Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnică a Moldovei

TEMA PROIECTULUI DE LICENŢĂ

Student: Nume Prenume

Coordonator: Nume Prenume


titlul ştiinţific

Chişinău, 2022
CUPRINS
INDRODUCERE_____________________________________________________8

I. MEDII TEHNICE DE REALIZARE_____________________________9


1.1 Text_____________________________________________________________9
1.2 Text_____________________________________________________________9
1.3 Text_____________________________________________________________9
1.4 Text_____________________________________________________________9
1.5 Text_____________________________________________________________9
1.6 Text_____________________________________________________________9
1.7 Text_____________________________________________________________9
CONCLUZII__________________________________________________________9
BIBLEOGRAFIE______________________________________________________9
INTRODUCERE
I. Medii tehnici de realizare
I.1 Titlu
1.2 Titlu
CONCLUZII

BIBLEOGRAFIE

1. Anexa1

2. Anexa 2

3. Caiet de sarcini

4. Avizul profesorului*

5. Declarație de onestitate

6. Adnotare (RO, RU, EN)

7. Cuprins

8 .Introducere

9. Capitolul I, II, III,

10. Partea econimică

11. Bibleografie

12. Concluzii

13. Anexe (care include linii de cod sau imagini. scheme)

S-ar putea să vă placă și