Sunteți pe pagina 1din 20

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TĂȘNAD

PROIECT DE ACTIVITATE

TEMA: „CINE TE-A STRIGAT PE NUME?”

EDUCATOARE: Ghiurcuța Ramona


PROIECT DE ACTIVITATE

I. DATE INTRODUCTIVE
1. DATA: 12.10.2021
2. TEMA ANUALĂ DE STUDIU: „CINE SUNT/SUNTEM?”
3. PROIECTUL: „EU ȘI LUMEA ÎNCONJURĂTOARE”
4. TEMA SĂPTĂMÂNII: „DIN NOU LA GRĂDINIȚĂ”
5. GRUPA: MIJLOCIE (GRUPA STELUȚELOR)
6. CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate pe domenii experienţiale
7. TEMA ACTIVITĂŢII: „CINE TE-A STRIGAT PE NUME? ”
8. DOMENIILE EXPERIENȚIALE: DEC 2 – Educație muzicală
9. MODALITĂȚI/VARIANTE DE REALIZARE:
- ADP:
Întâlnirea de dimineață: „Cum ne comportăm la grădiniță?”
Prezența; calendarul naturii; udarea plantei.
Rutine: „Cu toții suntem prieteni” (deprinderi de relaționare)
Tranziții: „Mergem la plimbare” (joc dinamic)
„Bat din palme”
„Trenulețul”
- ALA1:
Construcții: „Grădinița”- cuburi din lemn
Artă : „Jucării vesele” - modelaj prin tehnica aplatizării
- ADE:
DEC2 - „Cine te-a strigat pe nume?” – predare cântec

- ALA 2:
„Veselie în grădiniță”- concurs de cântece

10. TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare de noi cunoștințe


11. SCOPUL ACTIVITĂŢII:

♫ Exersarea capacităţii de interpretare muzicală prin redarea corectă a liniei melodice;

♫ Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de comunicare cunoscute.

12. DURATA ACTIVITĂŢII: 1 zi

13. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A1- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiar;
B1-Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vâerste apropiate;
C3- Activare și manifestare a potențialului creative;
D1-Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă).

14. COMPORTAMENTE VIZATE:


A1-1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
A1-1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
B1-1.1. Imită și se joacă împreună cu adulții, interacționând pozitiv cu aceștia;
C3-3.3. Demonstrează simț musical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt;
D1-1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate de vorbitor.

15. OBIECTIVE OPERAȚIONALE :


OOp1- să execute corect exerciţiile de încălzire şi omogenizare a vocii păstrând ritmul, durata, înălţimea sunetelor;
OOp2- să-și însușească corect elemente de tehnică vocală (respirație, emisie, dicție);
OOp3- să reconstituie întregul din bucăți, îmbinând cuburile din lemn, pentru a construi grădinița;
OOp4- să manifeste mișcarea translatorie a palmelor față de planșetă, apăsare, adâncire, mișcare circulară, aplatizare;
OOp5- să participe activ la joc respectând regulile jocului.

16. STRATEGIA DIDACTICĂ: expozitivă, analogică


a. METODE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, demonstrația, jocul de mișcare.
 Demonstrative: cutia misterioasă, jucărie, ghicitoare, plastilină, planșetă.
 Distributive: plastilină, planșetă, cuburi din lemn, ecusoane.
b. FORMA DE ORGANIZARE a activității copiilor: frontal, pe grupuri mici, individual

17. MODALITĂȚI DE EVALUARE:


 Forma de evaluare: formativă
 Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului copiilor, analiza răspunsurilor copiilor, aprecieri verbale,
analiza lucrărilor.
18. EFECTIVUL GRUPEI: 19 de copii
19. BIBLIOGARFIE:
a) Oficială:
 Curriculum pentru educația timpurie ( a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), 2019
 Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educația
timpurie, 2019
 Ghid de bune practici pentru educaţia timpurie a copiilor între 3-6 / 7 ani, MECT, Unitatea de Management al
Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar, 2008
b) Pedagogică
 Albulescu Ion, Catalano Horațiu, Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar, editura Didactica Publishing House,
2019
 Breban Silvia, Metode interactive de grup, editura Arves, 2002
 Bocoș Mușata, Jucan Dana, Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia evaluării, Editura Paralela
45,Buurești, 2007
 Cerghit Ioan, Metode de învățământ, Editura Polirom, Iași 2006
 Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006
 Ionescu Miron, Instrucţie şi educaţie, editura Garamond, Cluj-Napoca, 2003
c) Metodico-didactică
 Anghelache Valerica, Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță, editura Didactică și Pedagogică,
București, 2017
d) surse internet: www.edu.ro, www.explore.org, youtube.com.
II. SCENARIUL ACTIVITĂȚII

A. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
Asigur condiţiile necesare desfăşurării activităţii:
-aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea mobilierului în formă de semicerc;
- pregătirea materialelor necesare desfăşurării activităţii;
- intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă.
Copiii sosesc rând pe rând la grădiniță, îi întâmpin și le urez: ,,Bună dimineața; Bine ați venit!’’.

MOTIVAŢIA ZILEI:
Să intoneze cântecul și recunoască numele colegilor.
FINALITATEA ZILEI:
Îndeplinirea sarcinilor pe parcursul zilei.
SCURTĂ DESCRIERE

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineaţă.


Copiii sunt aşezaţi în semicerc pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea, pentru a
constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare: verbală şi
nonverbală.

Salutul: se rostesc următoarele versuri:

“Dimineața a sosit,
La grădiniță ne-am întâlnit
Cu toții să salutăm:
- Bună dimineața, dragi voinici,
Mă bucur că sunteți aici!
A-nceput o nouă zi,
- Bună dimineața, copii!“
Salutul se realizează prin tehnica comunicării rotative; pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei, fiecare
salutându-și colegul din partea dreaptă.

Prezenţa: se notează prezenţa copiilor.

Calendarul naturii: este completat de către copii, în urma întrebărilor adresate copiilor pentru stabilirea aspectelor privind ziua,
anotimpul, starea vremii.

• În ce anotimp suntem?
• Care sunt caracteristicile anotimpului toamna?
• Cum este vremea astăzi?
• În ce zi a săptămânii suntem?

Gimnastica de înviorare: copiii vor executa exerciţii fizice pe baza versurilor:

“Ca să fiu copil voinic


Eu fac sport încă de mic
Merg în pas alergător
Sar apoi într-un picor
Mă opresc, respir uşor,
Întind braţele să zbor
Unu, doi, unu, doi
Faceţi toţi la fel ca noi!
Ăsta-i doar un început
Ia priviţi cât am crescut!”
Noutatea zilei: este o cutie misterioasă, copiii, încercând după sunet, să ghicească ce conține. Pentru că toți copiii sunt curioși să vadă
ce se află în interiorul cutiei, ei pun întrebări în legătură cu ceea ce ar putea să existe în ea, la care educatoarea le răspunde afirmativ
sau negativ, ghidându-i pe copii cât mai aproape de răspunsul corect. Pentru a-i duce cât mai aproape de răspunsul corect, educatoarea
le spune o ghicitoare:
,, Mașinuțe, păpușele,
Trenulețe, mingi zglobii,
Toate sunt, într-un cuvânt
Niște ……………………..”
(Jucării) (ANEXA 1)

Educatoarea deschide cutia și le arată copiilor surpriza: O JUCĂRIE.

Activitatea de grup: Spune unde ai văzut multe jucării?

Mesajul zilei: Jucăriile ne înveselesc.

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale (ADE) vom cânta cântecul care se numește: ,,Cine te-a strigat pe nume?”
(Domeniul Estetic și creativ).

Tranziția către centre: “Bat din palme clap, clap, clap

Din picioare trap,trap, trap

Ne-nvârtim, ne răsucim

Și spre centre noi pornim.”

La centrul Construcții copiii vor construi gădinița din cuburi din lemn, la Artă vor modela biluțe colorate pentru a decora
jucării.
Voi prezenta materialele de la fiecare centru de activitate și sarcinile pe care le au de îndeplinit.
În încheierea activității vom realiza un concurs de cântece „Veselie în grădiniță”.
B. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Categoriile EVENIMENTELE OB. CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII STRATEGIA MODALITĂŢI DE


de activități INSTRUIRII OP DIDACTICĂ EVALUARE
Etapele activității (Metode didactice,
Mijloace și materiale
didactice, Forme de
organizare a act.
copiilor)
ALA- Jocul Moment organizatoric Copii sosesc rând pe rând la Observarea
liber grădiniță. Îi întâmpin și le comportamentului
urez: ,,Bună dimineața; Bine ați Jocul
verbal şi non - verbal
8-8,30 venit!’’.
Exercițiul al copiilor
ADP Se realizează jocuri libere la măsuțe.
Asigurarea unui climat educaţional organizatoric
Tranziție- favorabil necesar bunei desfăşurări a
activităţii: Instructajul verbal
Rutină-
- aerisirea sălii de grupă; Observarea curentă
- aranjarea scăunelelor în semicerc;
- amenajarea și pregătirea spațiului
educațional și a materialelor necesare
desfășurării activității;
- intrarea ordonată a copiilor în sala
de grupă.
Copiii vor fi așezați pe scăunele în
formă de semicerc; activitatea
debutează cu întâlnirea de dimineață:
salutul, prezența, completarea
calendarului naturii.

Activitatea debutează cu întâlnirea


de grup între copii și educatoare, prin
intermediul întâlnirii de dimineață,
recitând versurile:
“Dimineața a sosit,
La grădiniță ne-am întâlnit Conversaţia

Cu toții să salutăm: Exerciţiul


- Bună dimineața dragi voinici,
Mă bucur că sunteți aici!
A-nceput o nouă zi,
- Bună dimineața, copii!“ Răspund la salut
Interpretează cântecul
Se va realiza salutul între copii,
după care se trece la prezență. Numesc copiii absenți
Vom realiza etapa Calendarului
naturii, vom vorbi despre (vreme, Conversația
Precizează aspecte ale
despre anotimpul toamna, ziua, luna, Explicația
naturii
anul) după care urmează noutatea
zilei. Completează
calendarul cu
Captarea și orientarea Trezirea interesului pentru activitate elemente corespunză
atenției este realizată printr-un moment toare
surpriză, copiii vor descoperi o cutie
misterioasă și vor încerca să
ghicească ce conține aceasta. Pentru
a-i duce cât mai aproape de răspunsul
corect, educatoarea le spune o
ghicitoare:
,, Mașinuțe, păpușele,
Trenulețe, mingi zglobii,
Toate sunt, într-un cuvânt
Niște ……………………..”
(Jucării) (ANEXA 1)

Educatoarea deschide cutia și le arată


copiilor surpriza: o jucărie.
ALA1- pe
centre ,,Dragi copii, astăzi vom învăța
Anunțarea temei și a cântecul„Cine te-a strigat pe nume?”
obiectivelor Prin tranziția ,,Bat din palme, clap,
clap, clap ,,copiii vor trece la
activitățile pe centre.
,,Bat din palme, clap, clap, clap,
Din picioare, trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim
Și la centre noi pornim!”- Joc
imitativ, ne îndreptăm spre centre.
Voi prezenta copiilor materialele și
tehnicile de lucru de la fiecare centru
de activitate, aceștia își vor alege
centrul unde vor lucra.
Se vor efectua exerciții de încălzire
ai mușchilor mici ai mâinilor: “Bate
palmele ușor,/Bate palmele de zor,/
Unu, doi, trei, unu ,doi ,trei./Eu
strâng pumnii și-i desfac,/Degetelor Conversaţia
fac pe plac/Unu, doi, unu, doi,/Toți
suntem acum vioi./La pian acum
cântăm,/ Liniște să ascultăm,/Plic-
plac, plic-plac/Melodiile îmi plac.
Jocul
La sectorul Construcții copiii vor
construi grădinița din cuburi din lemn.
OOp3 Modelul Proba individuală
La sectorul Artă vor modela biluțe Piese lego
colorate pentru a decora jucării
(ANEXA 2). Plstilină
OOp4
După îndeplinirea sarcinilor prin Planșete Aprecieri verbale
metoda “Turul galeriei” se va trece
pe la fiecare centru pentru observarea Conversația Observarea
lucrărilor și voi face aprecieri. comportamentului
Demonstrația copilului

ADE- DEC Prezentarea Prin tranziția: „Mergem la


– Educație conţinutului şi dirijarea plimbare” (joc dinamic) vom trece Frontal Executarea corectă a
muzicală învăţării
la activitatea pe domenii expeențiale exerciţiilor muzicale

Predare cântec: „Cine te-a strigat


Individual
pe nume?” (ANEXA 3)
Activitatea muzicală pentru
În perechi
încălzirea vocilor:
Se execută exerciții muzicale
pentru reglarea respirației și
Executarea corectă a
mobilității corzilor vocale: exerciţiilor muzicale
1.Exerciţii de respiraţie:
a)mirosim parfumul florilor de
toamnă din oraș – de 2 ori;
b)umflăm baloane pentru sărbătoare;
c)suflăm spre baloane.
2.Exerciţii de dicţie:
a)Prun, brun, drum;
b)Floare, boare, soare;
c)Gând, rând, blând.
3.Exerciţii ritmico-melodice:
a)- grupul fetelor va bate o dată din
palme pe rostirea silabei „la”.(scurt)
-grupul băieților va bate de două ori
din palme pe rostirea silabei
„la”(lung).
Se inversează sarcinile ambelor grupe.
b)se vor executa câteva exerciţii de
omogenizare a vocilor :
-sunete joase-„bate toba mare”:

Bum, bum, bum, Bum, bum, bum


-sunete înalte- „clopoţelul”:

Cling, cling, cling! Cling, cling, cling!


După efectuarea acestor exerciţii se va
trece la audierea cântecului. Se va
purta o scurtă discuţie pe tema celor Explicaţia Probă orală
audiate, muzică şi text.
OOp1 Demonstraţia Denumirea regulilor
Se va învăţa textul cu ajutorul jocului
OOp2
prezentării unor imagini, pe fragmente
logice, apoi se va intona linia Probă practică
melodică a cântecului.
Recunoaşterea şi
Exerciţiul,
Se va trece la intonarea cântecului intonarea corectă a
integral. Jocul muzical cântecelor

Se va realiza o competiţie între


grupuri: se vor alege doi copii din
fiecare grup. Aceştia trebuie să
continue cântecul atunci când îl voi
opri.

Realizarea jocului “Ghiceşte


Obținerea performanței
cântecul!”
Probă orală
Educatoarea le reaminteşte copiilor
OOp5 regulile jocului “Ghiceşte cântecul!”: Denumirea regulilor
ea va interpreta un fragment ritmico- jocului
Demonstrația
melodic dintr-un cântec ştiut de copii
şi aceştia trebuie să-l denumească şi Exerciţiul
să interpreteze o strofă. Probă practică
Jocul muzical
Dacă nu recunosc cântecul doar Recunoaşterea şi
audiind un fragment ritmico-melodic, intonarea corectă a
atunci educatoarea îi ajută, cântecelor
intepretând şi versurile cântecului.
Se vor împărţi copiii în două echipe:
- “Echipa chitariştilor”
- “Echipa toboşarilor”
Echipa care recunoaşte cântecul, îl Ecusoane
denumeşte şi interpretează o strofă,
primeşte un punct.
Va câştiga echipa care obţine cele mai
multe puncte.
ALA 2 „Veselie în grădiniță”- Copiii se încolonează și prin
concurs de cântece intermediul versurilor „Trenulețul
să-l formăm/În vagoane ne așezăm/
Să pornim din nou la drum/ Unde ne
va duce acum?” se deplasează către
OOp5 locul de desfășurare a concursului de
cântece, unde le voi prezenta regulile
și modul în care ne vom juca.
Realizarea concursului de cântece:
„Veselie în grădiniță” Demonstrația Probă practică

Educatoarea le reaminteşte copiilor Exerciţiul Recunoaşterea şi


regulile jocului „Veselie în grădiniță” intonarea corectă a
Jocul muzical
ea va interpreta un fragment ritmico- cântecelor
melodic dintr-un cântec ştiut de copii Observarea
şi aceştia trebuie să-l denumească şi Ecusoane comportamentului
să interpreteze o strofă.
copilului
Dacă nu recunosc cântecul doar
audiind un fragment ritmico-melodic,
atunci educatoarea îi ajută,
intepretând şi versurile cântecului.
Se vor împărţi copiii în două echipe: Aprecieri verbale
- “Echipa pianiștilor”
- “Echipa flautiștilor”
Echipa care recunoaşte cântecul, îl
denumeşte şi interpretează o strofă,
primeşte un punct.
Va câştiga echipa care obţine cele mai
multe puncte.
Elemente de joc: aplauze, mișcarea.

A. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII: Voi face aprecieri referitoare la participarea copiilor la activitate şi asupra comportamentului
lor în timpul activităţii. Copiii vor primi recompense.
ANEXA 1

,, Mașinuțe, păpușele,
Trenulețe, mingi zglobii,
Toate sunt într-un cuvânt
Niște ……………………..”
(Jucării)

ANEXA 2
ANEXA 3

„CINE TE-A STRIGAT PE NUME?”


„Deschide urechea bine
Să vedem ghiceşti ori ba?
Cine te-a strigat pe tine?
Hai ghiceşte nu mai sta!”

„Ai ghicit, ai ghicit,


Treci la loc, fii fericit!”

„N-ai ghicit, n- ai ghicit,


Stai pe loc, ești pedepsit!”

S-ar putea să vă placă și