Sunteți pe pagina 1din 1

DATE IDENTIFICARE OBIECTIV INVESTITII - NECESARE LA COMPLETAREA

REGISTRULUI ELECTRONIC DE EVIDENTA A ACTIVITATII - R.T.E. - INSTALATII

1. Denumire obiectiv conform Autorizatie LUCRARI DE CONSOLIDARE SI REPARATII CAPITALE LA


de construire PAVILIOANELE “A” SI “B” DIN CAZARMA 2415 TULCEA
2. Adresa obiectiv conform autorizatie de Cazarma nr. 2415, mun. Tulcea, str. Progresului nr. 33,
construire jud. Tulcea
3. Categoria de importanta C / III
4. Natura fondurilor
5. Numar Autorizatie de construire 478 si ???
6. Data emitere Autorizatie de construire 28.12.2016 si ??.??.20??
7. Valoare lucrari in lei conform Autorizatie 4.304.761.00 lei cu TVA
de construire
8. Durata de executie a lucrarilor conform 24 luni
Autorizatie de construire
9. Termen valabilitate Autorizatie de 12 luni
construire
10. Emitent Autorizatie de construire PRIMARIA MUNICIPIULUI TULCEA
11. Judet TULCEA
12. Numar / data - anunt incepere lucrari la ????? / ??.0?.2017
ISC / IJC TULCEA / M.Ap.N.
13. Data incepere lucrari declarata in 22.05.2017
anuntul de incepere la ISC / IJC TULCEA /
M.Ap.N.
14. Tip lucrare constructie noua / extindere / reabilitare / reparatii
15. Cod constructie
16. Mediu rural / urban
17. Inceput desfasurare activitate de RTE la 03.05.2018 / 6.1; 6.2; 8.2 (conform deciziei de numire
lucrare - domeniul / domenii de executie nr. ??? / 03.05.2018)
18. Teminare activitate de RTE la lucrare ??.0?.2022
19. Investitor CENTRUL DE DOMENII SI INFRASTRUCTURI NR. 5 IASI
20. Proiectant / proiectanti S.C. BETA STAR S.R.L., Iasi
21. Executant / executanti Asocierea S.C. ACTAEON INVEST S.A., Brasov & S.C.
CONSTRUCTII UNU S.A., Iasi
22. Inspector ISC / IJC TULCEA / M.Ap.N. ing.
23. Diriginte/Diriginti de santier ing. Malai Marilena Voichita / ing. Trasca Valeriu
24. RTE – responsabil tehnic cu executia ing. Hranici Petru-Claudiu
25. Data receptie la terminarea lucrarilor ??.0?.2022
26. Stadiu lucrare 100 %

R.T.E. - ing. Hranici Petru-Claudiu


nr. aut. 00000553/10.04.2017 – dom. 9.1 constructii edilitare si de gospodarie comunala
nr. aut. 00002560/22.09.2017 – dom.: 6.1 instalatii electrice; 6.2 instalatii termice, sanitare
si de ventilatie/climatizare; 8.2 retele termice si sanitare
nr.aut. 00003307/09.08.2019 – dom.: 6.3 instalatii gaze naturale combustibile; 8.4 (D) retele de
distributie gaze naturale combustibil

S-ar putea să vă placă și