Sunteți pe pagina 1din 19

Intră bunica cu un platou de dulciuri, iar bunicul cu lemnele.

, Bunelul aprinde focul, iar bunica


coace colacii, apoi așează masa de sărbătoare. Nepoțeii împodobesc bradul de Anul Nou. Totul se
petrece sub melodia cântecului „O seară de Crăciun”, interpretat de Ludmila Balan.
Bunica (Mihaela):
În noaptea albă de Ajun,
Focul e aprins în casă,
Colindătorii se aud pe drum,
Să – i primim la noi la masă,
Că așa – i la moldoveni,
Așa – i datina creștină,
Să cinstim Crăciunul
În colind și voie bună!

Nepoțelul (Daniil):
Bunică, îți mulțumesc că ne – ai cusut
Costume populare.
Acesta – i port moldovenesc
Cu care tare mă mândresc.

Nepoțica (Diana):
Și eu am cămașă albă,
Și mândru pieptar,
Și un batic frumos cu flori
Mi – a dat bunica – n dar!

Bunica (Mihaela):
Azi în fiecare casă,
Vor veni colindători,
Și colindele frumoase
Le vom cânta până – n zori!

Bunelul (Vlad):
Asta – i seara sfântă,
Când colindele se cântă,
Este seara de Ajun,
A frumosului Crăciun!

(Se aud sunete de clopoței).


Nepoțeii (Diana și Daniil): - Ce se – aude? Ce se – aude?
Colindătorii: - Primiți colindătorii?
Gazdele: - Primim, primim!
(Intră toți copiii îmbrăcați în haine populare, fetele cu lumânări în mână, iar băieții sunând din
clopoței, sub începutul cântecului „Creștini, Crăciunul a sosit!” interpretat de formația Millenium).

Colind: „Creștini, Crăciunul a sosit!”


1. Covorul alb se-aşterne iară
Din crivăţul dezlănţuit
Noi colindăm pe timp de seară
Creştini Crăciunul a sosit
Creştini Crăciunul a sosit!/bis

2. Şi gerul parcă se-ncălzeşte


Iar vântul aspru-a-contenit
În suflete speranţa creste
Creştini Crăciunul a sosit!/bis

3. În înserarea ce apune
Şi timpul parcă s-a oprit
Că micul prunc venit pe lume
Să-şi doarmă somnul liniştit
Să-şi doarmă somnul liniştit./bis

4. Copil preasfânt ce-aduci nădejde


La somnul tău şi noi veghem
Şi dragostea te însoţeşte
În staulul din Betleem
În staulul din Betleem./bis
Din, don, don, din, don, don.

5. Semănători de mângâiere
Celor sărmani şi suferinzi
Aduci iubire şi putere
Şi prin credinţă biruiţi
Şi prin credinţă biruiţi./bis

6. De-aceea noi pe timp de seară


Prin drumul greu şi troienit
Va colindăm şi spunem iară: Cezara
Creştini Crăciunul a sosit
Creştini Crăciunul a sosit!bis
Din, don, don, din, don, don.
(Răsună sfârșitul cântecului „Creștini, Crăciunul a sosit!” de Millenium)
Bunica (Mihaela):
-Bine ați venit sănătoși, dragi colindători!
Bunelul (Vlad):
-Poftim în casa mare, și mai ziceți o urare!

1. Colindător (Raluca):
Bună seara, gazda noastră,
Și tânără și frumoasă
Azi e seara de Ajun.
Am venit în casa voastră
Să primiți urarea noastră.
Noi vă urăm cu glas tare,
Voi să ne cinstiți cu sare!
Noi o să vă urăm de bine,
Voi să ne cinstiți cu pâine!

2. Colindător (Kirill):
Sănătate vă dorim,
Voi să ne cinstiți cu vin,
Noi umblăm din casă – n casă,
Cum ni – i datina frumoasă,
Să ne dați covrigi și mere,
După cum aveți plăcere,
Să ne dați colaci și nuci,
Că sunem pe – afară mulți!

3. Colindător (Anghelina):
Prin vijelia de afară
Am pornit cu steaua iară
Și pe unde am venit,
Calea s – a întroienit,
Nu – i chip drumul de găsit.
Strat cu strat se – așterne neaua,
Noi am colindat cu steaua,
Fiul din Ierusalim,
Mesia să – l vestim,
Oamenii să – I veselim!

Bunica (Mihaela):
-Poftim la masa, dragi colindători,
C – am pregătit de sărbători
Bucate – alese, pâine bună,
Cum e datina străbună.
Dar mai ziceți o colindă!

Colind „Lin colind!” – Sanda


1. Oi, lin colind
Glasuri de – argint
Scutură noaptea
De salbe.
Până la cer
Lerule, ler Toți copiii
Florile, florile dalbe.

2. Patru pitici
Patru voinici
Cușma pe ochi
Și – o îndeasă.
Clinchet și joc
Ram de noroc Toți copiii
Poartă din casă în casă.

3. La ceasul rar
Munții tresar
Dalbe colinde bătrâne.
Și din hotar
Până – n hotar Toți copiii
Țara miroase a paine.

Bunelul (Vlad):
Mulțumim, dragi colindători,
Dar stați la noi până – n zori.
Că masa ne e bogată,
Cu de toate încărcată,
Nepoțeii noștri – așteaptă,
Ca să povestim duios
Cum a venit pe lume
Sfântul nostru, Isus Hristos!

Nepoții (Diana și Daniil):


- Da, vrem să auzim povestea!
Sceneta „Povestea lui Isus Hristos”!
Colind „Astăzi s – a născut Hristos!” – Gabriela
Fecioara Maria stă în genunchi și pruncul în iesle).
1. Aseară pe înserate
Fecioara Maria
În Viflaim, cetate
Călătorind venea.
Și fiind obosită
Sălaș își căuta
În Viflaimul mare
Nimeni n – o primea.
1. Mag (Gloria):
-Vă spunem atunci Povestea,
Cea mai frumoasă de spus,
Povestea despre noaptea – n care
S – a născut sfântul Isus.
Noapte mare și sfințită
Din pământ până la cer,
De – o lume sărbătorită,
Leru – i, Doamne, ler!

2. Mag (Matvei):
Mai demult, în vremea ceea
În ținutul Galileea
O fecioară trăia,
Ce Maria se numea.
Nazaret era orașul
Unde ea – și afla lăcașul,
Bunul Iosif o ocrotea
Și sta alături de ea.
2. Colind (Gabriela):
De – atunci sfânta Fecioară
Din Viflaim ieșea,
Intrând într – o poiată
Lăcașul și – l afla.
Și între dobitoace
Pe fânul cel uscat
Născuse Preacurata,
Un mare Împărat!
3. Mag (Taisia):
Într – o zi Maria,
Sta singură și se ruga,
Dar de – data ce văzuse?
Casa toată se umpluse
De – o lumină lucitoare
Ca lumina de la soare.
Îngerul Gavriil intrase
La sfânta fecioară – n casă.

Îngerul Gavriil (Pawel – Maria):


Nu te întrista, Maria,
Că vei naște pe Mesia,
Fiu al Domnului va fi
Și Isus se va numi!
3. Colind (Gabriela):
Micuțul Isus plânge,
Dar maica – l legăna,
O, nu plânge Isuse,
Că tu cunoști lumea.
Căci lumea asta mare,
Prin tine s – a născut,
Prin tine și prin Tată,
Prin Dumnezeu cel sfânt!
4. Mag (Sofia):
Iar când Isus Domnul
Era să se nască,
Ieșit – a în țară porunca regească
Ca toți să purceadă
Și să se înscrie
În cetatea – n care
E – a lor obârșie.
Și din Galileea la Nazaret,
Merse și Maria
Cu Iosif cel drept.
Pân la Viflaim
Orașul vestit
Unde – și căutarfă loc pentru dormit
Dar n – au găsit loc să doarmă
Decât în ieslea hărăzită.

2. Îngerul Iosif (Artur):


Iată că și steaua pe ceruri răsare
Aducând în lume bucurie mare!
Steluță, steluță!
Vino, tu, drăguță,
Adu – l pe Isus
Să – l purtăm pes us,
Să ne sfătuiască,
Și să ne iubească
Căci noi îl iubil,
Și îl proslăvim,
Că ne – adduce – n dar,
De la Domnul iar,
Căci jos în Betleem
La acest târziu de noapte,
Fecioara Preacurată,
A născut pruncul sfânt
Să – l dăm lumii întregi
Al său dar pe veci!
4. Colind (Gabriela):
De – atunci în orișice casă
Se – aud colindători,
Colinda lor frumoasă,
Răsună până – n zori.
Steluța (Cleopatra):
Eu m – aprind în noapte
Pe ceruri luminând,
Iar raza mea cea caldă
O trimit pe pământ!
Colind „Steaua sus răsare” – fetele
1. Steaua sus răsare,
Ca o taină mare
Steaua strălucește,
Și lumii vestește.
2. Că astăzi curate,
Preanevinovata,
Fecioara Maria,
Naște pe Mesia.
3. Magii cum zăriră,
Steaua și porniră
Mergând după rază,
Pe Hristos să – l vază.
4. Și dacă porniră,
Îndată – l găsiră
La dînsul intrară,
Și se închinară.
5. Cu daruri gătite,
Lui Hristos menite
Având fiecare,
Bucurie mare.
6. Care bucurie,
Și aici să fie
De la tinerețe,
Pân la bătrânețe.
5. Mag (Victoria):
Și s – a născut isus în frig
În ieslea cea săracă,
Maria la piept îl ținea
Căldură ea să – i facă.
Și au venit la ieslea lui
Păstorii de la stână
Și îngerii, cântând din cer,
Cu flori de măr în mână.
Îngerii:
-Mulți ani fericiți,
Mulți ani să trăiți!

Îngerul Gavriil (Pawel – Maria):


Mama pruncul a – nfășat
Și în iesle l – a culcat,
În iesle de fân uscat
Pe al lumii împărat.
Stă pruncul înfășețel,
Cu măicuța lângă el
Cu măiculța lui duioasă,
Ca o zână de frumoasă.
Și măicuța, mama sa
Încetișor îi cânta.

Fecioara Maria (Cezara):


Cântă, legănând în brațe pruncul.
Pruncul meu, copilul meu,
Ce mi te – a dat Dumnezeu,
Dormi, odorule, nespus,
Dormi, drăguțule Isus!

6. Mag (Nidia):
Trei păstori s – au întâlnit
Cu steaua au călătorit,
La staul au alergat
Lui Hristos s – au închinat!

1. Păstor (Francesco – Mihai):


În noaptea sfântă de Crăciun,
Pe drum nins de lună,
Trei magi cu suflet bun
Aleargă împreună!

2. Păstor (Răzvan):
De unde venim?
Cum ne numim?
Ce doruri ne frământă?
Spre iesle noi călătorim
Și cerurile cântă:
Azi s – a născut Domnul Isus,
Azi s – a născut Mesia!

3. Păstor (Daniil):
Daruri scumpe i – am adus:
Smirnă și tămâie,
Și îngenunchem în fața
Pruncului ce – are să fie
Domnul sfânt Mântuitorul
Peste întreaga împărăție.

7. Mag (Gloria):
Iar îngerii din cer
I – aduc cântarea lor divină.
Și magii, și păstorii vin
Și – n fațalor se – nchină.
El a venit din ceruri jos
Spre a sfinți pământul,
Să – n pace omul păcătos
Cu Dumnezeu Preasfântul!
Cântec „Lin – lin – lin” – Sofia
Ochii stelelor se aprind cu privire blândă
Și revarsă pe pământ o lumină sfântă
Acest vals strălucitor peste tot răzbate
Atingând cu acel fior inimile toate.
Refren:
Lin-lin lin și din din, din tainic se aude
Unde unde-i sufletul senin
Cântecul divin pătrunde.

Ochii sinceri de copii, văd în orice seară


Luminițe mii și mii cum din cer coboară
Ei în palme mici le prind, le împart cu alții
Tot cântând și colindând pentru o nouă viață.

Refren:
Lin-lin lin și din din din, tainic se aude
Unde, unde-i sufletul senin
Cântecul divin pătrunde.
Nepoțica (Diana):
Dragă bunicuță,
Ce poveste minunată!
Lui Isus, pruncul duios,
Ne – nchinăm și noi frumos!
Isuse, pruncușor iubit.
Bine – ai venit, bine – ai venit!

Bunelul (Vlad):
) -Copii, spuneți pe cine așteptați cel mai mult în seara de Crăciun?
Copiii:
-Pe Moș Crăciun, dar de ce nu vine?
Cântecul: „Vine Moș Crăciun” – Nidia
Fac grupuri de steluțe
1. Bunicuțul Moș Crăciun
Are – o sanie ușoară.
Și – a pornit din nou la drum
Ca s – ajungă pân diseară.

Refren:
Clopoței mititei se aud pe drum,
Sună vessel și ne spun: „Vine Moș Crăciun”!

2. Bunicuțul Moș Crăciun,


Dă bici renilor zglobii,
Hai că – i seara de ajun
Și ne – așteaptă mulți copii.
1. Copil (Gabriela):
Moș Crăiune, Moș Crăciune,
Sfântul nostru, bun și drag
Cu nerăbdare te – așteptăm,
Să vii tu, Moșule, în prag.
Un an întreg ai colindat
Prin multe țări străine
Eu cred că și în țara mea,
Ți – o fi destul de bine!

2. Copil (Regina – Raluca):


Noi am fost cuminți tot anul,
Și miloși am fost mereu,
Și în fiecare seară
Ne – am rugat lui Dumnezeu!
L – am rugat de sănătate
Pentru noi, pentru părinți,
Pentru pacea țării noastre
Învățat – am rugi fierbinți!

3. Copil (Nidia):
Moșule te – am așteptat,
Drumul ți l – am luminat
Cântece ți – am pregătit
Să te simți bine primit!

Un copil (Taisia):
Mulțumim, moșule drag,
Că de noi nu ai uitar,
Și chiar dacă afară – i ger
Poezii îți vom recita
Și cu drag îți vom cânta!
Cântec „Ninge lin” – Mihaela
Ninge lin, ninge fin, aerul e cristalin,
Iar afară orice om, caută un verde pom,
Să aducă – n casa lui sărbătoarea Domnului!
Cu – n buchet atât de bun! Noi îi spunem: Moș Crăciun!

Refren:
Bun bunic, bunel străbun,
Este Moș Crăciun!
Azi e seara de ajun, bis
Vine Moș Crăciun!

Mii și mii de copii, ca și miei de zglobii,


Stau din zori de zi pe prag, așteptând pe Moșul drag –
Plin de daruri și minuni, pentru că – s cuminți și buni,
Proslăvindu – l pe Hristos, cântă un colind frumos!
Refren:
6. Copil (Diana):
Moș Crăciun, moșulică,
Eu sunt o fetiță mică,
Dar sunt foarte cumințică!
Dacă vrei să știi mata,
Aștept să – mi aduci ceva:
Un dar mic, un dar mai mare,
Așa ca la fiecare
Copilaș ce – ascultat
Și poezia a – nvățat!
Îți promit dacă – am să pot,
La masa am să mănânc tot!

7. Copil (Cezara):
Eu vreau, iubite Moș Crăciun,
Să fii întotdeauna bun,
Să faci tuturora parte
Așa cum scrie carte,
Căci tu ai fost și vei rămâne
Solul țărilor,
Bucuria copiilor,
Copilăria bătrânilor,
Sprijinul sărmanilor,
Părintele orfanilor,
Și mântuirea păcătoșilor.
Cântec – horă: „Bradul” – Toți
1. Bradul meu e foarte mare,
Ia, priviți la el, copii!
N – are nimeni îmi pare
Brad cu – atâtea jucării.

Refren:
Uite – n vârf o stea lucește,
Și un moș bălai de argint
Iar mai jos un urs cu – n pește
Și un iepuraș sărind.

La, la, la, la, la,la


1, 2, 3, 4, astăzi noi ne veselim, bis
1, 2, 3, 4, sărbătoarea o – ntâlnim.

Copil 1 (Victoria):
C Bradul verde din munte,
Încărcat cu globuri multe
Și beteală argintie,
Aduci numai bucurie,
Dulciuri, jucării, mingiuțe,
Cărți de povești și hăinuțe,
Pentru cei buni și cuminți
Ccare – ascultă de părinți.
4
Copil 2 (Taisia):
Brăduleț, brăduț drăguț,
Ninge peste tine,
Haide, vino – n casa mea,
Unde – I cald și bine.
Pom de Anul Nou te fac,
O, ce bucurie!
Cu beteală – am să te îmbrac,
Și hăinuțe – o mie.
Și fetițe, și băieți,
Bătând din mânuțe,
Ți – om cânta și ți – om cânta
Cântece drăguțe.
Cântec: „La mulți ani” – Toți
1. Anul Nou iar a sosit,
Omul este fericit.
Că e pâine rumeoară
Și e pace dulce – n țară.

Refren:
La mulți ani, brăduțule,
La mulți ani, măicuța mea.
La mulți ani tăicuțule,
Și voi florilor de nea.

2. Să ne prindem toți în joc,


Să ne fie cu noroc.
Toți cu pâine rumeoară.
Și cu pace dulce – n țară.
Un copil (Anghelina):
Vin colindătorii,
În ajun de sărbători,
Vin copiii voinicei
Cu grasuri de clopoței,
Iată – I vin pocnind din bici,
Cu buhai și cu tilinci
Și încep a colinda
Pe la case a ura,
Să vă spună tuturor,
Veselul plugușor!
Cântec „Plugușorul” – băieții
Băieții în față cu mâinile la mijloc, iar fetele în spate jucând hora.
Mâine anul se – nnoiește,
Plugușorul se pornește
Și începe a brăzda
Pe la case a ura.
Refren:
Mânați măi, mânați măi, bis
Roata măi, flăcăi.

Plugușorul: Băieții și câteva fete.


1. Copil (Artur):
Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și ne – ascultați,
Venim astăzi cu uratul,
Cu sorcova și semănatul.
Ia mai mânați, măi flăcăi,
Să se – audă peste văi.

2. Copil (Kirill):
Dragă mama, dragă tată,
Noi dorim să învățăm
Pe toți să vă bucurăm,
Să fim buni preșcolari,
Mereu puși pe fapte mari.
Vă promitem, dragi părinți,
Că vom fi mult mai cuminți
Iar la anul care vine
Vom face năzbâtii mai puține,
Să vă bucurați de noi,
Mânați măi, flăcăi!
Hăi, hăi, hăi!

3. Copil (Daniil):
Aho, aho, opriți aici,
Și pocniți vârtos din bici,
C – am ajuns noi toți voinici,
La grădinița numărul 25.
Să vestim la tot poporul
C – am pornit cu plugușorul,
Plugușorul celor mici
Ca stejarii de voinici!
Mai îndemnați măi: hăi, hăi!

4. Copil (Răzvan):
Bună seara, gospodari,
Cu colaci din cei mai mari,
Bună seara tuturor,
Și celor ce stați pe hol,
Noi pe – aici am mai umblat,
Dar pe voi nu v – am urat,
Sănătate vă dorim
În anul cel întâlnim.
Punga plină de mulți bani,
Să trăiți și la mulți ani.
Roată măi: hăi, hăi!

5. Copil (Vlad):
S – o urăm pe dna directoare,
Frumoasă și silitoare
Știe lucrul să și – l facă,
Are grijă ea de toate.
Roată măi: hăi, hăi!
Iar Dna Natalia, după cum știți,
Are grijă de educatori,
Să facă activități frumoase
Interactive și ingenioase
Roată măi: hăi, hăi!

6. Copil (Matvei):
Facem acum o urare
Și doamnelor educatoare:
Să trăiți, să – mbătrâniți,
Ca merii să înfloriți!
Să creșteți, să educați,
Mulți copii să luminați!
Sănătate, împlinire
Și gânduri de fericire
Ia mai mânați măi: hăi, hăi!

7. Copil (Sofia):
Doamna Marcela, conducătorul nostru muzical,
Ne învață a cânta corect,
Și a executa mișcări frumoase.
Vă dorim întâi de toate,
Un an nou cu sănătate,
Voie bună, trai ușor,
Bucurie și mult spor.
Să aveți belșug în casă,
Tot ce vă doriți pe masă.
Să primiți doar vești de bine,
În anul 2022 care vine,
Roată măi: hăi, hăi!

8. Copil (Francesco – Mihai):


Nu uităm nici de sora medicală,
Care ne numără de dimineșoară,
Are grijă ce mâncăm,
Gimnastică să efectuăm.
Roată măi: hăi, hăi!

9. Copil (Pawel – Maria):


Să urăm pe doamnele de la bucătărie,
Care gătesc gustos și sănătos.
Un mare mulțumim le spunem
Cu o frumoasă plecăciune.
Roată măi: hăi, hăi!

10. Copil (Nidia):


Doamnele de la spălătorie,
Să ne fie sănătoase.
Spală, calcă, aranjează,
Să fie albiturile curate,
Și prosoapele călcate.
Roată măi: hăi, hăi!

Șefa de gospodărie,
Îi dorim numai bine.
Grădinița e curată,
Îngrijită, ordonată.
Ia mai mânați măi: Hăi – hăi!

12. Copil (Gabriela):


Și – nnainte de plecare
Mai avem încă – o urare
Câte Frunze în frunzar,
Atâția bani în buzunar.
Câte flori sunt în livadă,
Atâția euro în ladă.
Anul Nou ce – acuma vine
Să ne – aducă numai bine!
Bucurii și sănătate
Mult noroc și spor în toate!
La mulți ani noi vă dorim,
Plugușorul îl oprim: hăi, hăi!

Bunica (Mihaela):
Dragi colindători,
Mulțumim că ne – ați urat
Și pe toți ne – ați colindat,
Să vă răsplătim apoi,
Cum e datina la noi:
Luați colaci, mere dulci
Și de – aicea covrigi, nuci.
Și la anul să veniți,
Tot cu drag ve – ți fi primiți!

1. Copil (Cleopatra):
Anul de azi cu bine,
Domnul fie într – ajutor,
Casele să fie pline
Cu noroc în viitor.
Bucurie sănătate,
Tuturora vă urăm!
Spor în toate, reușite
Să dea Domnul, ne rugăm.

2. Copil (Sanda):
Anul nou la toți s – aducă,
Zile vesele, senine,
Fericire, spor la muncă.
Pe părinții, frații noștri
Ține – I, Doamne sănătoși!
Griji, necazuri, toate piară,
Să trăim mereu voioși
Fapte bune, gânduri drepte
Călăuza noastră fie,
Vă dorim la toată lumea
Sănătate, bucurie!
Cântec: „La mulți ani” – Toți
1. Haіdețі să uіtam de tоate,
Sі să fіm un pіc maі bunі,
La mulțі anі cu sănătate,
Sfânta nоapte de Crăcіun.

2. Să dăm răul la о parte,


Вucurațі-vă creștinі,
La mulțі anі cu sănătate,
Sfânta nоapte de Crăcіun.

Refren:
La mulțі anі, la mulțі anі,
E nоaptea de Crăcіun.
La mulțі anі, la mulțі anі,
Șі tоt оmul e maі bun.

Masa-і plіnă de bucate,


Оbіceіul e străbun,
La mulțі anі cu sănătate,
Sfânta nоapte de Crăcіun.

Ceі dragі pоate sunt departe,


Dar іn іnіmі ne rămân,
La mulțі anі cu sănătate,
Sfânta nоapte de Crăcіun.
Refren:
Șі tоt оmul e maі bun/bis

S-ar putea să vă placă și