Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de documentare nr.

3 - Curs Lucrător în Comerț


- Documente specifice intrării de mărfuri în unitate-

Factura
Orice operaţiune economică, înainte de a fi înregistrată în contabilitate, trebuie să
fie consemnată în documente de evidenţă economică anume concepute, pentru fiecare
fel de operaţiune economică.

• este un document cu regim special de înscriere şi de numerotare; serveşte ca


document de bază pentru decontarea produselor şi mărfurilor livrate, a lucrărilor
executate sau a serviciilor prestate;

• însoţeşte marfa pe timpul transportului, de la furnizor la beneficiar; este un


document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a
cumpărătorului ;

• se întocmeşte în trei exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, de către


compartimentul desfacere al furnizorului;

• se întocmeşte numai de către unităţile patrimoniale, neplătitoare de TVA, spre


deosebire de factura fiscală, care se întocmeşte numai de către unităţile
patrimoniale plătitoare de TVA;
• circulă la furnizor şi la cumpărător;
• se arhivează - la furnizor (exemplarele 2 şi 3), la cumpărător (exemplarul 1).

Factura fiscală
• este un document justificativ de înregistrare în contabilitate a bunurilor
aprovizionate de la furnizori;

• se întocmeşte de unitatea este un document justificativ de înregistrare în


contabilitate a bunurilor aprovizionate de la furnizori;

• se întocmeşte de unitatea furnizoare, în conformitate cu dispoziţiile legale,


cuprinzând anumite date de referinţă privind emitentul, clientul (cumpărătorul),
felul mărfii, cantitatea, preţul unitar, valoarea, valoarea TVA (taxa pe valoarea
adăugată) etc ;

• însoţeşte marfa de la furnizor Ia cumpărător pe timpul transportului;


• se arhivează la compartimentul financiar contabil.

Chitanța

• serveşte ca document justificativ pentru depunerea unei sume, în numerar, la


casieria unităţii;

• stă la baza întocmirii Registrului de casă;

• se întocmeşte în două exemplare, de casierul unităţii şi se semnează


de acesta pentru primirea sumei în lei;

S-ar putea să vă placă și