Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 9 Nov 2010


ŞCOALA:Colegiul National Ion Luca Caragiale (Ploiesti)
CLASA: A-XII- A
Studente propunatoare :Vrancianu(Simionescu) Iustina
PROFESOR:Bercea Niculina
OBIECTUL: LIMBA şi LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL: Caracterizarea personajului Ilie Moromete
(romanul “Moromeţii”)

TIPUL LECŢIEI: ÎNSUŞIRE DE NOI CUNOŞTINŢE


OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
(la sfârşitul lecţiei elevii vor putea):
• să recunoasca trăsăturile lui Iie Moromete , pornind de la secvente date
din roman
• sa diferentieze portretul moral de cel fizic
• sa defineasca relatiile lui Ilie Moromete cu celelalte personaje
• să identifice drama lui Ilie Moromete
• să caracterizeze personajul principal

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţie euristică, învăţare prin descoperire,


problematizare,
explicaţia; metoda ciorchinelui;

RESURSE: fişe – hârtie A4; tabla; caietele de notiţe ale elevilor; CDcu filmul
Morometii

BIBLIOGRAFIE: Manuale de limba şi literature română(editura Humanitas şi


Corint);
Volumul I al romanului “Moromeţii”
Dicţionar de personaje – Marin Preda – de Marin Iancu şi
Andreea Vlădescu
Limba şi literatura română de Anca Dragomir (ed. Aula)

SCENARIUL LECŢIEI:

Moment organizatoric - se asigură liniştea, se trec absenţii, se aranjează băncile


pentru a se asigura oportunitatea lucrului în grupe.
Anunţarea temei : Alcatuirea portretului fizic si moral al personajului Ilie Moromete
si analiza relatiilor sale cu celelalte personaje
Captarea atentiei :-Horoscopul(vezi anexa1)
Desfasurarea lectiei
Pe parcursul orei această diagramă va fi completată în mod sistematic(.vezi anexa
2).Profesorul selectează câteva scene reprezentative pe care le va arata la calculator în faţa
clasei, urmând ca pentru fiecare scenă elevii să identifice şi să propună trăsături ale
personajului principal.(exemple de scene: Premierea lui Niculae, , Scenele în care
Moromete vorbeşte cu sine,Scena taierii salacamului).
Anexa 1
AL
ALCONCEPŢIEI
CONCEPŢIEI
DE
DEVIAŢĂ
VIAŢĂ
- încearcă să-şi păstreze
- încearcă să-şi păstreze- este neîncrezător privind
şi să-şi apere stilul de de
şi să-şi apere stilul posibilitatea vreunei schimbări
viaţă existenţial,
viaţă existenţial, aducătoare de bine;
tradiţional; dispreţuieşte
tradiţional; dispreţuieşte- este o fire independentă;( vezi
tottot
ceea ce ce
vine nounou
dindin
ceea vine citatul;)
afara satului;
afara satului;

SOCIAL
SOCIAL
AL PERSONALI -este sociabil,
-este dornic
sociabil, dornic
AL PERSONALI
TĂŢII
TĂŢII
ILIE
ILIE
de de
comunicare;
comunicare;
-se-se
face ascultat de de
-are o minte
-are
re;-este
pătrunzătoa
o minte pătrunzătoa
meditativ,
MOROMETE
MOROMETE
face
prieteni,
ascultat
este
re;-este meditativ, prieteni, este
contemplativ, ironic; apreciat de de
ceilalţi
contemplativ, ironic; apreciat ceilalţi
-are simţul umorului, pentru inteligenţa sa sa
-are simţul umorului,
rosteşte replici imprevi Analizat
Analizatdin
din - -
pentru inteligenţa
rosteşte replici imprevi
zibile; cu simţ critic;
zibile; cu simţ critic; punct de vedere
punct de vedere
- vezi relaţia cu
- pare imperturbabil,
Ţugurlan, Cocoşilă,
dar ştie să-şi
Bălosu
ascundă gândurile,
-este un ţăran cu o
problemele, drama;
condiţie materială
- găseşte plăcere în FAMILIAL
FAMILIAL mijlocie
dialog, - este preocupat de de
autodialoghează cu - este preocupat
unitatea familiei sale;
sine; analitic; unitatea familiei sale;
- încearcă să facă ordine
- îşi dovedeşte - încearcă să facă ordine
în în
rândul fiilor răzvrătiţi
sensibilitatea, deşi rândul fiilor răzvrătiţi
şi nemulţumiţi, încearcă
încearcă s-o şi nemulţumiţi, încearcă - vezi atitudinea faţă fiii săi şi
să-şi menţină autoritatea
ascundă; să-şi menţină autoritatea faţă de Catrina;
în în
familie;
familie;

Drama lui Moromete: pe măsură ce-i este contestată autoritatea şi puterea de


înţelegere a lucrurilor el se va închide în sine, se va însingura;iluzia lui fusese
aceea că poate stăpâni o realitate ce se dovedeşte ostilă; renunţând la iluzia lui
încearcă să se adapteze noii lumi, dar prin ruptura de lumea lui ţărănească se
realizează şi o ruptură de ordin psihologic: Moromete cade într-o tristeţe
ireversibilă.
În vederea conturării portretului moral, elevii vor viziona timp de 10 minute scena tăierii
salcâmului (metoda audio-vizuală), deosebit de importantă, întrucât salcâmul reprezintă în
lumea vegetală, ceea ce Moromete reprezintă pentru lumea satului, fiind un fel de axis
mundi. Înainte de începerea vizionării elevilor li se furnizează un set de întrebări asupra
carora trebuie sa se concentreze pentru ca vizionarea sa fie active si nu pasiva.
• Care sunt relaţiile dintre personaje?
• Care este efectul filmării numai feţei lui Ilie Moromete în prim-plan?
• Ce sugerează prim-planul cu salcâmul?
• Ce senzaţie ţi-a produs muzica în scena tăierii salcâmului?
• Dacă ai fi fost regizor, ce actor ai fi ales pentru rolul lui Ilie Moromete?
Fixarea cunostintelor
La inceputul orei, se foloseşte metoda horoscopului, o metodă distractivă care
vizează dezvoltarea vocabularului elevilor, însuşindu-si o serie de neologisme. Elevii
primesc fişe cu descriptorii tuturor zodiilor (vezi anexa 1), lucrează în perechi şi trebuie să
stabilească în ce semn zodiacal îl încadrează pe Ilie Moromete. Li se atrage atenţia că prin
folosirea metodei horoscopului se identifică elemente ale portretului moral şi că trebuie să
opteze pentru semnul zodiacal unde se potrivesc majoritatea trăsăturilor (de exemplu, Ilie
Moromete poate fi încadrat în zodia taurului: tenace, stoic, prudent, inflexibil,
convenţional, încăpăţânat, rigid, valoare: hotărâre; pericol: posesiv). E posibil să nu se
potrivească chiar toţi descriptorii. De asemenea, li se menţionează că nu trebuie să comită
greşeala să scrie într-o caracterizare că Ilie Moromete este în zodia............, acesta fiind
doar un mod interactiv de a identifica portretul moral. Profesorul prezintă elevilor trei
imagini care reprezintă semnul zodiacal Taurul, asamblate într-o Prezentare Power Point.
TEMA:
Intr-un eseu de doua pagini elevii trebuie sa realizaze caracterizarea lui Ilie
Moromete.

CARACTERIZAREA UNUI PERSONAJ CU AJUTORUL METODEI HOROSCOPULUI:


BERBEC 21.03-20.04 TAUR 21.04-21.05 GEMENI 22.05-20.06 RAC 21.06-20.07

Trăsături Trăsături Trăsături Trăsături


Plin de iniţiativă Tenace Multilateral Intuitiv
Dinamic Stoic Altruist Analitic
Hotărât Prudent Magnetic Sociabil
Egoist Inflexibil Perspicace Hipersensibil
Extremist Convenţional Ambiţios Ostentativ
Neortodox Încăpăţânat Ambiguu Susceptibil
Capricios Rigid Neliniştit Metodic

VALOARE: idealism VALOARE: hotărâre VALOARE: deştept VALOARE:


PERICOL: egoism PERICOL: posesiv PERICOL: împrăştiat sensibilitate
PERICOL: nesiguranţă

LEU 21.07-21.08 FECIOARA 22.08- BALANŢĂ 22.09-22.10 SCORPION 23.10-22.11


22.09
Trăsături Trăsături Trăsături
Optimist Trăsături Intuitiv Tenace
Vivace Perfecţionist Logic Întreprinzător
Ambidextru Obiectiv Estetic Pasionat
Arogant Analitic Temperat Ager. Arogant
Opulent Încăpăţânat Autocompătimitor Senzual
Ostentativ Precaut Indolent Nemilos
Impetuos Indecis Indecis Sarcastic
Modest
VALOARE: VALOARE: diplomaţie VALOARE: scop
magnetism VALOARE: PERICOL: PERICOL: nemilos
PERICOL: egoism capacitate analitică autocompătimire
PERICOL:
hipercriticism
SĂGETĂTOR 23.11- CAPRICORN 21.12- VĂRĂTOR 20.01-18.02 PEŞTI 19.03-20.03
20.12 19.01
Trăsături Trăsături
Trăsături Trăsături Omenos Altruist
Neinteresat Diplomatic Meditativ Filantropic
Idealist Pragmatic Onorabil Compătimitor
Profetic Profund Altruist Adaptabil
Compătimitor Întreprinzător Lipsit de simţ practic Supersensibil
Risipitor Avar De neînduplecat Credul
Încăpăţânat Egoist Excentric Risipitor
Lipsit de tact Materialist Capricios
De neîncredere Carierist
VALOARE: zelos VALOARE: flexibilitate
VALOARE: viziune VALOARE: ambiţie PERICOL: fanatism PERICOL:
PERICOL: împrăştiat PERICOL: rigiditate autocompătimire

S-ar putea să vă placă și