Sunteți pe pagina 1din 41

Contabilitatea tertilor

CUPRINDE
*Contabilitatea furnizorilor si clientilor
*Contabilitatea salariilor
*Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata
*Contabilitatea impozitului pe profit si a altor impozite si taxe
*Contabilitateaaltor decontari cu tertii
*Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea creantelor
*Laborator tehnologic

COMPETENTE
*cunoasterea categoriilor de decontari in rapot cu tertii
*identificarea evenimentelor si tranzactiilor privind decontarile cu tertii
*utilizarea analizei contabile pentru inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si
tranzactiilor
*stabilirea articolelor contabile pe categorii de evenimente si tranzactii privind
decontarile cu tertii
*inregistrarea evenimentelor si tranzactiilor in Registrul-jurnal si Registrul Cartea
mare
*intocmirea Balantei de verificare
*analiza corelatiei dintre Registrul-jurnal si Balanta de verificare
*rezolvarea de aplicatii propuse

Pe masura desfasurarii evenimentelor si tranzactiilor economice , entitatea intra in


relatie de decontare cu tertii : furnizorii pentru plata aprovizionarilor , clientii pentru
incasarea vanzarilor , bugetul statului si asigurarile sociale pentru plata impozitelor si
taxelor , salariatii pentru plata salariilor , decontari cu entitati afiliate , asociatii/actionari ,
debitori si creditori diversi etc.
In cadrul relatiilor cu tertii , agentul economic contabilizeaza doua categorii de
operatii: datorii pentru plata obligatiilor si creante pentnru incasarea sumelor sau alte
drepturi.
CONTABILITATEA FURNIZORILOR SI
CLIENTILOR
Notiuni teoretice: Furnizorii si clientii reprezinta datorii si creante pe care le angajeaza
agentul economic in relatiile cu tertii , prin cumparare si vanzare
In functie de modalitatile de decontare , vanzarile – cumpararile se pot deconta
imediat (in numerar) sau ulterior (prin credit comercial).Creditul comercial este plata
ulterioara pentru aprovizionari , amanarea la plata acordata de furnizor clientului sau.In
acest caz achizitia nu coincide cu plata achizitiilor.In raport cu instrumentele de
decontare (documentele care se consemneaza) , creditul comercial poate fi : clasic
(documente : ordin de plata , cec ) sau prin efecte comerciale (bilet la ordin , cambie).
Furnizorii reprezinta datorii comerciale din aprovizionarea cu stocuri , servicii ,
imobilizari.Datoria se contabilizeaza in intervalul de timp de la contractarea datoriei si
plata ei.Contractarea datoriei coincide cu momentul primirii bunurilor serviciilor.Plata se
face ulterior.
Clientii reprezinta creante comerciale rezultate din evenimente anterioare si de la
care sunt asteptate beneficii ulterioare pentru intreprindere.Ele rezulta din vanzari de
bunuri (produse finite , marfuri) , servicii , lucrari etc. in urma carora urmeaza sa se
primeasca un echivalent valoric.Creanta-clienti se contabilizeaza in intervalul de timp de
la instituirea creantei pana la stingerea ei.Vanzarea nu coincide cu incasarea care se va
face ulterior.
Efectele comerciale sunt titlul de valori negociabile pe termen scurt sau imediat ,
care atesta datorii sau creante in cadrul relatiilor cu furnizorii si clientii.Se numesc :
polite , cambii, bilet la ordin etc.Fiind negociabile ele pot fi : cedate , vandute sau
transmise.
Creantele si datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate atat in lei , la cursul
de schimb de la data evaluarii operatiunilor si comunicat de BNR , cat si in valuta.
Documente specifice:Operatiile privind furnizorii si clientii se consemneaza in
urmatoarele documente : Factura fiscala , Chitanta fiscala , Nota de receptie , Ordin de
plata , Bilet la ordin , Cambie , Cec , Extras de cont , Jurnal pentru cumparari , Jurnal
pentru vanzari , etc.

Conturi specifice
401 Furnizori (P)
404 Furnizori de imobilizari (P)
411 Clienti (A)
4111 Clienti (A)
4118 Clienti incerti sau in litigiu(A)

*Conturile de furnizori tin evidenta datoriilor rezultate din cumparari de bunuri si


servicii.Se individualizeaza datoriile din cumparari de bunuri si servicii inregistrate in
contul 401 Furnizori si aprovizionari cu imobilizari care sunt inregistrate in contul 404
Furnizori de imobilizari.Sunt conturi de pasiv.Se crediteaza cu inregistrarea datoriei si
se debiteaza cu achitarea ei.Soldul final creditor arata datorii neplatite la sfarsitul
perioadei.
*Contul 4111 Clienti tine evidenta creantelor rezultate din vanzari de bunuri sau
servicii.Sunt conturi de activ.Se debiteaza cu inregistrarea creantei si se crediteaza cu
incasarea sau stingerea ei.Soldul final este debitor si arata creante de incasat sau de primit
la sfarsitul perioadei.
*Contrul 4118 Clienti incerti sau in litigiu evidentiaza situatii speciale in care
clientii obisnuiti nu mai pot fi incasati la timp si se decide separarea creantei in aceasta
categorie.
Conturile sintetice fe furnizori si clienti se dezvolta in analitice pe categorii
(interni , externi) iar in cadrul lor pe fiecare furnizor sau client si pe termene de plata sau
incasare.

Schema relatiei dintre conturi privind furnizorii:

D(+) 371 (-)C


D(-) 401 (+)C D(+) 301 (-)C

D(+) 4426 (-)C

Unde : (1)
Schema aprovizionarea
relatiei de laprivind
dintre conturi furnizori cu materii prime
aprovizionarea si marfuri
de stocuri
D(+) 2131 (-)C
D(-) 404 (+)C D(+) 2131 (-)C D(+) 2133 (-)C

D(+) 4426 (-)C

Unde : (1) aprovizionare cu echipamente tehnologice si mijloace de transport


Schema relatiei dintre conturi privind aprovizionare de la furnizori cu imobilizari

Schema relatiei dintre conturi privind clientii

D(+) 4111 (-)C D(-) 701 (+)C D(-) 707 (+)C

D(-) 4427 (+)C

Unde : (1) vanzarea catre clienti de produse finite si marfuri


Schema relatiei dintre conturi privind creante din vanzarea de stocuri

Aplicatii
Furnizori , clienti , alte operatii
Se da : SiC 1012 4.000 SiD 5121 130.000 SiC 5191 126.000
Operatia I : 3.V.N. Agentul economic INTER SRL se aprovizioneaza cu stocuri
de la furnizorul ALFA conform Facturii fiscale 437/3.V.N:
*materii prime 30.000
*marfuri 40.000
*TVA deductibil 19% 13.300 .
TOTAL factura 83.300

Analiza contabila : 301 + A  D 30.000 4426 +A  D


13.300
371 + A  D 40.000 401 +P  C
83.300
Analitic : C401/ALFA 83.300

Formula contabila :
% = 401 Furnizori 83.300
301 Materii prime 30.000
371 Marfuri 40.000
4426 TVA deductibila 13.300

Operatia 2 : 4.V.N.Agentul economic inchiriaza obligatiile de plata pentru


servicii de la furnizorii ELECTRICA si APANOVA conform facturilor:
Factura fiscala nr. 832/4.V.N
*consum energie electrica 3.000
*TVA deductibila 570 .
Total factura 3.570
Factura fiscala nr.887/4.V.N
*consum de apa 2.000
*TVA deductibil 19% 380 .
Total factura 2.380

Analiza contabila : 605 + A  D 5.000


4426 + A  D 950
401 + P - C 5.950
Analitic : C401/ELECTRICA 3.570 C401/APANOVA 2.380
Formula contabila:
% =401 Furnizori 5.950
605 cheltuieli cu energie si apa 5.000
4426 TVA deductibila 950

Operatia 3 : 5.V.N.Agentul economic se aprovizioneaza cu imobilizari corporale


de la furnizorul BETA conform Facturii fiscale nr. 328/5.V.N
*strung 20.000
*furgoneta transport 60.000
*TVA deductibila 19% 15.200 .
Total factura 95.200
Receptia imobilizarilor s-a facut pe baza documentului : Proces – verbal de
receptie nr. 83/15.V.N
Analiza contabila : 2131 + A  D 20.000 4426 + A  D
15.200
2133 + A  D 60.000 404 + P  C
95.200
Analitic C 404 / Beta
Formula contabila :
% =404 furnizori de imobilizari 95.200
2131 Echipamente tehnologice 20.000
2133 Mijloace de transport 60.000
4426 TVA Deductibila 15.200
Operatia 4 : 6.V.N.Agentul economic da in consum materii prime in valoare de
10.000 lei.Document : Bon de consum nr 312/6.V.N
Analiza contabila : 301 – A  C
601 + A  D
Formula contabila :
601 cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
10.000
Operatia 5. 24.V.N. Se obtin produse finite in valoare de 15.000 lei la cost
efectiv.Document: Bon de predare 70/25.V.N
Analiza contabila: 345 + A -> D 15.000
711 A/P -> C 15.000
Formula contabila:

345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor 15.000

Operatia 6. 25.V.N. Agentul economic vinde produse finite clientului DELTA pe


baza Facturii fiscale nr. 285/V.N.
• produse finite (la pret de vanzare) 20.000
• TVA colectata 19% 3.800
TOTAL factura 23.800
Analiza contabila: 4111 + A -> D 23.800
701 + P -> C 20.000
4427 + P -> C 3.800

Analitic: D 4111/DELTA 23.800


Formula contabila:
4111 Clienti = % 23.800
701 Venituri din vanzarea 20.000
produselor finite
4427 TVA colectata 3.800

Operatia 7. 25.V.N. Concomitent cu vanzarea se scot din gestiune produsele finite


(evidenta se tine la cost efectiv). Document: Situatie calcul.
Analiza contabila: 345 - A -> C 15.000
711 A/P -> D 15.000
Formula contabila:
711 Variatia stocurilor = 345 Produse finite 15.000

Operatia 8.26.V.N. Agentul economic vinde marfuri clientului DUNAREA pe baza


Facturii fiscale nr 286/26.V.N.
• marfuri (vanzare) 30.000
• TVA colectata 19% 5.700
TOTAL factura 35.700
Analiza contabila: 4111 + A -> D 35.700
707 + P -> C 30.000
4427 + P -> C 5.700
Analitic: D 4111/DUNAREA 35.700
Formula contabila:
4111 Clienti = % 35.700
707 Venituri din vanzarea marfurilor 30.000
4427 TVA colectata 5.700

Operatia 9. 26.V.N. Concomitent cu vanzarea marfurilor se inregistreaza scoaterea din


gestiune a marfurilor aprovizionate la valoarea de 20.000 lei pret de cumparare si trecerea
pe cheltuieli. Document: Situatie de calcul.
Analiza contabila: 371 - A -> C 20.000
607 + A -> D 20.000
Formula contabila:
607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 20.000

Operatia 10.V.N. Se incaseaza la banca clientii DELTA si DUNAREA din vanzarea


produselor finite si a marfurilor. Documente: Ordin de plata nr.215/27.V.N., Extras de
cont nr.121/27.V.N.

Analiza contabila: 5121 + A -> D 59.500


4111 - A -> C 59.500
Analitic: D 4111/DELTA 23.800
D 4111/DUNAREA 35.700
Formula contabila:
5121 Conturi la banca in lei = 4111 Clienti 59.500

Operatia 11.28.V.N.Se platesc furnizorii din contul de la banca.Documente: Ordin de


plata nr.182/28.V.N. Ordin de plata 183/28.V.N. Extras de cont 122/28.V.N.
Analiza contabila: 401 - P -> D 89.250
404 - P -> D 95.200
5121 - A ->C 184.450
An: D 401/Alfa 83300 D 401/Electrica 3570 D 401/Apanova 2380 D 404/Beta
95200
Formula contabila:
% = 5121 Conturi la banci in lei 184.450
401 Furnizori 89.250
404 Furnizori de imobilizari 95.200

Operatia 12. 31.V.N. Se calculeaza si se inregistreaza amortizarea imobilizarilor


corporale pe luna mai,cunoscand duratele de serviciu normate in sistem liniar.La strung
durata este 10 ani iar la furgoneta 15 ani.Document: Situatie de calcul.

SITUATIE DE CALCUL
Amortizare imobilizari corporale pe luna mai N
Denumire
Nr. Crt. Vci na Aa Al
imobilizari
1. Strung 20.000 10% 2.000 167
2. Furgoneta 60.000 6,66% 3.996 333
TOTAL x x 5.996 500
na = (1 : D) x 100
Aa = na x V CI
Al = Aa : 12
Analiza contabila: 2813 + P -> C 500
6811 + A -> D 500

Formula contabila:
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2813 Amortizarea instalatiilor,
500
amortizarea imobilizarilor mijloacelor de transport,
animalelor si plantatiilor

Operatia 13. 31.V.N. Se regularizeaza situatia TVA.Documente:Jurnal cumparari, Jurnal


pentru vanzari, Decont TVA.
Decont TVA pe luna mai N:
• TVA colectata 9.500
• TVA deductibila 29.450
TVA de recuperat 19.950
Analiza contabila:
a) compensare TVA col/TVA ded. 4426 - A -> C 9.500
4427 - P -> D 9.500
b) stabilire TVA de recuperat 4426 - A -> C 19.950
4427 + A -> D 19.950
REMARCA: Cele doua formule contabile simple se pot combina intr-o formula
contabila compusa de forma:
Formula contabila:
% = 4426 TVA deductibila 29.450
4424 TVA de recuperat 19.950
4427 TVA colectata 9.500

Operatia 14. 3.V.N. La sfarsitul lunii se inchid conturile de cheltuieli si venituri.


Document: Situatie de calcul.
Analiza contabila:
a) decontarea cheltuielilor asupra rezultatului:
601 - A -> C 10.000
605 - A -> C 5.000
607 - A -> C 20.000
6811 - A -> C 500
121 A/P -> D 35.500
b) incorporarea veniturilor in rezultate:
701 - P -> D 20.000
707 - P -> D 30.000
121 A/P -> C 50.000

Formula contabila:
121 Profit sau pierdere = % 35.500
601 Cheltuieli cu materiile prime 10.000
605 Cheltuieli privind energia si apa 5.000
607 Cheltuieli privind marfurile 20.000
6811 Cheltuieli de exploatare 500
privind amortizarea imobilizarilor

% = 121 Profit sau pierdere 50.000


701 Venituri din vanzarea 20.000
produselor finite
707 Venituri din vanzarea marfurilor 30.000

De rezolvat: Intocmiti Registrul-Jurnal, efectuati inregistrarile in conturile sintetice si


analitice, elaborati Balanta de verificare sintetica cu 3 serii de egalitati (solduri initiale,
rulaje, solduri finale) si Balantele de verificare analitice pentru conturile sintetice
401,404,4111.
• Evenimentele si tranzactiile desfasurate intr-o entitate genereaza si operatii
care determina particularitati in contabilizarea furnizorilor si clientilor.Printre
acestea amintim aprovizionari si vanzari faraq factura, avansuri pentru cumparari-
vanzari,operatii de aprovizionari-vanzari pe efecte comerciale,clienti incerti sau in
litigiu.

a) CUMPARARI - VANZARI FARA FACTURA: se refera la aprovizionari pe


baza de Aviz de insotire a marfii, urmand ca ulterior sa se intocmeasca factura.

Conturi Specifice
408 Furnizori - facturi nesosite (P)
418 Clienti - facturi de intocmit (A)
Aceste conturi functioneaza similar conturilor de datorii si creante studiate
anterior.Valoarea datoriei sau creantei se stabileste estimativ urmand ca la primirea
facturii cand preturile sunt certe, sa se inregistreze diferentele de pret in conturile de
stocuri, servicii, lucrari.De asemenea TVA aferenta se inregistreaza pe 4428 TVA
neexigibila urmand ca apoi sa se transforme in TVA deductibila sau colectata - dupa
caz.Dupa primirea facturii se face trecerea datoriei sau creantei pe conturile 408 si 418 pe
conturile specifice 401 si 4111.

Exemplu: Furnizorul "ALFA" livreaza produse finite (tesaturi) clientului "BETA"


care le achizitioneaza ca si materii prime din care se vor obtine confectii .
Pretul de vanzare este 60.000 lei + TVA. Document: Aviz de insotire a marfii. Dupa
primirea facturii fiscale valoarea se certifica la nivelul de 60.000 lei + TVA

Contabilizarea operatiilor se poate structura astfel (fig. 5.4) :


FURNIZOR “ALFA” CLIENT “BETA”
418 = % % = 408
71.400 71.400
• Vanzare 701 • Aprovizionare 301
produse finite 60.000 materii prime 60.000
4428 4428
11.400 11.400
• Emiterea 4111 = 418 • Primirea facturii 408 = 401
facturii si 71.400 si regularizarea 71.400
TVA
regularizarea 4428 = 4427 4426 = 4428
TVA 11.400 11.400
• Incasarea 5121 = 4111 • Plata datoriei 401 = 5121
creantei 71.400 71.400
Fig. 5.4. Operatii facturi de elaborat

De rezolvat: Efectuati analiza contabila, inregistrarile in conturi, analizati rulajele si


soldurile finale .

b) AVANSURI PENTRU CUMPARARI - VANZARI: se refera la plati partiale


inaintea livrarii bunurilor serviciilor .

Conturi specifice
409 Furnizori - debitori (A)
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092 Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si de executaride lucrari (A)
419 Clienti - creditori (P)
Exemplu : Clientul "NORD" acorda furnizorului "SUD" un avans in valoare de
20.000 lei,in cadrul livrarilor de marfuri ulterioare .Pentru avans se intocmeste factura in
care se stabileste TVA 19%. Ulterior se livreaza marfurile in valoare de 50.000 lei ,TVA
19%.

Contabilizarea operatiilor se poate structura astfel(fig.5.5.):

CLIENT”NORD” FURNIZOR “SUD”

% = 5121 Incasarea avans 5121 = %


acordarea avans 23.800 23.800
409 419
20.000 20.000
4426 4427
3.800 3.800
% = 401 Vanzare marfuri 4111 = %
achizitie marfuri 59.500 59.500
371 707
50.000 50.000
4426 4427
9.500 9.500
achitarea facturii 401 Incasarea facturii 419
minus 59.500 minus 20..000
avans,regularizarea 4426 avans,regularizarea 5121
avansului si a TVA 3.800 avansului si a TVA 35.700
aferenta avansului %=% aferenta avansului %=%
409 4111
20.000 59.500
5121 4427
35.700 3.800
De rezolvat : Efectuati analiza contabila ,inregistrarilor in conturi ,analizati rulajele si
soldurile finale .
c) APROVIZIONARI - VANZARI PE EFECTE COMERCIALE se
realizeaza prin folosirea de instrumente specifice de decontare (bilet de ordin ,cambie) a
furnizorilor si clientilor ,ceea ce implica folosirea de conturi specifice pentru evidentierea
operatiilor .Functiunea conturilor se substituie regulilor generale aplicate conturilor de
furnizori si clienti .
Conturi specifice
403 Efecte de platit (P)
405 Efecte de platit pentru imobilizari (A)
413 Efecte de primit de la clienti (P)
5113 Efecte de incasat (A)
5114 Efecte remise spre scontare (A)
8037 Efecte scontate neajunse la scadenta

Conturile 403,405,413 inlocuiesc conturile 401,404,4111 si functioneaza


similar.Contul 5113 Efecte de incasat (A) este un cont de trezorerie si evidentiaza
momentul depunerii efetelor de primt la banca pentru decontare la scadenta .
Aceasta operatie se face prin trecerea de pe contul 413 pe contul 5113.Contul 5114
Efecte remise spre scontare (A) functioneaza similar contului 5113 cu specificatia ca se
foloseste pentru decontarea inainte de termen (scontare).In paralel se foloseste si contul
in afara bilantului 8037.Scontarea este operatia de transformare a hartiilor de valoare in
bani,inainte de scadenta .In acest caz banca devine proprietara efectului comercial
,asumandu-si riscul incasarii ulterioare a facturii de la client.Scontarea presupune palta
unui comision bancar si a unei taxe de scont .In acest caz furnizorul incaseaza valoarea
neta scontata calculata dupa formula:
Valoarea neta scontata = Valoarea nominala –Agio
Agio=Taxa de scont+Comision
Exemplu : Furnizorul "VEST" livreaza pe efecte comerciale produse finite (fibre textile)
clientului "EST" care le achizitioneaza ca si materii prime din care se vor obtine
tesaturi .Pretul de vanzare este de 40.000 lei plus TVA.
Contabilizarea operatiilor se poate structura astfel(fig.5.6.)

FURNIZORUL “VEST”
CLIENT “EST”
Livrarea produselor 4111 = % Achizitie materii % = 401 47.600
finite 47.600 prime 301 40.000
701 4426 7.600
40.000
4427
7.600
Primirea efectului 413 = 4111 Emiterea efectului 401 = 403 47.600
comercial 47.600 comercial

Varianta A Varianta A(scadenta)


(scadenta) 5113 = 413 Achitarea efectului 403 = 5121 47.600
Depunerea 47.600 comercial la scadenta
efectului comercial 5121 = 5113
la banca si 47.600
incasarea lui
Varianta 5114 = 413
B(scontare) 47.600
Remiterea efectului
spre scontare(D x x
8037) % = 5114
Incasarea prin 47.600
scontare 667
-taxa scont 5% 2.380
-comision 1% 627
(C 8037) 476
5121
44.744

Varianta B(scontare) 403 = 5121


x x Clientul achita 47.600
factura la scadenta
De rezolvat : Efectuati analiza contabila,inregistrarea in conturi ,analizati rulajele si
soldurile finale . d)CLIENTI INCERTI SAU IN LUCRU evidentiaza creante incerte sau
aflate in litigiu in cadrul relatiilor cu clientii
Conturi specifice
411 Clienti (A)
4111 Clienti incerti sau in litigiu (A)

Contul 4118 Clienti incerti sau in litigiu evidentiaza situatia in care clientii devin rau
platnici,actionati in justitie,insolabili.Astfel se separa aceasta categorie de clienti (cont
4118) prin trecerea lor de pe clienti obisnuiti (cont 4111).
Exemplu: Furnizorul “TIMIS” livreaza marfuri pe factura clientului “TISA” in
valoare de 60.000 lei plus TVA 19%.Dupa o perioada clientul nu efectuaza plata si este
actionat in justitie .Prin hotarare judecatoreasca este considerat insolvabil si este scos din
activ (din patrimoniul entitatii) si urmarit in continuare.Dupa doi ani clientul “TISA” este
incasat pe factura ..
Operatia 1. Vanzare de marfuri pe factura 4111= % 71.400
707 60.000
4427 11.400
Operatia 2..Trecerea la clienti incerti 4118 = 4111 71.400
Operatia 3.Concomitent se inregistreaza 6814 = 491 60.000
O ajustare pentru deprecierea
Creantelor clientilor
Operatia 4.Scoaterea din activ in urma % = 4118 71..400
Hotararii judecatoresti 645 60.000
4427 11.400
Observatii: In paralel efectuam inregistrarea de contul in afara bilantului 8034
.Debitori scosi din activ ,urmariti in continuare (D 8034).
Operatia 5. Concomitent se anuleaza 491 = 7814 60.000
ajustarea pentru depreciere
Operatia 6.Reactivarea creantei 4111 = 754 71.400
clienti
Operatia 7.Incasarea clientului 5121 = 4111 71.400
Observatii : Concomitent C 8034 .
De rezolvat : Efectuati analiza contabila ,inregistrarea in conturi ,analizati corelatiile
intre sume .
Evenimentele si tranzactiile entitatii pot genera si alte tipuri de operatii privind furnizorii
si clientii:furnizorii si clientii externi,reduceri comerciale,operatii prin cecuri etc.

CONTABILITATEA SALARIILOR

Notiuni teoretice
Salariul reprezinta suma de bani pe care o primeste un salariat pentru munca depusa
.Salariatul este persoana incadrata cu contract individual de munca , pe o perioada
determinata sau nedeterminata.Sumele obtinute din salariu se calculeaza dupa formula :
Salariul brut realizat =Salariul realizat +Adaosurile la salariu
Din salariile brute obtinute de salariati se scad obligatiile salariale ale angajatilor si
rezulta salariu net de plata (rest de plata ).Obligatiile salariale se retin pe statul de plata
la salariati si devin apoi , indirect , obligatii ale genului economic pentru virarea la buget
sau alte entitati.Obligatiile salariale se suporta de catre angajati dar sunt platite de catre
angajator.
Salariile brute sunt cheltuieli pentru agentul economic.
Agentul economic plateste obligatii patronale ale angajatorului catre bugetul
statului,bugetul asigurarilor sociale si alte organisme publice.Aceste obligatii se
concretizeaza in cheltuieli pentru entitate.
Obligatiile patronale(ale agentului economic,ale angajatorului) si obligatiile
salariale(ale salariatilor,ale angajatilor)pot fi sintetizate in urmatorul tabel(fig.5.7.):

STRUCTURI CATEGORIA DE OBLIGATII Formula


contabila
OBLIGATII CAS individual = 9.5% x venit brut
SALARIALE CAS de sanatate(CASS) = 6.5% x venit brut
(salariat) Contributia la asigurari sociale de somaj 1%
x salariu negociat
Impozit pe salarii*
Alte retineri personale(rate ,propriri etc.)
OBLIGATII Salarii brute
PATRONALE CAS= total salarii brute x
(angajator) cota(19.5%,24.5%,29.5%)**
CASS total = salarii brute x 6%
Contributia angajatorului la fondul de
somaj=total salarii brute x 2%
Comision pentru pastrarea si completarea
cartilor de munca platit la Inspectoratul
Teritorial de Munca=total salarii brute x
0.75%
Comision pentru asigurarea de munca si boli
profesionale***=total salarii brute x 0.5%

Fig.5.7.Tabel obligatii salariale si patronale


CAS este contributia la asigurarile sociale si este o datorie fata de bugetul asigurarilor
sociale.Contributia este suportata de catre salariatii sub forma de CAS
individual(9.5%)si de catre angajator.
CAS angajator**se calculeaza diferentiat in functie de categoria de munca(conditii
normale de munca 19.5%, conditii speciale de munca 25.5%, conditii deosebite de
munca 30.5%).
CASS este contributia la asigurarile sociale de sanatate si se constituie in obligatie fata de
Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate.Se suporta de catre salariatii (6.5%) si de catre
angajator(6%).
Contributia la asigurarile sociale de somaj(fond de somaj) este o obligatie fata de bugetul
asigurarilor pentru somaj.Se suporta de catre salariati (1%) si de catre angajator( 2%).
Impozitul pe salarii* se calculeaza prin aplicarea cotei unice de 16% la baza de
impozitare.Este o datorie fata de bugetul statului si se suporta de catre salariatii.
Baza de impozitare =Venit net-Deducerea personala
Deducerea personala se stabileste diferentiat in functie de nivelul salariului si numarul
persoanelor in intretinere,conform actelor normative,legislative(OMFP
nr.19/2005).Pentru salariatii care realizeaza venituri salariale peste 3000 de lei nu se
acorda deducerea personala.
- Comisionul pentru pastrarea si completarea cartilor de munca (comision
I.T.M.) se suporta de catre angajator (0.75%) si este obligatie fata de Casa
Nationala de Pensii.
- Comisionul pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale
ese obligatie fata de bugetul asigurarilor sociale. Se calculeaza prin procent
diferential in functie de activitatea intreprinderii incadrata in codul CAEN
(consideram exemplu cu 0.5%). Se suporta de catre angajator.
- Alte retineri din salariu se refera la retineri personale ale salariatilor pentru
rate, popriri, chirii, pensii alimentare, imputatii etc. Ele se constituie in datorii
fata de creditorii respectivi. Se suporta de catre angajati.
- Avansurile din salarii sunt o creeanta si reprezinta sume platite de catre
angajator angajatilor cu titlu in avans chenzina I, atunci cand plata drepturilor
salariale se face in doua transe: chenzina I (40% din salariul brut) si chenzina a
II-a (restul de plata). Se evidentiaza in contul 425 Avansuri acordate
personalului (A).

Structura centralizata a obligatiilor pe angajator si angajat poate fi prezentata


astfel:

Nr. Obligatia de plata Total Angajator Angajat


Crt.
1 Contributia de Conditii normale de munca 29% 19.5% 9.5%
asigurari sociale Conditii speciale de munca 34% 24.5% 9.5%
(CAS) Conditii deosebite de munca 39% 29.5% 9.5%
2 Contributia de asigurari sociale de sanatate (CAS 12.5 6% 6.5%
S) %
3 Contributia pentru asigurarile sociale de somaj 3% 2% 1%
(Fond somaj)
4 Comisionul pentru asigurarea de accidente de 0.5% 0.5% -
munca si boli profesionale (Fond accidente)
5 Comisionul pentru pastrarea si completarea 0.75 0.75% -
carnetelor de munca (comision Camera de %
Munca)
6 Impozitul pe salarii 16% - 16%

Conturi specifice
421 Personal-salarii datorate (P)
425 Avansuri acordate personalului (A)
426 Drepturi de personal neridicate (P)
427 Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul (A/P)
4281 Alte datorii in legatura cu personalul (P)
4282 Alte creante in legatura cu personalul (A)
431 Asigurari sociale
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale (P) -> CAS 19.5%
4312 Contributia personalului la asigurarile sociale (P) -> CAS 9.5%
4313 Contributia angajatorului pentru asig. sociale de sanatate (P) -> CASS 6%
4314 Contributia angajatiilor pentru asig. sociale de sanatate (P) -> CASS 6.5%
437 Ajutor de somaj
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj (P) -> Fd. Somaj 2%
4372 Contributia personalului la fondul de somaj (P) -> Fd. Somaj 1%
438 Alte datorii si creante sociale (A/P)
4381 Alte datorii sociale (P) -> Fond accidente 0.5%
4382 Alte creante sociale (A)
641 Cheltuieli cu salariile personalului (A)
645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (A)
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale (A) -> CAS 19.5%
6452 Contributia pentru ajutorul de somaj (A) -> Fd. Somaj 2%
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (A) CASS 6%

Contul 421 Personal – salarii datorate este un cont de pasiv care inregistreaza in
credit obligatia de plata catre salariati pentru salariul brut. Se debiteaza cu retinerile din
salarii sub forma de obligatii salariale de platit la buget si salariul net platit (restul de
plata). Eventualul sold creditor constatat dupa plata salariilor se trece pe salarii neridicate
(cont 426). Astfel , contul 421 trebuie sa soldeze dupa efectuarea platilor pentru salarii.

D(-) 421 Personal salarii datorate (+)C


obligatii salariale retinute pe statutul de obligatii salarii brute
plata 641=421
421 = %
4312 CAS 9.5%
4314 CASS 6.5%
4372 Fond somaj 1%
427 Retineri personale
444 Impozit
425 Avans
SpI=rest de plata (la sfarsitul lunii)
achitarea restului de plata
421=5311
salarii neridicate
421=426
Sf=0 (la achitarea salariilor)

Remarca: In cazul platii salariilor prin banca cu ajutorul cardurilor, inregistrarile


contabile sunt:
a) Inregistrarea obligatiei de plata a salariilor prin card 421=581
b) Alimentarea cardurilor prin conturi bancare 581=5121
Contul 425 Avansuri acordate personalului (A) se debiteaza cu ocazia acordarii
avansului (425=5311) si se crediteaza cu inregistrarea retinerii avansului acordat pe statul
de plata (421=425). La sfarsitul lunii se soldeaza, cu ocazia inregistrarii statului de plata
in contabilitate si inregistrarea retinerii din salariu.
Contul 426 Drepturi de salarii neridicate (P) inregistreaza operatii generate de
neridicarea la termen a salariilor cand plata se face in numerar. Se crediteaza cu
evidentierea salariilor neridicate (426=421) si in paralel depunerea la termen a banilor la
banca (581=5311 si 5121=581). Se debiteaza cu ocazia ridicarii banilor de la banca si
depunerea lor in casierie (581=5121 si 5311=581) irmata de plata salariilor restante
(426=5311). Soldul final creditor arata salarii neridicate.
Conturile de obligatii salariale si patronale care se concretizeaza in datorii fata de
buget sunt conturi de pasiv care se crediteaza cu obligatiile de plata si se debiteaza cu
plata obligatiilor prin banca. Soldurile finale creditoare arata obligatii neplatite.

D(-) Conturi de obligatii 4311, 4312, 4313, 4314, 4371, 4372, 444, 427 (+)C
Plata obligatiilor prin banca a) obligatii patronale
D C
D C Cheltuieli = Obligatii
Obligatii = 5121 b) obligatii salariale
Patronale si salariale D C
421 = Obligatii
SfC=obligatii neplatite

Aplicatii Salarii

La 30 iunie N, societatea comerciala „DUO” SRL calculeaza si inregistreaza


STATUL DE SALARII pe luna iunie, exercitiul N. Pe baza lui se stabilesc obligatiile
salariale (ale angajatilor) si patronale (ale angajatorilor). La scadenta (8 iunie N),
societatea plateste in numerar salariile nete si din contul de la banca obligatiile fata de
bugetul de stat, bugetul asigurarilor si protectiei sociale precum si alte organisme publice.
Se da: SiC 1012 5.400 SiD 5121 3.600 SiD 5311 1800
SC „DUO” SRL

STAT DE SALARII pe luna iunie N


Nr Numele Ven CA CAS Fon VEN Deduce Ven Impo Alte Rest
. si it S S d IT rea it zit retin de
Cr prenum brut 9.5 6.5% som NET persona baz eri plata
t. ele % aj la a
1% calc
ul
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pop 900 85. 58.5 9 747 250 497 79.52 100 567.4
Ioan 5 0 8
2 Pop 310 294 201. 31 2573 - 257 411.6 1.00 1161.
Vasile 0 .5 50 3 8 0 32
3 Total 400 380 260 40 3320 250 307 491.2 1.10 1728.
0 0 0 0 80
OBLIGATII PATRONALE (ale angajatorului):
CAS 19.5% x 4.000=820
CASS 6% x 4.000=280
FD. SOMAJ 2% x 4.000=100
FD. ACCIDENTE 0.5% x 4.000=20
Comision Camera Munca 0.75% x 4.000=30

TOTAL 1.250

Operatia 1. 30.06.N. inregistrare obligatii patronale(angajator). Documente: Stat de


salarii, Situatie de calcul.

Analiza contabila:
641+A ->D 4.000 421+P ->C 4.000
6451+A ->D 780 4311+P ->C 780
6453+A ->D 240 4313+P ->C 240
6452+A ->D 80 4371+P ->C 80
6458+A ->D 20 4381+P ->C 20
622+A ->D 30 462+P ->C 30

Formule contabile:
641 Cheltuieli cu salariile personalului=421 Personal-salarii datorate 4000
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale=4311 Contributia unitatii la asigurarile
sociale 780
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate=4313 Contributia
angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 240
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj=4371 Contributia unitatii la fondul de
somaj 80
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala=4381 Alte datorii sociale 20
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile=462 Creditori 30

Formula contabila:
421 Personal-salarii datorate = % 2.271,20
4312 Contributia personalului la 380,00
asigurarile sociale
4314 Contributia angajatilor pentru 260,00
asigurarile sociale de
sanatate
4372 Contributia personalului la 40,00
fondul de somaj
427 Retineri din salarii donate 1.100,00
444 Impozitul pe venit de natura 491,20
salariilor
Operatia3. 30.06.N.Inchiderea conturilor de cheltuieli
Analiza contabila: 641-A->C 4.000 6453-A->C 280 121 A/P (D) 5250
6451-A->C 829 6458 -A->C 20
6452-A->C 100 662 -A->C 30

Formula contabila:
121 Profit sau pierdere = % 5.250
641 Cheltuieli cu salariul
pesonalului 4.000
6451 Cheltuieli unitatii
la asigurarile sociale 820

6452 Contributia unitatii pt.


ajutorul de somaj 100
6453 Contributia angajatorului pt.
asigurarile sociale de bunuri 280
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile
si protectia sociala 20
622 Cheltuieli privind comisioanele
si onorariile 30

Operatia4.08.07.N.Plata salariilor in numerar.Documente:Stat salarii,Registru de casa


Analiza contabila: 421-P-> 1.728,80 5311 -A->C 1.728,80
Formula contabila:
421Personal -salarii donate =5311 Casa in lei 1.728,00

Operatia5.08.07 Plata prin virament a obligatiilor patronale fata de buget si alte


organisme
publice.Documente:Stat salarii,Ordine de plata,Extras de cont.
Analiza contabila:4311-P->D 820,00
4312-P->D 380,00
4313-P->D 280,00
4314-P->D 260,00
4371-P->D 100,00
4372-P->D 40,00
4381-P->D 20,00
444-P->D 491,20
462-P->D 30,00
467-P->D 1.100,00
5121-A->C 3.512,20
Formula contabila:
% =5121 Conturi la banci in lei 3.521,20

4311 Contributia unitatii la


asigurarile sociale 820,00

4312 Contributia pesonalului


la asigurarile sociale 380,00

4313 Contributia angajatorului


pt.asigurarile sociale de sanatate 280,00

4314 Contributia angajatilor pt.


asigurarile sociale de sanatate 260,00

4371 Contributia unitatii la fondul de somaj 100,00


4372 Contributia personalului la fondul de somaj 40,00
4381 Alte datorii sociale 20,00
444 Impozitul pe venit de natura salariilor 491,20
462 Creditori diversi 30,00
427 Retineri din salarii datorate tertilor 1.100,00

De rezolvat: Intocmiti Registrele-jurnal pe lunile iunie si iulie,inregistati in conturi


,intocmiti
Balantele de verificare cu 3 serii de egalitatie pe lunile iunie si iulie(solduri
initiale,rulaje si
solduri finale).
Evenimentele si tranzactiile desfasurate intr-o entitate genereaza si"alte operatii"
privind decontarile cu personalul:indemnizatii pentru concediul de
odihna,pt.incapacitate
temporara de munca,premii,alte drepturi in bani si in natura datorare de entitate
pesonalului
pentru munca prestata.
5.3 CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA
ADAUGATA

Notiuni teoretice:

Taxa pe valoare adaugata(TVA) este un impozit general,care se stabileste asupra


operatinunilor privind transferul propietatilor bunurilor si se aplica asupra valorii
adaugate la fiecare studiu al circuitului economic.Valoarea adaugata(VA) este
echivalenta cu diferenta dintre pretul vanzarilor(PV) si pretul cumparatorilor(PC).
La noi in tara se foloseste cota standard de 19% si cota redusa
de 9% pentru medicamente,carti,cazare unitati hoteliere,intrare muzee etc.
Unele entitati sunt scutite de TVA:agentii economici care au realizat o cifra anula
de pana la 200.000 lei(RON),activitati adminstative,de invatamant,culturale,politice,etc.

Conturi specifice :

442 taxa pe valoare adaugata

4423 TVA de plata (P)


4424 TVA de plata (A)
4426 TVA deductibila (A)
4427 TVA colectata (P)
4428 TVA neexigibila (A)

-Contul 4423 TVA de plata tine evidenta datoriei fiscale pe care agentul economic o
are fata de bugetl statului ,atunci cand TVA colectata depaseste TVA deductibila.Este un
cont de pasiv.Se crediteaza cu obligatia de plata si se debiteaza cu plata
datoriei,compensarea cu TVA de recuperat pe perioada anterioara.Soldul final este
creditor si arata obligatia neplatita.
-Contul 4424 TVA de recuperat tine evidenta creantei fata de bugetul statului atunci
cand TVA deductibila este mai mare decat TVA colectata.Este cont de activ.se debiteaza
cu inregistrarea sumei de incasat si se crediteaza cu incasarea sumei,compensarea cu
TVA de plata aferenta perioadei anterioare.Soldul final este debitor si arata sume de
incasat.
-Contul 4426 TVA deductibila tine evidenta TVA aferenta aprovizionarilor.Este cont
de activ.Se debiteaza cu inregistarea TVA aferenta aprovizionarilor si crediteaza prin
compensare cu TVA colectata sau TVA de recuperat.La sfrasitul lunii se soldeaza.
-Contul 4427 TVA colectata tine evidenta TVA aferenta vanzarilor.Este cont de
pasiv.Se crediteaza cu inregistarea TVA aferenta vanzarilor si se debiteaza prin
compensarea cu TVA deductibila cu TVA de plata.La sfarsitul lunii de soldeaza.
-Contul 4428 TVA neexigibila tine evidenta inregistrarii TVA in situatiile cand nu a
devenit exigibaila ca fiind generata de operatii cu particularitati cum ar fi:livrari de
produse cu plata in rate,marfuri in comertul cu amanuntul,livrari de produse fara
afactura,etc.Este un cont bifunctional si poate avea sold final debitor sau creditor(dupa
caz).La momentul exigibil TVA neexigibila se transforma in TVA deductibiala sau TVA
colectata (dupa caz).
remarca:Contul de gradul I 442 Taxa de valoare adaugata este neoperational,adica nu
poate fi folosit pentru alcatuirea forumulelor contabile ci numai conturile de gradul II
dezvoltatoare.
TVA de plata sau TVA de recuperat se stabileste la sfarsitul fiecarei luni sau
periodic.Plata TVA se face lunar sau trimestrial,in conformitate cu reglementarile
legislative.

Aplicatii
Taxa pe valoare adaugata

Agentul economic CRETA SRL desfasoara activitate de productie.In cursul lunii


iunie se desfasoara evenimente si tranzactii:
se da: SiC 1012 4.000 SiD 5121 4.000

Operatia1.15.VI.N. Agentul economic se aprovizioneaza cu materii conform Facturii


fiscale nr.703/15.VI.N.

-materii prime 30.000


-TVA deductibila 19% 5.700

Total factura: 35.700

Analiza contabila: 301 + A->D 30.000


4426 +A->D 5.700
401+P->C 35.700

Formula contabila:
% =401 Furnizori 35.700

301 Materii prime 30.000


4426 TVA deductibila 5.700

Operatia 2.16.VI.N. Se dau in consum materii prime in valoare de 18.000 lei.


Document:Bon de consum

Analiza contabila: 301-A->C 18.000 601 + A->D 18.000


Formula contabila:

601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 18.000

Operatia3.29VI.N.Agentul economic inregistreaza obtinerea de produse finite la cost


efectiv de 40.000.Document:Bon de predare-transfer-restituire.

Analiza contabila: 345+A->D 40.000


371A/P->C 40.000

Formula contabila:

345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor 40.000

Operatia4.29.VI.N.Agentul economic vinde produse fininte conform Facturii fiscale


830/29VI.N.

-produse fininte 50.000


-TVA colectata 9.500

TOTAL factura 59.500

Analiza contabila: 4111 +A->D 59.500


701 +P->C 50.000
4427 +P->C 9.500

Formula contabila:

4111 Clienti = % 59.500

701 Venituri din


vanzarea produselor finite 50.000

4427 TVA colectata 9.500

Operatia5.30.VI.N.Concomitent se descarca gestiunea de produse fininte.


Document:Factura fiscala 830/29.VI.N.

Analiza contabila: 345-A->C 40.000


711A/P->D 40.000
Formula contabila:

711Variatia stocurilor = 345 Produse finite 40.000

Operatia6.30.VI.N La sfarsitul lunii se regularizeaza situatia TVA.Documente:Jurnal


pentru vanzari,Jurnal pentru cumparari,Decont TVA.

Decont TVA pe luna iunie :

• TVA colectata 9500


• TVA deductibila 5700
TVA de plata 3800

Analiza contabila :
a)Compensare TVA pana la nivelul sumei celei mai mici :
4427-P-D 5700
4426-A-C 5700
Observatii : In urma acestei operatii contul 4427 TVA colectata raane cu un surplus in
credit de 3800 care se trece pe TVA de plata
b)Stabilire TVA de palata :
4427-P-D 3800
4423+P-C 3800
Sau 4427-P –D 9500
4426-A-C 5700
4423 +P-C 3800

Formula contabila compusa :


4427 TVA colectata = % 9500

4426 TVA deductibila 5700


4423 TVA de plata 3800
Operatia 7 :30VI.N. Agentul economic palateste obligatia TVA a bugetul statului.
Analiza contabila : 4423-P-D 3800
5121-A-C 3800

Formula contabila :
4423 TVA de plata =5121 Conturi la banci in lei 3800
Inregistrarile in conturile de TVA (selectiv) :

D(+) 4426 (-)C D(-) 4423 (+)C D(-) 4427 (+)C

D(-) 5121 (+)C

Remarca:La sfarsitul lunii poate sa rezulte si TVA de recuperate in situatia in care TVA
deductibila ar fi mai mare decat TVA colectata .In acesc caz TVA de recuperate s-ar
incasa in contul 5121 Conturi la banci in lei.
Exemplu :La sfarsitul lunii agentul economic « ALFA »prezinta urmatoarea situatie :

TVA colectata RC 4427 65000


TVA deductibila RD4426 80000
TVA de recuperat 4424 15000

Inregistrari contabile:
a) Compensare TVA colectata/TVA deductibila 4427 = 4426 65000

b) Stabilire TVA de recuperat 4424=4426 15000

sau % = 4426 80000

4427 65000

4424 15000

Remarca 2: In situatia in care am avea sold al lunii precedente la TVA de plata


sau de TVA de incasat, se procedeaza astfel:
a) Se stabileste situatia TVA a lunii curente, rezultand TVA de plata sau de
recuperat
b) Se compara (se cumuleaza) situatia TVA a lunii curente , (TVA de plata sau de
recuperat) cu situatia lunii precedente (TVA de plata sau de recuperat)
c) Din comparatia situatiei TVA a lunii curente cu situatia TVA a lunii anterioare,
rezulta TVA de plata sau de recuperat la sfarsitul perioadei si care este o situatie finala.
Exemplu: Agentul economic „BETA” prezinta urmatoarea situatie a TVA pe
trimestrul II exercitiul N:
• Sold initial 1 Martie ->TVA de recuperat 10000 TVA colectata 20000

• 31 Martie------------ TVA de recuperat 30000 TVA deductibila


50000

CUMULAT TVA de recuperat 40000 TVA colectata 70000


• 30 aprilie------------TVA de plata 60000 TVA deductibila 10000

CUMULAT TVA de plata 20000 TVA colectata


20000
• 31 mai--------------- TVA de recuperat 15000 TVA deductibila
35000

CUMULAT TVA de plata 5000


Formulele contabile aferente vor fi:
31 martie -luna curenta 4427 = % 70000
4426 10000
4423 60000
-compensare 4423=4424 40000

Concluzii: TVA de plata curenta 60000 se compenseaza cu TVA de recuperat


anterioara 40000 si rezulta TVA de plata 20000 (SfC 4423)

31 mai -luna curenta % = 4426 35000


4427 20000
4424 15000
-compensare 4423 = 4424 15000
Concluzii: TVA de recuperat curenta 15000 se compenseaza cu TVA de plata
anterioara 20000 si rezulta TVA de plata 5000 (SfC 4423)
In final am avut la inceputul trimestrului TVA de recuperat 10000 lei iar la
sfarsitul trimestrului avem TVA de plata 5000.
De rezolvat: Efectuati analiza contabila, inregistrati in conturi, analizati corelatia
dintre sume.
5.4. CONTABILITATEA IMPOZITULUI PE PROFIT SI A ALTOR
IMPOZITE SI TAXE
Notiuni teoretice: In sens general,impozitul este o contributie baneasca obligatorie, cu
titlu nerambursabil si fara contraprestatie directa. Impozitul este datorat, conform legii,
bugetului de stat de catre persoanele fizice si juridice pentru veniturile pe care le obtin
sau bunurile pe care le poseda. Ele se concretizeaza pentru intreprindere in datorii
fiscale.
Structura impozitelor se poate clasifica astfel (fig. 5.12.):
IMPOZITE

/ / / / /
Impozit pe Impozit pe Impozit pe Impozite si taxe Accize
profit salarii dividente locale
Fig. 5.12. Clasificarea impozitelor

Impozitul pe profit este un impozit direct perceput entitatilor care obtin profit
numiti contribuabili. El se calculeaza prin aplicarea unei cote unice de 16% (cu unele
exceptii) asupra bazei de impozitare (profit fiscal). Microintreprinderile pot opta pentru
stabilirea obligatiei de plata sub forma de impozit pe venit(conform legislatiei).

Impozitul pe salarii este un impozit direct platit de persoane fizice care obtin
venituride natura salariilor prin intermediul agentilor economici. El se calculeaza prin
aplicarea unei cote unice de 16% asupra bazei de impozitare diferentiat pe categorii de
contribuabili.
Impozitul pe dividente este un impozit direct platit de agentii economici care
repartizeaza profit sub forma de dividende prin aplicarea unei cote de 10% asupra
dividendelor brute.
Impozitul si taxele locale sunt impozitele direct platite de persoane fizice si
juridice catre bugetele locale. In categoria lor intra: impozitul pe cladiri, impozitul pe
teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru folosirea mijloacelor de
publicitate etc. Ele se colecteaza prin diverse metode de impunere in functie de categoria
lor.
Accizele sunt impozite directe, taxe de consumatie platite de agentii economici
care comercializeaza sau importa produse cu o cerere mare si neelastica, cum sunt:
alcoolul, cafeaua, produse de tutun, benzina, motorina, produse de lux, etc.
a)IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit (IP) se calculeaza lunar sau trimestrial si se


inregistreaza ca si o datorie fiscala fata de bugetul statului.
Calculul impozitului se face prin determinarea bazei de impozitare numita
rezultat fiscal (Rf), dupa formula:
Rezultat fiscal (Rf) = Rezultatul exercitiului sau rezultatul contabil (Rex) + Cheltuieli
nedeductibile fiscal (CN) – Venituri neimpozitabile (VN) – Deduceri fiscale
Rf= Rex + CN –VN – Deduceri fiscale
Rex = veniturile totale cumulate (V) – Cheltuieli totale cumulate (C)
CN = Cheltuieli care nu se iau in calculul impozitului pe profit:
amenzi,penalitati,depasiri la cheltuielile de protocol fata de limitele stabilite prin
lege,depasiri la cheltuieli de sponsorizare etc.
VN = Venituri neimpozitabile: sumele reprezentand constituirea si majorarea
rezervelor legale, dividende incasate de la alte societati, amortizare fiscala etc.
Deducerile fiscale cuprind sumele reprezentand constituirea si majorarea
rezervelor legale si pierderea fiscala din anii precedenti care se va recupera din profitul
obtinut in perioadele urmatoare.
Calculul impozitului pe profit (Ip) se face cumulat de la inceputul anului pana la
sfarsitul trimestrului de calcul:
Ip = Rf x cota
Conturi specifice
441 Impozit pe profit/venit (A/P)
4411 Impozit pe profit (A/P)
4412 Impozit pe venit(A/P)
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit(A)
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care
nu apar in elementele de mai sus(A)
*Contul 4411 Impozitul pe profit este un cont bifunctional care inregistreaza in credit
obligatia de plata iar pe debit plata organizatiei.Soldul final creditor arata obigatii
neplatite.Soldul final debitor arata obligatii platite in plus si se transforma din datorie in
creanta.
*Contul 4412 Impozit pe venit ( A/P ) se refera la impozitul pe veniturile
microinteprinderilor ( conform legislatiei)
* Contul 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit (A) , este un cont de activ care
evidentiaza in debit inregistrarea cheltuielii cu aceasta categori de impozit.Se crediteaza
cu decontarea cheltuielilor asupra contului 121 Profit si pierdere. Nu prezinta sold la
sfarsitul perioadei.
*Contul 698 se utilizeaza pentru inregistrarea cheltuielilor cu impozitul pe venitul
microinteprinderilor precum si alte impozite si taxe

Aplicatii Impozit pe profit

Agentul economic „BETA” SA inregistreaza la sfarsitul lunii martie venituri totale de


75.000 lei si cheltuieli totale de 60.000 lei.Din totalul veniturilor , suma de 5.000 lei
reprezinta dividende incasate de la o alta societate.Din totalul cheltuielilor , o parte o
reprezinta suma aferenta amenzilor platite 1.000 lei , penalitati 2.000 lei , depasiri la
cheltuieli de sponsorizare 500 lei.La sfarsitul lunii iunie realizeaza venituri de 30.000 lei
si inregistreaza cheltuieli de 40.000 lei.
La sfarsitul lunii septembrie realizeaza venituri de 20.000 si cheltuieli de 35.000 lei

Se da : SiC 1012 10.000 SiD 5121 5.000 (selectiv)

Operatia 1. Inregistrarea obligatiei de plata a impozitului pe profit la sfarsitul


trimestrului I (31 martie) .
Calcul:
Rex = V – C = 75.000 – 60.000 = 15.000 (profit)
Rezerva legala = Rezultatul exercitiului x 5% = 15.000 x 5% = 750 (suma care nu
depaseste 20% din capitalul social)

Rf=Rex + CN – VN – Rezerva legala = 15.000 + (1.000 + 2.000 + 500) – 5.000 –


750= =15.000 + 3.500 - 5.750 = 12.750
IP=Rf x cota = 12.750 x 16% = 2.040
Profit net (Pn) = Rex – IP = 15.000 – 2.040 = 12.960
Analiza contabila : 4411 + A/P  C 2.040
691 + A  D 2.040

Formula contabila
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit =4411 Impozitul pe profit 2.040

Operatia 2. Inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit (31 martie)


Remarca : Contul 691 se inchide in a doua etapa , cu ocazia stabilirii
impozitului pe profit , dupa ce in prima etapa s-au inchis toate celelalte cheltuieli.

Analiza contabila : 691 – A  C 2.040


121 A/P  D 2.040
Formula contabila:
121 Profit sau pierdere =691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 2.040

Analiza contabila: 691-A->C 2.040


121A/P->D 2.040

Formula contabila:
121 Profit sau pierdere =691 Cheltuieli cu impozit pe profit 2.040

Operatia3.Plata impozitului pe profit aferent trimestului I(data scadentei fiscale 25


aprilie).

Analiza contabila: 4411A/P->D 2.040


5121A->C 2.040
Formula contabila:

4411 Impozitul pe profit =5121 Conturi la banci in lei 2.040

Operatia4.Regularizarea sitauatiei impozitului pe profit la sfarsitul trimestrului II (30


iunie).

Rex=V-C=(75.000+30.000)-(60.000+40.000)=105.000-
100.000=5.000(profit)
Rf=Rex
Ip=Rfx cota=5.000x16%=800

Impozit la sfarsitul trim.II 800


Impozit platit la sfarsitul trim.I 2.040

Impozit pe profit platit in plus 1.240


Se storneaza impozitul platit in plus (30 iunie) din obligatia de plata:
Analiza contabila: 121A/P->C 1.240
691-A->C 1.240

Formula contabila:
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit =4411 Impozitul pe profit 1.240

Operatia5.Inchiderea contului de cheltuieli(30 iunie).


Analiza contabila: 121 A/P->D 1.240
691A->C 1.240

Formula contabila:

121 Profit sau pierdere =691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 1.240

Observatii:Dupa aceasta intregistrare rulajul creditor al contului 4411 la sfarsitul


trimestrului II este 800 de lei,egal cu cel afectiv realizat.

Operatia6.Stabilirea rezultatului exercitiului la sfarsitul trim.III(30 septembrie).


Rex =V-C=(75.000+30.000+20.000)-(60.000 +40.000+35.000)=125.00-
135.000=10.000(pierdere)
Deoarece rezulata pierdere,nu se mai intregistreaza impozitul pe profit.

Inregistrarea in conturi (selectiv) :

D(-) 4411 D(-) 691


(+)C (+)C
3) 5121 1) 691 1) 4411 2) 121
2.040 2.040 2.040 2.040
4) 691 4) 4411 5) 121
1.240 1.240 1.240
RD RC RD RC
2.040 800 800 800
SfD
1.240
(Creanta)
De rezolvat: Efectuati inregistrarile in conturile 5121 si 121. Analizati corelatiile dintre
conturi si sumele aferente.

b) ALTE IMPOZITE SI TAXE

In aceasta categorie cuprindem: impozit pe salarii, impozit pe dividende, impozite si


taxe locale, accize. Evidenta se tine in conturi specifice de datorii (vezi Plan de conturi -
anexa la manual)

APLICATII

Alte impozite si taxe

Agentul economic "CRISUL" SA inregistreaza la sfarsitul trimestrului I , exercitiul N,


urmatoarele obligatii de plata:
• Impozit pe salarii 4.000
• impozit pe dividende 2.000
• impozit pe cladiri 3.000
• impozit pe teren 1.000
• accize 11.000
TOTAL obligatii 21.000
Ulterior datoriile se platesc din contul de la banca
Se da: SiC 1012 5.000, SiC 421 30.000, SiC 457 20.000, SiD 5121 55.000
Operatia 1. Inregistrarea datoriilor din impozite si taxe.
• impozit pe salarii 421 = 444 4.000
• impozit pe dividende 457 = 446 2.000
• impozit pe cladiri,teren si accize 635 = 446 15.000
Operatia 2. Plata datoriilor din contul de la banca.
% = 5121 21.000
444 4.000
446 17.000
De rezolvat: Efectuati inchiderea contului de cheltuilei, analiza contabila a
operatiilor si inregistrarea in conturi.
5.5. CONTABILITATEA ALTOR DECONTARI CU TERTII

In acest subcapitol prezentam alte operatii privind datorii si creante in relatiile cu


tertii: decontari cu actionarii/asociatii (conturi 456 si 4551), debitori (461), debitori (462),
operatii de regularizare (conturi 471 si 472). Evidenta se tine in conturi specifice de activ
sau pasiv, dupa cum reflecta creante sau datorii (vezi Plan de conturi - anexa manual)
Aplicatii:
Agentul economic "BISTRITA" SRL, se inregistreaza urmatoarele operatii:

1.Subscriere capital 456 = 1011 40.000


2.incasare aport si transfer capital 5311 = 456 5.000
1011 = 1012 5.000
3.Depunere numerar in casierie de catre
administrator pentru acoperirea unor 5311 = 4551 1.500
cheltuieli de constituire
4.Reconstituirea partiala a sumei 4551 = 5311 700
depuse de administrator
5.Vanzarea de imobilizari corporale unui tert 461 = % 23.800
7583 20.000
4427 3.800
6.Incasarea debitorilor 5121 = 461 23.800
7.Inregistrarea obligatiei fata de un tert 622 = 462 2.000
creditor pentru servicii de comision
8.Plata obligatiilor fata de creditor 462 = 5121 2.000
9.Inregistrare plata abonamente 471 = 5311 1.200
pe un an la diverse publicatii
economice
10.Trecerea cheltuielilor cu abonamente 6488 = 471 100
pe cheltuieli lunare curente
11.Incasare chirie anticipat pe 6 luni 5311 = 472 3.000
12.Trecerea chiriei incasate pe venituri curente 472 = 706 500
De rezolvat: Efectuati inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri, decont TVA ,
inregistrati in conturi si stabiliti telatia de corespondenta dintre sume.
• Evenimentele si tanzactiile desfasurate intr-o entitate genereaza si alte operatii
privind tertii: decontari intre entitatile afiliate, decontari privind interesele de
participare, decontari din operatii de participare, decontari in cadrul unitatii, etc.

Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea creantelor

In anumite situatii reversibile , creantele fata de clienti sau debitori nu se mai pot
incasa datorita insolvabilitatii sau falimentului.
Ajustarile pentru deprecierea creantelor se calculeaza ca si diferenta intre
valoarea contabila a creantei( mai mare ) si valoarea actuala ( mai mica ) .Evidenta se
realizeaza cu ajutorul conturilor specifice ( vezi Plan de conturi –neza la manual)..
Exemplu : Agentul economic TIRNAVA SA inregistreaza ajustare pentru
deprecierea creantelor - clienti in valoare de 2.000 lei.
Analiza contabila : 491 + P-C 2.000
6814 + A-D 2.000

Formula contabila
6814 Cheltuieli de exploatare = 491 Ajustari pentru deprecierea 2.000
privind ajustarile pentru deprecierea creantelor - clienti
activelor circulante
De rezolvat : Efectuati operatia de inchidere a contului de cheltuieli
.Inregistrati operatiile in conturi .
Evenimentele si tranzactiile desfasurate intr-o entitate genereaza si alte
operatii privind tertii: decontari intre entitatile afiliate,decontari privind interesele de
participare ,decontari din operatii de participatie .decontari in cadrul unitatii etc.

Rezumat
Contabilitatea relatiilor de decontare cu tertii inregistreaza evenimentele si
tranzactiile generate cu aproizioanari ,vanzari,salarii,impozite si taxe ,decontari cu
actionarii sau asociatii,cu debitori si creditori diversi ,operatii de regularizare etc.
Contabilizarea acestor operatii determina instituirea de creante si datorii in relatiile cu
tertii : furnizori ,clienti ,personal,asigurarile sociale ,bugetul statului,entitatile afiliate
,asociatii sau actionarii ,debitorii si crditorii diversi .Creantele se inregistreaza in conturi
specifice de activ,iar datoriile in conturi specifice de pasiv.Conturile de activ
inregistreaza in debit instituirea creantelor iar in credit incasarea lor.Soldul final arata
creante neincasate.Conturile de pasiv inregistreaza in credit datoriile de platit,iar in debit
plata datoriilor.Soldul final creditor arata obligatii de platit,restante.Creantele si datoriile
se evalueaza la valoarea nominala.La sfarsitul exercitiului,cu ocazia inventarierii se pot
inregistra ajustari pentru deprecierea creantelor.
Termeni cheie
furnizori ajutor de somaj impozit pe
profit
TVA deductibila accize impozit pe
salarii
clienti TVA colectata impozit pe
dividente
efecte comerciale TVA de plata impozit si taxe
locale
CAS TVA de recuperat
CASS TVA neexigibila

De rezolvat : Analizati definitiile termenilor cheie .Poate veti dori sa adaugati


unele insemnari. Aceasta este o ocazie sa va fixati cuvintele si expresiile pe care le-ati
invatat.
Mic dictionar
creanta - resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente
anterioare,din care sunt asteptate beneficii ulterioare pentru entitate .
credit comercial - forma de imprumut practicata intre vanzator si cumparator atunci
cand vanzarea bunurilor materiale este facuta pe credit ,cu plata ulterioara .
creditori diversi - alte datorii ale intreprinderii fata de terti dinafara intreprinderii si
care nu privesc activitatea de baza .
datorie - obligatie actuala a intreprinderii care decurge din evenimente trecute si
prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii
economice .
debitori diversi - creante din alte operatii cu tertii ,dinafara intreprinderii si care nu
privesc activitatea de baza.
efecte comerciale - titluri de valoare ,negociabile pe termen scurt sau imediat ,care
atesta datorii sau creante in cadrul relatiilor comerciale cu furnizorii sau clientii .
terti - in sens general ,care vine in al treilea rand ,al treilea rand ;in sens contabil
,reprezinta relatiile de decontare cu furnizorii , clienti , bugetul statului , salariati ,
creditori , debitori etc.
venituri/cheltuieli in avans - venituri/cheltuieli care se incaseaza/platesc in
exercitiul financiar curent ,dar se refera la un exercitiu financiar ulterior.

5.7 LABORATOR THENOLOGIC

Agentul economic “NORD” SRL cu activitate de productie are la inceputul lunii


aprilie, exercitiul N, urmatoarele solduri initiale:

SiC 1012............................ 2.000 SiD 4111/Olt......................5.000


SiC 401/Mecanica............10.000 SiD 4111/Jiul....................35.000
SiC 403/Calitatea............. 15.000 SiC 446/taxe locale............3.000
SiC 404/Cuprom...............30.000 SiD 5121..........................25.000
SiC 404/Otelul..................10.000 SiD 5311............................5.000

In cursul lunii aprilie N, au loc urmatoarele evenimente si tranzactii:


Operatia 1. 03.04.N. Se inregistreaza obligatia de plata fata de furnizorul „CONEL”
pentru consumul de energie electrica 2.800, plus TVA deductibila 19%. Document:
Factura fiscala.
Operatia 2. 10.04.N. Se plateste prin banca biletul la ordin emis de furnizorul „Calitatea”
in valoare de 15.000 lei. Documente: Bilet la ordin, Extras de cont.
Operatia 3. 15.04.N. Se accepta de la clientul „Jiul” un efect comercial in valoare de
35.000 lei. Document: Bilet la ordin.
Operatia 4. 20.04.N. Se introduce la banca biletul la ordin emis de „jiul” si se incaseaza
scadenta. Documente: Bilet la ordin, Extras de cont.
Operatia 5. 22.04.N. Se inregistreaza reparatiile curente efectuate de furnizorul „stal” in
valoare de 4.000 lei plus TVA deductibila 19%. Documente: Factura fiscala, Proces
verbal de receptie reparatii.
Operatia 6. 24.04.N. Se platesc din contul de la banca urmatorii furnizori: Mecanica,
CONEL, Stal, Otelul. Documente: Ordine de plata, Extras de cont.
Operatia 7. 25.04.N. Se platesc prin virament taxele locale datorate in valoare de 3.000
lei.
Operatia 8. 30.04.N. Se intocmeste Statul de salarii pe luna aprilie cunoscand
urmatoarele date:
-Haiduc Ioan – salariul brut 1.800 lei, deducerea personala 300 lei, rate BCR 400 lei.
-Oprescu dan – salariul brut 2.800 lei, deducerea personala 800 lei
-Damian Ioana – salariul brut 3.100, rate CEC 400 lei.
Inregistrati in cotabilitate:
a) obligatii patronale pentru salarii brute
b) obligatii salariale
c) obligatii de plata angajator pentru buget si alte entitati
Documente: Stat de salarii, Situatie de calcul.

Operatia 9. 30.04.N. Regularizare TVA la sfarsitul lunii. Documente: Jurnal pentru


aprovizionari, Decont TVA.

Operatia 10. 30.04.N. Se inchid conturile de cheltuieli.

De rezolvat: Efectuati analiza contabila, intocmiti Registrul – jurnal pe luna


aprilie, inregistrati in conturi, elaborati Balanta de verificare cu 3 serii de egalitati
(solduri initiale, rulaje, solduri finale ) si Balantele analitice pentru conturile sintetice de
furnizori si clienti.

Alternativ: Introduceti datele de intrare ale aplicatiei in programul de


contabilitate si elaborati in sistem informatic urmatoarele documente: Registrul de casa,
Extras de cont, Jurnal pentru aprovizionari, Registrul-Jurnal, Cartea mare, Balanta de
verificare.
Comparati datele obtinute in sistem informatic cu datele obtinute in cazul
prelucrarii manuale.

5.8. TESTE
1. Stabiliti informatiile corecte care completeaza spatiile libere:
Furnizorii reprezinta...(1)...iar clientii reprezinta...(2)...pe care le angajeaza agentul
economic in relatiile cu tertii, cu ocazia desfasurarii operatiilor de...(3)...si...(4)...
2. Caracterizati efectele comerciale.
3. Scrieti litera corespunzatoare fiecarui enunt ( a, b, c, d ) si notati in dreptul ei litera A,
daca apreciati ca raspunsul este adevarat sau litera F, daca apreciati ca raspunsul este
fals :
a. Contul 404 Furnizori de imobilizari, evidentiaza datoriile din cumparari de bunuri si
servicii.
b. In debitul contului 401 Furnizori, se inregistreaza plata obligatiilor prin contul bancar
c. Contul 4091 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, este
cont de activ.
d. In debitul contului 4111 Clienti, se inregistreaza sumele de incasat din creante
comerciale.
4. Contul 408 Furnizori – facturi nesosite, dupa sfera de cuprindere este :
a.cont de pasiv
b. cont de datorii comerciale
c. cont sintetic
d. cont de activ