Sunteți pe pagina 1din 5

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56


“NEGRUȚ”

Nr. /

RAPORT ASUPRA REZULTATELOR OBŢINUTE LA EVALUAREA


FINALĂ GRUPA MARE P.P. „FLUTURAȘII”

AN ŞCOLAR 2020-2021

EDUCATOARE: Balaban Georgiana

Roșu Adelina-Carmen

Evaluarea finală reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv educativ din


grădiniță. S-a urmărit gradul de progres al fiecărui copil în parte și al grupei în ansamblu, de la
evaluarea inițială și până acum.
Evaluarea finală s-a desfășurat în perioada 14.06-25.06.2021 și a fost organizată conform
planificării săptămânale a activităților didactice de evaluare, avându-se în vedere itemii
comportamentali din Fișa de apreciere a progresului individual al copilului, înainte de intrarea
în învățământul primar.
Acest lucru a determinat elaborarea și punerea în practică a unor modalități și forme cât mai
eficiente de realizare a evaluării, prin care să se surprindă cât mai fidel și să oglindească clar
performanțele preșcolarului în raport cu obiectivele stabilite. Astfel, s-au aplicat diverse probe,
probe practic-acționale (activitate practică, lucru cu obiecte, jetoane, joc exercitiu), probe scrise
(fișe de lucru), studiul produselor activității. Informațiile obținute au fost consemnate în Fișa de
progres individual pentru fiecare copil din grupă.
Au fost evaluați conform planificării un număr de 17 preșcolari.

1.Constatări privind dezvoltarea cognitivă:


Toți copiii din grupă au un potențial cognitiv foarte bun; capacități perceptive bine dezvoltate,
spirit de observație, gândire logică și rapidă, capacitate flexibilă de operare cu noțiuni, date, ritm
de învățare foarte bun, cu mici excepții care se încadreaza la un nivel mediu. Copiii și-au însușit
noțiunea de grupă/mulțime, reușind să formeze cu sau fără ajutor grupe de obiecte după un
criteriu dat, formează perechi, pun în corespondență, identifică prin comparație unde sunt mai
multe mai puține, tot atâtea și de ce.

STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 61 03 48


e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56
“NEGRUȚ”

2.Constatări privind dezvoltarea limbajului și comunicării:


Comportamentele verbale măsurate au fost atinse de toți preșcolarii grupei mari. Copiii
redau în cuvinte proprii ideile principale ale unui text utilizând corect acordul de gen, număr,
persoană, identifică antonime, sinonime ale unui cuvânt dat, formulează propoziţii cu un cuvânt
dat, despart cuvintele în silabe şi identifică sunetul iniţial, final, median, copiază sau îşi scriu
numele, asociază câteva sunete cu litera corespunzatoare.

3. Constatări privind dezvoltarea fizică, sănatate și igienă personală:


Din punct de vedere fizic, copiii sunt normal dezvoltați. Și-au însușit deprinderile motrice
de mers, alergare, săritură, cățărare, pe care le aplică în diferite contexte de joacă și activitate.
În ceea ce privește activitatea de scriere, majoritatea copiilor scriu într-un spațiu dat, respectând
orientarea în pagină și sensul de scriere de la stânga la dreapta.
Majoritatea copiilor și-au format deprinderile de igienă și respectă măsurile de protecție
împotriva infecției cu virusul SARS-coV-2.
Constatări privind comportamentul psihomotor:
Preșcolarii redau grafic, utilizând elemnte de limbaj plastic, aspecte caracteristice
anotimpului iarna, utilizează diferite tehnici: rupere, mototolire, lipire. Execută corect exerciții
pentru cunoașterea posibilităților motrice ale corpului;

4. Constatări privin dezvoltarea socio-emoțională:


Toți copiii manifestă inițiativă într-o mare măsură, în executarea unor sarcini colective.
Socializarea prin joc este foarte bună; pentru optimizarea acesteia se vor folosi în continuare ca
modalităti de realizare jocurile cu subiect și roluri, lucrul în echipă, cooperarea.
Grupa, în ansamblul ei, prezintă un comportament socio-afectiv bun și foarte bun, cu unele
mici excepții (copii cu personalitate puternică care uneori, din dorința de afirmare perturbă
activitatea celorlalți).

5. Constatări privind capacitățile și atitudinile de învățare:


Copiii își exprimă dezinvolt dorința de a învăța să realizeze anumite acțiuni de autoservire,
să confecționeze jucării, lucrări practice de care sunt încântați. Se pot concentra 20 de minute la
o activitate. Le place să picteze, să deseneze, să modeleze, activități unde se observă exprimarea
creativă a gâdurilor, emoțiilor. Dansează, cântă, fac mișcare pe muzică. Sunt interesați de tot ce
este nou și atractiv.

STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 61 03 48


e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56
“NEGRUȚ”

Înregistrarea rezultatelor evaluării finale și centralizarea pe domenii de dezvoltare

Dezvoltarea Dezvoltarea Capacități Dezvoltarea Dezvoltarea cognitivă și

Nr. NUMELE ȘI fizică, a socio- și atitudini limbajului, a cunoașterea lumii

crt. PRENUMELE sănătății și emoțională de comunicării și a


igienei învățare premiselor citirii
personale și scrierii

1 ANTON ANTONIA

2 BOGDAN LAVINIA

3 COMAN MATEI

4 FRATICA ALEXIA

5 GABAR LUKAS

6 IOSIF DELIA

7 ISTOC SOPHIE

8 MOCANU GABRIEL

9 MINȚOI LAVINIA

10 NEGRARU BOGDAN

11. NISTOR MARIA

12. PARASCHIV MARIA

13. PĂDURARU ANA-MARIA

STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 61 03 48


e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56
“NEGRUȚ”

14. POPA VAJIALA ANA-


SOFIA-MARIA

15. ROMAN DRAGOȘ

16. TIBERIU ANTONIA

17 VERNESCU RĂZVAN

STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 61 03 48


e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56
“NEGRUȚ”

CENTRALIZATOR PE DOMENII DE DEZVOLTARE

Nivelul îndeplinirii Dezvoltarea Dezvoltarea Capacități Dezvoltarea Dezvoltarea


fizică, a socio- și atitudini limbajului, a cognitivă și
Indicatorului
sănătății și emoțională de învățare comunicării și cunoașterea
comportamental igienei a premiselor lumii
personale citirii și
scrierii

A-
Comportament atins
(nr.preșcolari)

D-
Comportament în
dezvoltare
(nr.preșcolari)

NS-
Comportament care
necesită sprijin
(nr.preșcolari)

Educatoare: Roșu Adelina-Carmen


Balaban Georgiana

STR. MIHU DRAGOMIR, NR. 3; Tel./Fax: +40(0) 239 61 03 48


e-mail: gradinitabr_56@yahoo.com
https://gradinitanegrut.blogspot.com

S-ar putea să vă placă și