Sunteți pe pagina 1din 8

Sisteme Informatice de Gestiune

Tema : Contabilitatea Financiara

Branzaru Raluca
Grupa : 652
Seria : A
An : III
Cuprins

1. Analiza problemei si prezentarea temei

2. Modelul conceptual al datelor

3. Modelul logic al datelor

4. Fisa contului si Balanta de verificare

5. Bibliografie
Cap 1 Analiza problemei si prezentarea temei

Societatea comerciala Alfa doreste sa realizeze o aplicatie informatica in cadrul


departamentului de contabilitate,pentru o mai buna operare,si o informare mai eficienta a
managerilor asupra situatiilor financiare a societatii.
Programul va inregistra documentele firmei ,acestea avand urmatoarele caracteristici:
NumarDocument , Tipdocument,Data..
Pe baza unui document se efectueaza operatiile contabile caracterizate prin
NumarOperatie,DataOperatie,Explicatie.
Intocmirea situatiilor si rapoartelor din contabilitatea financiara a firmei se face pe
bazaoperatiilor si a conturilor din planul de conturi.
Datorita operatiilor ca au loc in contabilitatea firmei ,fiecare cont poate avea rulaje debitoare
si/sau creditoare in functie de apartenenta contului la Activul sau Pasivul bilantier.
Cap 2 Modelul Conceptual al Datelor (MCD )

Contine Operatii
Implica Rulaje

652_OPERATI
652_DOCUMEN E
T NumarOperatie 652_RULAJE
NumarDocument TipRulaj
DataOperatie
TipDocument SumaDebit
Explicatie
Data SumaCredit

652_CONT
Simbol

Denumire Contine Rulaje

Contine Cont TipCont

SID

SIC
Cap3 Modelul Logiac al Datelor

652_DOCUMENT: (NumarDocument , Tipdocument,Data)

652_OPERATIE: (NumarOperatie , DataOperatie , Explicatii , NumarDocument , TipDocument)

652_RULAJE: (SimbolCont , NumarOperatie , SumaDebit , SumaCredit)

652_CONT : (Simbol , Denumire , TipCont ,SID , SIC)

652_CONTINE OPERATII: (NumarDocument , NumarOperatie)

652_CONTINE CONT : (NumarDocument , Simbol )

652_CONTINE RULAJE: ( SimbolCont , TipRulaj)

652_IMPLICA RULAJE : (SimbolCont , NumarOperatie )


Cap 4 Fisa Contului si Balanza de Verificare

A.Fisa de Cont

FISA CONTULUI

Pe perioada 01.01.2008-31.01.208

Sombol Cont 401


Denumire : Furnizori

Numar Data Tip Document Cont Sume Debitoare Sume


Operati Operatie Crospondent Creditoare
e
1 01.01.08 Factura 301 0 300
2 08.01.08 Factura 302 0 200
3 14.01.08 OP 5121 500 0
Rulaje curente 500 500
B.Balanta de verificare

Balata de verificare

Simbol Solduri Initiale Rulaje Total sume Solduri Finale


Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare Debitoare Creditoare
101 0 1000 0 0 0 1000 0 1000
211 0 0 1000 0 1000 1000 0
301 0 0 300 0 300 0 300 0
302 0 0 200 0 200 0 200 0
401 0 0 500 500 500 500 0 0
404 0 0 0 1000 0 1000 0 1000
5121 1000 0 0 500 1000 500 500 0
TOTAL 1000 1000 2000 2000 3000 3000 2000 2000
Bibliografie:

“BAZE DE DATE-FUNDAMENTE TEORETICE SI PRACTICE”-Ed InfoMega Bucuresti 2002


Autori:Vasile Florescu
Pavel Nastase