Sunteți pe pagina 1din 1

Tematica examenelor de an și credite la disciplina Drept penal partea specială (1)

învățământ cu frecvență și învățământ la distanță

Titlul I. Infracțiuni contra persoanei, fără:

• Încăierarea
• Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
• Împiedicarea ajutorului
• Sclavia
• Traficul de persoane
• Traficul de minori
• Supunerea la muncă forțată
• Exploatarea cerșetoriei
• Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
• Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
• Folosirea prostituției infantile

Titlul II. Infracțiuni contra patrimoniului, fără:

• Pirateria
• Bancruta simplă
• Bancruta frauduloasă
• Frauda informatică
• Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos
• Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

Titlul III. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat, fără:

• Ruperea de sigilii
• Sustragerea de sub sechestru
• Trecerea frauduloasă a frontierei de stat
• Traficul de migranți
• Facilitarea șederii ilegale în România
• Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul României

Titlul IV. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției, fără:

• Nedenunțarea
• Răzbunarea pentru ajutorul dat justiției
• Compromiterea intereselor justiției
• Încălcarea solemnității ședinței
• Supunerea la rele tratamente
• Tortura