Sunteți pe pagina 1din 6

Numele și prenumele elevului........................................................... Data....................

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


PE SEMESTRUL I
- clasa a VII-a –

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.

Subiectul I _ 70 de puncte

Citește textul de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor:

Bunica Safta era văduvă de zece ani și împlinea în vara asta, la Sfântă Măria Mare, șaptezeci și
cinci. Toată viața ei a fost o femeie înaltă, uscățivă, iute în mișcări, neodihnită la lucru, pornită spre mânie
repede, învolburată, dar îi trecea degrabă, se liniștea și izbucnea în râs. A adus pe lume cinci copii, patru
băieți și o fată, și toată lumea se mira cum a putut rămâne așa de subțire și frumoasă și acum, la bătrânețe.
Altele se urâțesc, se încrețesc la obraji, de nu le mai cunoști, când le-ai știut de fete.
Ei, iată, Safta a rămas tot mlădioasă și subțire, atâta doar că nu mai este așa de înaltă ca odinioară.
Dar dacă la arătare era tot Safta de mai demult, scăzuse totuși și ea în puteri, în cele care nu se văd
pe dinafară. Începea să fie mai uitucă, greșea adeseori la numărat când trecea de zece, amesteca numele
nepoților, îi lua pe unul drept altul, uita căruia i-a dat de mâncare și căruia nu.
Dar poate și alta mai tânără în locul ei nu s-ar fi descurcat mai ușor între atâta puzderie de copii!
Pentru că bunica Safta nu avea în grija ei în zilele de vară, când oamenilor le crăpa măseaua de
graba muncilor de pe câmp, numai pe cei trei copii din casă, ai feciorului său cel mai tânăr, ci și pe nepoții
după ceilalți trei feciori și după fată, când copiii nu erau nici sugari, nici destul de mari să iasă și ei la
câmp, dacă nu să sape, cel puțin să ajute la fân, ori să aducă apa. Se nimerise ca ceilalți feciori și fete să nu
aibă niciun bătrân la casă în grija căruia să lase copiii.
Și cum bunica Safta rămăsese la casa ei, cu feciorul cel mic, cu Ion, și cum gospodăria lor era aici
aproape de capul uliții, le venea la îndemână celorlalți să-i lase ei copiii când mergeau la lucru și să-i ia
când se întorceau seara.
Așa că vremea cât se scurgea lumea pe uliță în sus, se deschidea mereu portița, și când unul, când
altul dintre copiii bătrânei își lăsau odraslele în curtea cea largă, strigând-o:
- I-am adus și eu, mamă!
- Văd că i-ai adus! Da' le-ai pus în traistă?
- Pus, cum să nu!
- Să le fi pus destul, că pe ăștia cu greu îi saturi. O să-mi mănânce și urechile.
Omul pleca grăbit, iar bunica Safta scotea traista de după grumazul copilului și cerceta ce merinde
i-au pus părinții. Apoi lega iar trăistuca, o ducea în casă, în camera largă.[...]
În vreme de o jumătate de ceas cinci trăistuțe se înșirau pe masă.
(Ion Agârbiceanu, Bunica Safta)

A.

1. Transcrie, din textul dat, doi termeni din câmpul lexical al familiei. 2 puncte
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din text. 4 puncte
Bunica Safta a rămas văduvă la vârsta de:
a. 65 de ani.
b. 75 de ani.
c. 55 de ani.
Răspunsul corect .

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din text. 4 puncte
Bunica Safta a rămas la casa ei cu:
a. fata.
b. feciorul cel mai mic.
c. feciorul cel mai mare.

Răspunsul corect .

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din text. 4 puncte
Bunica dă dovadă de:
a. hărnicie.
b. trândăvie.
c. nepăsare față de copii.

Răspunsul corect .

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

Enunțul Corect Incorect


a. De Sfânta Marie Mare, bunica Safta sărbătorește onomastica.
b. Bunica Safta a început să-și piardă memoria la bătrânețe.
c. Bătrâna avea în grija ei numai pe cei trei copii din casă.
d. Ion avea trei copii.
e. Nepoții erau lăsați la bunică de către părinți fără să li se pună și
mâncare la pachet.
f. Seara, părinții își luau copiii acasă.

6. Precizează, în două-trei enunțuri o trăsătură morală a bunicii Safta, identificată în fragmentul de mai jos,
și mijlocul de caracterizare, ilustrându-l cu o secvență: 6 puncte
„Toată viața ei a fost o femeie înaltă, uscățivă, iute în mișcări, neodihnită la lucru, pornită spre mânie
repede, învolburată, dar îi trecea degrabă, se liniștea și izbucnea în râs.”
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Formulează, în câte un enunț, două idei principale/secundare din textul dat. 6 puncte
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Exprimă-ți, în 50-70 de cuvinte, opinia referitoare la bunicii care își cresc nepoții, plecând de la ceea ce
bunica Safta face pentru nepoții ei. 6 puncte
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
B.

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 4 puncte


Cuvintele băieți și neodihnită conțin, în ordine, grupurile de sunete:
a) triftong, hiat.
b) diftong, diftong.
c) diftong, hiat.
Răspunsul corect .

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 4 puncte


Seria care conține doar cuvinte derivate este:
a) demult, învolburată.
b) uscățivă, dinafară.
c) bătrânețe, uitucă.

Răspunsul corect .

3. Transcrie, din textul dat, două diminutive. 2 puncte


__________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 4 puncte
Sinonimul contextual al locuțiunii verbale „a aduce pe lume” este:
a. a naște.
b. a încuraja.
c. a îndeplini.
Răspunsul corect .

5. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect. 4 puncte


Antonimele potrivite pentru cuvintele subliniate în fragmentul: „Omul pleca grăbit, iar bunica Safta
scotea traista de după grumazul copilului și cerceta ce merinde i-au pus părinții.”
a) lent, extrăgea.
b) rapid, trăgea.
c) încet, băga.
Răspunsul corect .

6. Scrie patru cuvinte din familia lexicală a cuvântului copil. 4 puncte


__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. Delimitează în propoziții fraza de mai jos, menționează felul acestora, ce raport sintactic există între
acestea și ce parte de vorbire este cuvântul scris îngroșat. 4
puncte

„[...] bunica Safta scotea traista de după grumazul copilului și cerceta [...]”
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. Corectează enunțurile date, eliminând pleonasmele. 6 puncte
• A avut o hemoragie de sânge destul de gravă.
• Situația mi se pare clară și evidentă.
• Pentru astăzi se anunță o abundență mare de zăpadă.
• Colecția cea mai completă a tablourilor lui Grigorescu se află la Muzeul Național de Artă.
• Am convenit de comun acord să facem o excursie.
• Am restituit înapoi cărțile la bibliotecă.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Subiectul al II-lea 20 de puncte

Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți două trăsături ale
textului epic, valorificând textul-suport.
În compunerea ta, vei avea în vedere:
– să precizezi două trăsături ale textului epic;
– să prezinți detaliat două trăsături, valorificând două secvențe din textul-suport;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


- conținutul compunerii – 12 puncte
- redactarea compunerii – 8 puncte (coerența textului -1 punct; proprietatea termenilor folosiți – 1
punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor – 1 punct; respectarea normelor de
ortografie – 2 puncte; respectarea normelor de punctuație – 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________