Sunteți pe pagina 1din 7

Nicolae Elena Gabriela

Facultatea de Sociologie i Asisten ă socială

Consas, Grupa 2

STUDIU DE CAZ

c
c
Identificarea cazului

Numele clientului: A.N.

Data na terii: 05.03.1971

Sex: feminin

Domiciliul: Str. Ma ina de pâine, nr.5, Bucure ti, sectorul 2

Istoricul cazului:

A.N. are 40 de ani, este pensionată pe caz de boală de 6 ani. Este bolnavă de diabet i
hipertensiune arterială. Este văduvă, so ul ei a murit în 2006, în urma unui infarct. Are 4 copiii:

- R.N. de 13 ani- elev în clasa a 7-a

-C.N. de 14 ani- elev în clasa a 8-a

-M.N. de 16 ani-elev în clasa a 10-a

-S.N. de 19 ani-elev în clasa a 12-a

Locuiesc într-un apartament închiriat, de 3 camere. Apartamentul este mobilat modest, nu există
îmbuntă iri. Locuin a este situată într-un imobil de 4 etaje, cu risc seismic ridicat. Riscă să fie
evacua i din locuin ă din cauza datoriilor pe care le au la între inere( 1470 lei). Nu reu esc
să acopere toate cheltuilile lunare.

Medicamentele pentru diabet sunt gratuite, însă cele pentru hipertensiune nu sunt toate acoperite,
astfel ca lunar trebuie să plătească aproximativ 250 lei. A.N. spune însă că de câteva luni a
renun at la tratament, deoarece nu a reu it să mai cumpere medicamentele necesare.

Problemele financiare au apărut, conform spuselor beneficiarei, după decesul so ului.

Cei 4 copiii sunt to i elevi, mama spune că doar Stelian a avut probleme la coală ,la începutul
liceului, chiar după decesul tatălui, când a rămas repetent. Are absen e la coală, riscă să fie
exmatriculat, iar diriginta spune că de două săptămâni nu a mai mers la coală.

c
c
Rela iile cu familia extinsă sunt depărtate, ace tia se văd rar, iar din spusele beneficiarei au
existat conflicte în trecut cu părin ii i fratele ei despre care însă nu dore te să vorbească. Cu
bunicul copiiilor din partea tatălui există rela ii destul de apropiate, aceasta vizitându-l de
câteva ori pe lună.

A.N. ne-a spus că se în elege bine cu vecinii i că are câteva prietene cu care se întâlne te des.
Merge la biserică ori de câte ori poate.

Rela iile familiale sunt încordate datorită problemelor lui Stelian, precum i datorită faptului că
cei 3 fra i nu se în eleg, bătându-se deseori; certurile sunt relativ dese, după cum spune A.N.
Fata este singura care o ajută la treburile casnice, ea are rezultate colare bune , pare
introvertită.

Genograma:

c
c
Ecomapa:

Venituri Cheltuieli
Pensia pe caz de boală-725 lei Chirie-270 euro= aproximativ 1150
Pensia de urma -1040 lei Între inere, curent, cablu-aproximativ 350 lei
Aloca iile copiiilor-168 lei Medicamente-aproximativ 250 lei

Total: 1933 Total: 1750

Probleme:

-probleme medicale: întreruperea tratamentului pentru hipertensiune

-probleme financiare: datoriile la între inere, lipsa resurselor financiare

- probleme sociale: lipsa suportului familial

-probleme educa ionale: întreruperea colii de către S.N.

c
c
Nevoi:

-tratement pentru hipertensiune

- consiliere psihologică pentru familie i pentru S.N.

-resurse financiare suplimentare

-reluarea cursurilor de către S.N.

Planul de interventie:

Nr. Crt. Obiective Activită i Perioadă limită(


termen)
1.c Investiga ii de 1.c 1 lună
1. Îmbunătă irea stării de sănătate specialitate pentru 2.c 2 luni
a beneficiarei doamna A.N. 3.c Maxim 6 luni
2.c Ob inerea după
tratamentului reînceperea
pentru tratamentului
hipertensiune
3.c Re-evaluare
medicală
1.c Realizarea de 1.c 2 luni
Asigurarea siguran ei locative demersuri pentru 2.c 2 luni
2. identificarea unor
alternative locative
2.c Găsirea unor
sponsori i
donator pentru a
plăti restan a la

c
c
între inere

1.c Găsirea unor


Îmbunătă irea calită ii vie ii sponsori
3. familiei 2.c Promovarea
cazului în media 6 luni
3.c Găsirea unor ONG-
uri pentru
sponsorizare
4.c Consilere familială
în vederea
îmbunătă irii
rela iilor din
familie

1.c Demersuri cu
4. Îmbunătă irea performan elor coala 1 lună
colare ale lui Stelian 2.c Consilierea
psihologică a lui
Stelian

j c c
c  c c  c

cc c c


c  cccc  c c cc cc c
 c c cc c c


cc c c
ccc c c
 cc cc

cc c c ccccc


c
 c
cc ccc c

 c cc!c cc
c c 
ccc" c c c

c
c
# ccc c
ccc c
 c cc ccc c c
 " c c c ccc 
c
c$c c

ccc  c
c %c cc" cccc 
!c

 c ccc c c c

 c cc!c cc c


ccc c cc ccc
 c

c  c c

#c
ccc  cc ccc" cc
 
! cc c c
# ccc c
c cccc c c c c %cc c  c
c c c

c
c