Sunteți pe pagina 1din 1

TEME REFERAT MANAGEMENTUL SERVICIILOR

1. Abordări moderne privind managementul serviciilor în societatea cunoașterii.


2. Tendințe în organizarea serviciilor la nivelul Uniunii Europene.
3. Implicațiile caracteristicilor serviciilor asupra managementului organizațiilor din
sectorul terțiar.
4. Dinamica serviciilor în Uniunea Europeană.
5. Tendințe în dezvoltarea serviciilor în Uniunea Europeană.
6. Evoluția și perspectivele sectorului terțiar din România.
7. Dimensiunile sectorului serviciilor în cadrul economiei naționale.
8. Analiza serviciilor……..la nivel internațional și în România.
9. Rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială.
10. Rolul serviciilor în utilizarea timpului liber.
11. Modalități de intervenție a statului în sectorul serviciilor.
12. Particularități ale managementului strategic în organizațiile prestatoare de servicii.
13. Influența culturii organizaționale asupra managementului organizațiilor
prestatoare de servicii.
14. Particularități ale eficienței economice și sociale în sectorul serviciilor.
15. Analiza comparativă a serviciilor de distribuție și furnizare a energiei electrice la
nivel regional.
16. Valorificarea surselor regenerabile de energie în organizațiile prestatoare de
servicii.