Sunteți pe pagina 1din 2

Biblioteci digitale

Începem cu acest număr un nou serial, dedicat bibliotecilor digitale care pot fi accesate în mod
gratuit în mediul virtual, resurse extrem de utile atât bibliotecarilor, pentru cercetare, cât şi pentru
îndrumarea utilizatorilor bibliotecilor tradiţionale, aflaţi în căutarea de resurse ştiinţifice, de
încredere, care uneori lipsesc din colecţiile bibliotecilor sau pur şi simplu sunt mult mai uşor de
accesat on-line.
Această preocupare de a partaja creaţia intelectuală şi de a constitui biblioteci digitale este intens
promovată de Uniunea Europeană, fiind susținută de recomandarea Comisiei Europene „privind
digitizarea şi accesibilitatea online a materialului cultural şi conservarea digitală”.
Vom atinge în principal elementele esenţiale ale unei astfel de resurse, pornind de la titulatură,
scopul pentru care a fost constituită, principalele obiective pe care şi le propune, instituţia care se
ocupă de întreţinerea bazei de date şi bineînţeles date referitoare la modalitatea de accesare.

1. Biblioteca Digitală a publicaţiilor culturale: ProEuropeana

Scopul constituirii: diseminarea către publicul larg a studiilor şi articolelor produse în cadrul
instituţiilor de cultură şi oferirea de acces liber la rezultatele cercetării ştiinţifice desfăşurate de
muzeografi şi de cercetători; creşterea contribuţiei şi prezenţei româneşti în Europeana, biblioteca
digitală europeană.

Obiective:
• crearea unei biblioteci digitale a publicaţiilor culturale, editate în special de înstituţiile
publice de cultură sau ştiinţifice accesibile publicului larg
• conservarea, diseminarea, valorificarea şi accesibilizarea producţiilor culturale şi ştiinţifice
din România pe plan naţional şi internaţional
• promovarea importanţei creării unei biblioteci digitale şi a metodelor de digitizare a
publicaţiilor
• dezvoltarea unei bblioteci digitale de istorie şi arheologie

Particularităţi/Caracteristici:

Instituţia care întreţine baza de date: Institutul Naţional al Patrimoniului, Direcția Patrimoniu Mobil,
Imaterial și Digital (fostul Institut de Memorie Culturală - CIMEC), devenit direcţie în Institutul
Naţional al Patrimoniului din 2011.

Tipologia resurselor conţinute: publicaţii digitizate şi la informaţii despre obiectivele culturale;


conţinutul publicaţiilor culturale şi ştiinţifice editate de instituţii publice sau către studiile şi
articolele pe tematici umaniste şi sociale ale unor autori independenţi din domeniile: istorie,
arheologie, etnografie/etnologie, muzeografie, conservare-restaurare, muzică, teatrologie, literatură,
geografie

Mod de acces:

Adresa:

Evaluare: Una dintre instituţiile care şi-a îndeplinit cu succes obiective a fost Institutul de Memorie
Culturală (CIMEC)
Această preocupare s-a concretizat într-o primă etapă în digitizarea şi partajarea operelor
scrise în mediul on-line prin intermediul proiectului Bibliotecii Digitale Europene lansat de Comisia
Europeană şi care se desfăşoară deja din anul 2008 având ca poartă de comunicare portalul
Europeana (www.europeana.eu). Proiectul se bucură în continuare de succes, fapt demonstrat prin
zecile de milioane de obiecte digitale conţinute şi prin milioanele de vizitatori ce i-ai călcat virtual
pragul.
Iniţiativa europeană a fost aplicată şi la nivelul României, având ca rezultat publicarea şi
diseminarea patrimoniului cultural naţional de la nivelul instituţiilor de cultură precum biblioteci
publice, muzee. etc.

Activităţi
1. Obţinerea acordului de facsimilare digitală şi expunere online.
2. Scanarea şi procesarea: semiautomată sau manuală.
3. Conversia imaginilor în format pdf, "ocr-izat".
4. Tăiera fişierului bloc în părţi: articole+cuprins+cuvânt înainte/introducere.
5. Ataşarea la fişa de catalog printr-o legătură stabilită prin numele folder-ului şi al fişierului.
6. Alături de activităţile de scanare, procesare şi catalogare a publicaţiilor muzeale se remarcă în
mod special proiectarea şi programarea bazei de date şi a aplicaţiei on-line.
Baza de date a fost construită în jurul unui concept propriu. Se constituie din mai multe tabele în
care se regăsesc identităţi de termeni: publicaţie (periodic, carte, literatură gri), autori, descriptori,
articole, număr de periodic. Baza de date locală a fost realizată pe o platformă Microsoft Acces, de
tip obiect arborescent; iar pentru aplicaţia on-line de căutare şi regăsire de informaţii online se
foloşeşte o bază de date SQL Server şi o platformă ASP. Utilizatorul aplicaţiei va putea căuta după
un set de criterii precum: titlu, autor, subiecte şi domenii.

Diseminare

Conferinţa naţională Proeuropeana. Acţiuni şi soluţii de digitizare a patrimoniului cultural


românesc
Evenimentul s-a desfăşurat în data de 12 noiembrie 2015 prin colaborare cu Muzeul Naţional de
Istorie a României, în sediul căruia a şi avut loc şi s-a derulat şi sub egida proiectului „Prin
industrie, pentru ţară". Digitizarea colecţiei de fotografii de Ia Expoziţia şi Târgul de Mostre a
Industriei din România Mare (Bucureşti, 1921), implementat de către Muzeul Naţional de Istorie a
României în parteneriat cu Insstutul Naţional al Patrimoniului şi co‐finanţat de asemenea de către
Administraţia Fondului Cultural Naţional.
Conferinţa a fost împărţită în două secţiuni, în cadrul căruia s-au susţinut 13 comunicări şi au avut
loc două dezbateri: Cum sporim patrimoniul digital din România? Propuneri de politici, programe,
cooperări  şi Cine, cum şi ce digitizează în instituţiile memoriei? Priorităţi, proceduri, tehnici,
responsabilităţi.
Conferinţa a reuşit promovarea metodelor şi nevoilor de digitizare şi accesibilizare on ‐line a
publicaţiilor ştinţifice, colecţiilor şi arhivelor de documente şi imagini.
La conferinţă a participat şi domnul Bogdan Stanoevici, secretar de stat la Ministerul Culturii.

Baza de date este întreţinută de  Institutul Naţional al Patrimoniului, Direcția Patrimoniu Mobil, Imaterial și Digital  (fost cIMeC), București
- 2017

S-ar putea să vă placă și