Sunteți pe pagina 1din 4

PLANIFICARE

CALENDARISTICĂ
CLASA PREGĂTITOARE

PROFESOR : TECAR LĂCRĂMIOARA

În realizarea planificării s-a ţinut cont de sugestiile din ghidul REPERE


METODOLOGICE PENTRU RELIGIE (consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 2019-
2020 şi organizarea activităţii educaţionale în anul şcolar 2020-2021.)
Unitatea de învăţământ: Dimitrie Țichindeal, Becicherecu Mic
Clasa PREGǍTITOARE
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-Semestrul I: 17, cursuri 16 săpămȃni
-Semestrul II: -17, cursuri 16 săptămâni
PROFESOR: Tecar Lăcrămioara

PLANIFICARE CALENDRARISTICǍ
ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII NR Săptămâna Perioada
crt INVǍŢARE SPECIFICE ORE

SEMESTRUL I
•Prima oră de religie a micului creştin- noțiuni 1 S1 14-18.09
introductive
• Omul este cea mai importanta ființă de pe
1 1.1;3.1 pământ ( omul, ființă creată de către 2 S2-S3 21-25.09
Dumnezeu ne-a creat Dumnezeu; omul şi celelalte ființe de pe 28 .09-2.10
din Pământ; rugăciuni de mulțumire către
iubire Dumnezeu)
1.2;13; 2.1 • Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinților mei 6-9.10
2 S4-S5 12-16.10

1.1; 1.2; 1.3; • Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S6 19-23. 10


2.1; 3.1
S7
VACANŢǍ 26-31octombrie 2020

1.1;3.1 •Iisus Hristos iubeşte copiii 1 S8 2-6.11


1.1; 3.1 • Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1 S9 9-13.11
Dumnezeu este
2 întotdeauna cu noi
1.1;3.1 •Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai 1 S10 16-20.11
copiilor
1.1; 3.1 • Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 S11 23-27.11

3.1;3.2 • Sfântul Nicolae 1 S12 2-4.12


3.1;3.2 •Naşterea Pruncului Iisus ,bucuria 1 S13 7-11.12
3 Naşterea Domnului, copiilor
Darul lui Dumnezeu 3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Crăciunul 2 S14-S15 14-18.12
21-22.12

23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021


VACANŢǍ DE IARNǍ

1.1;3.1; 3.2 •Recapitulare şi consolidare semestrială 3 S16-S17-S18 11-15.01


18-22.01
25-29.01
Vacanţă intersemestrială
1-7.02.2021

SEMESTRUL al II lea
1.1;;3.2 • Ce înseamnă să fiu creştin 1 S1 18-12.02
1 Dumnezeu ne-a creat
din 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 • Cum mă comport ca un creştin 1 S2 15-19.01
iubire

1.1;1.2;1.3; 2.1 •O zi din viața mea de creştin 1 S3 22- 26.01

1.3; 2.1 • Sunt creştin şi la şcoala 1 S4 1-5.02

Dumnezeu ne învață să 1.1;1.3;2.1 • Creştinii din biserica mea 1 S5 8-12.02


4 ne ajutăm unii pe alții
1.1;1.3;2.1 • Preotul în viața mea 1 S6 15- 19.02

1.3;2.1; •Familia mea 1 S7 22-26.02

1.2;2.2; •Primii mei prieteni 1 S8 29.03-1.04

2.04-11.04 2021
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ ( Paştele catolic)

S9
12-16 aprilie 2021 ŞCOALA ALTFEL

3.1;3.2 Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti 1 S10 19-23.04

5 Învierea Domnului
împlinirea darului lui 3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Paştile? 1 S11 26-29.04
Dumnezeu

30 APRILIE-9 Mai 20201 VACANŢǍ DE PAŞTE


1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S12 10-14.05
3.1; 3.2
1 Dumnezeu ne-a creat 1.3; 2.2 • Cum vorbesc cu cei din jur 1 S13 17-21.05
din iubire
1.1;1.2; 2.1; 3.1 •Ce simt față de ceilalți 1 S14 24-28.05

4 Dumnezeu ne învață să 1.2; 2.2 •Oamenii din lumea întreagă 1 S15 31.05-4.06
ne ajutăm unii pe alții
2 Dumnezeu este 1.1;1.3 •Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 S16 7-11.06
întotdeauna cu noi
1.1;1.2;1.3;2.1; • Lecție de consolidare a cunoştințelor 1 S17 14-18.06
2.2; 3.1

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Aplicarea unor norme de comportament specific morale religioase, în context de viață uzuale
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui crestin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi
cu zi
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în context de viață familiare
2. Colaborarea cu copiii şi adulții din mediul familiar, în accord cu valorile religioase
2.1 Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului
2.2 Identificarea unor elemente commune şi de diferențiere între oameni
3. Exploatarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspective propriei credințe
3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei
 Săptămâna “Școala Altfel”, 12-16 aprilie 2021

S-ar putea să vă placă și