Sunteți pe pagina 1din 18

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NUMĂRUL 1 TĂȘNAD

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

TEMA: ,,Frunze jucăușe!”

EDUCATOARE: prof. Ghiurcuța Ramona Cristina

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ


I. DATE INTRODUCTIVE
1. DATA: 12.10.2021
2. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CÂND/CUM ŞI DE CE ÎNTÂMPLĂ? ”
3. PROIECTUL: ,,Toamna darnică”
4. TEMA SĂPTĂMÂNII: ,,Alai de frunze trec în zbor!”
5. GRUPA: Mijlocie– Grupa Steluțelor
6. CATEGORIA DE ACTIVITATE- Activitate integrată
7. TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Frunze jucăușe”
8. DOMENIILE EXPERIENȚIALE INTEGRATE: DȘ+DEC
9. MODALITĂȚI/VARIANTE DE REALIZARE: (joc didactic + dactilopictură)
I. ADP: ADP – ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

 Întâlnirea de dimineață: “Ce mi-a povestit o frunză?”


 Rutine: “ Mititei și hărnicei” – deprinderea de a așeza lucrurile la locul lor și de a face curat la masa de lucru.
 Surpriza; prezența; calendarul naturii; udarea plantei;

- ALA: Știință: „Frunzele sub lupă”


Artă : „Frunze arămii” (modelaj)

- ADE: DȘ - ,,Frunze jucăușe!” ( joc didactic - sortare după formă și mărime)


DEC - „Frunza”- (dactilopictură)

- ALA 2: „Plimbă frunza!”( joc distractiv)

-Tranzitii: - ,, Bat din palme clap, clap, clap”- joc imitativ


- ,,1,2,1,2,/Mergem toți în pași vioi!” – joc ritmic
- ,,Bate vântul frunzele” – cântec

10. TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare de noi cunoștințe


11. SCOPUL ACTIVITĂŢII: - Dezvoltarea competenţelor de a forma grupe de obiecte pe baza unor însuşiri comune - formă, mărime.
-Formarea deprinderii de a folosi elemente de limbaj plastic, acuarela, și de a picta într-un spațiu dat prin tehnica dactilopicturii.

12. DURATA ACTIVITĂŢII: o zi


13. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
A1 - Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
B1 - Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
B2 - Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității
C1 - Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei în învățare
E2 - Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea mediului apropiat

14. COMPORTAMENTE VIZATE:


A1-1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
A1-1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
B1 -1.1. Imită și se joacă împreună cu adulții, interacționând pozitiv cu aceștia
C1 - 1.1. Manifestarea curiozității şi interesului pentru experimentarea și învăţarea de lucruri noi
E2 - 2.2.Familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime, volum
E2 - 2.3.Identifică şi numește formele obiectelor din mediul înconjurător

15. OBIECTIVE OPERAȚIONALE :


OOp1 - Să identifice corect mărimile frunzelor: mică, mijlocie şi mare;
OOp2 - Să grupeze frunzele după criteriul formă și mărime;
OOp3 - Să picteze frunza prin tehnica dactilopicturii;
OOp4 - Să observe frunza folosind lupa;
OOp5 - Să modeleze frunze folosind plastilina.

SARCINA DIDACTICĂ: recunoașterea mărimilor frunzelor, denumirea lor cu cuvintele corespunzatoare (mic-mijlociu-mare)
REGULILE JOCULUI: răspunde copilul chemat de doamna educatoare, la semnalul educatoarei se închid și se deschid ochii, se
aplaudă după fiecare răspuns corect.

ELEMENTE DE JOC: aplauzele, mânuierea materialului, închiderea și deschiderea ochilor;

16. STRATEGIA DIDACTICĂ: expozitivă, analogică


METODE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, observaţia, munca independentă, jocul didactic, jocul
distractiv;
a. MIJLOACE ȘI MATERIALE DIDACTICE: cutia misterioasă,ghicitoare,calculator, planșe, coș cu frunze naturale, acuarele,
palete culori, fișe suport, frunze de diferite forme și mărimi, plastilină, planșete, fișe de lucru.
 Demonstrative: cutia misterioasă, ghicitoare, planșe, coș cu frunze, modelul educatoarei
 Distributive: acuarele, palete culori,fișe suport, frunze de diferite forme și mărimi, plastilină, planșete, fișe de lucru.
b. FORMA DE ORGANIZARE a activității copiilor: frontal, pe grupuri mici, individual.

17. MODALITĂȚI DE EVALUARE:


 Forma de evaluare: formativă
 Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, analiza răspunsurilor copiilor, aprecieri verbale,
analiza lucrărilor.
18. EFECTIVUL GRUPEI: 20 preșcolari
19. BIBLIOGARFIE:
a) Oficială:
 Curriculum pentru educația timpurie ( a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educația timpurie, 2019
 Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6 / 7 ani, MECT, Unitatea de Management al Proiectelor pentru
Învăţământul Preuniversitar, 2008
b) Pedagogică
 Albulescu Ion, Catalano Horațiu, Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar, editura Didactica Publishing House, 2019
 Breban Silvia, Metode interactive de grup, editura Arves, 2002
 Bocoș Mușata, Jucan Dana, Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Editura Paralela 45,Buurești, 2007
 Cerghit Ioan, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași 2006
 Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
 Ionescu Miron, Instrucţie şi educaţie, editura Garamond, Cluj-Napoca, 2003
c) Metodico-didactică
 Anghelache Valerica, Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, editura Didactică și Pedagogică, București, 2017
d) surse internet: www.edu.ro, www.explore.org, youtube.com ........etc.

II. SCENARIUL ACTIVITĂȚII


A. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

Asigur condiţiile necesare desfăşurării activităţii de matematică prin:


-aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului în formă de semicerc;
- pregătirea materialelor necesare desfăşurării activităţii;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
Copii sosesc rând pe rând la grădiniță. Îi întâmpin și le urez: ,,Bună dimineața, Bine ați venit!’’. Am creat un cadru de toamnă, grupa
este decorată cu elemente de toamnă.
MOTIVAŢIA ZILEI:
Să sorteze frunzele din coș pe baza indiciilor primite de la Crăiasa Frunzelor, să precizeze care este forma și mărimea frunzelor .
FINALITATEA ZILEI:
Îndeplinirea sarcinilor date de către Crăiasa Frunzelor.
SCURTĂ DESCRIERE

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.


Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea, pentru a
constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare: verbală şi
nonverbală.

Salutul: se rostesc următoarele versuri:

“Dimineața a sosit,
La grădiniță ne-am întâlnit
Cu toții să ne salutăm:
- Bună dimineața, dragi copii,
Mă bucur că sunteți aici!
A-nceput o nouă zi,
- Bună dimineața, copii! “
Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative; pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare
salutându-și colegul din partea dreaptă.

Prezenţa: se notează prezenţa copiilor.

Calendarul naturii: este completat de către copii, în urma întrebărilor adresate copiilor pentru stabilirea aspectelor privind ziua,
anotimpul, starea vremii.

• În ce anotimp suntem?
• Care sunt caracteristicile anotimpului toamna?
• Cum este vremea astăzi?
• În ce zi a săptămânii suntem?

Gimnastica de înviorare: copiii vor executa exerciţii fizice pe baza versurilor:

Luați seama bine În picioare drepți!


Ochii toți la mine, Mergem liniștit
Mâinile la piept 1, 2,3, 1, 2, 3,
1, 2,3, 1, 2, 3, 1,2,3, așa copii- bis
1,2,3, așa copii- bis

Luați seama bine,


Luați seama bine, Cum ne așezăm:
După cum v-am spus: Ochii toți la mine
Ochii toți la mine Și ne aplecăm
Mâinile in sus 1, 2,3, 1, 2, 3,
1, 2,3, 1, 2, 3, 1,2,3, așa copii- bis
1,2,3, așa copii- bis

Luați seama bine


Ca să nu greșiți!
Ochii toți la mine,
Noutatea zilei: este o cutie misterioasă, copiii, încercând după sunet, să ghicească ce conține. Pentru că toți copiii sunt
curioși să vadă ce se află în interiorul cutiei, ei pun întrebări în legătură cu ceea ce ar putea să existe în ea, la care
educatoarea le răspunde afirmativ sau negativ, ghidându-i pe copii cât mai aproape de răspunsul corect. Pentru a-i duce
cât mai aproape de răspunsul corect, educatoarea le spune o ghicitoare:
,, Primăvara înverzeşte,
Toată-i verde şi foşneşte.
Toamna se îngălbeneşte,
Cade jos, se vestejeşte”
(Frunza)
(ANEXA 1)

Educatoarea deschide cutia și le arată copiilor surpriza: frunze naturale.

Activitatea de grup: Spune unde ai întâlnit frunze?.

Mesajul zilei: Frunzele îngălbenesc și cad.

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE) ne vom juca un joc didactic care se numește: ,,Frunze jucăușe ””
(Domeniul Științe) după care vom picta „Frunza” (Domeniul Estetic și Creativ) prin tehnica dactilopicturii. Activitatea
se desfășoară frontal.

Tranziția către centre: “Bat din palme clap, clap, clap

Din picioare trap,trap, trap

Ne-nvârtim, ne răsucim

Și spre centre noi pornim.”

La centrul Știință copiii vor observa forma frunzelor, nervurile cu ajutorul lupei. La Artă copiii vor modela frunze
arămii cu ajutorul plastilinei.
Voi prezenta materialele de la fiecare centru de activitate și sarcinile pe care le au de îndeplinit.
În încheierea activității ne vom juca jocul: ,,Plimbă frunza” – joc distractiv.

B. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Categoriile de EVENIMENTELE OB. CONȚINUTURILE NVĂȚĂRII STRATEGIA DIDACTICĂ MODALITĂŢI DE
activități INSTRUIRII OP EVALUARE
(Metode didactice, Mijloace
Etapele și materiale didactice,
activității Forme de organizare a act.
Copiilor)

ALA- Jocul Copii sosesc rând pe rând la grădiniță. Îi Observarea


liber întâmpin și le urez: ,,Bună dimineața, Bine ați comportamentului
venit!’’. Jocul
verbal şi non - verbal
8-8,30 Se realizează jocuri libere la măsuțe.
1.Momentul Exercițiul al copiilor
ADP organizatoric Asigurarea unui climat educaţional
favorabil necesar bunei desfăşurări a organizatoric
Tranziție- activităţii:
Rutină- Instructajul verbal
- aerisirea sălii de grupă; Răspund la salut
- aranjarea scăunelelor în semicerc; Observarea curentă Interpretează
cântecul
- amenajarea și pregătirea spațiului
educațional și a materialelor necesare
desfășurării activității; Numesc copiii
absenți
- intrarea ordonată a copiilor în sala de Conversaţia
grupă. Precizează aspecte
Exerciţiul ale naturii
Copiii vor fi așezați pe scăunele în formă
de semicerc; activitatea debutează cu Completează
întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul cu
completarea calendarului naturii. Conversația elemente
Explicația corespunză
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup toare
între copii și educatoare, prin intermediul
întâlnirii de dimineață, recitând versurile:

“Dimineața a sosit,
La grădiniță ne-am întâlnit
Cu toții să ne salutăm:
- Bună dimineața, dragi copii,
Mă bucur că sunteți aici!
A-nceput o nouă zi,
- Bună dimineața, copii! “
Calendarul naturii
Se va realiza salutul între copii, după Frontală
care se trece la prezență. Observația
Vom realiza etapa Calendarului naturii,
vom vorbi despre (vreme, despre anotimpul
toamna, ziua, luna, anul) după care urmează Cutia misterioasă
noutatea zilei.
Individuală
2.Captarea Trezirea interesului pentru activitate este
și orientarea realizată printr-un moment surpriză, copiii vor
atenției descoperi o cutie misterioasă și vor încerca
să ghicească ce conține aceasta. Pentru a-i
duce cât mai aproape de răspunsul corect, Anexa 1
educatoarea le spune o ghicitoare:
,, Primăvara înverzeşte,
Observarea
Toată-i verde şi foşneşte. comportamentului
Frunze naturale copilului
Toamna se îngălbeneşte,
Cade jos, se vestejeşte”
(Frunza) (ANEXA 1) Răspunsurile copiilor
Educatoarea deschide cutia și le arată
copiilor surpriza: frunze naturale.
3.Anunțarea Exerciţiul
temei și a ,,Dragi copii, astăzi ne vom juca cu frunzele
obiectivelor jucăușe și vom picta frunze”
Observația

Conversaţia Proba individuală


Prin tranziție, copiii vor trece la activitățile
ALA1- pe pe centre.
centre
,,Bat din palme, clap, clap, clap, Jocul Aprecieri verbale
Din picioare, trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la centre noi pornim!”- Joc imitativ, ne Modelul
îndreptăm spre centre.
Voi prezenta copiilor materialele și tehnicile plastelină, planșete
de lucru de la fiecare centru de activitate,
aceștia își vor alege centrul unde vor lucra. Frunze
Se vor efectua exerciții de încălzire ai Lupă
mușchilor mici ai mâinilor:
OB ”Ploaia, plouă pic, pic, pic….
Op4 La centrul Artă vom modela frunze
arămii.
La sectorul Știință copiii vor observa Conversația
frunze cu ajutorul unei lupe.
OB Observarea
După îndeplinirea sarcinilor prin metoda
comportamentului
Op5 “Turul galeriei” se va trece pe la fiecare Demonstrația copilului
centru pentru observarea lucrărilor și voi face
aprecieri.
4.Dirijarea
Prin tranziția: ,,Bate vântul frunzele” vom
învățării
trece la activitatea pe domenii experențiale. Conversația
,,Bate vântul frunzele,
Se-nvârtesc moriștile,
Rândunica așa zboară,
Iar eu trag zmeul de sfoară.

Mama la plăcinte coace


Bunica lână toarce
Tata trage la rindea
Iar eu bat din palme-așa!”

DȘ : Activitate matematică.
ADE- 5.Asigurarea OB Pentru activitatea de DȘ, copiii se așează pe Probă practică
Activitate retenţiei şi a Op1 scăunele în semicerc și le voi prezenta Exercițiul
integrată transferului Conversaţia de
materialul pentru joc: frunze de aceeași
Explicația verificare
(DȘ+DEC) formă și mărimi diferite.
Demonstrația
OB Voi anunța sarcina didactică și pe rând, copiii
Conversația Observarea
Op2 vor veni la măsuță și vor grupa frunzele în
funcție de criteriul enunțat ( frunzele cre au
aceeași formă, frunzele mari…toate frunzele
mijlocii…toate frunzele mici și etc.)

Folosind frunzele de pe măsuţă, copiii vor


sorta frunzele în funcţie de culoarea lor
(indiferent de formă şi mărime). Voi
supraveghea realizarea corectă a sarcinii şi
voi oferi explicaţii suplimentare copiilor, dacă Autoevalua
rea
va fi nevoie!
Apoi vom alege frunze care seamănă, care Jocul de probă

au căzut din acelaşi copac (formă


asemănătoare) şi le vom ordona în funcţie de Observarea
mărimea lor: frunzele mari la dreapta, cele
mijlocii la mijloc, cele mici la stânga. Voi
atrage atenţia copiilor asupra faptului că
există frunze de mărime mică la toate soiurile
de frunze, la fel şi frunze mijlocii şi mari.
Fiecare copil va lucra pe rând, cu frunzele
de la măsuță, aşezându-le de la mare la mic
Explicația
şi împreună cu întreg colectivul, vom verifica Demonstrația
Conversația
dacă fiecare copil a realizat corect ordonarea
după mărime a frunzelor.

Regulile jocului: Copilul chemat alege o


frunză, o denumește, precizează mărimea
acesteia și o așează în locul potrivit mărimii
ei. Acuarele
Palate de culoare
Se va desfăşura un joc de probă pentru a
mă asigura că toți copiii au înțeles. Fișe suport
Educatoarea ajutată de copii desfășoară
jocul de probă insistând pe regula jocului, pe
sarcină și pe verbalizare.
Se introduc elementele de joc aplauzele şi
încurajările. Exercițiul
Explicația
Demonstrația
OB Conversația
Trecerea către activitatea de DEC se va face
6.Obținerea Op3 Observarea
performanței cu ajutorul tranziției - comportamentului
copilului
,,1,2,1,2,
Câte doi în pas vioi
Brațele le ridicăm ,
Mâinile le fluturăm
Stânga,dreapta 1,2,
Faceți toți la fel ca noi .”
Astăzi pictăm “Frunza”cu ajutorul
punctelor. 2-3 copii repetă titlul temei.
Voi purta o discuție scurtă cu copiii despre
anotimpul toamna.

Ce culoare au frunzele toamnei?Copiii


raspund.

Explic copiilor modul de lucru:frunzele pot


avea diferite culori și dimensiuni, ele vor
ocupa întreaga suprafață a foii de caiet. Noi
o să pictăm punctul cu ajutorul degetelor;
udăm degetul arătător, luăm culoare după
care ștampilăm frunza de pe fișa suport.

Le voi împărți fiecărui copil câte o fișă suport


, unde aceștia vor avea de lipit frunze uscate
și presate pentru a obține.

Înainte de a începe să rezolve sarcinile vom


efectua exerciții pentru încălzirea mușchilor
mici ai mâinilor:

,,Batem palmele ușor


Batem palmele de zor
1,2,1,2,toți suntem acum vioi
La pian acum cântăm
Liniște să ascultăm
Plic, plac, plic, plac, Observarea
Melodiile îmi plac.” comportamentului
copilului
Pentru desfășurarea activității în mod cât
mai plăcut copiii vor lucra pe fond muzical,
”Toamna” de A.Vivaldi.
La sfârșitul activități prin metoda ,,Turul
galeriei” voi evalua lucrările copiilor și voi Turul galeriei

face aprecieri asupra participării și modului în


care aceștia au lucrat.

ALA 2 Copiii sunt împărțiți în două echipe. De la Demonstrația


fiecare echipă, un copil numit de către
Observarea
didactic va plimba pe o lingură o frunză până
comportamentului
la coșul cu Frunze, astfel încât să nu-I cadă.
copilului
La întoarcere îi va preda colegului din echipă
lingura cu frunza, după care se va așeza la Jocul
sfârșitul rândului (echipei). În acest timp,
ceilalți copii își vor încuraja colegii din
echipă. Echipa care termină prima de plimbat Exercițiul
frunza fără să-i cadă, este câștigătoare.
Elemente de joc: aplauze, mișcarea. Aprecieri verbale

C. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII : Voi face aprecieri referitoare la participarea copiilor la activitate şi asupra
comportamentului lor în timpul activităţii. Copiii vor primi recompense.
ANEXE

ANEXA 1:

Ghicitoare despre frunză


de Emilia PLUGARU

Primăvara înverzeşte,

Toată-i verde şi foşneşte.

Toamna se îngălbeneşte,

Cade jos, se vestejeşte.


ANEXA 2: ,,FRUNZA”
-dactilopictură-
ANEXA 3:

Plimbă frunza
-joc distractiv-

Copiii sunt împărțiți în două echipe. De la fiecare echipă, un copil numit de către
didactic va plimba pe o lingură o frunză până la coșul cu Frunze, astfel încât să nu-I cadă.
La întoarcere îi va preda colegului din echipă lingura cu frunza, după care se va așeza la
sfârșitul rândului (echipei). În acest timp, ceilalți copii își vor încuraja colegii din echipă.
Echipa care termină prima de plimbat frunza fără să-i cadă, este câștigătoare.
Elemente de joc: aplauze, mișcarea.

S-ar putea să vă placă și