Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA ORAŞULUI MĂRĂŞEŞTI
NR._________/__________2010

CĂTRE,
A.S.P. VRANCEA-FOCŞANI, Str. Gării, nr. 13

Alăturat vă înaintăm borderoul cuprinzând persoanale care au beneficiat de lapte praf


gratuit în luna februarie 2010, precum şi un nr de ___8___ reţete aferente perioadei de mai sus,
acordat conform Legii 321/2001.

PRIMAR, ŞEF SERVICIU,


PASCARU LUCICA
ING. VLASE CONSTANTIN

Întocmit,
Ref IRIMIA MARIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA ORAŞULUI MĂRĂŞEŞTI
NR.__________/__________2010

CĂTRE,
A.S.P. VRANCEA-FOCŞANI,Str. Gării, nr. 13

Alăturat vă înaintăm borderoul cuprinzând persoanele care au beneficiat de lapte praf


gratuit în luna februarie 2010, precum şi un număr de ___8___reţete aferente
perioadei de mai sus, acordat conform Legii 321/2001.

PRIMAR, ŞEF SERVICIU,


PASCARU LUCICA
ING. VLASE CONSTANTIN

Întocmit,
Ref. IRIMIA MARIA
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA ORAŞULUI MĂRĂŞEŞTI
NR__________DIN___________ 2010

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta se împuterniceşte d-l/d-na_______________________legitimat(ă)


cu_____seria_____nr.______________eliberat de Poliţia praşului Mărăşeşti, la data de
_____________________,să ridice laptele praf de la A. S. P. Vrancea.

PRIMAR, SECRETAR,
ING. VLASE CONSTANTIN DUMITRU VASILICA VIOLETA

ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA ORAŞULUI MĂRĂŞEŞTI
NR__________DIN___________ 2010

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta se împuterniceşte d-l/d-na_______________________legitimat(ă)


cu_____seria_____nr.______________eliberat de Poliţia praşului Mărăşeşti, la data de
_____________________,să ridice laptele praf de la A. S. P. Vrancea.

PRIMAR, SECRETAR,
ING. VLASE CONSTANTIN DUMITRU VASILICA VIOLETA
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
PRIMĂRIA ORAŞULUI MĂRĂŞEŞTI
NR_________ DIN ____________2010

BORDEROU

Cuprinzând persoanele care au beneficiat de lapte praf în luna februarie 2010

NR. NUME ŞI PRENUME C.I. NUMELE ŞI PRENUMELE CANT.


CRT. SERIE ŞI MINORULUI (cutii)
NR.
1 LINGURARU DANIELA VN 294158 LINGURARU ELENA-ALINA 6
2 BACIU MARICELA PC 484364 BACIU ANDREEA-MARIA 6
3 FOLOACĂ IONICA VN 299186 FOLOACĂ DENISA-MARIA 6
4 STOICA CRISTIAN VN 184458 STOICA DENISA-BEATRICE 6
5 STOIAN CARMEN-MARINELA VN 315924 STOIAN COSMIN-ŞTEFĂNUŢ 6
6 VETA MARILENA VN 159536 VETA DENIS-DARIUS 6
7 CIOBOTARU IONELA VN 345051 CIOBOTARU PETRONELA- 6
IULIANA
8 LINGURARU FLORENTINA VN 279283 LINGURARU IULIANA-EMILIA 5

TOTAL 47

ÎNTOCMIT,
Ref. social IRIMIA MARIA