Sunteți pe pagina 1din 1

Nume, prenume:___________

Clasa: _______
Data realizării: _________

Fișă de lucru ,,Bazele”

1. Clasifică bazele după două criterii: bazicitate și solubilitate:Al(OH)3, Ba(OH)2, NH4OH,


Fe(OH)3, Ca(OH), NaOH, Cu(OH)2, KOH, LiOH, Fe(OH)2, Mg(OH)2, CsOH. 10p.

După bazicitate După solubilitate


monobazic bibazici tribazici Solubile insolubile
i

2. Alcătuiește ecuațiile reacțiilor: 12p.


a) NaOH + CO2; e) Cu(OH)2 + HCl; j) Ba(OH)2 + Na2CO3;
b) Ca(OH)2 + CO2; f) Al(OH)3 + H2SO4; i) NaOH + CuSO4;
c) KOH + P2O5; g) Ca(OH)2 + HBr; î) NaOH + FeCl3;
d) Ba(OH)2 + SO2; h) NaOH + H3PO4; k) KOH + CaCO3.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. . Scrie ecuațiile reacțiilor dintre: 3p.


a) hidroxid de sodiu și oxid de sulf (IV);
b) hidroxid de calciu și oxid de sulf(VI);
c) hidroxid de cupru(II) și acidul sulfuric;

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Total punctaj-25p.

Punctaj acumulat___________
Nota___________