Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru fumcția de gradul al II-lea

1. Se consideră f:R→R, f(x)=x2−3x+2. Să se calculeze f(0)∙f(1)∙…∙f(2021)


2. Să se determine parametrul real nenul m, astfel încât graficul funcţiei
f:R→R, f(x)=mx2−x+1 să conţină punctul A(2;3).
3. Se consideră funcţia f:R→R, f(x)=x2−3x+1. Să se determine numerele reale
m pentru care punctul M(m;−1) aparţine graficului funcţiei.
4. Se consideră funcţia f:R→R, f(x)=x2−mx+m, m – nr. real. Să se determine
numărul real m astfel încât minimul funcţiei să fie egal cu 1.
5. Să se demonstreze că parabola asociată funcţiei f:R→R, f(x)=x2−4x+4 este
tangentă axei Ox.
6. Să se determine valorile reale ale lui m, astfel încât reprezentarea grafică a
funcţiei f:R→R, f(x)=x2−(m−1)x−m să fie tangentă la axa Ox.
7. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f:R→R,
f(x)=4x2−12x+9.
8. Să se arate că oricare ar fi mR, parabola asociată funcţiei f:R→R,
f(x)=x2−mx+m2+1 este situată deasupra axei Ox.
9. Fie funcţia f:R→R, f(x)=x2−6x+5. Să se determine distanţa dintre punctele
de intersecţie ale graficului funcţiei cu axa Ox.
10.Să se determine soluţiile reale ale ecuaţiei x2−5x+60.
x1 x 2
11.Fie ecuaţia de gradul al II-lea x2−2x+3=0. Să se calculeze: a) +
x 2 x1

x1 + x 2 x1 + x 2
b) + b) x 13 + x 32
x1 x2

12.Să se determine ecuaţia de gradul al II-lea care admite rădăcinile: x1= 3 − 2 2


şi x2= 3 + 2 2 .

S-ar putea să vă placă și