoză, se referă şi la moleculele unui gaz
C. Membrana celulară nu reprezintă o barieră în difuziunea moleculelor nepolarizate
D. Difuziunea facilitată este o modalitate de transport pasiv
E. Difuziunea facilitată necesită prezenţa unor proteine transportoare

15. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu excepţia:


A. Ureea, spre deosebire de hormonii steroizi nu poate difuza prin membrana celulară
B. Hormonii steroizi nu reprezintă molecule organice cu legături covalente polare dar
neîncărcate electric
C. Glucoza necesită proteine transportoare întrucât este polarizată
D. Toate de mai sus sunt false
E. Niciuna de mai sus nu este falsă

16. Difuziunea facilitată:


A. Este o formă pasivă de transport transmembranar
B. Nu utilizează proteine transportoare
C. Permite trecerera în mod specific a moleculelor organice nepolarizate
D. Nu este saturabilă
E. Moleculele se mobilizează împotriva gradientului de concentraţie

50
51

17. Despre membrana celulară sunt false următoarele afirmaţii, cu excepţia:


A. Conţine glucide la suprafaţa externă iar glucoza poate traversa membrana celulară
prin difuziune
B. Permite transportul prin osmoză al moleculelor încărcate electric
C. Miezul hidrofob împiedică pasajul transmembranar al moleculelor hidrosolubile
dar nu şi al ionilor
D.Este legată de membrana nucleară prin reticulul endoplasmatic neted
E. Este poroasă dublă trilaminată

18. Mişcarea dezordonată permanentă a moleculelor unui gaz ca şi a


moleculelor şi ionilor aflaţi într-o solutie rezultată din energia lor se numeşte:
A. Osmoză
B. Difiuziune facilitată
C. Difuziune
D. Endocitoză
E. Exocitoză

19. Pompa Na/K este:


A. O formă de transport activ primar
B. Un tip de transport vezicular
C. O formă de transport activ secundar ce introduce în celulă 3 ioni de K
D. Pompa care menţine valoarea potenţialuluimembranar de repaus
E. Răspunsurile corecte sunt C şi D

20. Pinocitoza este:


A. Un tip de exocitoză
B. O modalitate de transport prin care material intracelular este eliminat în exteriorul
celulei
C. O modalitate de a menţinepotenţialul de membrană
D. Guvernată de presiunea osmotică
E. O formă particulară de transport vezicular

21. Modalităţi de menţinere a potenţialul de membrană sunt:


A. Activitatea pompei Na/K în raport de 2/3
B. Prezenţa intracelulară a moleculelor nedifuzibile încărcate pozitiv
C. Permeabilitatea neselectivă a membranei
D. Toate de mai sus
E. Niciuna de mai sus

51
52

22. Următoarele afirmaţii sunt adevărate cu excepţia:


A. Potenţialul membranar de repaus are o valoare medie de -65mV până la -85mV
(valoare apropiată de cea a potenţialului de echilibru pentru Na)
B. Pompa Na/K introduce K si expulzează Na în raport de 2 K la 3 Na
C. Răspunsul de tip „tot sau nimic” este în funcţie de prag
D. Repolarizarea nu se produce prin creştereapermeabilităţiimembranare pentru Na
E. Potenţialul de acţiune odată generat se propagă în ambele sensuri

23. Pentru un neuron diferenţa între potenţialul de repaus şi cel de acţiune în


momentul depolarizării este:
A. 115 mV
B. 105 mV
C. 105 V
D. 125 mV
E. Niciuna de mai sus

24. Următoarele afirmaţii sunt false:


A. Un stimul subliminar poate provoca declanşarea unui impuls chiar dacă nu
provoacă depolarizarea
B. Depolarizarea apare după atingereapotenţialului prag prin scăderea
permeabilităţiimembranare pentru Na
C. Depolarizarea apare după atingerea potenţialului prag prin
creştereapermeabilităţiimembranare pentru K
D. A şi B sunt false
E. Toate sunt false

25. Despre celulele musculare striate putem afirma:


A. Prezintă proprietatea numită contractilitate
B. Există la nivelul irisului sub formă de muşchimultiunitar
C. Sunt binucleate
D. Au dimensiuni între 150-200 microni
E. Prezintă corpii tigroizi

26. Despre mitocondrii putem afirma:


A. Prezintă un perete trilaminarglicoproteic
B. Prezintă creste mitocondriale la nivelul învelişului extern
C. La nivelul lor se realizează fosforilarea oxidativă cu eliberare de ATP
D. Prezintă o membrană externă plicaturată
E. Reprezintă sediul sintezei proteice

27. Sunt organite specifice următoarele, cu excepţia:


A. Corpii Nissl

52
53

B. Corpusculii lui Palade


C. Miofibrilele
D. Neurofibrilele
E. Corpii tigroizi

28. Despre perioada refractară putem afirma:


A. Este exclusă obţinerea unui potenţial de acţiune în perioada refractară
B. Perioada refractară a neuronului este mai lungă decât cea a fibrei musculare de la
nivelul miocardului ventricular
C. Cuprinde perioada refractară absolută şi constă în inactivarea canalelor de Na
D. Cuprinde perioada refractară relativă în cadrul căreia potenţialul de acţiune poate fi
iniţiatşi are o amplitudine normală
E. Cuprinde perioada refractară absolută ce se suprapune peste toată panta ascendentă
şi toată panta descendentă

29. Depind de activitatea canalului pentru Na următoarele:


A. Panta ascendentă
B. Panta descendentă
C. Perioada refractară relativă
D. Perioada refractară absolută
E. A şi D;

30. La nivelul mucoasei bronhiolelor există următorul tip de ţesut:


A. Tesut epitelial de acoperire pseudostratificatneciliat
B. Tesut epitelial de acoperire simplu cilindric neciliat
C. Tesut epitelial de acoperire pluristratificat cubic
D. Tesut epitelial de acoperire pseudostratificat ciliat
E. Niciunul de mai sus

COMPLEMENT GRUPAT

31. Tesut osos trabecular se găseşte la nivelul:


1. Diafizelor oaselor lungi
2. Discurilor intervertebrale
3. Exteriorului oaselor late
4. Oaselor scurte

32. Următoarele asocieri sunt adevărate cu excepţia:


1. Tesut epitelial secretor mixt – ovar
2. Tesut conjunctiv moale reticulat-tunica medie a venelor
3. Canalele glandelor exocrine - ţesut epitelial de acoperire pluristratificat

53
54

4. Menisc articular – ţesut conjunctiv moale fibros

33. Despre ţesuturi putem afirma:


1. Epiteliul traheal poate fi ciliat şineciliat
2. Mucoasa tubului digestiv poate fi ciliată şineciliată
3. Glandele paratiroide cuprind ţesut epitelial secretor endocrin în cordoane celulare
4. Ganglionii limfatici sunt alcătuiţi din ţesut conjunctiv moale reticulat

34. Despre potenţialul de membrană putem afirma:


1. Variază de la -65mV la +40 mV
2. Are o valoare medie de -65mV până la -85mV
3. Este influneţat de activitatea pompei Na/K
4. Atunci când este modificat temporar se numeştepotenţial de repaus

35. Proprietatea celulară specială numită activitate secretorie se realizează într-un


ţesut în cordoane celulare dacă:
1. Există la nivelul glandelor parotide
2. Există la nivelul neurohipofizei
3. Există numai în pancreas
4. Există la nivelul tiroidei

36. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu excepţia:


1. Contractilitatea este o proprietate specială a tuturor celulelor
2. Perioada refractară absolută se datorează inactivării canalelor pentru Na
3. Tesutul conjunctiv moale laxeste specific aponevrozelor
4. Substanţa de ciment este substantă fundamentală

37. Despre nucleu putem afirma:


1. Dimensiunile sale sunt constante;
2. Dimensiunile sale sunt în raport de 1/3-1/4 cu carioplasma
3. Conţine unul sau mai mulţi centrioli
4. Membrana nucleară este legată de plasmalemă prin reticul endosplasmic neted

38. Despre celulă putem afirma următoarele, cu excepţia:


1. Eritrocitele sunt celule uninucleate
2. Prezintă la nivelul membranei celulare proteine cotransportoare care hidrolizează
direct ATP
3. Prezintă mecanisme active guvernate de presiunea osmotică
4. Membrana celulară este sub formă de mozaic

54
55

39. CO2, etanolul şi ureea au în comun proprietatea că:


1. Au legături covalente polare
2. Sunt încărcate electric
3. Pot difuza prin membrana celulară
4. Au aceleaşi dimensiuni cu glucoza

40. Proprietăţile celulei sunt:


1. Sinteza proteică
2. Metabolismul celular
3. Contractilitatea ca proprietate specială
4. Activitatea secretorie endocrină în mediul extern

41. Cromozomii sunt formaţi din următoarele componente, cu excepţia:


1. Ioni de Ca
2. Ioni de Mg
3. ARN
4. Cantităţi mici de ioni de Fe

42. Spaţiul perinuclear se află:


1. Lângă centrosferă
2. In carioplasmă
3. Intre cele 2 membrane ale mitocondriilor
4. In exteriorul nucleului neuronal

43. Dictiozomii:
1. Prezintă ribonucleoproteine
2. Sunt situaţi în apropierea nucleului
3. Sunt perpendiculari unul pe celălalt
4. Au rol în excreţia unor substanţe celulare

44. Nevroglia este:


1. Un ţesut conjunctiv lax
2. O celulă anucleată
3. Un ţesut epitelial senzorial
4. Un ţesut nervos

45. Despre transportul transmembranar putem afirma urmatoarele:


1. Difuziunea facilitată necesită cărăuşi
2. Osmoza presupune mişcarea apei în soluţia mai concentrată
3. Din punct de vedere al polarizării O2 şi CO2 sunt diferite
4. Atunci când sunt folosite proteine transportoare mecanismul este saturabil

55
56

46. Rol în sinteza proteică au următoarele organite:


1. Dictiozomii
2. Mitocondriile
3. Miofibrilele
4. Desmozomii

47. Despre corpusculii de legătură ce solidarizează celulele epiteliale putem afirma cu


excepţia:
1. Nu sunt acoperiţi de plasmalemă
2. Sunt temporare
3. Sunt neordonate
4. Se numesc desmozomi

48. Despre pasajul ionic la nivelul membranei celulare putem afirma:


1. Ionii pot traversa membrana neselectiv
2. Membrana permite pasajul ionic liber
3. Un canal ionic poate fi observat cu microscopul electronic
4. Osmoza se referă la mişcarea ionilor

49. Cromatina este:


1. La nivel perinuclear
2. In carioplasmă
3. In centrosferă
4. O structură granulară din care se formează cromozomii

50. Despre transportul transmembranar putem afirma:


1. Difuziunea este o modalitate de transport ce tinde la eliminarea gradientului de
concentraţie
2. Prin difuziune facilitată pot traversa hormonii steroizi
3. Moleculele polarizate cu greutate moleculara mare pot intra în competiţie la nivelul
unei proteine transportoare
4. Transportul activ se face în direcţia gradientului de concentraţie

51. Despre potenţialul de membrană putem afirma, cu excepţia:


1. Se referă la distribuţia egală a sarcinilor pe versanţiimembranari
2. Este dat de permeabilitatea selectivă a membranei
3. Este dat de activitatea pompei Na/K ce transportă ionii în raport de 2Na/3K
4. Potenţialul de repaus este doar atunci când nu se produc impulsuri electrice la
nivelul membranei

56
57

52. Impulsul muscular reprezintă:


1. Transmiterea potenţialului de acţiuneunidirecţional
2. Iniţierea unui al doilea potenţial de acţiune în cadrul perioadei refractare absolute
3. Contractilitatea musculară
4. Transmiterea depolarizării în lungul fibrei musculare

53. În cadrul repolarizării:


1. K iese din celulă şipotenţialul nu revine la valoarea de repaus
2. K intră în celulă
3. Na intră în celulă
4. Potenţialul revine către valoarea de repaus prin ieşirea K din celulă în absenţa
stimulului

54. Următoarele afirmaţii sunt false, cu excepţia:


1. La nivelul tunicii medii a venelor şi arterelor se găseşteţesut epitelial unistratificat
pavimentos
2. Ţesut epitelial secretor pluristratificat poate fi într-o glandă tubulo-acinoasă
3. Celulele neuronale alcătuiesc nevroglia
4. Celulele ţesutului muscular multiunitar există la nivelul irisului

55. Formă globuloasă au următoarele celule:


1. Eritrocitele
2. Celulele cartilaginoase
3. Adipocitele
4. Spermatozoidul

56. Citoplasma căror celule prezintă prelungiri temporare neordonate:


1. Epiteliale din mucoasa intestinală
2. Eritrocitare
3. Fibra musculară striată
4. Leucocitele

57. Dintre urmatoarele afirmatii, nu sunt false cu excepţia:


1. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi şi de aceea are rol important în
metabolismul glicogenului
2. Corpusculii sferici din hialoplasmă cu rol enzimatic hidrolitic important în
leucocite şi macrofage sunt mitocondriile
3. Cei doi centrioli de la nivelul neuronului sunt orientaţi perpendicular
4. Incluziunile citoplasmatice au caracter temporar

57
58

58. Proprietăţi generale ale celulelor sunt:


1. Transportul membranar
2. Potenţialul de membrană
3. Metabolismul celular
4. Reproducerea celulară

59. Următoarele afirmaţii sunt adevărate:


1. Cărăuşii sunt implicaţi în osmoză
2. Pompa Na/K hidrolizează direct ATP-ul pentru a funcţiona
3. Presiunea osmotică este invers proporţională cu numărul de particule dizolvate în
soluţie
4. Gradientul de concentraţie determină mişcarea moleculelor în cadrul difuziunii şi al
difuziunii facilitate

60. În cadrul incluziunilor citoplasmatice găsim:


1. Granule de substanţă de rezervă
2. Pigmenţi
3. Produşi de secreţie
4. Substanţă de ciment

58
59

59
60

Complement simplu
1.A (pag.5)
2.E (pag.5-7)
3. E(pag.7)
4. A (pag.6)
5. D (pag.6-7)
6. D (pag.7)
7. E (pag.7)
8. B (pag.6)
9. E (pag.7-8)
10. E (pag.7-8)
11. E (pag.7-8)
12. D (pag.8)
13. E (pag.8)
14. A (pag.8)
15. A (pag.8-9)
16. A (pag.9)
17. D (pag.6-9)
18. C (pag.8-9)
19. D (pag.9)
20. E (pag.9)
21. E (pag.9)
22. A (pag.9)
23. D (pag.10, Fig.9)
24. E (pag.10)
25. A (pag.6-11)
26. C (pag.7)
27. B (pag.7)
28. C (pag.10)
29. E (pag.10)
30. E (pag.11)

60
61

Complement grupat
31. D (pag.11)
32. C (pag.11)
33. E (pag.11)
34. B (pag.9-10, Fig.10)
35. E (pag.10-11)
36. B (pag.10-11)
37. D (pag.7-8)
38. A (pag.6-9)
39. B (pag.9)
40. A (pag.8-10)
41. D (pag.8)
42. E (pag.7-8)
43. C (pag.7)
44. D (pag.11)
45. E (pag.8-9)
46. E (pag.7)
47. A (pag.7)
48. E (pag.8-9)
49. C (pag.8)
50. B (pag.9)
51. B (pag.9)
52. D (pag.10)
53. E (pag.10)
54. C (pag.11)
55. A (pag.5)
56. D (pag.7)
57. A (pag.7)
58. E (pag.8)
59. D (pag.8-9)
60. A (pag.7,11)

61

S-ar putea să vă placă și