Sunteți pe pagina 1din 4

FORMULAR F1

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Modernizarea sistemului de pompare din stația de pompare a țițeiului


Mislea, jud. Prahova

Nr. cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
General Lei

0 1 2 3
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00

4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00


necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 169,705.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0.00
lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si 0.00
a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 169,705.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 6,599,861.14
6.1 4.1 Constructii si instalatii 2,026,033.74
Obj1 Legaturi_conducte 521,352.31
Obj3 Civil 975,320.22
Obj2 Electric 410,395.70
Obj10 Demolari 92,818.12
Obj8 Instrumentatie 26,147.38
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 2,501,143.40
functionale
Obj4 Montaj_Pompe 83,528.94
Obj6 Montaj_Filtre 1,968.56
Obj7 Montaj_dotari_PSI 261.66
Obj5 Montaj_Supape 663.52
Obj9 Montaj_Gari_Godevil 764,241.15
Obj2 Electric 841,939.20
Obj8 Instrumentatie 808,540.37
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2,071,834.00
necesita montaj
Obj4 Montaj_Pompe 1,643,006.00
Obj6 Montaj_Filtre 394,988.00
Obj5 Montaj_Supape 33,840.00
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 850.00
nu necesita montaj si echipamente de transport

Obj7 Montaj_dotari_PSI 850.00


6.5 4.5 Dotari 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00
7 5.1 Organizare de santier 139,315.50
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 139,315.50
de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00
8 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 465,061.20
9 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL (fara TVA) 7,373,942.84
TVA (19.00%) 1,401,049.14
TOTAL (cu TVA) 8,774,991.98

Proiectant,
S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
ompare a țițeiului

Din care C+M

Lei

4
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
4,527,177.14
2,026,033.74
521,352.31
975,320.22
410,395.70
92,818.12
26,147.38
2,501,143.40

83,528.94
1,968.56
261.66
663.52
764,241.15
841,939.20
808,540.37
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
139,315.50
139,315.50

0.00
0.00
0.00
4,666,492.64
886,633.60
5,553,126.24

S-ar putea să vă placă și