Sunteți pe pagina 1din 4

I.

DESPRE „SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE”

„Săptămâna Educaţiei Globale” încurajează copiii, tinerii şi profesorii să iniţieze activităţi


educaţionale în domeniul cetăţeniei globale prin dezbaterea unor teme ca: diversitatea şi
inegalitatea, atât la nivel local cât şi global, având la bază principalele teme ale cetăţeniei globale:
sensibilizarea întregii lumi asupra rolului de cetăţeni ai globului, respectarea diversităţii şi a
comunicării interculturale, dorinţa de a face ca lumea să devină un loc mai echitabil şi durabil,
responsabilitatea asupra propriilor acţiuni, responsabilitatea pentru mediul înconjurător.
A XXII-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale (Global Education Week GEW), program facilitat
de Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei, se va desfăşura în perioada 16 – 20 noiembrie 2020, cu tema
„It`s our world. Let`s take action!”: https://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week
„Săptămâna Educaţiei Globale” este organizată anual, în a treia săptămână din luna
noiembrie, începând din anul 1999, de când a fost inițiată.

II. SCOP ŞI OBIECTIVE

Educaţia globală apare ca un răspuns la procesele, şansele şi riscurile globalizării Aceasta


defineşte o abordare educaţională pozitivă şi integrată al cărei scop este acţionarea în vederea
asigurării condiţiilor instaurării unei lumi durabile şi sigure pe baza analizării problemelor sociale şi
economice, a diversităţii culturale şi a strategiilor de instituire a păcii şi are următoarele obiective
majore:

 Formarea comportamentului proactiv bazat pe respectarea drepturilor omului,


 Dezvoltarea abilităţilor personale şi sociale necesare convieţuirii în armonie cu ceilalţi,
 Înţelegerea de către tineri a proceselor complexe care determină violenţa, conflictele la nivel
individual, de grup, naţional şi global; cunoaşterea modalităţilor de rezolvare a acestora şi
implicarea în eliminarea şi prevenirea lor;
 Crearea şi dezvoltarea comunităţii de învăţare în care elevii şi profesorii se motivează reciproc
pentru a lucra împreună în vederea înţelegerii problemelor sociale cu care se confruntă şi
identificării soluţiilor potrivite capabile de aplicabilitate;
 Formarea comportamentului de „toleranţă multiculturală” şi „toleranţă interconfesională”;
 Promovarea şi interiorizarea valorilor, ca: respect, libertate, drept, pace, egalitate,
solidaritate, prin formarea şi externalizarea unor atitudini de auto-respect, respect pentru
ceilalţi, interes pentru probleme globale, abordare critică, implicare şi acţiune constructivă,
responsabilitate socială.
Activităţile din sfera educaţiei globale pornesc de la premiza parteneriatului, a valorizării
experienţei fiecărui partener, a comunicării clare, a înţelegerii depline a rolului asumat şi a
responsabilizării.
Tema de anul acesta este ”Este lumea noastră! Să acționăm împreună!” .
A XXII-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Globale (Global Education Week GEW), program
facilitat de Centrul Nord – Sud al Consiliului Europei, se va desfăşura în perioada 16 – 20 noiembrie
2020, cu tema „It`s our world. Let`s take action!”: https://www.coe.int/en/web/north-south-
centre/the-global-education-week.
Educația globală (cuprinde educația pentru dezvoltare, educația privind drepturile omului,
educația interculturală, educația pentru pace și soluționarea conflictelor), se fundamentează pe
înțelegerea problemelor fundamentale ale cetățeniei globale:
 Conștientizarea rolului nostru de cetățeni într-o lume globalizată
 Atitudine de respect pentru diversitate și abilități de comunicare interculturală
 Înțelegerea cauzelor și a efectelor problemelor majore care afectează lumea
 Oportunități de a concepe si a lua măsuri pentru a face lumea un loc echitabil și durabil.

III. PERIOADA: 16 – 20 noiembrie 2020


IV. GRUPUL ŢINTĂ: Elevii claselor VI-VIII ai Şcolii Gimnaziale ”I.L.Caragiale”,
Brăila
V. COORDONATOR ACTIVITĂȚI : Prof. Drăgulin Luiza-Nicoleta

În Școala Gimnazială I.L.Caragiale”, Brăila , se vor următoarele activități educative:

Nr. Denumire activitate Detalii de organizare Data/ Responsabil/


crt. Termen colaborator
1. Prezentarea proiectului Săptămânii Prof. Drăgulin
A. ”Noi și lumea în careEducației Globale 2020 Luiza-Nicoleta
trăim” Anunțarea temelor, obiectivelor și Prof. Vlăsceanu
Clasele a VI-a B,C a activităților planificate Narcisa-Angelica
Scurt istoric al proiectului
Săptămâna Educației Globale
https://www.coe.int/en/web/north- luni
south-centre/the-global-education- 16 noiembrie
week 2020
B. Simpozion naţional - Coordonarea unui grup de elevi
”Spaţiul îţi ghidează de la clasele a VII- B și a VIII-a B Prof. Drăgulin
paşii ”- Ediţia a VI-a pentru a participare la simpozion Luiza-Nicoleta
(5 elevi)
Tema: ” Sateliții îmbunătățesc Secțiuni: machete, ppt, desene
viața” http://stiri.tvr.ro/satelitii-
imbunatatesc-viata--saptamana-
mondiala-a-spa--iului-
cosmic_870931.html#view
2. A.”Reguli de conviețuire în Studii de caz (resurse media) Prof. Drăgulin
stare de pandemie” Recomandări de lectură marți Luiza-Nicoleta
B. ”Piramida alimentației Realizare pliante, flyere, desene 17 noiembrie Prof. Vlăsceanu
sănătoase” tematice 2020 Narcisa-Angelica
Clasa a VI-a C, a VII-a B https://www.edumedical.ro/catego
ry/stil-viata-sanatos/sport-si-
sanatate/
https://www.nutriscience.ro/blog/p
iramida-alimentara
3. Atelier de creații artistico-plastice
”De noi depinde viitorul” Expoziții de desene, afișe, colaje miercuri Prof. Drăgulin
Clasele a VII-a A, B etc. 18 noiembrie Luiza-Nicoleta
Prezentări power point 2020
https://youtu.be/wdDMqVNkWEo
4. ”Prevenția înseamnă viață, Realizarea unor desene, afișe, joi Prof. Drăgulin
viața înseamnă viitor” colaje, pentru promovarea 19 noiembrie Luiza-Nicoleta
Clasa a VI-a C regulilor de protecție sanitară 2020 Asistent medical
Prezentări power point școlar
https://cmdtamp.ro/web/eaccess/e
ducatie-sanitara-si-preventie
5. Evaluarea proiectului Prezentarea rezultatelor
Diseminarea proiectului proiectului vineri Prof. Drăgulin
Expunerea rezultatelor: afișe, 20 noiembrie Luiza-Nicoleta
desene, colaje, ilustrații, fotografii 2020 Prof. Vlăsceanu
etc. Narcisa-Angelica

VI. MONITORIZAREA SI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR

- se vor realiza prin produsele elevilor


- realizarea de fotografii (expoziție tematică digitală)
- publicarea pe site-ul școlii a materialului proiectului si a produselor elevilor
- platforma educațională Classroom a școlii, platforma www.didactic.ro
- proces-verbal activități

Profesor coordonator,
Prof. Drăgulin Luiza-Nicoleta