Sunteți pe pagina 1din 3

Examen Arhitectura calculatoarelor

Mardari Ion CR-182

1.Sa se determine rezultatul exacutiei codului de program prezentat mai jos. Sa se comenteze
fiecare instructiune.

1. name "Biletul_x"
2. org     100h
3. jmp     code
4. Var     equ     12
5. Array1    db    10h, 30h, 44h, 27h, 32h, 40h, 59h, 43h, 62h, 11h, 25h, 35h //declararea
tabloului
6. Array2    db    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10h, 11h, 12h
7. Array3    db    70h, 30h, 20h, 10h, 22h, 33h, 11h, 8h, 8h, 4h, 7h, 7h
8. Rez1      db    Var     dup(0)   ;?
9. Rez2      db    Var     dup(6)   ;?
10. Rez3      db    Var     dup(9)   ;?
11. code:   nop
12. lea si, Array1 //incarcarea in tablou 1
13. lea bx, Array2
14. lea bp, Rez1//incarcarea rezultatului
15. mov cx, Var
16. C_Rez1:
17. mov al, [si]
18. add al, [bx]//efectuarea adunarii
19. mov [bp], al
20. inc si
21. inc bx
22. inc bp
23.                                    loop    C_Rez1
24.     lea si, Array1
25.     lea di, Array3
26.     lea bp, Rez2
27.     mov cx, Var-6
28.  C_Rez2:
29.              mov al, [si]
30.              mov bl, [di]
31.              adc al, bl
32.              mov [bp], al
33.              inc si
34.              inc di
35.              inc bp
36.              inc bp
37.                         loop C_Rez2
38.     lea si, Array2
39.     lea di, Array3
40.     lea bp, Rez3
41.     mov cx, Var-4
42.   C_Rez3:
43.     mov al, [si]
44.     mov bl, [di]
45.     adc al, bl
46.     mov [bp], al
47.     inc si
48.     inc di
49.     inc bp
50.         loop C_Rez3  
51.   mov al, 03h
52.   mov ah, 00h
53.   int 10h
54.     mov bx, 0B800h
55.     mov es, bx
56.                             mov bx, 880
57.     mov al, "1"
58.     mov ah, 09h
59.     mov cx, 9
60.     Cga:
61.        mov es:[bx], al
62.        inc bx
63.        mov es:[bx], ah
64.        inc bx
65.        inc al
66.          loop   Cga
67.   ret  ; stop

Rezultatul rularii

S-ar putea să vă placă și