Sunteți pe pagina 1din 3

Numele și prenumele………………………………………………………. Data:……………………………….

Împărțirea numerelor naturale

1. Calculează și verifică prin probă rezultatele obținute!

Probă prin împărțire Probă prin înmulțire

a) 6 x 8 = ……………………………….. ………………………………..
………………………………..

b) 72 : 9 = ……………………………….. ……………………………….
………………………………..

c) 35 : 7 = ……………………………….. ……………………………….

………………………………

2. Află numărul:

a) cu 6 mai puțin decât 24 ………………………………….


b) cu 6 ori mai mic decât 24 …………………………………
c) sfertul numărului 36 …………………………………
d) câtul numerelor 45 și 5 …………………………………
e) jumătatea sumei dintre 20 și 6………………………………..
f) dublul numărului 45………………………………………….

3. Calculează respectând ordinea efectuării operațiilor!


a) 54 : 6 + 64 : 8 =……………………………………………………………………………………………………………
b) 800 – 137 x 5 = …………………………………………………………………………………………………………..
c) 8 x ( 200 + 365) = ……………………………………………………………………………………………………….

4. Mama cumpără 40 de mere. Din sfertul merelor pregătește o prăjitură, merele rămase le
împarte egal între cei trei copii.
Câte mere primește un copil? Rezolvă printr-o singură expresie numerică!
Rezolvare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Răspuns:…………………………………………………………………………………………………………………………....

5. Într-o gospodărie sunt 45 de găini, de 5 ori mai puține rațe, și de 4 ori mai multe gâște
decât rațe.
Câte păsări sunt în gospodărie?
Rezolvare:
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

Răspuns: ………………………………………………………………………………………….

Calificativ 1 2 3 4 5
FB
B
S
Calificativ final: ………………………………………………..
Barem de corectare

Calificativ 1 2 3 4 5

FB trei rezolvări 6 rezolvări 3 rezolvări scrie și 3 operații și


corecte corecte corecte rezolvă rezolvare
expresia corectă
numerică
corect
B două 4 rezolvări 2 rezolvări scrie sau 2 operații
rezolvări corecte corecte rezolvă
corecte corect
S o rezolvare 2 rezolvări 1 rezolvare rezolvă 1 operație
corectă corectă corectă doar
operații
parțiale

Răspunsurile:

Itemul

1. a. 48 b. 8 c. 5

2. a. 18 b. 4 c. 9 d. 9 e. 13 f. 90

3. a. 17 b. 115 c. 4520

4. 10 mere

5. I. 45 : 5 = 9 II. 9 x 4 = 36 III. 45 + 9 + 36 = 90