Sunteți pe pagina 1din 2

ŞCOALA GIMNAZIALĂ

,,TITU MAIORESCU” IAŞI Numele:___________________

Prenumele:__________________
TEST DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ _________________________
PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU
PROFIL ENGLEZĂ INTENSIV - 2021 Şcoala:____________________

Varianta 3
Timp de lucru: 50 minute
Se acordă 10 puncte din oficiu

Write about your best friend (75 words) (90 Points)


______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

1
Barem de corectare la testul de competențe lingvistice sesiunea 2021
Conținut – 20 puncte
Conținut adecvat temei – 20 puncte
Conținut parțial adecvat temei – 10 puncte
Conținut fără legătură cu tema – 0 puncte
Organizarea textului – 10 puncte
Vocabular – 30 puncte
Pentru ficare greșeală de scriere se scade 1 punct
Gramatică – 30 puncte
Pentru fiecare greșeală gramaticală se scad 2,5 puncte
Din oficiu – 10 puncte