Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

Citeşte textul:
Sunt frumoase nopţile de iarnă în pădure. Doiniţa este fiica pădurarului. Casa lor este în
pădure. Noaptea în adâncul pădurii au răsunat zurgălăi. Doiniţa a înţeles că vin cu uratul. Băieţii
s-au oprit lângă prispă şi au început să ureze.
Sunau tălăncile, răgea buhaiul. Doiniţa a împărţit urătorilor nuci şi prăjituri. Băieţii i-au
mulţumit. Apoi au plecat să ureze la alte case.
După Spiridon Vangheli.

1. Propune un titlu pentru acest text __________________________________________________

2. Găseşte în text cuvintele cu sens opus celor de mai jos:

Urâte __________________________ S-au pornit___________________

Zilele _________________________ Au venit ___________________

Pleacă________________________ Vara ___________________

3. Selectează din text:


3 cuvinte ce denumesc obiecte 3 cuvinte ce denumesc acţiuni

____________________________ __________________________

____________________________ __________________________

____________________________ __________________________

4. Dezmiardă cuvintele după model:


Casă- căsuţă

Pădure-_________________

Băiat-___________________

Fată- ___________________
5. Dezvoltă propoziţiile :

Luna răsare. ___________________________________________________________________________

Doiniţa ascultă. __________________________________________________________________________

6. Alcătuieşte 2 propoziţii cu cuvântul „vin”, astfel ca de fiecare dată să aibă sensuri diferite.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Scrie 2 întrebări pe baza textului:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8 . Găseşte în text cuvintele care au sens asemănător cu cele de mai jos:

şi - a dat seama_________________

a oferit____________________

au pornit______________________

9. Scrie în 3-4 propoziţii ce ştii despre sărbătorile de iarnă.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Formează familii de cuvinte:


Pădure -___________________ , ______________________, ______________________________,
_________________________ , ______________________, ______________________________.

S-ar putea să vă placă și