Sunteți pe pagina 1din 31

1

Universitatea  Spiru Haret
Facultatea de Filosofie si Jurnalism
Catedra de Jurnalism

GRATIELA POPESCU
Lector universitar doctor

SINTEZE DE CURS

DEONTOLOGIE JURNALISTICA. ELEMENTE DE 
LEGISLATIE A PRESEI

1
2

Cuprinsul cursului

CAPITOLUL   1:    ARGUMENT   IN   SPRIJINUL   RESPECTARII 


VALORILOR MORALE ALE UNEI PROFESII (un „argument” pentru 
respectarea valorilor jurnalistice, valorilor democratice, umane, culturale –  
sincronic europene)

CAPITOLUL   2:   DEFINIREA   NOTIUNII   DE   „DEONTOLOGIE 


JURNALISTICA”.   ORGANIZATII   PROFESIONALE   SI 
CONSTRUCTIA UNEI  PARADIGME

CAPITOLUL 3: REGULI GENERALE. CODURI  DEONTOLOGICE

CAPITOLUL   4:  LIBERTATEA   DISCURSULUI   DE   PRESA   SI 


RESPECTUL FATA DE ADEVAR. 

CAPITOLUL   5:   INFORMAREA   SI     COMENTAREA.   ROLUL 


STIRILOR IN PREZENTAREA ACTUALITATII.

CAPITOLUL 6:   MANIPULAREA PRIN MASS­MEDIA

CAPITOLUL 7:  CULTURA  MEDIA SI RESPECTAREA VALORILOR 
PROFESIONALE.   FISE   DE   EVALUARE   A   PRODUSULUI 
CULTURAL AUTOHTON  IN  MASS MEDIA.
  (Etică, deontologie, critica mass media).

CAPITOLUL 8:    ELEMENTE DE LEGISLATIA PRESEI

CAPITOLUL 9: ACTE  NORMATIVE DE INTERES GENERAL IN 
EXERCITAREA  PROFESIEI  DE JURNALIST.

2
3

CAPITOLUL 10:  EXEMPLE DE TESTE DE AUTOEVALUARE DIN 
TOATA MATERIA.

BIBLIOGRAFIE MINIMA OBLIGATORIE

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVA

SINTEZE

CAPITOLUL 1

ARGUMENT IN SPRIJINUL RESPECTARII VALORILOR 
MORALE ALE UNEI PROFESII
  ­ un „argument” pentru respectarea valorilor jurnalistice,  
valorilor democratice, umane, culturale – sincronic europene ­

Introducere. Obiective principale. Continutul tematic al cursului.
Despre „deontologie jurnalistica” nu se poate vorbi strict, neutru, 
neimplicat,   situandu­ne   sententios   pe   pozitiile   jurisprudentei,   ale 
legiuitorilor.   Consideram  deontologia   jurnalistica  o   disciplina 
formatoare,   interactiva,   necesar   diversificata   de   pe   pozitiile 
cunoasterii   istorice,   politologice,   sociologice,   nu   in   ultimul   rand, 
lingvistice.   Multidisciplinaritatea   este   un   imperativ   al 
contemporaneitatii!  
Obiectivele   principale   ale   cursului  se   stabilesc,   in   ordinea 
prioritatilor astfel:

3
4

Stabilirea   reperelor   etice   ale   meseriei   de   jurnalist   in   contextul 


societatii   contemporane,   necesitatea   argumentarii   unei   paradigme 
profesionale,   prezentarea   codurilor   deontologice,   studiul   comparat   al 
reglementarilor interne si internationale, studiul jurisprudentei românesti in 
legatura cu  libertatile  si  obligatiile presei, mass media in general, studiul 
jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului.
Continutul tematic al cursului  teoretizeaza, astfel, diferentele dar si 
complementaritatea   intre  normele   deontologice,   reperele   morale   ale 
profesiunii si jurisprudenta, legislatia in domeniu. Stabilind nevoia de coduri 
etice   la   nivelul   informatiei   mediatice,   argumentam,   in   fapt,   moralitatea 
informarii in demersul jurnalistic, prin selectia unor fapte de interes public.
  Definirea  comunicarii   media   ca   imanentă  spatiului   public  este   un 
argument   democratic.   Democratia   (statul   de   drept)   presupune   dezbateri, 
mereu   actuale,   intre   reglementare   (legislatie)  si   autoreglementare 
(deontologie).   Spre   exemplu,   luarea   in   consideratie   a   unor   teorii   despre: 
necesitatea   principiilor   etice,   formative   in   presa,   libertatea   de   constiinta, 
libertatea  presei   si   respectul   fata  de  adevar,  responsabilitatea  jurnalistului 
fata de societate si fata de cetatean, violenta limbajului mediatic, tentatia 
senzationalului in redactarea stirilor samd.
Analiza   principiilor   etice   ale   profesiunii   este   completata   de 
prezentarea   cadrului   legislativ   in   vigoare,   intern   si   international,   spre 
exemplu:   tratatele   internationale   privind   drepturile   omului,   articolele   din 
Constitutie referitoare la libertatea constiintei, libertatea de exprimare sau 
libertatea de informatie. 

4
5

  Cuvinte/   concepte­cheie/   sintagme   de   retinut   in   favoarea  


argumentarii:  
 Critica mass media
 Coduri deontologice
 Libertatea presei
 Canal mediatic
 Divertisment mediatic
 Minima moralia
 Fictionalizare 
 Public­tinta
 Lider de opinie
CAPITOLUL 2
DEFINIREA NOTIUNII DE „ DEONTOLOGIE JURNALISTICĂ”.
ORGANIZATII PROFESIONALE SI CONSTRUCTIA UNEI 
PARADIGME

Introducere. Obiective principale. Continutul tematic al cursului.
Deontologia jurnalistică urmareste stabilirea clara a unor repere etice 
atat de necesare in profesiunea de jurnalist,denumind totalitatea normelor de 
conduita, etice ale profesiei. 
Normele deontologice tin de constiinta fiecaruia, nefiind identificate  
cu jurisprudenta!
Stimularea responsabilitatii studentului fata de difuzarea informatiei, 
valoarea informationala, stilistica atenta a propriilor creatii, formarea unei 
viziuni mai ample a tanarului ziarist asupra lumii si a mediului profesional 

5
6

unde isi   va desfasura activitatea, si mai ales, asupra rolului sau activ de 
responsabil in fata cetateanului, a societatii, ce presupune  atatea drepturi si 
indatoriri.
Cuvinte/   concepte­cheie/   sintagme   de   retinut   in   favoarea  
argumentarii:
 Deontologie profesionala
 Etica jurnalistica
 Coduri etice
 Norme deontologice
 Etica universala
 Statutul jurnalistului
 Spatiu public
 Interes public
 Statul de drept
 Caracterul de marfa al presei
 Responsabilitate sociala

          Circumscrierea notiunii. Etimologia termenului:
Conform etimologiei sale, gr. deon  („ceea ce trebuie facut”) si  logos 
(„vorbire”),  deontologia   jurnalistica  desemneaza   totalitatea   normelor   de 
conduita, etice ale profesiei.
Forta presei sta in obiectivitatea si veridicitatea argumentelor invocate. 
Calitatile profesionale tind sa castige teren. „Curajul” nu mai inseamna decat 
una din calitatile ziaristului. Conteaza abilitatea de a afla, de a sti unde si 
cum sa te documentezi, de a identifica surse de informatie, de a le proteja, de 
a confrunta datele, verifica din doua sau mai  multe surse si de a le prezenta 
accesibil. 
O   societate   democratica   se   exprima   printr­o   presa   independenta, 
functionala. Asta inseamna ca, incepand cu simplul cetatean, toate vocile din 

6
7

societate  au   acces   la  mass   media, că  structurile politice si  administrative 


aflate   la   putere   sunt   transparente   si   că   informatia   circula   liber.   Statutul 
normal al ziaristului in acest spatiu al comunicarii intre cetatean si politician 
sau structuri administrative, este acela de comunicator (cu un concept folosit 
in practica democratiei occidentale), de mediator, cu responsabilitati civice 
de informare. 
In mod firesc, comunicarea prin media va functiona ca dialog intre 
institutiile statului si societatea civila. „Societatea civila”, in acceptia acestui 
moment, ar putea fi definita ca „suma cetatenilor vazuti ca individualitati 
constiente de drepturile si indatoririle lor si capabili de exercitiu politic, insa 
neinregimentati   politic   permanent   sau   asumat”;   societatea   civila   isi 
organizeaza propriul sau sistem de reprezentare a sferei civile in fata sferei 
politicului, prin organizatii sindicale ori profesionale, diverse asociatii.

CAPITOLUL 3
REGULI GENERALE. CODURI  DEONTOLOGICE

Introducere. Obiective principale. Continutul tematic al cursului.
 Normele deontologice, reperele morale ale profesiunii de jurnalist tin 
de   constiinta   personala   si   nu   trebuiesc   confundate   cu   jurisprudenta,   cu 
legislatia.
Aceste coduri de conduita profesionala au avut, de­a lungul timpului, 
denumiri diverse : charte, coduri de onoare, declaratii de principii etc. 

7
8

Propunem  cunoasterea principalelor norme etice jurnalistice, conform 
cu cele mai cunoscute charte sau coduri deontologice, interne sau rezolutii 
europene.
Cuvinte/   concepte­cheie/   sintagme   de   retinut   in   favoarea  
argumentarii: 
 Critica mass media
 Coduri deontologice
 Charte
 Coduri de onoare
 Declaratii de principii
Corectitudinea   si   excelenta   profesionala   vin   din   respectul   pentru 
propriul nume, din incapacitatea de a face compromisuri.
Presa are si rolul important de formator de opinie, putand influenta 
gustul   publicului   si   opiniile   sale   personale.   Onestitatea   actului   de   presa 
consta   in   furnizarea   de   informatie   corecta,   verificabila,   echilibrata   si 
completa.   Jurnalistul   trebuie   sa   faciliteze   procesele   democratice   ale   unei 
societati deschise.
Transcriem din „Codul sintetic” de deontologie jurnalistica, formulat 
de Claude­Jean Bertrand (Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul 
European, 2000), Principiile jurnalistice – un cod de onoare:
„­ Sa fii competent(deci sigur pe tine, gata sa­ti recunosti erorile)
­Sa   nu   faci   nimic   care   sa   diminueze   increderea   publicului   fata   de 
mijloacele de comunicare
­Sa ai o viziune larga si profunda asupra informarii (informatia sa nu 
se limiteze la evident, la interesant, la superficial)
­Sa ai o imagine exacta, completa si inteligibila despre actualitate
­Sa deservesti toate grupurile sociale

8
9

­Sa stimulezi comunicarea, deci intelegerea intre oameni
­Sa aperi si sa promovezi drepturile omului si democratia
­Sa contribui la armonia societatii”.
Introducand   conceptul   „societate   transparenta”,   Gianni   Vattimo 
(„Societatea transparenta”)  urmareste rolul determinant al mass media in 
societatea   contemporana,   aceasta   lume   a   comunicarii   generalizate   si   a 
pluralitatii culturilor, care o fac atat de complexa. 
Societatea  in   care  traim este o  societate mass media, o societate a 
comunicarii generalizate.
Aceeasi logica a „pietei” informatiei cere o continua dilatare a acestei 
piete, si pretinde, in consecinta, ca totul sa devina comunicare.
Presa   face   parte   din   imensul   angrenaj   al   schimburilor   economice 
interumane.   Produsele  sale  au,  astfel,  si  caracter  de  marfa, cu  o anumita 
valoare in raporturile de schimb. Dar potentialul formativ al presei trebuie 
subliniat.   Pedagogii   au   insistat,   dintotdeauna,   asupra   necesitatii   formatiei 
pluridisciplinare a viitorului jurnalist. O asemenea persoana informata este 
capabila sa gestioneze rolul formarii, educarii publicului prin media.

CAPITOLUL 4
LIBERTATEA DISCURSULUI DE PRESA SI RESPECTUL FATA DE 
ADEVAR.

Introducere. Obiective principale. Continutul tematic  al cursului.
In fiecare an, la 3 mai, se sarbatoreste Ziua Internationala a libertatii 
presei. Libertatea de exprimare este un drept natural, stipulat de Constitutia 

9
10

României   (art.   30,  art.   31).   Presa   independentă,   in   slujba   cetateanului, 


devine marcă a identitatii nationale. In contextul geo­politic european, presa 
este   parte   a   identitatii   regionale,   ce   nu   poate   fi   izolata   de   diversitatea 
europeană.
Informarea   in   domeniul   jurisprudentei   si   a   normelor   europene   in 
materie de drepturile omului, dar si despre reglementarile interne referitoare 
la libertatea informatiei si libertatea de exprimare, sunt extrem de necesare 
viitorului jurnalist. Vom încerca sa inducem o atitudine critică, analitică, in 
plus fata de cea informativă. Pentru că, in contemporaneitate, aceste libertati 
se contureaza si prin limitele impuse de legi, coduri deontologice referitoare 
la   alte   drepturi   cetătenesti:   dreptul   la   viata   privată,   la   propria   imagine, 
dreptul la replică si actionare in justitie in cazul calomniei, spre exemplu. In 
plus, pentru ca informarea publicului sa decurga obiectiv, prin exercitarea 
dreptului de libera exprimare, in mod profesionist, se va studia, in capitolul 
urmator,  si un gen jurnalistic de informare­ stirea.
 Cuvinte/ concepte­cheie/ sintagme de retinut in favoarea argumentarii:
 Libertatea de exprimare 
 Dreptul la informatie
 Constitutia Romaniei
 Declaratia Universala a Drepturilor Omului
 Jurisprudenta si normele europene
 Discursul stirilor
 Genuri jurnalistice de informare
 Caracteristicile informatiei jurnalistice

Libertate si adevar
In   tendintele   sale   actuale   de   sincronizare   a   societatii   civile   si 
informationale   cu   standardele   europene,   tara   noastra   trebuie   sa   probeze 

10
11

existenta mecanismelor mediatice functionale si corecte. Romania s­a aliniat 
unei   lumi   ale   carei   eforturi   generalizate   definesc,   pastreaza   mass­media 
libere si eficiente, putand contribui la realizarea unei societati deschise. 
O societate deschisa, adica o societate democratica, transparenta, isi 
va consolida structurile, regulile si cultura socio­politica, in timp ce mass­
media va avea din atributiile unui sistem de verificare si echilibru. Propriul 
sau profesionalism, respectarea legilor si a deontologiei profesionale, sunt 
elemente ale societatii deschise.
Din pacate, modul in care sunt facute publice informatiile, subiectele 
de   interes,   conexiunile   dintre   evenimente   si   public,   tin   de   interese 
comerciale,   de   senzational,   mult   prea   adesea,   demonstrandu­se   lipsa   de 
deontologie sau de profesionalism. 
Pe de alta parte, forta ziarelor, a marilor cotidiene, spre exemplu, sta in 
primul rand in cititorii pe care ii reprezinta si cu care, la un moment dat, se 
identifica. Daca cititorii ar simti ca tot ceea ce in ziarul pe care il cumpara 
contrazice realitatea, contravine propriilor lor observatii, idei sau conceptii, 
s­ar orienta imediat spre alt ziar. In consecinta, milioane de oameni au acces 
la aceasta sursa de informatie care nu poate fi controlata.  
Libertatea de exprimare si dreptul la informatie sunt drepturi fundamentale 
intr­un stat democratic.
CAPITOLUL 5
INFORMAREA SI  COMENTAREA.  ROLUL STIRILOR  IN 
PREZENTAREA ACTUALITATII
Explozia   mijloacelor   de   comunicare   ale   prezentului,   sistemul 
informational bazat pe relatarea in direct de la fata locului a principalelor 

11
12

evenimente,   coroborate   cu   schimbarile   socio­culturale   ce   au   intervenit   la 


sfarsitul mileniului, au accentuat tendinta de a considera ca tot ceea ce se 
petrece apartine sferei publice. In acest mod, dramele personale, viata intima 
a   individului,   tragediile   de   tot   felul   au   devenit   mediatizate   intr­o   masura 
excesiva, in cadrul unor emisiuni, reportaje sau articole care tin mai mult de 
spectacularul in teatru, dacat de jurnalismul profesionist. Se dezvolta in acest 
fel o presa populara, senzationalista, caracterizata prin absenta unui simt clar 
al valorilor pe care trebuie sa il aplice in selectarea si difuzarea informatiilor.
Intre  reprosurile traditionale aduse jurnalistilor:
 Cel mai adesea, obiectul reprosurilor adresate jurnalistilor il constituie 

incompetenta, lipsa de cunostinte sau de profesionalism
 Omisiunea,   fara   indoiala   dintre   cele  mai   grave   greseli   ale   presei, 

pentru ca cititorul o identifica greu; se datoreaza lipsei de timp sau de 
resurse, dar si lacunelor de informare sau de cultura ale jurnalistilor, 
mai   grava   fiind   omisiunea   constienta   a   unor   informatii   pentru   a 
favoriza   pe   cineva   –   ceea   ce   tine   de   manipulare   si   distorsionare   a 
faptelor
 Audienta – este un factor esential in determinarea ariei de acoperire a 

evenimentelor   relatate;   reporterii   si   editorii   invata   sa   anticipeze 


semnalele de raspuns ale audientei pentru fiecare subiect
 Confuzia dintre divertisment si informatie
 Prea putina informatie, preferarea unor aspecte ale realitatii evidente, 

intens mediatizate, nu si a informatiilor autentice, care ar interesa un 
target mai larg

12
13

 Stirile bune lipsite de interes – un mit regretabil; prea multi jurnalisti 

care   cauta   „lovitura   de   presa”   in   esecuri,   accidente,   masacre, 


scandaluri sau tornade
 Pseudo­informatiile  –   pretinsul   „jurnalism   de   ancheta”   vizand 

intimitatea unor „vip­uri”, evenimente puse in scena pentru a atrage 
mass­media, articolele scrise in urma unor favoruri, dar si asa­zisele 
informatii „proaspete” despre evenimente, copiate dupa comunicatele 
realizate de atasatii de presa etc.
 Fictionalizarea. Fabricarea stirilor  

Exista doua mari probleme de natura etica la nivelul presei (mass media) 
conemporane,   semnalate   mereu   de   criticii   fenomenului   mediatic 
contemporan  :   stimularea crizelor sociale, prin augumentarea efectului 
simbolic al faptelor prezentate si fabricarea unor evenimente, prin selectie 
preferentiala sau prin decupaj incorect si deformator, anume, dominata de 
senzational, stiri socante, cu rating mare. Este politica editoriala a unei 
„bad news is good news”. 
Din pacate, de cele mai multe ori, interesul public adevarat, adica 
masura in care stirea are potential in a­i influenta individului viata, tind 
sa fie neglijate, asezate in plan secund, in beneficiul senzationalului fara 
continut.
  Remediile  posibile   tin   de   respectarea   regulilor   deontologiei 
profesionale si, in extremis, de actionarea judiciara. Se observa tendinta 
pozitiva in jurnalismul actual, de interes sporit fata de etica profesionala.

CAPITOLUL 6

13
14

MANIPULAREA PRIN MASS­MEDIA
Introducere. Obiective principale. Continutul tematic al cursului.
In România contemporană, ideea manipulării prin presă este îndelung 
comentată.   Termenul   se   încarcă,   evident   de   ambiguitati,   nu   rareori   este 
folosit abuziv si incorect, si datorita numeroaselor lui nuante.
 Etimologic   vorbind,   termenul   nu   exista   in   dictionarele   de 
dinainte   de   ’89,   decât   spre   a   desemna   actiunea   tehnică   de 
„mânuire”   sau   „manevrare”a   unor   mecanisme.   Dupa   ’90, 
dictionarele   de   sociologie   definesc   oarecum   exact   termenul, 
luând   in   calcul   mecanismul   psihologic   ce   sta   la   baza 
fenomenului: „a determina pe cineva, prin diverse tehnici, să 
actioneze in favoarea ta, fără a folosi forta, lasandu­i totodata 
impresia ca a ales singur sa actioneze astfel”
Cursul este structurat dupa cum urmeaza:
 Circumscrierea notiunii
 O   analiza   a   fenomenului   pe   care   il   situam   intre   obsesiile 

societatii contemporane
 Aspecte ale discursului mediatic capabile sa influenteze opinii, 
atitudini, comportamente
 Despre mecanismele psihologice ale manipularii prin media
 Despre   limbajul   jurnalistic,   strategiile   sale   „retorice”   sau 
vizuale
Cuvinte/ concepte­cheie/ sintagme de retinut in favoarea argumentarii:
 Manipulare
 Mecanism psihologic
 Dezinformare

14
15

 Omisiune
 Persuasiune
 Discurs mediatic
 Relatii publice
 Identitatea profesionala a jurnalistilor
 Prevederi constitutionale
Obsesia   manipularii   prin   intermediul   mass   media   este,   in   egala 
masura, justificata si fantezista.
Termenul   de   „manipulare”   este   folosit   de   multe   ori   impropriu, 
lansandu­se teorii fictionale, cum ca cineva nesupravegheaza, ne vegheaza 
de sus, in sensul „Fratelui mai mare” orwelian.
Sigur   ca   exista,   au   fost   depistate   si   analizate   exemple   concrete   ale 
acestui   fenomen,   prin   „componentele”   sale:   influentare,   persuasiune, 
propaganda,   „intoxicare”   cu   informatie,   dezinformare   etc.(   la   fel   cum   se 
formeaza „tehnici de rezistenta” la manipularea mediatica)
Manipularea   se   produce   in   detrimentul   libertatii   de   opinie   a 
jurnalistilor, cat mai ales a publicului receptor. Presa avand si rolul important 
de   formator   de   opinie,   poate   influenta   gustul   publicului   si   opiniile   sale 
personale.
Marile   problemele   ale   jurnalismului   romanesc   ar   fi   :   lipsa   de 
profesionalism si manipularea. In acest context, vom analiza cateva aspecte 
ale   mass   media   romanesti   actuale,   in   care   notiunea   de   deontologie 
jurnalistica nu are intreaga proprietate a termenului.
Amintim   prevederile   constitutionale   privind   libertatile   presei   – 
articolele 30 si 31 din Constitutia Romaniei, precum si legile prin care se 
reitereaza aceste libertati : „Legea audiovizualului” (nr. 504/ 2002), „Legea 
pentru   organizarea   si   functionarea   SRTV   si   a   Societatii   Romane   de 

15
16

Radiodifuziune” (41/1994), „Legea accesului la informatia de interes public” 
(544/ 2001).

CAPITOLUL 7
Cultura media si respectarea valorilor profesionale.
Fise de evaluare a produsului cultural autohton in mass media
(Etică, deontologie, critica mass media).

Introducere. Obiective principale. Continutul tematic al cursului.
Problema   consumului   cultural   produs   de   mass   media   are   o 
importantă   specială   in   societatea   actuală.   Trecem   rapid   de   la   o 
lume in care cultura se manifesta izolat, pe enclave, la prezentul 
generalizarii   comunicatiilor   si   a   interrelatiilor,   in   care   domină 
factorii   interculturali.   In   acest   context,   trebuie   sa   ne   adaptam 
instrumentele de interpretare si analiza la noi fenomene, cum ar fi 
globalizarea culturală (inteleasa printr­un termen deloc peiorativ) 
de   intensificare   a   legaturilor   economice,   politice,   culturale   intre 
natiuni, grupuri umane. Este un fenomen abordabil geopolitic si 
economic.   In   ce   priveste   studiile   culturale,   un   nou   domeniu   de 
investigare, denumit prin sintagme diverse –  media anthropology, 
anthropology of mass media,  mass communication anthropology, 
anthropology of culture and media, prinde contur : antropologia 
mass   media,   disciplina   care   are   ca   obiect   de   cercetare   această 
formă specifică de creatie culturală, mass media.

16
17

     Cunoasterea   si   capacitatea   de   interpretare/analiza   a   produsului 


cultural   promovat   de   mass   media,   dinamica   sale   economica   si   sociala, 
importanta   unei   metode   critice   aplicate   mass   media.   Cu   alte   cuvinte, 
promovarea calitativa, axiologica a produsului cultural in media, o problema 
ce tine de natura etica sau de deontologia profesionala.
Cuvinte/   concepte­cheie/   sintagme   de   retinut   in   favoarea  
argumentarii:
 Societatea civila 
 Spatiul public
 Cultura media
 Cultura populara
 Produs cultural
 Consum cultural
 Antropologia mass media

Cultura prin intermediul mass media;  un nou concept:cultura media
Termenul de „cultură” in studiile culturale se refera la preocuparile 
motivate sociologic si antropologic pentru practicile si produsele activitatii 
umane.   Tendinta   actuala   este   de   a   se   considera   din   ce   in   ce   mai   multe 
domenii de activitate umana ca fiind „cultură”.
A luat nastere o cultură media, a imaginilor, sunetelor, a spectacolului 
zilnic, modeland comportamente sociale, construind identitati. Televiziunea, 
radioul,   filmul   si   alte   produse   culturale   creeaza   tipare.   Cultura   media 
modeleaza viziunea generala asupra lumii si a valorilor, defineste ceea ce se 
considera a fi pozitiv sau negativ, moral sau imoral. 
Cultura media consta in:  presa scrisa, televiziunea (asezata in centrul 
culturii   media),   sistemele   radio   si   de   reproducere   a   sunetului(CD­uri, 

17
18

albume,   casete),   in   film,   cu   modalitatile   sale   de   distributie   (spectacole, 


inchirieri de casete, DVD­uri, difuzari TV) etc. 
Cultura   media   este   cultura   industrială   organizată   dupa   modelul 
productiei in serie, menita unui public larg, care respecta formule, coduri, 
conventii. Astfel devine o forma de cultura comerciala, iar produsele ei devin 
marfuri care incearca sa atraga profit.

CAPITOLUL 8
ELEMENTE DE LEGISLATIA PRESEI

Introducere. Obiective principale. Continutul tematic al cursului.
Capitolul   despre   legislatia   presei   are   in   vedere   expunerea   si 
comentarea   celor   mai   importante   legi,   reglementari   referitoare   la 
drepturi/libertati   umane,   fundamentale   pentru   actul   jurnalistic.   In   absenta 
exercitarii   acestor   drepturi   sau   libertati,   presa,   mass   media   in   general,   e 
lipsita de obiect, isi pierde calitatea de a fi scrisa pentru cetatean, in slujba 
societatii. Vom adauga, la sfarsitul lectiei, un Addendum legislativ, continand 
acte normative de interes general in exercitarea profesiei de jurnalist.
 Cunoasterea principalelor drepturi constitutionale referitoare la 
libertatile presei
 Cunoasterea   principalelor   legi   care   reitereaza   drepturile 
constitutionale
 Cunoasterea   normelor   internationale   care   stipuleaza   actul 
independent   de   presa   (libera   exprimare,   informare   sau 
constiinta)

18
19

 Cuvinte/ concepte­cheie/ sintagme de retinut in favoarea argumentarii:
 Libertatea constiintei
 Libertatea de exprimare
 Dreptul la informatie
 Rezolutie
 Act normativ
 Presa independenta
 Drepturi constitutionale
 Informatie de interes public
 Legislatie nationala
 Adunarea generala a ONU
 Consiliul Europei

Libertatea de exprimare, dreptul la informatie si libertatea constiintei 
sunt drepturi fundamentale intr­un stat democratic.
Din   punct   de   vedere   legal,   libertatea   de   exprimare   si   dreptul   la 
informatie, legate intrinsec, legitimeaza si protejeaza activitatea jurnalistica, 
selectia   de   informatii,   difuzarea   lor,   precum   si   a   opiniilor,   in   beneficiul 
publicului. Inainte de orice comentariu, sa citam textul constitutional si sa 
notam legile care il reitereaza:
Libertatea constiintei­ Constitutia Romaniei, art. 29
1. Libertatea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea credintelor religioase 
nu pot fi ingradite sub nici o forma. Nimeni nu poate fi constrans sa adopte o 
opinie ori sa adere la o credinta religioasa, contrare convingerilor sale.
2. Libertatea constiintei este garantata; ea trebuie sa se manifeste in spirit de 
toleranta si de respect reciproc.
Libertatea de exprimare – Constitutia Romaniei, art.30

19
20

1.Libertatea   de   exprimare   a   gandurilor,   a   opiniilor   sau   a   credintelor   si 


libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin 
sunete sau prin alte mijloace de comunicare in public sunt inviolabile.
2. Cenzura de orice fel este interzisa.
Prevederile   constitutionale   ale   libertatii   de   exprimare   sunt   reiterate 
prin legile:
Legea audiovizualului – 504/2002
Decizie CNA nr. 80/2002 privind protectia demnitatii umane si a dreptului la 
propria imagine.
Accesul   la   informatiile  detinute   de   catre   institutiile   publice   si 
protejarea intereselor legitime ce ar putea fi lezate prin publicarea acestora:

Dreptul la informatie – Constitutia Romaniei, articolul 31
1.Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu 
poate fi ingradit.
2.Autoritatile  publice,   potrivit  competentelor  ce le revin, sunt  obligate  sa 
asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra 
problemelor de interes personal.
Prevederile   constitutionale   ale   dreptului   la   informatie   sunt   reiterate 
prin urmatoarele legi:
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea   nr.   677/2001  pentru   protectia   persoanelor   cu  privire   la  prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate
Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei

20
21

In   Constitutia   Romaniei,  libertatea   de   exprimare  si  dreptul   la 


informatie sunt reglementate prin articolele distincte, art. 30 si art.31, ceea ce 
este de natura sa dea o baza legala mai solida dreptului la informatie, drept 
continut in conceptele  libertatea informatiei  si  libertatea de exprimare, in 
limbajul ONU, al Consiliului Europei, al multor legislatii nationale (care au 
inlocuit,   dupa  al   doilea  razboi   mondial, conceptul  traditional  al  libertatii 
presei, dezvoltandu­l in contextul diversificarii media si al noilor abordari 
internationale, in domeniul drepturilor omului).
Constitutia Romaniei, adoptata in 1991, a pus accentul pe receptarea 
reglementarilor internationale in dreptul intern.

CAPITOLUL 9
ACTE NORMATIVE DE INTERES GENERAL IN EXERCITAREA  
PROFESIEI DE JURNALIST

Addendum   legislativ  cuprinzand  Acte   normative   de   interes  


general in exercitarea profesiei de jurnalist, incluzand si principalele 
legi,   articole,   recomandari,   conventii   samd,  alaturi   de   trimiterile   la 
documentul original, respectiv, numarul si data aparitiei,  Monitorul 
Oficial unde a fost publicat, dupa caz, site­ul unde poate fi gasit

1. Declaratia Universala a Drepturilor Omului ( art. 19, in principal)

21
22

2. Conventia   Europeana   a   Drepturilor   Omului  (Legea   nr.3o/1994), 

publ. in Monitorul Oficial nr.135/31.05.1994 (art.10)
3. Rezolutii   si   recomandari   ale   Adunarii   Parlamentare   si   ale  

Comitetului de Ministri al Consiliului Europei:
­ Recomandarea 1037 (1986), disponibila la www.coe.int
­ Rezolutia   1003   (1993),   Adunarea   Parlamentara   a   Consiliului 
Europei, www.coe.int
­ Recomandarea   1215   (1993),   referitoare   la   etica   jurnalistica, 
www.coe.int
4. Constitutia Romaniei din 1991, revizuita – M.O. nr. 767/31.10.2003/ 

(art. 30 si 31)
5. Hotararea   Camerei   Deputatilor,   nr   act­25/12.09.1994,   M.O. 

265/20.09.1994 (referitor la Rezolutia 1003 si Recomandarea 1215)
6. Legea presei­ republicata­,  act nr. 3 din 28.03.1974, publ. in M.O. 

nr.3/19.01.1978, (partial in vigoare, art. 72­75 si art.93)
7. Legea privind liberul acces la informatiile de interes public, nr. 544/ 

12.10.2001, M.O. 63/23.10.2001
8. Legea privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor  

cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, 
nr. 677/ 21.112001, M.O. nr.790/ 12.12.2001
9. Ordin   al   Avocatului   Poporului,   nr.53/   18.04.2002,   MO   nr.   383/ 

05.06.2002,   privind   aprobarea   formularelor   tipizate  ale  notificarilor 


prevazute de Legea nr. 677/ 2001
10. Legea privind protectia informatiilor clasificate, nr. 182/ 12.04.2002, 

in MO nr. 248/12.04.2002

22
23

11. Standard   national   de   protectie   a   informatiilor   clasificate   in 

Romania, nr. 13.06.2002
12. Legea privind siguranta nationala a Romaniei, nr. 51/ 29.07.1991, in 

M.O.nr. 163/ 07.08.1991
13. Legea  audiovizualului, nr. 504/  11.07.2002, publ. in M.O. nr. 534/ 

22.07.2002, modificata prin Legea nr. 591/ 2002 si Legea nr. 402/2003
14. Decizia   CNA,   nr.80/2002,   in   MO   nr.   619/21.08.2002,  Privind  

protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine
15. Decizia CNA, nr. 114/ 2002, in MO 773/ 24.10.2002, Privind dreptul  

la replica si rectificare
16.Decizie CNA, nr.57/ 2003, in MO 199/27.03.2003,  Privind protectia 
minorilor in cadrul serviciilor de programe
17.  Decizie CNA  nr.122/ 2003, in MO nr 480/2003,  Privind difuzarea 
programelor locale
18.  Decizia   CNA  nr.40/   2004,   in   MO   234/   17.03.2004,  Privind  
asigurarea informarii corecte si a pluralismului
19.  Legea   privind   organizarea  si   functionarea  Societatii  Romane   de  
Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune, nr. 41/17.06.1994, 
in M.O. nr.153/ 18.06.1994, cu modificarile ulterioare
20. Legea privind Statutul functionarilor publici, nr. 188/ 08.12.1999, in 
MO nr. 251/22.03.2004
21.  Legea   privind   prevenirea   si   sanctionarea   tuturor   formelor   de  
discriminare,  nr.   48/16.01.2002,   in   MO   nr.   69/   31.   01.   2002,   Aproba 
Ordonanta Guvernului nr. 137/ 2000

23
24

22.  Codul   Muncii,   Legea   nr.   53/   24.01.2003,   MO 


nr.72/05.02.2003,modificat prin Legea nr. 480/2003 si Legea nr. 541/2003
23. Legea sindicatelor, 54/ 2003, MO 73/05.02.2003
24.  Legea   privind   drepturile   de   autor   si   drepturile   conexe,   nr.   8/ 
14.03.1996,   MO   60/   26.03.1996,   modificata   prin   Legea   nr.   285/ 
23.06.2004
    25. Codul Fiscal, Legea nr. 571/ 22.12.2003. MO 927/23.12.2003
     26. Codul Penal –republicat­ 21.06.1968 ; 65/ 16.04.1997, art. 205­207

Site­uri de informare in domeniul jurisprudentei:
Organizatia Natiunilor Unite:
www. un.org
Parlamentul European:
www.europarl.eu.int
Consiliul Europei:
http://ue.eu.int
Comisia Europeana:
http://europa.eu.int/comm

BIBLIOGRAFIE  MINIMA  OBLIGATORIE 

24
25

• Bertrand, Jean­Claude, O introducere in presa scrisa si vorbita, 
Ed. Polirom, 2001
• Gross, Peter, Mass media si democratia in tarile Europei de Est, 
Ed. Polirom, 2004 
• Popescu,   Cristian   Florin,  Manual   de   jurnalism,   Editura 
Tritonic, Bucuresti, 2004, volumele 1,2
• Randall,   David,  Jurnalistul   universal.   Ghid   practic   pentru 
presa scrisa, Ed. Polirom, Iasi, 1998
• Runcan,   Miruna,  A   patra   putere.   Legislatie   si   etică   pentru  
jurnalisti, Ed. Dacia, Cluj­Napoca, 2002
• Wilson,   John,  Sa   intelegem   jurnalismul,   Ed.   Institutul 
European, 2006
•  Constitutia României, modificata si completata prin Legea de  
revizuire   a   Constitutiei   României   nr.   429/2003,  pe   site­ul 
Parlamentului României, Camera Deputatilor: www.cdep.ro

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVA

25
26

• Bertrand,Jean­Claude, Deontologia mijloacelor de comunicare, 
Ed. Institutul European, Iasi, 2000
• Breton,Phillipe, Manipularea cuvantului Ed.Institutul European
     2006 
• Betea, Lavinia, Psihologie politica, Ed. Polirom, 2001
• Coman, Mihai, Manual de jurnalism, Ed. Polirom, Iasi, 1999
• Coman,   Mihai,  Mass­media,   mit   si   ritual,   Ed.Polirom,   Iasi, 
2003
• Christians, Clifford, Fackler, Mark, Rotzoll,Kim, McKee,Kathy 
     Etica mass­media. Studii de caz, Ed. Polirom, 2001
• Codul Penal, Ed. All, Bucuresti, 2000
• Codul Civil, Ed. All, Bucuresti, 2000
• Cuche,  Denys,  Notiunea   de   cultura   in   stiintele   sociale,   Ed. 
Institutul European, 2003, Iasi
• Curente si tendinte in jurnalismul contemporan (antologie), Ed. 
Limes, Cluj­Napoca, 2003, Colectia „Paradigme”
• Dahlgren, Peter, Sparks, Colin, Jurnalismul si cultura populara, 
Ed. Polirom, 2004
• Dragan,   Ioan,  Paradigme   ale   comunicarii   de   masa,   Casa   de 
Editura si Presa „Sansa”, Bucuresti, 1996 
• Gaillard,   Philippe,  Tehnica   jurnalismului,   Ed.   Stiintifica   , 
Bucuresti, 2000
• Gross,   Peter,  Colosul   cu   picioare   de   lut.   Aspecte   ale   presei 
romanesti post­comuniste, Ed. Polirom, 1999

26
27

• Gross,Peter, Mass media si democratia in tarile Europei de Est, 
Ed. Polirom, 2004
• Hartley, John, Discursul stirilor, Ed. Polirom, 2000 
• Kellner, Douglas, Cultura media, Ed. Institutul European, 2001
• Léclerc, Gerard,  Mondializarea culturala.  Civilizatiile puse la 
incercare, Ed. Stiinta, 2003
• Middleton, Kent, Trager, Robert, Chamberlin, Bill,  Legislatia 
comunicarii publice, Ed. Polirom, 2002
• Miège,   Bernard,  Societatea   cucerita   de   comunicare,   Ed. 
Polirom, Iasi, 2000
• Pop,   Doru,  Introducere   in   teoria   media,   Ed.   Dacia,   Cluj­
Napoca, 2002
• Popenici,   Stefan,  Pedagogia   alternativa.   Imaginarul  
educational, Ed. Polirom, 2001
• Randall,   David,  Jurnalistul   universal.   Ghid   practic   pentru 
presa scrisa, Ed. Polirom, Iasi, 2000
• Runcan, Miruna,  Introducere in etica si legislatia presei, Ed. 
All, 2000
• Săftoiu,Claudiu,  Jurnalismul   politic   (Manipularea  
politicienilor   prin   mass­media,   manipularea   mass­media   de  
catre politicieni), Ed. Trei, 2003
• Thompson, John B., Media si modernitatea. O teorie sociala a 
mass­media, Ed. Antet, 2003
• Todoran, Dimitrie, Psihologia reclamei, Ed. Tritonic, Bucuresti, 
2005

27
28

28
29

29
30

30
31

31