Sunteți pe pagina 1din 12

CAPITOLUL 8 ÎNTREȚINERE ȘI

DEPANARE

Introducere
Acest capitol include instrucțiuni despre curățarea și depozitarea MC92N0-G și oferă soluții de depanare pentru eventualele probleme în timpul
funcționării MC92N0-G.

Întreținerea MC92N0-G
Pentru service fără probleme, respectați următoarele sfaturi atunci când utilizați MC92N0-G:

• Protejați MC92N0-G de temperaturi extreme. Nu lăsați-l pe bordul unei mașini într-o zi fierbinte și țineți-l departe de sursele de
căldură.

• Nu depozitați și nu utilizați MC92N0-G în nicio locație extrem de prăfuită, umedă sau umedă.

• Folosiți o cârpă moale pentru lentile pentru a curăța MC92N0-G. Dacă suprafața ecranului MC92N0-G se murdărește, curățați-o cu o cârpă moale
umezită cu o soluție de curățare a geamurilor diluată.

• Înlocuiți periodic bateria reîncărcabilă Li-ion pentru a asigura durata maximă de viață a bateriei și performanța produsului. Durata de viață a bateriei depinde de
tiparele individuale de utilizare.

• Aveți grijă să nu zgâriați ecranul MC92N0-G. Când lucrați cu MC92N0-G, utilizați stiloul furnizat sau pixurile cu vârf din plastic
destinate utilizării cu un ecran sensibil la atingere. Nu folosiți niciodată un stilou, creion sau alt obiect ascuțit pe suprafața ecranului
MC92N0-G.

• Ecranul sensibil la atingere al MC92N0-G conține sticlă. Aveți grijă să nu scăpați MC92N0-G sau să-l supuneți unui impact puternic.

Instrucțiuni privind siguranța bateriei

• Zona în care sunt încărcate unitățile ar trebui să fie liberă de resturi și materiale combustibile sau substanțe chimice. Trebuie acordată o atenție
deosebită în cazul în care dispozitivul este încărcat într-un mediu necomercial.

• Urmați instrucțiunile de utilizare, stocare și încărcare a bateriei din ghidul utilizatorului.

• Utilizarea necorespunzătoare a bateriei poate duce la incendiu, explozie sau alte pericole.

• Pentru a încărca bateria dispozitivului mobil, temperatura bateriei și a încărcătorului trebuie să fie între +32 ºF și
+ 104 ºF (0 ºC și +40 ºC)
8 - 2 Ghidul utilizatorului MC92N0-G

• Nu utilizați baterii și încărcătoare incompatibile. Utilizarea unei baterii sau încărcătoare incompatibile poate prezenta un risc de incendiu, explozie,
scurgere sau alt pericol. Dacă aveți întrebări cu privire la compatibilitatea unei baterii sau a unui încărcător, contactați asistența globală pentru clienți
Zebra.

• Pentru dispozitivele care utilizează un port USB ca sursă de încărcare, dispozitivul trebuie conectat numai la produse care poartă sigla USB-IF sau
care au finalizat programul de conformitate USB-IF.

• Nu dezasamblați sau deschideți, zdrobiți, îndoiți sau deformați, nu găuriți sau tăiați.

• Impactul puternic cauzat de scăderea oricărui dispozitiv alimentat de baterie pe o suprafa•ă dură ar putea cauza supraîncălzirea bateriei.

• Nu scurtcircuitați o baterie și nu permiteți obiectelor metalice sau conductoare să intre în contact cu bornele bateriei.

• Nu modificați sau nu fabricați din nou, nu încercați să introduceți obiecte străine în baterie, să nu le scufundați sau să le expuneți la apă sau alte lichide sau să le
expuneți la incendiu, explozie sau alt pericol.

• Nu lăsați și nu depozitați echipamentul în sau în apropierea zonelor care ar putea deveni foarte fierbinți, cum ar fi într-un vehicul parcat sau lângă un radiator sau altă sursă
de căldură. Nu introduceți bateria într-un cuptor cu microunde sau într-un uscător.

• Utilizarea bateriei de către copii trebuie supravegheată.

• Vă rugăm să respectați reglementările locale pentru a elimina rapid bateriile reîncărcabile uzate. Nu aruncați

• bateriile în foc.

• Solicitați imediat sfatul medicului dacă a fost înghițită o baterie.


• În cazul unei scurgeri a bateriei, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă s-a făcut contact, spălați zona
afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.
• Dacă suspectați deteriorarea echipamentului sau a bateriei, contactați asistența Zebra pentru a aranja inspecția.

Curățare

PRUDENȚĂ Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.

Citiți eticheta de avertizare de pe produsul cu aer comprimat și alcool înainte de


utilizare.

Dacă trebuie să utilizați orice altă soluție din motive medicale, vă rugăm să contactați Zebra pentru mai multe informații.

AVERTIZARE! Evitați expunerea acestui produs la contactul cu ulei fierbinte sau alte lichide inflamabile. Dacă o astfel de expunere
apare, deconectați dispozitivul și curățați produsul imediat în conformitate cu aceste instrucțiuni.

Ingrediente active demachiante aprobate

100% din ingredientele active ale oricărui agent de curățare trebuie să conțină una sau o combinație dintre următoarele: alcool izopropilic, înălbitor / hipoclorit de
sodiu 1 (a se vedea nota importantă de mai jos), peroxid de hidrogen sau săpun ușor de vase.
Între•inere •i depanare 8 - 3

IMPORTANT Utilizați șervețele pre-umezite și nu lăsați lichidul să se adune.


1 Când utilizați produse pe bază de hipoclorit de sodiu (înălbitor), urmați întotdeauna instrucțiunile recomandate de producător: folosiți
mănuși în timpul aplicării și îndepărtați apoi reziduul cu o cârpă umedă cu alcool sau un tampon de bumbac pentru a evita contactul
prelungit cu pielea în timpul manipulării dispozitivului.

Datorită naturii oxidante puternice a hipocloritului de sodiu, suprafețele metalice de pe dispozitiv sunt predispuse la oxidare (coroziune)
atunci când sunt expuse la această substanță chimică sub formă lichidă (inclusiv șervețele). Evitați ca orice produs pe bază de înălbitor să
intre în contact cu contactele electrice metalice de pe dispozitiv, baterie sau leagăn. În cazul în care aceste tipuri de dezinfectanți intră în
contact cu metalul de pe dispozitiv, îndepărtarea promptă cu o cârpă umezită cu alcool sau tampon de bumbac după etapa de curățare
este esențială.

Ingrediente dăunătoare

Se știe că următoarele substanțe chimice deteriorează materialele plastice de pe MC92N0-G și nu trebuie să intre în contact cu dispozitivul:
soluții de amoniac, compuși de amine sau amoniac; acetonă; cetone; eteri; hidrocarburi aromatice și clorurate; soluții alcaline alcoolice sau
apoase; etanolamină; toluen; tricloretilenă; benzen; acid carbolic și TB-lizoform.

Instrucțiuni de curățare

Nu aplicați lichid direct pe MC92N0-G. Umezițio cârpă moale sau folosi•i •erve•ele preumezite. Nu înfă•ura•i dispozitivul în cârpă sau •terge•i, ci •terge•i
u•or unitatea. Ave•i grijă să nu lăsa•i să se strângă lichide în jurul ferestrei sau în alte locuri. Lăsa•i unitatea să se usuce la aer înainte de utilizare.

Note speciale de curățare

Multe mănu•i de vinil con•in aditivi ftalat, care adesea nu sunt recomanda•i pentru uz medical •i se •tie că sunt dăunători pentru carcasa MC92N0-G. MC92N0-G
nu trebuie manipulat în timp ce purta•i mănu•i de vinil care con•in ftala•i sau înainte ca mâinile să fie spălate pentru a îndepărta reziduurile contaminante după
îndepărtarea mănu•ilor. Dacă produsele care con•in oricare dintre ingredientele nocive enumerate mai sus sunt utilizate înainte de manipularea MC92N0-G, cum
ar fi dezinfectantul pentru mâini care con•ine etanolamină, mâinile trebuie să fie complet uscate înainte de a manipula MC92N0-G pentru a preveni deteriorarea
materialelor plastice.

Materiale necesare
• •erve•ele alcoolice

• •esutul lentilei

• Aplicatoare cu vârf de bumbac

• Alcool izopropilic

• Cutie de aer comprimat cu tub.

Curățarea MC92N0-G

Locuințe

Cu •erve•elele alcoolice, •terge•i carcasa, inclusiv cheile •i cheile intermediare.


8 - 4 Ghidul utilizatorului MC92N0-G

Afişa

Afi•ajul poate fi •ters cu •erve•elele cu alcool, dar trebuie să ave•i grijă să nu permite•i strângerea de lichid în jurul marginilor afi•ajului. Usca•i
imediat afi•ajul cu o cârpă moale, non-abrazivă, pentru a preveni scurgerea.

Fereastra de ieșire a scanerului

•terge•i periodic fereastra de ie•ire a scanerului cu un •erve•el pentru lentile sau alt material adecvat pentru cură•area materialului optic, cum ar fi ochelarii.

Contacte baterie
1. Scoate•i bateria principală din MC92N0-G.

2. Scufunda•i por•iunea de bumbac a aplicatorului cu vârf de bumbac în alcool izopropilic.

3. Freca•i partea de bumbac a aplicatorului cu vârf de bumbac înainte •i înapoi pe contactele bateriei de pe partea de jos a bateriei. Nu
lăsa•i reziduuri de bumbac pe contacte.

4. Repeta•i cel pu•in de trei ori.

5. Utiliza•i aplicatorul cu vârf de bumbac înmuiat în alcool pentru a îndepărta orice grăsime •i murdărie din zona conectorului. Folosi•i un aplicator cu vârf

6. de bumbac uscat •i repeta•i pa•ii de la 3 la 5.

7. Pulveriza•i aer comprimat pe zona conectorului îndreptând tubul / duza la aproximativ ½ inch distan•ă de suprafa•ă.

PRUDENȚĂ Nu îndrepta•i duza către voi •i către ceilal•i, asigura•i-vă că duza sau tubul sunt departe de fa•a dumneavoastră.

8. Inspecta•i zona pentru a observa dacă există grăsimi sau murdărie, repeta•i dacă este necesar.

9. Înlocui•i bateria din MC92N0-G.

Curățarea conectorilor suportului

Pentru a cură•a conectorii de pe un suport:

1. Scoate•i cablul de alimentare DC din suport.

2. Scufunda•i por•iunea de bumbac a aplicatorului cu vârf de bumbac în alcool izopropilic.

3. Freca•i por•iunea de bumbac a aplicatorului cu vârf de bumbac de-a lungul pinilor conectorului. Muta•i încet aplicatorul înainte •i
înapoi dintr-o parte a conectorului în cealaltă. Nu lăsa•i reziduuri de bumbac pe conector.

4. Toate laturile conectorului trebuie, de asemenea, frecate cu aplicatorul cu vârf de bumbac.

5. Pulveriza•i aer comprimat în zona conectorului îndreptând tubul / duza la aproximativ ½ inch distan•ă de suprafa•ă.

PRUDENȚĂ Nu îndrepta•i duza către voi •i către ceilal•i, asigura•i-vă că duza sau tubul sunt departe de fa•a dumneavoastră.

6. Asigura•i-vă că nu există scame lăsate de aplicatorul cu vârf de bumbac, îndepărta•i scamele dacă sunt găsite.

7. Dacă se găsesc grăsimi •i alte murdării pe alte zone ale leagănului, folosi•i o cârpă fără scame •i alcool pentru a îndepărta.

8. Lăsa•i cel pu•in 10 până la 30 de minute (în func•ie de temperatura •i umiditatea ambiantă) pentru ca alcoolul să se usuce la aer înainte de a pune puterea pe
leagăn.

Dacă temperatura este scăzută •i umiditatea ridicată, este necesar un timp mai lung de uscare. Temperatura caldă •i umiditatea uscată necesită mai pu•in timp
de uscare.
Între•inere •i depanare 8 - 5

Frecvența de curățare

Frecven•a de cură•are depinde de discre•ia clientului datorită mediilor variate în care sunt utilizate dispozitivele mobile. Acestea pot fi cură•ate cât de
des este necesar. Cu toate acestea, atunci când este utilizat în medii murdare, poate fi recomandabil să cură•a•i periodic fereastra de ie•ire a
scanerului pentru a asigura performan•e optime de scanare.
8 - 6 Ghidul utilizatorului MC92N0-G

Depanare

MC92N0-G

Tabelul 8-1 Depanarea MC92N0-G

Problemă Cauză Soluţie

MC92N0-G nu Baterie litiu-ion Încărca•i sau înlocui•i bateria litiu-ion în MC92N0-G.


aprinde. neîncărcat.

Baterie litiu-ion Asigura•i-vă că bateria este instalată corect. Vedea Instalarea Main
nu este instalat Bateria de la pagina 1-2.
corect.

Blocarea sistemului. Efectua•i o cizmă caldă. Dacă MC92N0-G încă nu porne•te,


efectua•i o cizmă rece. Vedea Resetarea MC92N0-G la pagina 2-24 pentru dispozitive
Windows •i Resetarea dispozitivului Android pornit
pagina 3-15 pentru dispozitive Android.

Reîncărcabilă Bateria a e•uat. Înlocui•i bateria. Dacă MC92N0-G încă nu func•ionează, încerca•i o pornire caldă, apoi o
bateria litiu-ion a făcut-o pornire rece. Vedea Resetarea MC92N0-G pornită
nu taxează. pagina 2-24 pentru dispozitive Windows •i Resetarea Android
Dispozitiv la pagina 3-15 pentru dispozitive Android.

MC92N0-G Introduce•i MC92N0-G în suport •i începe•i încărcarea. Bateria litiu-ion necesită


scos din mai pu•in de patru ore pentru a se reîncărca complet.
leagăn în timp ce bateria
se încărca.

Nu pot sa vad MC92N0-G nu apasă pe Putere buton.


caractere expuse. pornit.

În timpul datelor MC92N0-G Înlocui•i MC92N0-G în suport sau reata•a•i cablul de sincronizare
comunicare, nr scos din •i retransmite•i.
datele au fost transmise, leagăn sau deconectat
sau date transmise de pe computerul gazdă
a fost incomplet. pe parcursul

comunicare.

Cablu incorect Consulta•i SystemAdministrator.


configurare.

Comunicare Efectua•i configurarea. Consulta•i MC92N0-G Ghid integrator pentru detalii.


software-ul a fost
instalat incorect
Pentru dispozitivele Windows, asigura•i-vă că Microsoft ActiveSync 4.5 sau o versiune
sau configurat.
ulterioară sau Windows Mobile Device Center (WMDC) este instalat pe computerul gazdă.

Pentru dispozitivele Android, asigura•i-vă că este instalat driverul MTP.

Niciun sunet nu se aude. Setarea volumului este Regla•i volumul. Vedea Func•ii speciale de la tastatură la pagina B-20 pentru
scăzut sau oprit. combina•ii de taste pentru a cre•te sau mic•ora volumul.
Între•inere •i depanare 8 - 7

Tabelul 8-1 Depanarea MC92N0-G (continuare)

Problemă Cauză Soluţie

MC92N0-G se transformă singur MC92N0-G este dezactivat. MC92N0-G se opre•te după o perioadă de inactivitate.
inactiv. Pe dispozitivele portabile încorporate Windows, verifica•i setările de alimentare
atingând Start> Setări> Sistem> Alimentare> Avansat.

Pe dispozitivele Windows CE, verifica•i setările de alimentare atingând


Start> Setări> Panou de control> Alimentare> Avansat.

Pe dispozitivele Android, atinge•i > Afișaj> Sleep.

Modifica•i setarea dacă ave•i nevoie de o întârziere mai lungă înainte de activarea
func•iei de oprire automată.

Bateria este descărcată. Înlocui•i bateria.

Atingând fereastra Ecranul LCD nu Recalibra•i ecranul.


butoanele sau pictogramele aliniat corect.
nu activează
Sistemul este suspendat. Pornire caldă a sistemului. Pentru a efectua o pornire caldă (vezi Resetare
corespunzător
caracteristică.
MC92N0-G la pagina 2-24 pentru dispozitive Windows •i
Resetarea dispozitivului Android la pagina 3-15 pentru Android
dispozitive).

Apare mesajul Prea multe fi•iere •terge•i notele •i înregistrările neutilizate. Pute•i salva aceste înregistrări pe
afirmând că stocate pe computerul gazdă.
Memorie MC92N0-G MC92N0-G.
e plin.
Prea multe Dacă a•i instalat aplica•ii suplimentare pe MC92N0-G, elimina•i-le pentru a
aplica•ii recupera memoria.
instalat pe Pe dispozitivele portabile încorporate Windows, atinge•i Start> Setări>
MC92N0-G. Sistem> Eliminare programe.

Pe dispozitivele Windows CE, atinge•i Start> Setări> Panou de control


> Eliminați programele.

Selecta•i programul neutilizat •i atinge•i Elimina.

Pe dispozitivele Android, atinge•i > Aplicație> Descărcat. Selecta•i


aplica•ia descărcată neutilizată •i atinge•i Dezinstalați.
8 - 8 Ghidul utilizatorului MC92N0-G

Tabelul 8-1 Depanarea MC92N0-G (continuare)

Problemă Cauză Soluţie

MC92N0-G o face Scanare Verifica•i dacă unitatea este încărcată cu o aplica•ie de scanare. Vedea
nu accepta•i intrarea de scanare. cererea nu este DataWedge la pagina 4-7 sau SystemAdministrator.
încărcat.

Bara de citit Asigura•i-vă că simbolul nu este •ters.


cod.

Distanta intre Asigura•i-vă că MC92N0-G se află în raza de scanare corespunzătoare.

fereastra de ie•ire •i codul de

bare sunt incorecte.

MC92N0-G nu este Asigura•i-vă că MC92N0-G este programat să accepte tipul de bară


programat pentru codul fiind scanat.
cod de bare.

MC92N0-G nu este Dacă este a•teptat un bip pe un decod bun •i nu se aude un bip, verifica•i dacă
programat să aplica•ia este setată pentru a genera un bip pe un decod bun.
generează un semnal sonor.

Bateria este descărcată. Dacă scanerul nu mai emite un fascicul laser atunci când este apăsat pe
declan•ator, verifica•i nivelul bateriei. Când bateria este descărcată, scanerul se
opre•te înainte de notificarea stării bateriei MC92N0-G.

Notă: Dacă scanerul încă nu cite•te simboluri, contacta•i distribuitorul sau


Zebra.

Conexiunea WLAN este Securitate Microsoft Deconecta•i-vă de la re•eaua WLAN înainte de a vă conecta la un computer gazdă
pierdut când caracteristica previne utilizând ActiveSync.
MC92N0-G este conexiune la doi
conectat la un computer re•ele separate.
gazdă folosind
ActiveSync. (Windows
numai dispozitive)

MC92N0-G nu poate Prea departe de alte Muta•i-vă mai aproape de celelalte dispozitive Bluetooth, pe o rază de 10 metri.
găsi•i orice Bluetooth dispozitive Bluetooth.
dispozitive din apropiere.
Bluetooth Porni•i dispozitivul (dispozitivele) Bluetooth pe care dori•i să îl găsi•i.

dispozitiv (e) în apropiere

nu sunt pornite.

Bluetooth Seta•i dispozitivul (dispozitivele) Bluetooth în modul detectabil. Dacă este necesar, consulta•i

dispozitivele nu sunt în documenta•ia de utilizare a dispozitivului pentru ajutor.

modul detectabil.

MC92N0-G păstrează MC92N0-G Reîncărca•i bateria.


pornind la bateria este descărcată.

protejează memoria
con•inut.

Nu se poate extrage MC92N0-G nu este Efectua•i o pornire caldă, apoi apăsa•i F9 pentru a extrage date.
Date în timp real. răspunzând.
(Dispozitive Windows
numai)
Între•inere •i depanare 8 - 9

Încărcător de rezervă de patru sloturi

Tabelul 8-2 Depanarea Încărcătorului de rezervă de patru sloturi

Simptom Cauza posibila Acțiune

Bateriile nu Bateria a fost scoasă Asigura•i-vă că încărcătorul prime•te energie. Confirma•i că bateria principală se încarcă. Dacă o
încărcare. de la încărcător sau încărcătorul a baterie este complet descărcată, poate dura până la patru ore pentru a reîncărca complet bateria.
fost deconectat
de la puterea AC
curând.

Bateria este defectă. Verifica•i dacă alte baterii se încarcă corect. Dacă da, înlocui•i bateria defectă.

Contactele bateriei nu Verifica•i dacă bateria este a•ezată corect în baterie, cu contactele orientate în
conectat la încărcător. jos.

Single Slot Serial / USB Cradle

Tabelul 8-3 Depanarea suportului serial / slot pentru un singur slot USB

Simptom Cauza posibila Soluţie

LED-urile nu se aprind Cradle nu prime•te putere. Asigura•i-vă că cablul de alimentare este conectat în siguran•ă atât la suport cât •i la curentul
când alternativ.
MC92N0-G sau
MC92N0-G nu este Scoate•i •i reintroduce•i MC92N0-G în leagăn, asigurându-vă că este bine a•ezat.
bateria de rezervă este
a•ezat ferm în leagăn.
inserat.

Bateria de rezervă nu este Scoate•i •i reintroduce•i bateria de rezervă în fanta de încărcare, asigurându-vă că este
a•ezată ferm în suport. bine a•ezată.

MC92N0-G MC92N0-G a fost Asigura•i-vă că leagănul prime•te energie. Asigura•i-vă că MC92N0-G este a•ezat este complet
bateria nu este scos din leagăn sau leagăn a corect. Confirma•i că bateria principală se încarcă. Dacă o baterie de baterie MC92N0-G (dacă
încărcare. fost deconectat epuizat, poate dura până la patru ore pentru a reîncărca complet o operare).
de la puterea AC MC92N0-G este oprită •i mai lungă dacă MC92N0-G este
curând.

Pe dispozitivele portabile încorporate Windows, vizualiza•i starea bateriei de pe dispozitivele


bătând Start> Setări> Sistem> Alimentare.

Windows CE, vizualiza•i starea bateriei atingând Start>


Setări> Panou de control> Alimentare.

Pe dispozitivele Android, atinge•i > Baterie.

Bateria este defectă. Verifica•i dacă alte baterii se încarcă corect. Dacă da, înlocui•i bateria defectă.

MC92N0-G nu este complet Scoate•i •i reintroduce•i MC92N0-G în leagăn, asigurându-vă că este bine a•ezat.
a•ezat în leagăn.
8-10 Ghidul utilizatorului MC92N0-G

Tabelul 8-3 Depanarea seriei / slotului USB cu slot unic (continuare)

Simptom Cauza posibila Soluţie

Bateria de rezervă este Bateria nu este a•ezată complet în Scoate•i •i reintroduce•i bateria de rezervă în suport, asigurându-vă că este bine a•ezată.
nu se incarca. slotul de încărcare.

Bateria introdusă Asigura•i-vă că contactele sunt orientate în jos •i spre partea din spate a suportului.
incorect.

Bateria este defectă. Verifica•i dacă alte baterii se încarcă corect. Dacă da, înlocui•i bateria defectă.

În timpul datelor MC92N0-G eliminat Înlocui•i MC92N0-G în leagăn •i retransmite•i.


comunica•ii, din leagăn în timpul
nu exista date comunica•ii.
transmise sau
Cablu incorect Consulta•i SystemAdministrator.
date transmise
configurare.
a fost incomplet.

Comunicări Efectua•i configurarea a•a cum este descris în MC92N0-G Ghid integrator.
software-ul nu este instalat sau
Pentru dispozitivele Windows, asigura•i-vă că Microsoft ActiveSync 4.5 sau o versiune ulterioară
configurat corect.
sau WMDC este instalat pe computerul gazdă.

Pentru dispozitivele Android, asigura•i-vă că este instalat driverul MTP.

Modul adaptor cablu

Tabelul 8-4 Depanarea modulului adaptorului de cablu

Simptom Cauza posibila Soluţie

MC92N0-G MC92N0-G a fost Asigura•i-vă că CAM prime•te energie. Asigura•i-vă că MC92N0-G este ata•at corect.
bateria nu este eliminat din CAM sau CAM a Confirma•i că bateria principală se încarcă. Dacă o baterie MC92N0-G este complet
încărcare. fost deconectat descărcată, poate dura până la patru ore pentru a reîncărca complet o baterie (dacă
de la puterea AC MC92N0-G este oprit •i mai lung dacă MC92N0-G func•ionează).
curând.

Pe dispozitivele portabile încorporate Windows, vizualiza•i starea bateriei atingând Start>


Setări> Sistem> Alimentare.

Pe dispozitivele Windows CE, vizualiza•i starea bateriei atingând Start> Setări> Panou de
control> Alimentare.

Pe dispozitivele Android, atinge•i > Baterie.

Bateria este defectă. Verifica•i dacă alte baterii se încarcă corect. Dacă da, înlocui•i bateria defectă.

MC92N0-G nu este complet Desprinde•i •i ata•a•i din nou CAM-ul la MC92N0-G, asigurându-vă că este conectat
ata•at la CAM. ferm.
Între•inere •i depanare 8 - 11

Tabelul 8-4 Depanarea modulului adaptorului de cablu (continuare)

Simptom Cauza posibila Soluţie

În timpul datelor MC92N0-G deta•at Reata•a•i MC92N0-G la CAM •i retransmite•i.


comunica•ii, din CAM în timpul
nu exista date comunica•ii.
transmise sau
Cablu incorect Consulta•i SystemAdministrator.
date transmise
configurare.
a fost incomplet.

Comunicări Efectua•i configurarea a•a cum este descris în MC92N0-G Ghid integrator.
software-ul nu este instalat sau
Pentru dispozitivele Windows, asigura•i-vă că Microsoft ActiveSync 4.5 sau o versiune ulterioară
configurat corect.
sau WMDC este instalat pe computerul gazdă.

Pentru dispozitivele Android, asigura•i-vă că este instalat driverul MTP. Utiliza•i

Dispozitivele Android nu comunica•ia USB.


acceptă serial
comunicare.

Cititor de benzi magnetice

Tabelul 8-5 Depanarea cititorului de bandă magnetică

Simptom Cauza posibila Soluţie

MSR nu poate citi MC92N0-G deta•at Reata•a•i MC92N0-G la MSR •i redeschide•i cardul.
card. de la MSR în timpul glisării
cardului.

Banda magnetică defectă pe card. Consulta•i SystemAdministrator.

Aplica•ia MSR nu este Asigura•i-vă că aplica•ia MSR este instalată pe MC92N0-G. Asigura•i-vă că
instalată sau configurată
aplica•ia MSR este configurată corect.
corect.

MC92N0-G MC92N0-G a fost eliminat Asigura•i-vă că MSR prime•te energie. Asigura•i-vă că MC92N0-G este ata•at corect.
bateria nu este din MSR sau MSR a fost Confirma•i că bateria principală se încarcă. Dacă o baterie MC92N0-G este complet
încărcare. deconectat de la AC descărcată, poate dura până la patru ore pentru a reîncărca complet o baterie (dacă
putere prea curând. MC92N0-G este oprit •i mai lung dacă MC92N0-G func•ionează).

Pe dispozitivele portabile încorporate Windows, vizualiza•i starea bateriei atingând Start>


Setări> Sistem> Alimentare.

Pe dispozitivele Windows CE, vizualiza•i starea bateriei atingând Start> Setări> Panou de
control> Alimentare.

Pe dispozitivele Android, atinge•i > Baterie.

Bateria este defectă. Verifica•i dacă alte baterii se încarcă corect. Dacă da, înlocui•i bateria defectă.

MC92N0-G nu este Desprinde•i •i ata•a•i din nou MSR la MC92N0-G, asigurându-vă că este
complet ata•at la MSR. conectat ferm.
8 - 12 Ghidul utilizatorului MC92N0-G

Tabelul 8-5 Depanarea cititorului de bandă magnetică (continuare)

Simptom Cauza posibila Soluţie

În timpul datelor MC92N0-G deta•at Reata•a•i MC92N0-G la MSR •i retransmite•i.


comunica•ii, de la MSR în timpul
nu exista date comunica•ii.
transmise sau
Cablu incorect Consulta•i SystemAdministrator.
date transmise
configurare.
a fost incomplet.

Comunicări Efectua•i configurarea a•a cum este descris în MC92N0-G Ghid integrator.
software-ul nu este instalat sau
configurat corect.

Dispozitivele Android nu Utiliza•i comunicarea USB.


acceptă serial
comunicare.