Sunteți pe pagina 1din 4

A.4.

2 Dezvoltarea şi implementarea unor servicii de consiliere şi orientare


profesională axate pe dobândirea de competenţe transversale în rândul grupului ţintă
necesare facilitării tranziţiei la piaţa forţei de muncă - SCOP

RAPORT DE MENTORAT
1. Nume / prenume student:

........................................

2. Facultatea:

.......................................

3. Programul de studii:

.......................................

4. Nivelul principalelor competenţe transversale:

a) Comunicare:

 Foarte bun  Bun  Satisfăcător  Nesatisfăcător

b) Lucrul în echipă:

 Foarte bun  Bun  Satisfăcător  Nesatisfăcător

c) Spirit de iniţiativă:

 Foarte bun  Bun  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Recomandări: ........................................................................

5. Nivelul competenţelor digitale:

 Foarte bun  Bun  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Recomandări: ........................................................................
6. Nivelul de cunoaştere a unei limbi străine:

 Foarte bun  Bun  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Recomandări: ........................................................................

7. Modul de parcurgere a stagiului de practică:

 Foarte bun  Bun  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Recomandări: ........................................................................

8. Se recomandă continuarea studiilor de masterat în acelaşi domeniu cu cel al ciclului


de licenţă ?

 Da  Nu

Justificare: ........................................................................

9. Recomandare privind categoriile de activităţi care ar trebui exercitate cu prioritate


în cadrul unui viitor loc de muncă:

 Invăţământ
 Cercetare
 Proiectare
 Producţie
 Servicii/mentenanţă
 Marketing/vânzări
10. In cadrul unui loc de muncă, profilul studentului îl recomandă pentru o poziţie de:

 Management
 Execuţie
Justificare: ........................................................................

11. Se recomandă deschiderea unei afaceri proprii ?

 Da  Nu

Justificare: ........................................................................

12. Personalitatea studentului:

Comunică cu uşurinţă în discuţiile profesionale şi cu colegii


 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Este conştient de posibilităţile şi limitele de care dispune


 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Optimist, activ, încrezător în forţele proprii


 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Îşi asumă responsabilitatea pentru propriile acţiuni


 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Îşi exprimă propriile opinii şi nu dovedeşte complexe faţă de ceilalţi


 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător

Acceptă schimbări şi este dispus să înveţe


 Foarte bine  Bine  Satisfăcător  Nesatisfăcător

S-ar putea să vă placă și