Sunteți pe pagina 1din 2

Stat de funcţii la data 01.09.

2021

Unitate de învăţământ: GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1


Cod SIRUES: 650300
Se aprobă numărul
Cod fiscal: 17344220 maxim de posturi

Stare stat de personal: închis

Sursă de finanţare : Buget de stat (MEN)

Categorie de personal - didactic

Denumire funcţie / Grad didactic Nivel studii Vechime în Total Salar 10%indemni 10%spor Indemnizati
învăţământ posturi functie de zatie suprasolicita e hrana Gradtie
baza dirigintie tre merit Cumul
Director (şcoală sau liceu) S >=20 si <25 1,0000 6400 0,0000 0,0000 347 1600 0
Educatoare / Grad I M peste 25 1,0000 5091 509 516 347 0 0
Educatoare / Grad I M peste 25 1,0000 5007 501 498 347 0 0
Institutor / Definitiv SSD >=1 si <5 1,0000 4055 406 345 347 0 0
Profesor / Grad II S >=15 si <20 1,0000 4643 464 425 347 0 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S >=10 si <15 3,0000 4863 486 464 347 1216 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Definitiv S >=5 si <10 1,0000 4234 423 379 347 0 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Definitiv S >=1 si <5 1,0000 3847 385 350 347 0 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S >=20 si <25 2,0000 5702 570 549 347 1426 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Debutant S Până la 1 an 1,0000 3584 358 332 347 0 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S >=15 si <20 1,0000 5304 530 629 347 1326 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S >=20 si <25 2,0000 5615 562 530 347 0 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad II S >=5 si <10 1,0000 4428 443 404 347 0 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S >=15 si <20 3,0000 5214 521 496 347 1304 0
Profesor pentru învățământ preșcolar / Grad I S peste 25 1,0000 6060 606 571 347 0 0

Tiparit la: 21.02.2022 15:24 Pag.1 din 2


TOTAL didactic: 21,0000 21,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Categorie de personal - didactic - auxiliar

Număr posturi din care

Denumire funcţie / Grad didactic Nivel studii Vechime în Total Salar 15%spor Indemnizatie Cumul
învăţământ functie de stabilitate hrana
baza
Administrator financiar grad I S 0,5000 5412 0 0 2977
Administrator financiar treapta I M 1,0000 3762 417 347 0
TOTAL didactic - auxiliar: 1,5000 1,0000 0,5000

Categorie de personal - nedidactic

Număr posturi din care

Denumire funcţie / Grad didactic Nivel studii Vechime în Total Salar Indemnizatie
învăţământ functie de hrana
baza
Îngrijitor I M 6,0000 3039 347
Îngrijitor I M 1,5000 2937 347
Îngrijitor I M 1,0000 2838 347
Muncitor IV M 1,0000 3056 347
Muncitor III M 1,0000 3244 347
TOTAL nedidactic: 10,5000 10,5000 0,0000
Total General: 33,0000 32,5000 0,5000

DIRECTOR
HEB ILDIKO - Profesor
CONTABIL SEF
KALA MARIA - Administrator financiar
(patrimoniu) grad I

Tiparit la: 21.02.2022 15:24 Pag.2 din 2

S-ar putea să vă placă și