Sunteți pe pagina 1din 1

Funcția de gradul al II-lea

Clasa a IX-a

TEMA 2 -Fișă de lucru


1) Determinați coordonatele punctelor de intersecție cu axele de coordonate ale graficului
funcției 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 6𝑥 + 8.
2) Determinați coordonatele punctelor de intersecție cu axele de coordonate ale graficului
funcției 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 3𝑥 − 1.
3) Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficelor funcțiilor 𝑓: 𝑅 → 𝑅,
𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 1 și 𝑔: 𝑅 → 𝑅, 𝑔(𝑥) = 𝑥 2 + 6𝑥 + 3.
4) Determinați valorile reale ale lui 𝑚 pentru care dreapta 𝑥 = 2 este axă de simetrie a
parabolei 𝑦 = 𝑥 2 + 𝑚𝑥 + 4.
5) Determinați numerele reale 𝑚 pentru care funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 𝑚𝑥 + 1 are
valoarea minimă egală cu −1.
6) Determinați valoarea maximă a funcției 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = −𝑥 2 + 4𝑥 + 5.
7) Determinați numărul real 𝑚, știind că punctual 𝑀(2, 𝑚) aparține graficului funcției
𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 3.
8) Determinați coordonatele vârfului parabolei asociate funcției 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥.
9) Se consideră funcția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 𝑚𝑥 + 1, unde 𝑚 este număr real.
Determinați numerele reale 𝑚, știind că vârful parabolei asociate funcției 𝑓 se află pe axa
𝑂𝑥 .
10) Se consideră 𝑥1 și 𝑥2 soluțiile ecuației 𝑥 2 − 4𝑥 + 1 = 0. Arătați că 4𝑥1 𝑥2 − (𝑥1 + 𝑥2 ) =
0.
11) Se consideră 𝑥1 și 𝑥2 soluțiile ecuației 𝑥 2 − (2𝑚 + 3)𝑥 + 𝑚2 + 3𝑚 + 2 = 0. Arătați că
(𝑥1 − 𝑥2 )2 = 1, pentru orice 𝑚 număr real.
12) Se consideră 𝑥1 și 𝑥2 soluțiile ecuației 𝑥 2 − 3𝑚𝑥 + 2 = 0, unde 𝑚 este un număr real.
Determinați numărul real 𝑚, știind că 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥1 𝑥2 + 1 = 0.
13) Se consideră 𝑥1 și 𝑥2 soluțiile ecuației 𝑥 2 − 2(𝑚 − 1)𝑥 + 𝑚2 − 2𝑚 = 0. Determinați
𝑥 𝑥
numărul real 𝑚, 𝑚 ≠ 0, 𝑚 ≠ 1 pentru care 𝑥1 + 𝑥2 = 4.
2 1
14) Determinați numerele naturale 𝑛 pentru care 𝑛2 − 𝑛 − 12 < 0.
15) Determinați soluțiile întregi ale inecuației 3𝑥 2 − 2𝑥 − 8 ≤ 0.

S-ar putea să vă placă și