Sunteți pe pagina 1din 43

Colinde

Preot Iustin Dornescu

1
A venit şi aici Crăciunul vin în orice casă.
Şi în orice gând
A venit şi-aici Crăciunul arde tremurând
Să ne mângâie surghiunul; câte o stea sfioasă.
cade albă nea
peste viaţa mea, Numai temniţa posacă
peste suflet ninge. a-mpietrit sub promoroacă.
Cade albă nea Stăm în bezna grea
peste viaţa mea pentru noi nu-i stea
care-aici se stinge. cerul nu s-aprinde.
Pentru osândiţi
Tremură albastre stele îngerii grăbiţi
peste dorurile mele; nu aduc colinde.
Dumnezeu de sus
în inimi ne-a pus Peste fericiri apuse
pâlpâiri de stele. tinde-Ți mila Ta Iisuse.
Dumnezeu de sus Cei din închisori
în inimi ne-a pus te-aşteaptă în zori
numai lacrimi grele. pieptul lor suspină.
Cei din închisori
Maica Domnului Curată te-aşteaptă în zori
Adă veste minunată! să le-aduci lumina.
Zâmbetul tău drag
înfloreste-n prag O, Iisuse Împărate
ca o zi cu soare! iartă lacrimi şi păcate!
Zâmbetul tău drag Vin’ să-nchizi uşor
îl aşteaptă-n prag rănile ce dor,
cei din închisoare. visul ni-l descuie.
Noi te-om aştepta,
Steaua prinde să lucească căci pe Crucea Ta
peste ieslea-mpărătească. stăm bătuţi în cuie.
Şi din nou trei magi
varsă din desagi Afară ninge liniștit
aur şi tămâie.
Îngerii de sus Afară ninge liniștit, 
magilor le-au pus Și-n casă arde focul;
cerul sub călcâie. Iar noi pe lângă mama stând, 
Demult uitarăm jocul. 
Lumea-n cântec se deşteaptă
pe Mesia îl aşteaptă
E noapte, patul e făcut, 
Zâmbete cereşti
Dar cine să se culce? 
intră pe fereşti,
Când mama spune de Iisus
2
Cu glasu rar și dulce.  Nimenea n-o primea. 

Cum s-a născut Hristos în frig,  Atunci Sfânta Fecioară


În ieslea cea săracă,  Din Viflaim ieșea, 
Cum boul peste el sufla Și-n câmp într-o poiată, 
Căldură ca să-i facă.  Acolo s-așeza. 

Cum au venit la ieslea lui Și între dobitoace


Păstorii de la stână Pe fânul cel uscat
Și îngerii cântând din cer,  Născut-a Preacurata
Cu flori de măr în mână. Un mare Împărat. 

Anul nou cu bucurie Fiul începe-a plânge


Maria-l mângâia
Anul nou cu bucurie O, nu plânge Iisuse
Ninsă ramură de brad; Că Tu cunoști lumea
Anul nou iar o să vie,
Ninsă ramură de brad. Că lumea asta mare
Prin Tine s-a zidit
Că v-aşteaptă gazda-n prag Prin Tine și prin Tatăl
S-asculte colindul drag. Și Dumnezeu cel Sfânt. 

Și la anu' când venim S-aude glas spre seară, 


Sănătoşi să vă găsim. Al clopotelor cânt, 
Că vine, vine iară
Numai cu belşug în casă Iisus pe-acest pământ. 
Anul nou să vă găsească.
El vine-n haină albă
Să vă fie casa, casă De îngerași purtat
Să vă fie masa, masă. Să spele lumea-ntreagă
De rău și de păcat. 

Aseară pe-nserate De-atunci în orice casă


S-aud colindători, 
Aseară pe-nserate Colinda lor duioasă
Fecioara Maria Răsună până-n zori.
În Viflaim cetate
Călătorind venea. 
Asta-i casa cea frumoasă
Și fiind obosită
Sălaș își căuta,  Asta-i casa cea frumoasă
Și-n Viflaimul mare Florile Dalbe

3
Cu icoane luminoase Laudăți și cântați,
Florile Dalbe. Și vă bucurați!

La ferești cu flori domnești Vântul bate, nu-l răzbate,


Florile Dalbe Neaua ninge, nu-l atinge,
Pe la uși cu flori de ruj Lăudați și cântați,
Florile Dalbe. Și vă bucurați!

La obloace busuioace Și de acum până-n vecie,


Florile Dalbe Mila Domnului să fie,
La obloace busuioace Laudați și cântați,
Florile Dalbe. Și vă bucurați!

Peste masă cruce trasă Bună dimineața la Moș Ajun 


Florile Dalbe
Peste pat cruce de brad Bună dimineața la Moș Ajun 
Florile Dalbe. Ne dați ori nu ne dați? 
Ne dați ori nu ne dați? 
Iar la masă cine șede Ne dați, ne dați?
Florile Dalbe
Șede gazda cea frumoasă Am venit și noi odată 
Florile Dalbe. La mulți ani cu sănătate 
Domnul Sfânt să ne ajute 
Cu-n pahar de vin în mână La covrigi și la nuci multe!
Florile Dalbe
La câți vin la toți le-nchină Bună dimineața la Mos Ajun
Florile Dalbe. Ne dați ori nu ne dați? 
Ne dați ori nu ne dați? 
Și-n cea mână busuiocu Ne dați, ne dați?
Florile Dalbe
Să aibă gazda norocu
Florile Dalbe. Bună seara c-a-nserat!

Bună seara c-a-nserat,


Astăzi s-a născut Hristos Noi cu plugul am plecat
Pe la case ca-n alţi ani
Astăzi s-a născut Hristos, Cum a zis badea Traian.
Mesia chip luminos
Laudați și cântați, La mulţi ani cu sănătate
Și vă bucurați! Să vă dea Domnul de toate!
Mulţi ani să trăiţi,
Mititel, înfășețel ,, Mulţi ani fericiţi!
În scutec de bumbăcel,
4
Nu venim cu vreun gând rău, Nu urăm pentru colaci
Ci venim cu Dumnezeu, Nu-ngheţăm pentru pitaci.
Noul an să vi-l vestim
Azi când cel vechi îl sfârşim. Ci păstrăm deprindri bune
De la vremile străbune.
Zile bune să vă dea Mulţi ani să trăiţi,
Dumnezeu cu mila sa! Mulţi ani fericiţi!
Multi ani să trăiti,
Multi ani fericiţi! De urat am mai ura,
Dar ne e c-om însera
Noul an care-a venit Pe la case dumneavoastră,
Nu ştim dacă-i fericit, Departe de casa noastră.
Dar prin anii ce-am trecut
Tot mai bătrâni ne-am făcut. Căci suntem înfriguraţi
Şi cu daruri încărcaţi.
Mâine poate cine ştie Mulţi ani să trăiţi,
Vom fi toţi în veşnicie. Mulţi ani fericiţi!
Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Busuioc verde pe jos,
Rămâneţi dar sănătoşi.
Cât de grele suferinţi Casa să vă fie plină
Aţi îndurat voi părinţi! De a Cerului lumină!
Dar pe toate le-ati răbdat, Ziua Sfântului Vasile
Domnul sfânt v-a ajutat. Să vă fie tot spre bine!
Mulţi ani să trăiţi,
Ne-aţi crescut plugari de neam Mulţi ani fericiţi!
Ca să vă urăm la geam: Mulţi ani să trăiţi
Muti ani să trăiţi, Mulţi ani fericiţi!
Mulţi ani fericiţi!
Ce-aţi văzut păstori
Voi vă duceţi dragi părinţi
Cu anii de suferinţi, Ce-aţi văzut păstori
Noi rămânem după voi Sculaţi până-n zori? 
Lângă plug şi lângă boi. Am văzut pe Prunc Iisusu, Prunc
Isus din cer venitu
Să vă pomenim oricând, Fiu Dumnezeiesc, Fiu Dumnezeiesc .
Cât vom trăi pe pământ.
Mulţi ani să trăiţi,
Mulţi ani fericiţi! Ce palat avea
Unde Domnul sta? 
Nu mai este înc-o dată Peştera străina rece
Noapte sfântă ca aceasta, Peştera de dobitoace
5
Palatul era, Palatul era. Cerul și pământul
Ce-avea de-aşternut
Micul nou născut?  Cerul și pământul X
Peştera era culcuşul În cântec răsună
Fân şi paie aşternutul Îngeri și oameni X2
Micului Isus, Micului Isus . Cântă împreună
Refren:
Cine sta cu El Hristos se naște, 
Pruncul mititel?  Domnul coboară
Sta Maria Maica Sfantă Îngerii-i cântă, 
Sta Iosif cu faţa blândă Magii-l adoară
Sta şi se-nchina, Sta şi se-nchina. Păstori aleargă, |
Ieslea-nconjoară, |- X2
Cine Îi cânta Mari minuni se întâmplară |
Cine-L preamărea? 
Îngerii din cer veniră În Viflaim azi X2
Vesele cântări doiniră: Micului E mare minune
stăpân, Micului stăpân. Fecioară curată X2
Fiu născu în lume
Ce-aţi văzut păstori Refren
Sculaţi până-n zori?
Din cer Cuvântul X2
În trup se arată
Când fost-a micuț prunc Iisus Noaptea din lumea X2
Zi se face îndată
Când fost-a prunc micuţ Iisus Refren 
În grădiniţă El şi-a pus
Un trandafir cu gând curat Din răsărit vin X2
Să poarte flori de-ncununat. Magi cu bucurie
Cu dar de smirnă X2
Când trandafirul înflorea Aur și tămâie
Ai Iudei prunci se năpusteau Refren
Asupra trandafirilor
Rupând de zori podoaba lor. Hristos se naște X2
Veniți la-nchinare
Mai vrei să porţi cunună, vrei? Cu vesel cântec X2
Strigară ceata de iudei Veselă cântare
Şi-n loc de trandafir curat Refren
Cu spini era încoronat.

6
Cetinița Refren:

Cine coase la fereastră Magii au plecat


O coroană preafrumoasă, Pe Irod lăsând
Refren  Steaua luminând și calea arătând.
Cetiniță, cetinioară, dragă,   Refren:
Cetiniță, cetinioară, dragă.        
Venind la Iisus
Este mama lui Hristos,  Ei s-au bucurat
Mesia chip luminos,  Lăudând pe Domnul și s-au
Refren  închinat.
Refren:
Coroană de îngeraș, 
Pentru Iisus copilaș, Aur au adus
Refren  Smirn-au închinat
Și tămâie scumpă Celui Preaînalt.
Vai,o, maică, nici visezi Refren:
Cum o să te întristezi,
Refren   Îngerii cântau
Păstori fluierau
Coroană de trandafiri,  Cerul și pământu-ntreg se veseleau.
Va fi numai pătimiri, 
Refren  Refren:
Astăzi toată lumea
Colind Bizantin Se bucură
Pe Stăpânu-L cântă și-L laudă.
Cel far' de-nceput Refren:
Azi s-a pogorât
Și întru Fecioară s-a sălășluit Colindăm, colindăm iarna
Refren:
Leru-i ler, leru-i ler, leru-i leru-i Sculaţi-vă gazde mari
leru-i ler. În sara de Crăciun!
Leru-i Domn din cer. Sculaţi voi, români plugari,
În sara de Crăciun!
De la răsărit Că vă vin colindători
Magii au venit În sara de Crăciun,
Daruri să aducă Stăpânului. Noaptea pe la cântători,
Refren: În sara de Crăciun.
Refren:
Unde-i Împăratul Colindăm, colindăm iarna
Au întrebat Pe la uşi, pe la fereşti,
Și Irod atuncea mult s-a tulburat.
7
Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde româneşti. Pe pământ pace să fie 
De acum până-n vecie.
Drumu-i greu şi-am obosit
În sara de Crăciun. Colind ceresc
De departe am zânit
În sara de Crăciun. Cerul și-a deschis soborul
Noi cântăm colinda noastră - Lerui, Doamne, Ler -
În sara de Crăciun Au pornit cu plugușorul
Rămâi gazdă sănătoasă îngerii prin cer. 
În sara de Crăciun. Merg cu pluguri de oglindă
Refren: și de giuvaier, 
Toți luceferii colindă
Să fii gazdă sănătoasă - Lerui, Doamne, Ler -
În sara de Crăciun Vântul suflă cu lumină
Că ne-ai pus colaci pe masă - Lerui, Doamne, Ler -
În sara de Crăciun În buhai de lună plină
Și la anu’ ’om veni legănat în ger. 
În sara de Crăciun
Numai dacă ni-ți primi Patru heruvimi cu glugă
În sara de Crăciun albă de oier
Refren: - Lerui, Doamne, Ler -
Sub ferești colinde'ndrugă, 
Colindăm colindători  - Lerui, Doamne, Ler -
N-au venit cu grâu la poartă, 
Colindăm colindători  ci au rupt din ger,
Noaptea pe la cântători. Stele mari ca să le'mpartă, 
- Lerui, Doamne, Ler -
Prin troiene greu răzbim  Și-n Gustar de roade grele, 
La colindă noi pornim. - Lerui, Doamne, Ler -
Va fi câmpul cer de stele
Colinda Crăciunului tolănit sub cer.
Pe ulița satului.
  Numai tu așteptâți în tindă, 
Când în ceruri se cânta  - Lerui, Doamne, Ler -
Pruncul cel Sfânt se năștea. Suflete ce n'ai colindă
și nu știi Prier. 
Îngerii Îl preamăreau Nici un cântec alb nu vine
Păstorii se închinau. fâlfâind mister, 
Su o stea și pentru tine, 
Mărire lui Dumnezeu,  - Lerui, Doamne, Ler –
Mărire Fiului Său.
8
Colindița Colindăm, Doamne, colind.
Și cerul să-l moștenești
Colindița nu-i mai multă Colindăm, Doamne, colind.
Să trăiască cine-ascultă
Sus la cer o înălțăm  Colo-n sus pe vremea ceea
Și la gazde o-nchinăm
O-nchinăm cu veselie Colo-n sus pe vremea ceea,
Și cu mare bucurie În frumoasa Galileia, |
C-am ajuns seara de Ajun O Fecioară vieţuia
A bătrânului Crăciun!  Ce Maria se numea.
Sus mai sus v-am înalțat  Nazaret era oraşul
Ce'am știut noi v-am cântat Unde ea-şi avea lăcaşul;
Să rămâneți sănătoși  Într-o zi Maria sta
Sănătoși și bucuroși Singură şi se ruga.
C-am ajuns ziua cea sfântă
Când colindele se cântă Când de-odată ce văzuse?
Sărbătoarea lui Hristos Casa toată se umpluse,
Să vă fie de folos! De-o lumină lucitoare
Ca lumina de la soare.

Colo sus și mai în sus Îngerul Gavril intrase


La Sfânta Fecioară-n casă,
Colo sus și mai în sus Si din zboru-i se opri
Colindăm, Doamne, colind. "Bucură-te" îi grăi.
Este-o dalbă mănăstire
Colindăm, Doamne, colind. Nu te-nspăimânta Maria
Dar într-ânsa cine sta? Că vei naște pe Mesia
Colindăm, Doamne, colind. Fiul al Domnului va fi
În ea Maica Precista Și Iisus se va numi.
Colindăm, Doamne, colind.
C-un copil ce tot plângea Care cu puterea sa
Colindăm, Doamne, colind. Va împărăți lumea
Care cu puterea Sa
Taci Fiule nu mai plânge Va împărăți lumea.
Colindăm, Doamne, colind.
Că Maica Ție Ți-a da
Colindăm, Doamne, colind.
Copil iubit cu ochi senini
Și cheile Raiului
Colindăm, Doamne, colind.
Copil iubit cu ochi senini
Raiul sfânt să-l stăpânești
Tu vii din nou printre străini
9
în peşteră pe paie reci
Tu iarăşi capul Ţi-l apleci. Copil ceresc şi sfânt copil
- Dar astăzi magii nu mai vin ascuns sub chipul cel umil,
şi nici păstori să-Ţi cânte lin, Tu baţi la toţi, dar toţi se-nchid
Copil iubit cu ochi senini mai reci ca piatra lor din zid...
Tu vii străin printre străini... - O, mâine şi ei uşa Ta
pe veci închisă-o vor afla.
Copil iubit cu chipul blând Azi plângi Tu starea-n care zac
Te naşti şi azi ca oarecând dar mâine ei vor plânge-n veac.
de mii de ani în chip sărman
Tu vii în lume an de an. Creștinilor noi astăzi
Şi ştii că cei ce-Ţi cântă azi
scuipa-vor mâine-al Tău obraz Creștinilor noi astăzi
şi totuşi Tu, Copil preablând, Un praznic mare-avem, 
cobori ca anii rând pe rând. Ca să-L putem cunoaște, 
Veniți la Viflaem! 
Demult, cu suflet plin de dor
Te-ai coborât de mila lor - Că a născut în lume 
în ieslea rece-ai fost culcat, Pe-Acel ce-L așteptam, 
şi nimeni nu s-a-nduioşat. Maria, Maica Sfântă, 
L-ai Tăi, Isuse, ai venit, Veniți ca să-L vedem! 
ei, neştiind, Te-au răstignit.
Iar Tu cu suflet plin de dor Pe paie, între vite, 
iertând, cereai iertarea lor. Iisus este străin, 
Să-i ducem și noi daruri  
Copil iubit, ceresc hoinar, Veniți la Viflaem! 
azi baţi la uşi închise iar.
O, Te-am văzut Copil iubit Să mergem cu păstorii
din mii de praguri izgonit, Și să Îl preamărim, 
la mii de uşi ai aşteptat Că pentru noi 
dar în zadar! - Erai uitat. El s-a născut, 
Azi tot mai mulţi Te-aruncă-afar? Veniți la Viflaem! 
ceresc şi sfânt şi drag hoinar!
Creștinilor, noi astăzi 
Şi totuşi, iar, sub chip sărman Degrabă s-alergăm, 
cobori la oameni an de an Spre-a noastră mântuire 
cu bine răul să-l plăteşti Veniți la Viflaem!
să chemi, să ierţi şi să iubeşti;
să-mparţi avutul Tău divin
acelor ce la Tine vin,
murind pe cruce între hoţi
s-arăţi cât îi iubeşti pe toţi!
10
Deschide ușa creștine De trei zile tot venimu’

Deschide ușa, creștine  De trei zile tot venimu’


Deschide ușa, creștine  De trei zile tot venimu’
Că venim din nou la tine Sara-i bun-a lui Crăciun.
La mulți ani, mulți ani cu bine! 
N-auzim cocoș cântându’
Noi la Viflaim am fost N-auzim cocoț cântându’
Noi la Viflaim am fost Sara-i bun-a lui Crăciun.
Unde s-a născut Hristos
La mulți ani, mulți ani cu bine! Numai oameni veselindu’
Numai oameni veselindu’
Și-am văzut și pe-a sa mamă Sara-i bun-a lui Crăciun.
Și-am văzut și pe-a sa mamă
Pe care Maria-o cheamă Veselind cu vesel bunu’
La mulți ani, mulți ani cu bine!  C-am ajuns acest Crăciunu’
Sara-i bun-a lui Crăciun.
Umbla-n sus și umbla-n jos
Umbla-n sus și umbla-n jos
Ca să nască pe Hristos 
Din an în an
La mulți ani, mulți ani cu bine! 

Mai târziu găsi apoi  Din an în an sosesc la noi


Mai târziu găsi apoi  La geam cu Moș Ajun,
Un staul frumos de oi  E ger cumplit și drumu-i greu
La mulți ani, mulți ani cu bine! Dar e-obicei străbun.

Cete de îngeri coboară E sărbătoare și e joc


Cete de îngeri coboară În casa ta acum
Staulul de-l înconjoară Dar sunt bordeie fără foc
La mulți ani, mulți ani cu bine! Și mâine-i Moș Crăciun

Îngerii cu flori în mână E veselie și e joc


Îngerii cu flori în mână În casa ta acum,
Împletesc mândră cunună Dar nu uita când ești voios,
La mulți ani, mulți ani cu bine! Române, să fii bun!

Pe cunună-i scris frumos Veniți, veniți de sărbători


Pe cunună-i scris frumos Veniți, veniți cântând
Astăzi s-a născut Hristos Să fie rodnic Anul Nou
La mulți ani, mulți ani cu bine! Și pace pe pământ!

Să fie pruncii sănătoși,


Să crească năzdrăvani,
Voi oameni buni și trecători
Mulți ani, mulți ani, mulți ani!
11
Din cer senin
Că fără de mine-i, Doamne, că fără
Din cer senin, un cor divin de mine
Se-aude lin cântând. Dai colinde, că fără de mine
Păstori cu har, pe culmi apar, Popa nu slujește, Doamne, popa nu
Albi miei în dar ducând. slujește
Dai colinde, popa nu slujește
O stea din zări, veghind cărări, Sfânta Liturghie, Doamne, Sfânta
Spre depărtări arzând. Liturghie
Conduce magi, cu daruri dragi, Dai colinde, Sfânta Liturghie
În albi desagi ducând. Florea miruluiu-i, Doamne, floarea
miruluiu
Si-un prunc plăpând, cu chipul Dai colinde, floarea miruluiu
blând, Eu mi-s cea mai mare, Doamne, eu
Stă surâzând, tăcând. mi-s cea mai mare
Iar Maica Sa Îl legăna Dai colinde, eu mi-s cea mai mare
Și toți se bucura. Că fără de mine, Doamne, că fără de
mine
Din cer senin, un cor divin Dai colinde, că fără de mine
Se-aude lin cântând. Popa nu botează, Doamne, popa nu
botează
D-icea peste vale-i Floarea vinuluiu-i, Doamne, floarea
vinuluiu
D-icea peste vale-i, Doamne, d-icea Dai colinde, floarea vinuluiu'
peste vale Eu mi-s cea mai mare, Doamne, eu
Dai colinde, d-icea peste vale mi-s cea mai mare
La cea casa mare, Doamne, la cea Dai colinde, eu mi-s cea mai mare
casa mare Că fără de mine, Doamne, că fără
Dai colinde, la cea casa mare de mine
Stau trei flori alese, Doamne, stau Dai colinde, că fără de mine
trei flori alese Popa nu cunună, Doamne, popa nu
Dai colinde, stau trei flori alese cunună
Stau și pildescui, Dai colinde, popa nu cunună.
Doamne, stau și se pildescui Domnul le-auzeare,
Dai colinde, stau și se pildescu Doamne, Domnul le-auzeare
Care de car'-i mai mare, Doamne, Dai colinde, Domnul le-auzeare
car' de car'-i mai mare Și le cuvântare, Doamne, și le
Dai colinde, car' de car'-i mai mare cuvântare
Floarea-i grâuluiu-i, Doamne, Dai colinde, și le cuvântare
floarea grâuluiu Flori, nu mai fiți rele, Doamne, flori
Dai colinde, floarea grâuluiu nu mai fiți rele
Io-s mi-s cea mai mare, Doamne, eu Dai colinde, flori nu mai fiți rele
mi-s cea mai mare Că sunteți ale Mele,
Dai colinde, eu mi-s cea mai mare

12
Doamne, sunteți ale Mele Lari la la lui la
Dai colinde, sunteți ale Mele De nevoi să scăpăm
Dai colinde, toate ale mele. Lari la la lui la

Lângă brad v-adunaţi


Dumnezeu Preasfântul Lari la la lui la
Și cu toţii cântaţi
Dumnezeu Preasfântul Lari la la lui la
Colindând pământul Bucurii să primiți
A vrut să nu mai fie Lari la la lui la
Potop și urgie. Și să fiţi fericiţi
Lari la la lui la
El făcu lumina
Blândă și senină
Și-și trimise Fiul Floricica
S-alunge pustiul.
Colo-n câmpul înverzit
Fiul se-ntrupează Mică floare-a răsărit
Lumea luminează Mică floare-a răsărit
Fecioara Maria
Naște pe Mesia. Maica Sfântă cum venea
Mică floare mi-o vedea
Dumnezeu Prea Bunul
Și din gura-așa grăia
Ne-a trimis Crăciunul
Cu har și bucurie
Și aici să fie. Floricică floricea
Ce ești mândră ca o stea
Ce ești mândră ca o stea
E ajun de Crăciun Însă-aici pe brațul meu 
Ți-L aduc pe Dumnezeu
E ajun de Crăciun Ți-L aduc pe Dumnezeu
Lari la la lui la
Să mai stăm oameni buni, Floricica se-nchina 
Lari la la lui la Și miresme aducea
Veniți colindători Și miresme aducea
Lari la la lui la
S-ascultăm urători Și eu mică floricea 
Lari la la lui la. Îți aduc inima mea
Îți aduc inima mea
Să pormim la urat
Lari la la lui la
Toţi cu suflet bogat
Lari la la lui la
Și din suflet să dăm
13
Gazde mari Că sunteţi gazdă aleasă.
Refren:
Gazde mari nu mai dormiți
Lilioară trandafir La casa de oameni buni
Că nu-i vreme de dormit, Dumnezeu face minuni.
Da-i vreme de colindat Refren:
Lilioară trandafir
Și cocoșii au cântat, Pune îngerii de pază
Da-i vreme de-mpodobit Şi duşmanii nu cutează.
Lilioară trandafir Refren:
Și Crăciunul a sosit.
Amu merem mai departe
Hoila Rămâneţi cu sănătate.
Refren:
Slobozâ-ne gazdă-n casă
Nu ne ţine la fereastră Şi la anu’ om veni
Refren: Numai daca ni-ti pofti
Hoila, hoila, hoila la la la la la  Refren:
Hoila, hoila hoila la la la la la
Să trăiţi ca ne-aţi primit 
Slobozâ-ne gazdă-n tindă Şi bine ne-aţi omenit.
N-auzi zarvă de colindă Refren:
Refren:
Hristos de nu se năștea
Noi umblăm a colinda
Dintr-o casă la alta. Coborât-o , coborât
Refren: Coborât-o , coborât
Hristos de nu se năștea
Şi-om mere la lelea Floare Lumea iadului era
Că stă colea peste vale. Dumnezeu cu Pătrul Sfânt
Refren: Dumnezeu cu Pătrul Sfânt
Hristos de nu se năștea
Lelea Floare nu ne lasă. Lumea iadului era
Că-i facem tină în casă.
Refren: La niște păstori în câmp
La niște păstori în câmp
Şi-om mere la dom’ primar Hristos de nu se năștea
Da’ el nu ne dă un ban. Lumea iadului era
Refren:
Și s-o pus cu toți la masă
Şi-am venit la dumneavoastră Și s-o pus cu toți la masă
Hristos de nu se năștea
14
Lumea iadului era Și-ntre rânduri, L-o întrebat
Și-ntre rânduri, L-o întrebat
Să spună predici frumoase Hristos de nu se năștea
Să spună predici frumoase Lumea iadului era
Hristos de nu se năștea
Lumea iadului era Vrei să ne fii împărat?
Vrei să ne fii împărat?
Ce voi spune nu mi-ți crede Hristos de nu se năștea
Ce voi spune nu mi-ți crede Lumea iadului era
Hristos de nu se năștea
Lumea iadului era Împărat nu voi fii vouă
Împărat nu voi fii vouă
Unu dintre voi mi-ți pierde Hristos de nu se năștea
Unu dintre voi mi-ți pierde Lumea iadului era
Hristos de nu se năștea
Lumea iadului era Ci voi lăsa lege nouă
Ci voi lăsa lege nouă
Când a fi la cântători Hristos de nu se năștea
Când a fi la cântători Lumea iadului era
Hristos de nu se năștea Hristos de nu se năștea
Lumea iadului era Lumea iadului era

Unu fiți va vânzători Ia'n iesi gazdă până-n prag


Unu fiți va vânzători
Hristos de nu se năștea Ia'n iesi gazdă până-n prag
Lumea iadului era Ia'n iesi gazdă până-n prag
Și primește-ne cu drag,
Când o fo la doisprăzece Soare luminos
Când o fo la doisprăzece Și-un Crăciun frumos.
Hristos de nu se năștea
Lumea iadului era Că venim să-ți colindăm,
Vestea Nașterii să-ți dăm,
Iuda pângă Iisus trece Soare luminos
Iuda pângă Iisus trece Și-un Crăciun frumos.
Hristos de nu se năștea
Lumea iadului era Ia'n iesi gazda în pridvor
Și primește-ne cu dor,
L-o cuprins , L-o sărutat Soare luminos
L-o cuprins , L-o sărutat Și-un Crăciun frumos.
Hristos de nu se năștea
Lumea iadului era Că noi dacă am venit 
Tu pă tăți ne-ai omenit,
15
Soare luminos
Și-un Crăciun frumos. Rândunele, păsărele
Rândunele, păsărele
Și de-aici când om pleca Iarăși flori dalbe de măr
Gazdă nu te supăra,
Soare luminos Voi pe unde ați umblatu
Și-un Crăciun frumos. Voi pe unde ați umblatu
Iarăși flori dalbe de măr
Că suntem colindători,
Vestitori de sărbători, N-ați văzut pă Domnu' Sfântu
Soare luminos N-ați văzut pă Domnu' Sfântu
Și-un Crăciun frumos. Iarăși flori dalbe de măr

Iarăși flori dalbe de măr Noi și dacă l-am văzutu


Noi și dacă l-am văzutu
Sub un pom mândru-nfloritu Iarăși flori dalbe de măr
Sub un pom mândru-nfloritu
Iarăși flori dalbe de măr Noi nu l-am fi cunoscutu
Noi nu l-am fi cunoscutu
Șade Domnu adormitu Iarăși flori dalbe de măr
Șade Domnu adormitu
Iarăși flori dalbe de măr Numa apă noi i-am dusu
Numa apă noi i-am dusu
De când Domnu-o adormitu Iarăși flori dalbe de măr
De când Domnu-o adormitu
Iarăși flori dalbe de măr Pruncului numit Iisusu
Pruncului numit Iisusu
Florile l-or năpăditu Iarăși flori dalbe de măr
Florile l-or năpăditu
Iarăși flori dalbe de măr Dar de când l-or răstignitu
Dar de când l-or răstignitu
Trece-un stol de rândunele Iarăși flori dalbe de măr
Trece-un stol de rândunele
Iarăși flori dalbe de măr Penele ni s-o roșâtu
Penele ni s-o roșâtu
Cu arpșoare-n gorișoare Iarăși flori dalbe de măr
Cu arpșoare-n gorișoare
Iarăși flori dalbe de măr Luna-n sânge s-o îmbracatu
Luna-n sânge s-o îmbracatu
Pietricele-n gheroșele Iarăși flori dalbe de măr
Pietricele-n gheroșele
Iarăși flori dalbe de măr Soarele s-o-ntunecatu
16
Soarele s-o-ntunecatu
Iarăși flori dalbe de măr S-a născut pe pământ
Şi ne-a izbăvit
Și stelele încă toate Te cântăm, te slăvim
Și stelele încă toate Iisus, bine ai venit!
Iarăși flori dalbe de măr
În noaptea rece de iarnă
Când o fo vreme de moarte Florile de măru
Când o fo vreme de moarte Maica Domnului sărmană
Iarăși flori dalbe de măr Flori de măru
Iarăși flori dalbe de măr.
N-are scutec de înfăşat
Iată vin colinători Florile de măru
Nici leagăn de legănat
Iată vin colindători,  Florile de măru
Florile dalbe, 
Noaptea pe la cântători,  S-a născut pe pământ
Florile dalbe.  Şi ne-a izbăvit
Te cântăm, te slăvim
Şi ei vin mereu, mereu,  Iisus, bine ai venit!
Florile dalbe, 
Şi-l aduc pe Dumnezeu,  Maica Domnului oftează
Florile dalbe.  Florile de măru
Somnul pruncului veghează
Dumnezeu adevărat,  Flori de măru
Florile dalbe, 
Soare-n raze luminat.  Şi îi cantă-n cântec lin
Florile dalbe, florile dalbe Florile de măru
Slavă pruncului divin
Flori de măru

Iisus, bine ai venit! S-a născut pe pământ


Şi ne-a izbăvit
În staul de dobitoace Te cântăm, te slăvim
Florile de măru Iisus, bine ai venit!
Maica nu-şi găseşte pace
Flori de măru
Îmbucură-te om bun
Sorocul i s-o împlinit
Îmbucură-te om bun
Florile de măru
Hoi lerui, lerui Doamne
Şi pe paie o născut
C-am ajuns sfântul Craciun
Flori de măru
Hoi lerui Domn
17
Hoi lerui, lerui Doamne
Eu vă spun la casa voastră De nașterea lui Hristos
Hoi lerui, lerui Doamne Hoi lerui Domn.
Din Precista, Maica noastră
Hoi lerui Domn În coliba-ntunecată
S-a născut un Fiu frumos În coliba-ntunecată
Hoi lerui, lerui Doamne Din carne și os lucrată, 
Pe nume-l cheamă Hristos A intrat Hristos deodată. 
Hoi lerui Domn Nu făclie ce se stinge, 
Nu icoana ce se frânge. 
În paiele grâului, Ci, El Însuși Trup și Sânge, 
Hoi lerui, lerui Doamne Preschimbat pentru făptură
Și-n florile fânului Într-o scumpă picătură, 
Hoi lerui Domn Dulcea Cuminecătură. 
Coliba cum L-a primit
Nu ca fiul domnilor S-a făcut cer strălucit
Hoi lerui, lerui Doamne Pe bolta de mărgărit
Ci-n poiata boilor Iar în ea soare și stele
Hoi lerui Domn Cu Arhangheli printre ele. 
În mijloc, Tron luminos
Încet boii-l scuturară Și, pe el, Domnul Hristos, 
Hoi lerui, lerui Doamne Care mult se bucura
Mândru-n coarne-L legănară Duhul Sfânt s-alătura
Hoi lerui Domn Și acolo rămânea
Și acum și pururea". 
Toți la El se închinară "Și noi, Doamne, ne-am sculat
Hoi lerui, lerui Doamne Colibele-am curățat
Toti la El se închinară Uși, ferestre, toate-s noi, 
Hoi lerui Domn Doamne, intră și la noi.
Trup tu dormi, Domnul te paște!
Toți oamenii ce-au venit, Suflete, scoli și cunoaște
Hoi lerui, lerui Doamne Luminos Prunc că Se naște
Din apus și răsărit În peștera inimii, în palatul Treimii.
Hoi lerui Domn Dară Pruncul cine mi-I?
Mi-e Hristosul Dumnezeu
Aceste zile senine Coborât în pieptul meu.
Hoi lerui, lerui Doamne Maica Sfântă-n brașe-L șine,
Să le petreceți cu bine Duhul Sfânt cu drag L-alină,
Hoi lerui Domn Îngeri cu raze se-nchină.
Nu dorm, trupul meu îmi spune
La mulți ani s-aveți folos, Ci-ncleștat de grea minune
18
Stau în mută rugăciune În seara de Moș Ajun
Să mai mișc nu se cuvine,
Căci cu harul care vine, În seara de Moș Ajun
Raiul tot se află-n mine Toți copiii se adun
Și ascultă cu folos
Închinarea păstorilor Ce se spune de Hristos.
Magii steaua urmăresc
Noi umblăm și colindăm  Mergând ca să-L vadă
Florile dalbe  Îngerii din cer privesc
Pe Dumnezeu căutăm  Cântând imn de slavă. 
Florile dalbe 
Alergarăm și-L aflarăm Asta-i seara lui Ajun
Florile dalbe  Florile dalbe, flori de măr
În iesle la boi, născut  Mâine-i ziua lui Crăciun
Florile dalbe.  Florile dalbe, flori de măr
Flori de măr!
Vântul dulce tragănă 
Florile dalbe În întâmpinarea Crăciunului
Pruncul de mi-L leagănă
Florile dalbe  Săracă și tristă mi-i viața
Ploaia caldă, Fiul scaldă  Și viscolul plânge pe dig,
Florile dalbe  Nu-i nici o speranță în lume
Neaua ninge, nu-L atinge  Și-n case e foame și frig.
Florile dalbe.  Și totuși vom ține Crăciunul
De-ar fi să-l plătim cu dobânzi,
Pruncul mâinile-Și Întinde  Și tot o să-ntindem o masă
Florile dalbe  Copiilor noștrii flămânzi.
Maica Sfântă le sarută 
Florile dalbe  Refren:
La pământ plecându-le  Fie timpul rău sau bun,
Florile dalbe  Va veni și la noi Moș Crăciun
Și noi sărutându-Le  Fie timpul rău sau bun,
Florile dalbe. Va veni și la noi Moș Crăciun

Bucuroși să-L prăznuim  Măcar să lăsăm o nădejde


Florile dalbe Sărmanilor noștrii copii,
Cu daruri, să-I dăruim  Când Mântuitorul se naște
Florile dalbe  Ne naștem noi orice-ar fi.
Cu stele albe de flori  De-ar fi să plătim și în rate
Florile dalbe  Venirea Lui printre noi,
Și-o oaie cu miel prior  De-am vinde și ultima pâine
Florile dalbe. Și tot nu L-am da înapoi.
19
Peste lume cu iertare
Refren: Flori și trandafiri.

Sălbatici și fără iubire Numai peste noi s-abate


Ne-am stinge în timpul nebun, Flori și trandafiri.
Așa ca în vremuri păgâne Un miros de răutate
noi Mos Craciun. Flori și trandafiri.
E vremea iertării și păcii
Se naște un Prunc Neînfrânt, O zăpadă ca o zgură,
Și-o scară de lacrimi se-ntinde Flori și trandafiri.
Acum între cer și pământ. Ce ne minte și ne fură
Flori și trandafiri.
Refren:
Tot ce e și tot ce nu e
Flori și trandafiri.
La fereastra cu gutuie Și fereastra cu gutuie!
Flori și trandafiri.
La fereastra cu gutuie
Flori și trandafiri. Arde focul paie ude,
Amintirea e și nu e. Nimeni, nimeni nu m-aude!(Bis)
Flori și trandafiri.
La mijlocu' cerului'
Dacă e de mâini mă prinde,
Flori și trandafiri. La mijlocu' ceruluiu'
Și m-aruncă între colinde Da' la mijlocu' ceruluiu'
Flori și trandafiri. Da' mândră-i sara de Crăciun.

Și mă ninge și mă-ngheață Este un pom a Raiuluiu'


Flori și trandafiri Da' este-un pom a Raiuluiu'
Și mă-nvăluie într-o ceață Da' mândră-i sara de Crăciun.
Flori și trandafiri.
La poale îi poleitu'
Ca-ntr-un abur de lumină Da' la poale îi poleitu'
Flori și trandafiri. Da' mândră-i sara de Crăciun.
Și mă uit așa-n grădină
Flori și trandafiri. La mijloc îi zumbrăvitu'
Da' la mijloc îi zumbrăvitu'
Arde focul paie ude, Da' mândră-i sara de Crăciun.
Nimeni, nimeni nu m-aude!(Bis)
Şi la vârf într-auritu'
Ninge ca o deșteptare Da şi la vârf într-auritu'
Flori și trandafiri Da' mândră-i sara de Crăciun.
20
Cerul arde luminos
Da` acolo cine şede? Preacurata
Da' acolo cine şede? Naște astăzi pe Hristos.
Da' mândră-i sara de Crăciun.
Naște-n ieslea boilor
Şedu-şi două rândunele Pe-mpăratul tuturor
Da’ şedu-şi două rândunele Preacurata
Da' mândră-i sara de Crăciun. Stă și plânge-ncetișor.

Împletindu-şi luminele N-are scutec de-nfășat


Da' Împletindu-şi luminele Nici hainuțe de-mbrăcat
Da' mândră-i sara de Crăciun. Preacurata
Pentru Pruncul de-mpărat.
Lumini galbe ca de ceară
Da' lumini galbe ca de ceară Nu mai plânge Maica mea
Da' mândră-i sara de Crăciun. Scutecele noi ți-om da
Preacurată
Să să vadă peste ţară. Pruncul Sfânt de-I înfășa.
Da' să să vadă peste ţară
Da' mândră-i sara de Crăciun.
La poartă la Ștefan Vodă
Şi colinda nu-i mai multă
Da' şi colinda nu-i mai multă La poartă la Ștefan Vodă,
Da' mândră-i sara de Crăciun. Lerului Domnului,
Boierii s-au strâns la vorbă. 
Să trăiască cine-ascultă
Da' să trăiască cine-ascultă Dar vorba de cine este,
Da' mândră-i sara de Crăciun. Lerului Domnului,
De Iisus născut în iesle.
Să ne trăia şi pe noiu'
Da' să ne trăia şi pe noiu' Însă Ștefan Domn cel sfânt,
Da' mândră-i sara de Crăciun. Lerului Domnului,
De la rugă auzind,
Să mai colindăm la voiu'  
Da' să mai colindăm la voiu' Pe boierii ce vorbeau,
Da' mândră-i sara de Crăciun. Lerului Domnului,
Și pe Domnul proslăveau. 
El pe dată s-a plecat,
La Vitleem colo-n jos Lerului Domnului,
Cu boierii s-a-nchinat, 
La Vitleem colo-n jos
Și cu glasul de supus,
21
Lerului Domnului, Haida Ler ș-a-lerui Doamne
A slăvit pe Domn Iisus. Domnii și-mpăraț’ or plânje.

La poartă la Țarigrad D-apoi noi ce-om pute zâce?


Haida Ler ș-a-lerui Doamne
La poartă la Țarigrad,   Ne-om răscumpăra cu sânge.
Zâurel de zâuă
Șade-un fecior de-mpărat,   Nu cu aur, nici cu-arjint,
Zâurel de ziuă. Haida Ler ș-a-lerui Doamne
Cu păruțu' retezat,  Ce cu suflet drept și sfânt.
Zâurel de zâuă
În cârjuță rezemat,  – Pă cei buni unde i-or pune?
Zâurel de zâuă. Haida Ler ș-a-lerui Doamne
  I-or încuie într-un nor
Unde s-a născut Hristos, 
Zâurel de zâuă La binele tuturor.
Mesia, chip luminos,  Haida Ler ș-a-lerui Doamne
Zâurel de zâuă. – Pă cei răi unde i-or pune?

Sus în deal la Galileu,  I-or încuie într-o piatră,


Zâurel de zâuă Haida Ler ș-a-lerui Doamne
La casa lui Dumnezeu,  Lumina să nu o vadă.
Zâurel de zâuă.
Și pă piatră mușchi or crește,
La fereastră cruce-n masă,  Haida Ler ș-a-lerui Doamne
Zâurel de zâuă De lumină nu-i nădejde.
Rămâi gazdă sănătoasă, 
Zâurel de zâuă.
Larg deschideţi poarta

Larg deschideţi poarta


La săvârșitu’ lumii
Sufletelor toate
N-a venit să cerem 
La săvârșitu’ lumii
Ce-am venit să dăm.
Haida Ler ș-a-lerui Doamne
Refren:
Trâmbița-ș-or înjerii.
Dalbe şi iar dalbe
Flori adevărate
În patru cornuri de lume,
Ca şi vestea bună 
Haida Ler ș-a-lerui Doamne
Ce v-o colindăm. 
La tăt omu p-a lui nume.
Dincolo de munţii
Și or trâmbița cu frice,
Vieţii şi-a himerii
22
Le-am cules as-noapte Leru-i, Doamne, Ler
Florile de măr. 
Le-a cules din munţii Leru-i, Doamne, Ler, din înaltul Cer
Unde veşnic merii Gavril coboară la sfînta Fecioară
Roditori de aur  Să-i vesteasca, ce Fiu o să nască
Cres într-adevăr. Fiul Omului, Fiul Domnului.
Refren:
Leru-i, Doamne, Ler, din înaltul Cer
Florile pe care le-am cules azi Fiul se coboară la sfânta Fecioară
noapte Și prin Duhul Sfânt vine pe pământ
Vor rodi în brazda sufletelor voastre Vrând să pătimească să ne
Merele de aur, merele visate mântuiască
De colindătorii veacurilor toate.
Refren: Leru-i, Doamne, Ler, din înaltul Cer
Îngerii coboară la sfânta Fecioară
Legănelul lui Iisus Și la cei păstori de lânga miori
Care-i ascultau și se bucurau
Colo-n sus pe-un deal frumos,
Unde-i cerul luminos,
Într-un leagan stă culcat Leru-i, Doamne, Ler, celor de sub
Fiul Maicii înfășat. Cer
Refren: Fecioara Maria naște pe Mesia
Leagăn verde, legănel Betleem primeste pe paie 'ntr-o iesle
Tot din lemn de păltinel Să nască Maria, astazi pe Mesia
Leagăn verde, legănel
Tot din lemn de păltinel. Leru-i, Doamne Ler, pe pământ si-n
Cer
Raza blândă a soarelui, Bucurie mare prin sfanta Fecioara
Scaldă fața Domnului, Ingerii slăvesc, magii dănțuiesc
Vântul dulce tragănă, Păstorii aleargă, pe Hristos să-l vadă
Pruncul de mi-L leagănă.
Refren: Leru-i, Doamne, Ler, celor de sub
Cer
Cântă îngerii în cor, Prin sfânta Fecioara, bucurie mare
Să vestească tuturor, De la Fiul Sau, de la Dumnezeu
Astăzi cerul s-a deschis, Peste voi să fie, până-n Veșnicie
Pe Hristos ni L-a trimis. De la Fiul Său, de la Dumnezeu
Refren: Peste voi sa fie până-n Veșnicie

Leru-i, Doamne, Ler, pe Pamant


si-n Cer.

23
Leru-i ler Mărire-ntru cele-nalte

Lerui, lerui,lerui, ler Mărire-ntru cele-nalte


Sus pe cerul înstelat Toate stelele să salte! 
Mândra stea s-a arătat Salte cerul și pământul
Și cu flori de măr în mână Și să laude Cuvântul! 
Se coboară peste stână
Îngeri cântând în cer lerui ler. Această zi preasfintiță
Și sărbătoare slăvită
Într-un grajd sărac de lemn Urăm la toți să vă fie
Din cetatea Betleem Întru mulți ani cu bucurie! 
Într-o iesle-n rece scut
Domnul lumii S-a născut Întru cei de sus mărire
Iar afară-i frig și ger lerui ler. Și pe pământ păciuire
La toți oamenii să fie
Merg păstorii de se-nchină De acum până-n vecie!
Celui care-adus lumina  
Și peste acest pământ Această zi preasfintiță
Pace de la Domnul Sfânt Și sărbătoare slăvită
Lăudând pe Cel din cer lerui ler. Urăm la toți să vă fie
Întru mulți ani cu bucurie! 
Iară de la răsărit
Trei regi, trei magi au pornit Mărire-ntru cele-nalte
Lui Mesia de se-nchină,  Toate stelele să salte! 
Steaua drumul li-l lumină Salte cerul și pământul
Strălucind aprins pe cer leru-i ler. Și să laude Cuvântul! 

Măru' lu' Dalion


Mare minune s-arată
La poartă la căpătâiu’,
Mare minune s-arată Măru’ lu’ Dalion,
La Vifleem asta dată Răsărit-un măr-gutâiu.
De îngeri și de păstori
Ciobănașii de la oi. Gazda ce s-o sămălitu,
Măru’ lu’ Dalion,
Aduce-se laudă multă Gazda ce s-o sămălitu.
Lângă peștera cea sfântă,
Strigau păstorii cântare, Ca să taie gutâiu’,
Laudă Domnului prea mare! Măru’ lu’ Dalion,
Să-nvelească altariu’.

-Da-n altariu cine şede?


24
Măru’ lu’ Dalion Moş Crăciun pribeag soseşte 
Da-n altariu cine şede? Niciodată n-a lipsit 
Moş Crăciun, Moş Crăciun 
-Şede, şede Măicuţa!
Măru’ lu’ Dalion Moş Crăciun cu plete dalbe 
Şede, şede Măicuţa! Încotro vrei s-o apuci 
Ţi-aş cânta florile dalbe 
Cu-n pruncuţ micuţ în braţă, De la noi să nu te duci! 
Măru’ lu’ Dalion, Moş Crăciun, Moş Crăciun!
Cu-n pruncuţ micuţ în braţă.
Nașterea Domnului Nostru
Fiu’ plânge, stare n-are,
Măru’ lu’ Dalion, Nașterea Domnului nostru
Fiu’ plânge, stare n-are. Leru-i ler, florile-s dalbe
Noi cu toți știm cum o fostu'.
-Taci, Fiule, nu mai plânge!
Măru’ lu’ Dalion În iesle sărăcăcioasă 
Taci, Fiule, nu mai plânge! Leru-i ler, florile-s dalbe
Vrut-a Domnul să se nască.
Mama ţâie ce ţi-a da,
Măru’ lu’ Dalion, Și când s-o născut Hristosu'
Mama ţâie ce ţi-a da. Leru-i ler, florile-s dalbe
Irod o fost mâniosu'.
Iconiţa Precistii,
Măru’ lu’ Dalion, Și-a trimis poruncă-n țară
Iconiţa Precistii. Leru-i ler, florile-s dalbe
Pe toți pruncii să-i omoare
Din strana bisericii,
Măru’ lu’ Dalion, De doi ani și mai în josu'
Din strana bisericii, Leru-i ler, florile-s dalbe
Iconiţa Precistii. Ca să-L taie pe Hristosu'.

Moş Crăciun Pe Hristos nu L-o tăiatu'


Leru-i ler, florile-s dalbe
Moş Crăciun cu plete dalbe  Ca din țară o plecatu'.
A sosit de prin nămeţi 
Şi aduce daruri multe  Și de-acum până-n vecie
La fetiţe şi băieţi  Leru-i ler, florile-s dalbe
Moş Crăciun, Moş Crăciun  Mila Domnului să fie.

Din bătrani se povesteşte 


Că-n toţi anii negreşit 
25
Noapte de vis Noi umblăm a colinda

Noapte de vis, timp preasfânt,  Noi umblă a colinda(bis)


Toate dorm pe pământ. Doar două Dintr-o casă în alta
inimi veghează,  Hai flori dalbe flori de măr
Pruncul dulce visează într-un leagăn
de cânt. Și ne pică picirele
Într-un leagăn de cânt. De pe gard de streșinele
Hai flori dalbe flori de măr
Noapte de vis, timp preasfânt,  Slobozi-ne gazdă-n casă
Dumnezeu râde blând, pieptu-i C-afără plouă de varsă
varsă iubire,  Hai flori dalbe flori de măr
Lumii dă mântuire, pace-n ea
aducând. Și ne ninge de ne frige
Și n-avem cu ce ne-ncinge
Noapte de vis, timp preasfânt,  Hai flori dalbe flori de măr
Păstoraşii vin cântând. Îngerii cântă
Osana! Slobozi-ne gazdă-n casă
Lumii vestesc mântuirea: Domnul e Că de-aseară stăm pe-afară
pe pământ! Hai flori dalbe flori de măr

Noi în seara de Crăciun Dacă gazdă nu ne crezi


Ieși afară de ne vezi
Noi în seara de Crăciun Hai flori dalbe flori de măr
Lăudăm pe Cel Preabun
Bun ești, Doamne, bun. Dragu-nii unde-am venitu
  Și cu cine-am întâlni-tu
Colindăm colind duios Hai flori dalbe flori de măr
Domnului Iisus Hristos. 
Bun ești, Doamne, bun.  Dragu-nii unde-am intrat
Și cu cine-am adunat
Noi umblăm să împlinim Hai flori dalbe flori de măr
Obiceiul din bătrâni. 
Bun ești, Doamne, bun. Dragi ni-s sărbătorile
  De s-aud cântările
Obicei de colindat,  Hai flori dalbe flori de măr
Pe la case de urat. 
Bun ești, Doamne, bun. Să fii gazdă sănătoasă
Să primești colinda noastră
Hai flori dalbe flori de măr

Și la anu 'om veni


26
Numai dacă ni-ți primi Oarecând la răsărit
Hai flori dalbe flori de măr
Oarecând la răsărit(bis)
Nouă azi ne-a răsărit O stea mare s-a ivit
Și magi după ea-au venit
Nouă azi ne-a răsărit Sara-i mare de Crăciun
Domnul Iisus Hristos, 
Mesia cel mult dorit Și cu bucurie mare
Domnul Iisus Hristos.  În Ierusalim intrară
De Mesia întrebară
Din fecioară s-a născut,  Sara-i mare de Crăciun
Domnul Iisus Hristos, 
Și cu lapte s-a crescut,  Unde Pruncul S-a năascut
Domnul Iisus Hristos.  Împăratul Cel Presfânt
Că noi steaua i-am văzut
Cum e robul S-a smerit,  Sara-i mare de Crăciun
Domnul Iisus Hristos, 
Și pe noi ne-a mântuit,  Iar Irod dac-a aflat
Domnul Iisus Hristos. Despre Pruncul Împărat
Foarte mult s-a tulburat
Sara-i mare de Crăciun
O, ce veste minunată!
Pe boieri i-a adunat
O, ce veste minunată!  Despre Prunc i-a întrebat
În Betleem ni s-arată Și îndată a aflat
Astăzi s-a născut  Sara-i mare de Crăciun
Cel făr' de-nceput
Cum au zis prorocii.  Că în Betleem Maria
Cum arată proorocia
Că la Betleem Maria Ca să-L nască pe Mesia
Săvârşind călătoria,  Sara-i mare de Crăciun
Într-un mic sălaş, 
Lângă-acel oraş,  Magii de Prunc cum aflară
A născut pe Mesia.  Din Ierusalim plecară
Steaua iar li s-arătară
Pe fiul în al Său nume, 
Sara-i mare de Crăciun
Tatăl L-a trimis în lume, 
Să se nască
Și în Betleem i-a dus
Şi să crească, 
Unde s-a născut Iisus
Să ne mântuiască
Apoi steaua s-a ascuns
Sara-i mare de Crăciun

27
În peșteră au intrat Să mai lărmuie se tem, 
Pruncului s-au închinat Boii rumegă cu botu-n
Și darurile i-au dat Ieslea de la Betleem.
Sara-i mare de Crăciun Fă-mi-te numai ureche
Că s-auzi, bătrân pământ:
Aur smirnă și tămâie Sus, în leagăn prins de stele, 
Întru mare bucurie Gângurește Pruncul Sfânt.
Ca la mare împărăție
Sara-i mare de Crăciun Oila, oila

Oaspeți cu azur în gene Am venit la dumneavoastră (bis)


S-aducem colinda noastră(bis)
Oaspeți cu azur în gene Refren:
Și zăpadă pe opinci Oila, oila,oila la la la la.
Se iviră la ferestră
Cu colinde și tilinci. Veste bună v-am adus
  S-a născut Domnul Iisus
Cântec legănat și fraged,  Refren:
Înfloriri de ghiocei Dă-ne drumu gazdă-n casă
Umbre mari țineau isonul Nu ne ţine la fereastră
Albăstrind pe după ei. Refren:
  Dă-ne drumu gazdă-n tindă 
Se părea că-n zvon de aripi N-auzi larmă de colindă
Și miros de tămâier Refren:
În colindă mi se-ngână La casa de oameni buni
Pui de om cu pui de cer. Dumnezeu face minuni
  Refren:
Și cântară, și urară Pune îngerii de pază
Și plecară ca un dor,  Şi duşmanul nu cutează
Strălucea un puf de înger
Risipind pe urma lor. 
Pe strada din Viflaim
Și era o pace albă,
Ca ninsoarea, și era
O sfială ce din stele Pe strada din Viflaim
Pâăa-n inimi tremura. Mere Maica cu Iosif
  Iisus s-a născut în sara de Crăciun.
Bacii lepădară grija:
Astăzi lupii țin ajun,  Când din Viflaim să iasă,
Porumbeii nu visează Să opriră la o casă,
Vânt de uliu căpcăun.  Iisus s-a născut în sara de Crăciun.
Și zăvozii și dulăii
28
Lângă poart-un tânăr sta Drumu-i greu, zăpada-i mare, 
Și pe dânșii-i întreba Vin copiii pe cărare.
Iisus s-a născut în sara de Crăciun. Să tot taie neaua-n două, 
Duc copiii-n gene rouă. 
De unde veniți drumeți? Și tot cântă din colinde, 
Tocmai de la Nazaret Până gerul nu i-o prinde. 
Iisus s-a născut în sara de Crăciun. Până vremea nu le-o trece, 
Pe poteci sub luna rece. 
Fie-ți milă tânăr bun Prin fuioare de ninsoare
Și nu ne lăsa pe drum Duc copiii-n suflet soare. 
Iisus s-a născut în sara de Crăciun. Să-l împarta cu iubire
Ca un leac de împlinire, 
Că afară-i frig și noapte De tot raul care-ngheață, 
Maica Sfântă nu mai poate Duc copiii-n suflet viață, 
Iisus s-a născut în sara de Crăciun. Și-n cuvinte daruri sfinte
De la Dumnezeu Părinte. 
Tânărul fiind milos Toți le poartă să le-mpartă
Le răspunse bucuros De Craciun din poartă-n poartă. 
Iisus s-a născut în sara de Crăciun. Și din poartă până-n casă
Dâră de lumină lasă,
Nu departe de imaș Să rămână-n casă toate. 
Are tata miei în grajd La mulți ani cu sănătate!
Iisus s-a născut în sara de Crăciun.
Plecarea magilor
Iosif și Maica s-au dus
Și la grajde i-au ajuns Dacă magii au plecat
Iisus s-a născut în sara de Crăciun. De la craiul fermecat
Steaua iar le-a răsărit
Și l-au născut pe Iisus Drumul ei l-au urmărit. 
Și l-au născut pe Iisus
Iisus s-a născut în sara de Crăciun Pân-a fost oprită sus
Iisus s-a născut în sara de Crăciun. Unde s-a născut Iisus
Magii dorm, visând și-așteaptă
Pe podele de nuiele Răsplătirea lor cea dreaptă.

Pe podele de nuiele
Duc copiii-n palme stele Povestea lui Moș Crăciun
Să le lase pe la case
Unde-s gazdele miloase. A venit la noi la poartă,
Și cu dragoste creștină Un bătrân frumos la chip,
Duc copiii-n pumn lumină.  Și-a-ntrebat dacă se poate
29
Ca să fie găzduit. Și-acolo născu Fecioara
Pe Fiul lui Dumnezeu
Casa noastră e deschisă, Lângă oile și boii
O, bătrân străin și bun! Bătrânului celui rău
Vino, stai cu noi la masă,
Că ești obosit de drum! În iesle, pe fânul rece
Iisus Pruncul privea
După ce stătu la masă, Cum boii veneau la Dânsul
Se-nchină evlavios Și suflând Îl încălzeau
Și-ncepu să povestească
De nașterea lui Hristos. Iar Maria, Maica Sfântă
Sta mirându-se privind
Noi, de altfel, ne uitarăm Cum boii recunoștința
Privind către el uimiți Arătau spre-al lor Stăpân
Și cuvintele-ascultarăm
Lângă-ai noștri dragi părinți. Dar de-odată se văzură
Îngeri ce din cer veneau
Ne spunea c-a fost odată Către-acea umilă șură,
Demult, tare de demult, La Prunc și-L preamăreau
Un bătrân, Crăciun anume,
Rău la inimă și crud Și o stea frumos deasupra,
Strălucit s-a arătat,
Și-ntr-o noapte la'lui poartă, Iar trei magi intrând'năuntru,
Cineva bătând ușor, Pruncului s-au închinat.
Ceru ca să-i găzduiască
Până dimineață-n zori. Aur, smirnă și tămâie
Magii cu ei au adus
Cu cuvinte de ocară Și cu drag le așezară
Către poartă alergând, Lângă ieslea lui Iisus
Văzu-o tânăra Fecioară
Și-un bătrân cu chipul blând. Și păstori de oi sosiră,
De prin văi și de prin munți
Și voind el să-i vorbească Lui Iisus să I se-nchine
Bătrânu-l ruga zicând De îngeri fiind vestiți.
Că i s-a-mplinit să nască
Fecioarei, pe Pruncul Sfânt Acea stea văzând bătranul
Crăciun cel rău şi zgârcit,
Într-un grajd de oi și vite A-nţeles cine-s străinii
Pe-amândoi îi alunga Ce la grajd i-a găzduit.
Să stea până-n zorii zilei
Cu toiag i-amenința Şi cu lacrimi de durere,
Către iesle alergând,
30
Iertare-ncepu a cere
De la Blândul său Stăpân. El Îl căuta, voind morții-a-L da, 
Dar Pruncul Iisus din țară s-a dus. 
Si încă spunând acestea, Fie lăudat, binecuvântat, 
Bătrânul ce povestea, Dea pururi amin, dea pururi amin.
Lacrimile-i udau faţa
Şi graiul îi tremura.

Voind noi să ne mai spună


De-acolo ce s-a-ntâmplat, Primenește-ți gazdă casa
El ne-a zis c-o să mai vină
Şi în următorii ani. Primenește-ți gazdă casa
Umple vatra, pune masa
Şi mergând el către poartă Fă potecă prin grădină
Îl urmarăm toţi tăcând, Și-n pridvor ține lumină.
Iar el arăta cu mâna Fă potecă prin grădină
Către sat aşa grăind: Și-n pridvor ține lumină.

Eu la toţi în astă seară Ca venim de multișor


Cu colindători am fost Drumul nu ne-a fost ușor
Şi le-am spus minunea mare Tot prin viscol, tot prin zloată
A naşterii lui Hristos. Ziua toată, noaptea toată.
Tot prin viscol, tot prin zloată
Ziua toată, noaptea toată.
Praznic luminos
Gerul iernii ne-a pătruns
Dar de-ajuns tot am ajuns
0Praznic luminos, strălucit frumos 
Să-ți cântăm să-ți colindăm
Astăzi ne-a sosit și ne-a-nveselit, 
Vestea Nașterii să-ți dăm.
Că Mântuitorul și Izbăvitorul 
Să-ți cântăm să-ți colindăm
Cu trup s-a născut, cu trup s-a
Vestea Nașterii să-ți dăm.
născut.
 
Să te bucuri , să te-nchini
Raiul cel închis, azi iar s-a deschis, 
De belșug pentru grădini
Șarpelui cumplit capul s-a zdrobit 
De mioare prin ponoare
Și strămoșii iară, din Sfânta
De credința și de soare
Fecioară 
De noroc la iarmaroc,
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit. 
De copii pe lângă foc
De copii pe lângă foc.
Îngerii cântau, păstori fluierau, 
Magii se-nchinau, toți se bucurau. 
Dar Irod era că se tulbura 
De nașterea Sa, de nașterea Sa. 
31
Răsună blând spre seară Astăzi s-a născut Hristos

Răsună blând spre seară Obicei de colindat


Al clopotelor cânt Pe Iisus de lăudat
Că vine, vine iară Rujmalin verde frunzos
Hristos pe acest pământ.  Astăzi s-a născut Hristos
Refren: Rujmalin verde frunzos
Tânărul Crai cu mult alai Astăzi s-a născut Hristos
Vine din cer , hai lerui ler.
În peștera cea săracă,
La orişicare casa vine Iisus să se nască
Se-aud colindători Rujmalin verde frunzos
Colinda lor frumoasă Astăzi s-a născut Hristos
Răsună până-n zori Rujmalin verde frunzos
Refren: Astăzi s-a născut Hristos

Sculaţi creştini degrabă Jos în ieslea boilor


Şi-aduceţi-i prinos Cântă îngerii în cor
Şi faceţi loc în casă Rujmalin verde frunzos
Copilului Hristos Astăzi s-a născut Hristos
Refren: Rujmalin verde frunzos
Astăzi s-a născut Hristos
El vine-n leagăn verde
De îngeri albi purtat S-a născut Fiuț curat
Să scape lumea-ntreagă Să ne scape de păcat
De rău şi de păcat  Rujmalin verde frunzos
Refren: Astăzi s-a născut Hristos
Rujmalin verde frunzos
Rujmalin verde frumos Astăzi s-a născut Hristos

Asta-i sara de ajun Noi vă zicem să trăiți


Mâine-i zâua de Crăciun Întru mulți ani fericiți
Rujmalin verde frunzos Rujmalin verde frunzos
Astăzi s-a născut Hristos Astăzi s-a născut Hristos
Rujmalin verde frunzos Rujmalin verde frunzos
Astăzi s-a născut Hristos Astăzi s-a născut Hristos.

Noi umblăm să împlinim Sculați, gazde nu dormiți!


Obiceiul din bătrâni
Rujmalin verde frunzos Sculați, gazde nu dormiți! 
Astăzi s-a născut Hristos Sculați, gazde nu dormiți! 
Rujmalin verde frunzos Ci voi afară ieșiți, 
32
Ci voi afară iesiti.  Osana, Osana, Osana
Vă uitați la răsărit Vine Domnul copilaș, 
Vă uitați la răsărit Înfășat în scutecaș.
Steaua mândră ce-o ieșit,  În grajduț cu miei și oi
Steaua mândră ce-o ieșit!  Să ne mântuie pre noi.
Lângă stea lumină mare, 
Lângă stea lumină mare,  Îngerași de sus,
C-amândouă țin o cale,  Ce-I dați lui Iisus?
C-amândouă țin o cale. Cerul cel senin,
Amândouă se-ntrebară,  Și cununi de crini.
Amândouă se-ntrebară,  Păstorași de jos
Oare ce veste-i în țară Ce-I dați lui Hristos?
Oare ce veste-i în țară?  Raza soarelui,
Veste bună, este iară,  Floarea câmpului.
Veste bună, este iară Refren: 
C-a născut Sfânta Fecioară 
C-a născut Sfânta Fecioară.  Copilaș sărac-
Și-a născut pe fân uscat,  Dau un fir de mac.
Și-a născut pe fân uscat Copilaș cioban-
Pe Iisus adevărat,  Dau un miel de-un an.
Pe Iisus adevărat. Copilaș pescar-
Care ne-a răscumpărat,  Dau un mic dinar.
Care ne-a răscumpărat  Copilaș bogat-
Și ne este Împărat N-am nimic de dat.
Și ne este Împărat.  Refren: 

Împăratul Cerului  Scoală gazdă bună


Împăratul Cerului
Și Cuvântul Tatălui,  Scoală gazdă bună scoală nu mai sta
Și Cuvântul Tatălui! Florile sunt dalbe flori de măr
Că venim acuma a vă colinda 
Sfântul copilaș Florile sunt dalbe flori de măr
Refren:
Sfântul copilaș, Omul bun ne va primi
Într-un stăulaș Și cu drag ne va cinsti.
Domnul Cel-nălțat După datini colindăm
Stă pe fân uscat. La mulți ani noi vă urăm! 
Tânăra Măicuță,
Da-I haină călduță, Doar în toamna asta merii'au fost
Alb firuț de crin, sădiți
Drag Fiuț divin. Florile sunt dalbe flori de măr
Refren:  Și în noaptea asta iată'i înfloriți
33
Florile sunt dalbe flori de măr Sculați, sculați boieri mari
Refren: 
Sculați, sculați, boieri mari
Din căldura dragostei vor înflori Sculai voi, români plugari
Florile sunt dalbe flori de măr Că vă vin colindători
Și în pacea casei voastre vor rodi Noaptea pe la cântîători
Florile sunt dalbe flori de măr
Refren:  Și v’aduc pe Dumnezeu
Să vă mântuie de rău
Scoală gazdă din pătuţ Dumnezeu Cel nou-născut
Cu flori de crin învăscut
Scoală gazdă din pătuţ 
Florile dalbe,  Dumnezeu adevarat
Şi ne dă un colăcuţ  Soare’n raze luminat
Florile, florile dalbe.  Sculați, sculați, boieri mari
Sculați voi, români plugari
Că mămuca n-o făcut 
Florile dalbe,  Ca pe cer s-a arătat
Sâtă deasa n-o avut  Un luceafăr de’mpărat
Florile, florile dalbe.  Stea comată, strălucită
Pentru fericiri menită
Pe cand sâtă-o căpătat 
Florile dalbe  El vă zice să trăiți
Covata li s-o crăpat  Întru mulți ani fericiți
Florile, florile dalbe  Și ca pomii să’nfloriți
Și ca ei să’mbătrâniți.
L-o sfadit mama pe tata
Florile dalbe  Steaua sus răsare
De ce s-o crapat covata
Florile, florile dalbe Steaua sus răsare
Ca o taină mare
Când covata o lipit  Steaua strălucește
Florile dalbe  Și lumi vesteste.
Cuptioru' li s-o urnit 
Florile, florile dalbe  Că astăzi curata
Prea nevinovata 
Când cuptoru' o pornit  Fecioara Maria 
Florile dalbe  Naște pe Mesia. 
Anul Nou o şi sosit
Florile, florile dalbe  Magii cum zăriră
Florile, florile dalbe. Steaua și porniră.

34
Mergând după rază Te slăvesc în cor Copil Mântuitor. 
Pe Hristos să-L vază. Dormi, dormi, dormi Copil Divin.

Și dacă porniră Sosit-a praznicul iară


Îndată-L găsiră
La Dânsul intrară Sosit-a praznicul iară
Și se închinară. De care ne bucurăm
Că Iisus din cer coboară
Cu daruri vestite  Să se nască-n Viflaem
Lui Hristos menite
Ducând fiecare  Din Maria, Maica Sfântă, 
Bucurie mare. Mama lui Dumnezeu
N-are loc să se-odihnească, 
Care bucurie  Să nască pe Fiul său
Și aici să fie 
De la tinerețe  Ea umblă din casă-n casă
Pân'la bătrânețe. Şi nimenea n-o lăsa
Ea bătea din poartă-n poartă, 
Somnul lui Iisus Până din oraş ieşea

Domneste pacea pe pământ La păstori cum ei sosiră


Dormi, dormi, dormi Copile Sfânt După ce se odihniră
Mii de heruvimi și de serafimi Cerul frumos strălucea, 
Te slăvesc în cor Copil Mântuitor De o stea ce răsărea
Dormi, dormi, dormi Copile Sfânt. 
Ei mergeau pe drum plângând, 
Îngeri coboară lin din cer Sfântul Iosif şi zicând:
Dormi, dormi, dormi Copil stingher "Eu mai văd departe-n zare
Mii de heruvimi și de serafimi Noi vom merge pe-o cărare"
Te slăvesc în cor Copil Mântuitor
Dormi, dormi, dormi Copile Sfânt. Steaua de la răsărit
Se duce spre asfinţit
Păstorii vin în cor cântând Să le-arate la magi locul
Dormi, dormi, dormi Copile Blând.  Unde s-a născut Hristosul
Mii de heruvimi si de serafimi
Te slăvesc în cor Copil Mântuitor.  Să se bucure oricine
Dormi, dormi, dormi Copile Blând. De naşterea lui Hristos
Că ne-a scos din focul veşnic
Și ruga lor se-nalță lin După cum proroci-au spus
Dormi, dormi, dormi Copil Divin. 
Mii de heruvimi și de serafimi  Să se roage lumea-ntreagă
Împăratului ceresc
35
Să trimită pacea sfântă Magii daruri dăruiesc
La tot neamul omenesc Fiul Domnului.

Noi dorim ca să vă fie Păstorii vin se se-nchină,


La mulţi ani cu bucurie Fiul Domnului,
La mulţi ani s-aveţi noroc Maica Sfântă Îl alină,
De naşterea lui Hristos  Fiul Domnului.

Steaua care străluce Și Pruncu-îi blagoslovește,


Fiul Domnului,
Steaua care străluce, Pacea Sa le dăruiește,
Fiul Domnului, Fiul Domnului.
Veste bună aduce,
Fiul Domnului. Veniți să ne închinăm,
Fiul Domnului,
Peste cer, peste pământ, Dar de la El să luăm,
Fiul Domnului, Fiul Domnului,
Întrupat din Duhul Sfânt, Fiul Domnului.
Fiul Domnului.

Se va naște-un împărat,
Fiul Domnului, Sus la poarta Raiului
Dumnezeu adevărat,
Fiul Domnului. Sus la poarta Raiului, poarta Raiului
Paște turma Tatălui, turma Tatălui
Cel trimis de Tatăl Său, Refren:
Fiul Domnului, Linu-i lin si iară lin, bate vântul
Să ne mântuie de rău, frunza lin
Fiul Domnului. Lin și iară lin.

În cetatea Betleem, Dar la turma cine stă, oare cine stă 


Fiul Domnului, Stă chiar Maica Precistă, Maica
Veniți frați să Îl vedem, Precistă.
Fiul Domnului. Refren:

În iesle de boi săracă, Lângă ea un legănel, da un legănel,


Fiul Domnului, Cu un copilaș în el, copilaș în el.
Maica Sfântă vra să-L nască, Refren:
Fiul Domnului.
Copilașul când plângea, puiul când
Îngerii slavoslovesc, plângea,
Fiul Domnului, Maica Sfântă-L legăna, da Îl legăna.
36
Refren: Toată obștea creștinească

Copilașul când dormea, puiul când Toată obștea creștinească


dormea, Lerului Doamne, Lerului Doamne
Maica Sfântă lin cânta, Maica lin Astăzi să se veselească 
cânta. Lerului Doamne, Lerului Doamne.
Refren:
Că stea mare s-a ivitu
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Sus, boieri, nu mai dormiți Sus la Sfântu Răsăritu
Lerului Doamne, Lerului Doamne.
Sus, boieri, nu mai dormiți
Hai lerui Doamne. Strălucește cu tărie 
Vremea e să vă gătiți Lerului Doamne, Lerului Doamne
Hai lerui Doamne. Veste mare bucurie
Casa să v’o măturați Lerului Doamne, Lerului Doamne.
Hai lerui Doamne.
Masa să v’o încărcați Hai Crăciune, hai stăpâne
Hai lerui Doamne. Lerului Doamne, Lerului Doamne
S-a-duci bucurie-n lume
Nu dormiti în astă seară, Lerului Doamne, Lerului Doamne.
Hai lerui Doamne.
Ci sedeți la privegheală; Că veșnicul Dumnezeu
Hai lerui Doamne. Lerului Doamne, Lerului Doamne
S'așteptăm pre Domnul Sfânt, A trimis pe Fiul Său
Hai lerui Doamne. Lerului Doamne, Lerului Doamne.
Ca să vie pe pământ.
Hai lerui Doamne. Să se născă-n Betleem
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Tuturor ce sunt în casă Precum prorocit avem
Hai lerui Doamne. Lerului Doamne, Lerului Doamne.
Și se veselesc la masă,
Hai lerui Doamne.
Să le dea Hristos de toate, Și s-o născut pe pământ
Hai lerui Doamne. Lerului Doamne, Lerului Doamne
Bucurie, sănătate. Astăzi Mesia Cel Sfânt
Lerului Doamne, Lerului Doamne.

Pruncul Cel prealuminat


Lerului Doamne, Lerului Doamne
Toți cu drag L-am așteptat
Lerului Doamne, Lerului Doamne.
37
Și la toți cu bucurie Cu daruri s-au închinat
Lerului Doamne, Lerului Doamne Și cu toți s-au bucurat
Nașterea Lui să ne fie Iar 'napoi dac-au purces
Lerului Doamne, Lerului Doamne. Pe altă cale au mers.

De acum până-n vecie Irod rău s-a necăjit,


Lerului Doamne, Lerului Doamne Oaste mare a pornit
Amin, Doamne, slavă Ție Și-n Viflaem a intrat
Lerului Doamne, Lerului Doamne. Pe toți pruncii i-a tăiat

Trei crai de la răsărit De la doi ani mai în jos,


Să-l taie și pe Hristos.
Trei crai de la răsărit Pe Hristos nu l-a tăiat
Cu steaua-au călătorit Domnul Sfânt L-a apărat.
Și-au mers, după cum cetim,
Până la Ierusalim Trei păstori se întâlniră

Acolo dac-au ajuns Trei păstori se întâlniră


Steaua-n nori li s-a ascuns, Trei păstori se întâlniră
Și le-au fost a se plimba Raza soarelui, floarea soarelui
Prin oraș a întreba Și așa se sfătuiră:

"Unde s-a născut", zicând, Haideți fraților să mergem


"Un crai mare de curând? Haideți fraților să mergem
Ca să mergem să-l vedem Raza soarelui, floarea soarelui
Și Lui să ne închinăm" Floricele să culegem. 

Iară Irod împărat Și să facem o cunună


Auzind s-a tulburat, Și să facem o cunună
Pe crai la el i-a chemat Raza soarelui, floarea soarelui
Și în taină i-a întrebat S-ompletim cu voie bună. 

Zicând: "Mergeți de aflați Și s-o ducem lui Hristos


Și venind mă înștiințați Și s-o ducem lui Hristos
Să merg să mă-nchin și eu Raza soarelui, floarea soarelui
Ca unuia Dumnezeu" Să ne fie de folos.

Craii dacă au plecat


Steaua iar s-a arătat
Și-au mers, până a stătut
Unde Hristos s-a născut.
38
Veniți cu toții Velerim și veler Doamne 
Cu mustățile de fân.
Velerim și veler Doamne
Veniti cu toții dimpreună
Mos Ajun îi tot spunea:
Să ne facem voie bună
Velerim și veler Doamne
Să ne bucurăm de Domnul
"Mergi, Crăciune, la-mpărat,
Și să strigăm cu tot omul.
Velerim și veler Doamne 
 
Că-i târziu și-a înnoptat".
Că ne e Domn și mântuință
Velerim și veler Doamne 
Și să strigăm cu credință
Ce ne-aduce Moș Crăciun?
Lui din hotarele toate
Velerim și veler Doamne 
I se închină țări și gloate.
Tot ce e frumos si bun.
 
Velerim și veler Doamne.
Că marea cu valuri înalte
Dea Lui Mână sunt lucrate
De El sunt făcuți și munții
Și brazii mari și mărunții. Viflaime, Viflaime
 
El a făcut tot pământul Viflaime, Viflaime
Singur numai cu Cuvântul Cum de n-ai primit in tine 
Și nouă ne este Domnul  Pe Fecioara Maria
Împărat peste tot omul. Să nască pe Mesia.

N-ai primit tu Viflaime


Velerim și veler Doamne
În casele tale bune, 
Să-i dai un pic de sălaș 
După dealul cel mai mare Velerim și
Celui mai Sfânt Copilaș. 
veler Doamne
Răsărit-a mândrul soare. 
N-ai știut tu Viflaime
Velerim și veler Doamne
Cu câtă dragoste vine 
Mândru soare nu era,
Cea mai sfântă-ntre fecioare 
Velerim și veler Doamne
A Domnului Născătoare
Ci era o mănăstire,
Velerim și veler Doamne 
Pat moale și scutece
Cu pereții de-alămâie
l-au dăruit vitele, 
Velerim și veler Doamne
Lumină i-a dăruit 
Și cu ușa de tămâie.
Steua de la răsărit.
Velerim și veler Doamne 
Dar într-însa cine șade?
Peștera întunecoasă
Velerim și veler Doamne
A fost a Domnului casă 
Moș Crăciun cu Moș Ajun
La venirea Sa în lume, 
Velerim și veler Doamne
Din vina ta Viflaime.
Cu barba de ibrisim,
39
Vin colindătorii Dar li-i gura arsă şi li-s ochii-n
lacrimi, leru-i ler,
Vin colindătorii, cum veneau odată, Prea degeaba sânge, prea degeaba
leru-i ler, patimi, leru-i ler.
Să colinde-n seara asta minunată,
leru-i ler, Zoriori de zâuă
Dar li-i gura-i arsă şi li-s ochii-n
lacrimi, leru-i ler Sculați, sculați, boieri mari 
Prea degeaba sânge, prea degeaba Zoriori de zâuă
patimi, leru-i ler. Sculați voi, români plugari 
Zoriori de zâuă.
Gazdelor creştine să-i primiţi în
casă, leru-i ler, Că vă vin colindători
Şi cum se cuvine să-i poftiţi la masă, Zoriori de zâuă
leru-i ler Noaptea pe la cântători
Ni-i trimite Sfântul să nencerce Zoriori de zâuă.
mila, leru-i ler,
Domnii mari de astăzi să-şi deschidă Și v-aduc pe Dumnezau
vila, leru-i ler. Zoriori de zâuă
Să vă mântuia' de rău
Şovăielnic pasul, mâinile plăpânde, Zoriori de zâuă.
leru-i ler,
Tremurat li-i glasul, nu ştiu să Dumnezeu adevărat
colinde, leru-i ler, Zoriori de zâuă
Dacă stau la poartă şi nu zic nimica, Soare, Raze, Luminat, 
leru-i ler, Zoriori de zâuă.
Domnilor de astăzi să v-apuce frica,
leru-i ler. Și vă spun să ne trăiți
Zoriori de zâuă
Mută-i întrebarea ce răsună afară, Întru mulți ani fericiți
leru-i ler, Zoriori de zâuă.
Am murit degeaba, ce-aţi făcut din
ţară, leru-i ler,
Tot în frig şi-n foame, tot cu mâini
întinse, leru-i ler,
Pe la porţi străine ce ne stau închise,
leru-i ler.

Vin colindatorii cum veneau odată,


leru-i ler,
Să colinde în seara asta minunată,
leru-i ler,
40
Cuprins

A venit şi aici Crăciunul....................................2


Afară ninge liniștit.............................................2
Anul nou cu bucurie...........................................3
Aseară pe-nserate..............................................3
Asta-i casa cea frumoasă..................................3
Astăzi s-a născut Hristos...................................4
Bună dimineața la Moș Ajun............................4
Bună seara c-a-nserat!......................................4
Ce-aţi văzut păstori...........................................5
Când fost-a micuț prunc Iisus..........................6
Cerul și pământul...............................................6
Cetinița................................................................7
Colind Bizantin...................................................7
Colindăm, colindăm iarna................................7
Colindăm colindători.........................................8
Colind ceresc.......................................................8
Colindița..............................................................9
Colo sus și mai în sus.........................................9
Colo-n sus pe vremea ceea................................9
Copil iubit cu ochi senini...................................9
Creștinilor noi astăzi.......................................10
Deschide ușa creștine.......................................11
De trei zile tot venimu’.....................................11
Din an în an......................................................11
Din cer senin.....................................................12
Dumnezeu Preasfântul....................................13
E ajun de Crăciun.............................................13
Floricica.............................................................13
Gazde mari........................................................14
Hoila...................................................................14
Hristos de nu se năștea....................................14
Ia'n iesi gazdă până-n prag............................15
Iarăși flori dalbe de măr.................................16
Iată vin colinători............................................17

41
Iisus, bine ai venit!...........................................17
Îmbucură-te om bun........................................17
În coliba-ntunecată..........................................18
Închinarea păstorilor......................................19
În seara de Moș Ajun.......................................19
La fereastra cu gutuie......................................20
La mijlocu' cerului'...........................................20
La Vitleem colo-n jos........................................21
La poartă la Ștefan Vodă................................21
La poartă la Țarigrad.....................................22
La săvârșitu’ lumii...........................................22
Larg deschideţi poarta....................................22
Legănelul lui Iisus............................................23
Leru-i, Doamne, Ler........................................23
Leru-i ler............................................................24
Mare minune s-arată......................................24
Mărire-ntru cele-nalte.....................................24
Măru' lu' Dalion................................................24
Moş Crăciun......................................................25
Nașterea Domnului Nostru............................25
Noapte de vis.....................................................26
Noi în seara de Crăciun...................................26
Noi umblăm a colinda.....................................26
Nouă azi ne-a răsărit......................................27
O, ce veste minunată!......................................27
Oarecând la răsărit.........................................27
Oaspeți cu azur în gene...................................28
Oila, oila............................................................28
Pe strada din Viflaim.......................................28
Pe podele de nuiele...........................................29
Plecarea magilor..............................................29
Povestea lui Moș Crăciun................................29
Praznic luminos................................................31
Primenește-ți gazdă casa................................31
Răsună blând spre seară................................32
Sculați, gazde nu dormiți!...............................32
Sfântul copilaș..................................................33

42
Scoală gazdă bună...........................................33
Scoală gazdă din pătuţ....................................34
Sculați, sculați boieri mari..............................34
Steaua sus răsare.............................................34
Somnul lui Iisus................................................35
Sosit-a praznicul iară......................................35
Steaua care străluce........................................36
Sus la poarta Raiului.......................................36
Toată obștea creștinească...............................37
Trei crai de la răsărit......................................38
Trei păstori se întâlniră..................................38
Veniți cu toții.....................................................39
Velerim și veler Doamne.................................39
Viflaime, Viflaime.............................................39
Vin colindătorii.................................................40
Zoriori de zâuă.................................................40

43

S-ar putea să vă placă și